expresního systému pro produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

inolab

expresního systému pro produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

Neutronová spinová echo spektroskopie jako jedinečná sonda professional lipidovou membránovou dynamiku a  interakce membrána- protein

Lipidové dvojvrstvy tvoří hlavní matrici buněčných membrán a jsou mimo jiné životně důležitými buněčnými procesy primární platformou professional výměnu živin, interakce protein-membrána a virové pučení. Professional účinnou biologickou aktivitu by buněčné membrány měly být dostatečně tuhé, aby udržovaly integritu buňky a jejích oddílů, ale dostatečně tekuté, aby umožňovaly difúzi a interakci membránových složek, jako jsou proteiny a funkční domény.

Tato křehká rovnováha vlastností elastické a tekuté membrány a jejich dopad na biologickou funkci vyžaduje lepší pochopení dynamiky kolektivní membrány přes mezoskopickou délku a časovou škálu klíčových biologických procesů, např. Deformace membrány a vazebné události professional proteiny. Mezi techniky, které mohou účinně zkoumat tento dynamický rozsah, patří spektroskopie neutronové spinové echo (NSE).

V kombinaci s deuteriovým značením lze NSE použít okay přímému přístupu okay fluktuacím ohybu a tloušťky, stejně jako okay mezoskopické dynamice vybraných vlastností membrány. Tento článek poskytuje krátký popis techniky NSE a nastiňuje postupy professional provádění experimentů NSE na liposomálních membránách, včetně podrobností o přípravě a deuteraci vzorků, spolu s pokyny professional sběr a redukci dat.

Příspěvek také představuje metody analýzy dat používané okay extrakci klíčových parametrů membrány , jako je modul tuhosti v ohybu, modul stlačitelnosti oblasti a viskozita v rovině. Professional ilustraci biologického významu studií NSE jsou diskutovány vybrané příklady membránových jevů sondovaných NSE, jmenovitě účinek přísad na tuhost v ohybu membrány, dopad tvorby domény na fluktuace membrány a dynamický podpis interakcí membrána-protein

Porozumění jednotlivým proteinům SARS-CoV-2   professional cílený vývoj léčiv proti COVID-19

 • SARS-CoV-2 způsobuje pandemii COVID-19 zodpovědnou za miliony úmrtí na celém světě. I při účinných vakcínách si virus SARS-CoV-2 pravděpodobně udrží populaci v lidské populaci díky nedostatkům v účinnosti a vakcinaci a vzniku nových kmenů . Porozumění tomu, jak SARS-Cov-2 způsobuje tak rozsáhlé poškození tkání, a vývoj cílené farmakologické léčby bude proto v boji proti tomuto viru a při přípravě na další ohniska kritické.
 • Zde shrnujeme dosavadní pokrok pomocí   modelů in vitro nebo  in vivo ke zkoumání jednotlivých proteinů SARS-CoV-2 a jejich patogenních mechanismů. Seskupili jsme proteiny SARS-CoV-2 do tří kategorií: vstup professional hostitele, samočinný a interagující s hostitelem. Tato recenze se zaměřuje na samočinné a na hostitele interagující proteiny SARS-CoV-2 a shrnuje současné znalosti o tom, jak tyto proteiny podporují replikaci virů a narušují hostitelské systémy, stejně jako léky, které se zaměřují na tyto viry a interagující hostitelské proteiny.
 • Mnoho z těchto léků je v současné době v klinických studiích professional léčbu COVID-19. Budoucí propuknutí koronaviru bude pravděpodobně způsobeno novými virovými kmeny, které se vyhýbají vakcínám prostřednictvím mutací proteinů vstupujících do hostitele. Studium jednotlivých samostatně působících a na hostitele interagujících proteinů SARS-CoV-2 professional cílené terapeutické intervence je proto nejen nezbytné professional boj s COVID-19, ale také cenné proti budoucím ohniskům koronaviru.
inolab
inolab

Panspecific Nuclear Pore Complex Marker

MO22107 500 ul
EUR 412.8

Human Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA KIT

ELI-22432h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup85, Nup85 ELISA KIT

ELI-23492m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-36779h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup88, NUP88 ELISA KIT

ELI-36780h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-36781h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93, Nup93 ELISA KIT

ELI-44561m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88, Nup88 ELISA KIT

ELI-35536m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup50, Nup50 ELISA KIT

ELI-15055m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54, Nup54 ELISA KIT

ELI-21319m 96 Tests
EUR 1038

Bovine Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-23491b 96 Tests
EUR 1113.6

Bovine Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-44229b 96 Tests
EUR 1113.6

Human Nuclear pore complex protein Nup107, NUP107 ELISA KIT

ELI-36840h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup107, Nup107 ELISA KIT

ELI-38239m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup160, NUP160 ELISA KIT

ELI-38240h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup205, NUP205 ELISA KIT

ELI-38242h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup155, Nup155 ELISA KIT

ELI-44221m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup214, NUP214 ELISA KIT

ELI-44222h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup133, Nup133 ELISA KIT

ELI-44499m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup153, NUP153 ELISA KIT

ELI-44867h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup155, NUP155 ELISA KIT

ELI-15040h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup160, Nup160 ELISA KIT

ELI-21357m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup214, Nup214 ELISA KIT

ELI-21358m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup133, NUP133 ELISA KIT

ELI-46087h 96 Tests
EUR 988.8

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Nuclear pore complex protein Nup98- Nup96, NUP98 ELISA KIT

ELI-13775h 96 Tests
EUR 988.8

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

C42276 100ul
EUR 476.4

Human Nuclear pore complex- interacting protein, NPIP ELISA KIT

ELI-16689h 96 Tests
EUR 988.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-10ug

QP6439-ec-10ug 10ug
EUR 240

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-1mg

QP6439-ec-1mg 1mg
EUR 1958.4

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-50ug

QP6439-ec-50ug 50ug
EUR 315.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-100ug

QP6439-ec-100ug 100ug
EUR 489.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-200ug

QP6439-ec-200ug 200ug
EUR 760.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-500ug

QP6439-ec-500ug 500ug
EUR 1272

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100ug 100 ug
EUR 610.8

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx123660
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • 100 ul
 • 200 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx126518
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400ul 400 ul
EUR 627.6

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-80l 80 µl
EUR 343.2

Nuclear Matrix Protein p84 Conjugated Antibody

C49738 100ul
EUR 476.4

Anti-Nuclear pore Complex antibody

STJ120173 100 µl
EUR 562.8

Human SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) ELISA Kit

abx383083-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Nuclear Receptor NR4A1 (Ab-351) Conjugated Antibody

C33181 100ul
EUR 476.4

Nuclear receptor ROR-gamma Polyclonal Conjugated Antibody

C42312 100ul
EUR 476.4

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339916
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339917
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 Polyclonal Conjugated Antibody

C42389 100ul
EUR 476.4

Proteasome activator complex subunit 3 Polyclonal Conjugated Antibody

C42571 100ul
EUR 476.4

Small nuclear ribonucleoprotein G Polyclonal Conjugated Antibody

C42264 100ul
EUR 476.4

AP-2 complex subunit sigma Polyclonal Conjugated Antibody

C42366 100ul
EUR 476.4

U1 small nuclear ribonucleoprotein A Polyclonal Conjugated Antibody

C42190 100ul
EUR 476.4

Small nuclear ribonucleoprotein Sm D2 Polyclonal Conjugated Antibody

C42367 100ul
EUR 476.4

AP-1 complex subunit sigma-3 Polyclonal Conjugated Antibody

C42067 100ul
EUR 476.4

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Polyclonal Conjugated Antibody

C42208 100ul
EUR 476.4

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D0 Polyclonal Conjugated Antibody

C42362 100ul
EUR 476.4

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Polyclonal Conjugated Antibody

C42390 100ul
EUR 476.4

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H Polyclonal Conjugated Antibody

C42411 100ul
EUR 476.4

COP9 signalosome complex subunit 7a Polyclonal Conjugated Antibody

C42685 100ul
EUR 476.4

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

20-abx218687
 • EUR 510.00
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 50 ug

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

20-abx325174
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

abx238059-100ug 100 ug
EUR 661.2

Human Elongator Complex Protein 4 (ELP4) Antibody (Biotin Conjugate)

32270-05121 150 ug
EUR 442.8

Anaphase-promoting complex subunit 5 Polyclonal Conjugated Antibody

C42423 100ul
EUR 476.4

Nuclear Pore-Associated Protein 60 kDa-Like (Npap60) Antibody

abx430652-200ul 200 ul
EUR 460.8

Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit 1 Polyclonal Conjugated Antibody

C42522 100ul
EUR 476.4

Human Elongator Complex Protein 4 (ELP4) AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

32270-05151 150 ug
EUR 513.6

Human Elongator Complex Protein 4 (ELP4) AssayLite Antibody (APC Conjugate)

32270-05161 150 ug
EUR 513.6

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody

20-abx110055
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Human Elongator Complex Protein 4 (ELP4) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

32270-05141 150 ug
EUR 513.6

Human Elongator Complex Protein 4 (ELP4) AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

32270-05171 150 ug
EUR 565.2

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) Antibody (Biotin Conjugate)

30022-05121 150 ug
EUR 442.8

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (HRP)

20-abx108568
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

30022-05151 150 ug
EUR 513.6

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite Antibody (APC Conjugate)

30022-05161 150 ug
EUR 513.6

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (FITC)

20-abx107147
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite Multi-Color Conjugated Antibodies Flow Cytometry Kit

FACS30022M Kit
EUR 831.6

Human Nuclear Cap-Binding Protein Subunit 2 (NCBP2) Antibody (Biotin Conjugate)

30189-05121 150 ug
EUR 442.8

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

30022-05141 150 ug
EUR 513.6

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

30022-05171 150 ug
EUR 565.2

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (Biotin)

20-abx105729
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

NUP210 Antibody / Nuclear pore membrane glycoprotein 210

RQ6666 100ug
EUR 356.15
Description: The nuclear pore complex is a massive structure that extends across the nuclear envelope, forming a gateway that regulates the flow of macromolecules between the nucleus and the cytoplasm. Nucleoporins are the main components of the nuclear pore complex in eukaryotic cells. The protein encoded by this gene is a membrane-spanning glycoprotein that is a major component of the nuclear pore complex. Multiple pseudogenes related to this gene are located on chromosome 3.

Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske, mitochondrial Polyclonal Conjugated Antibody

C42416 100ul
EUR 476.4

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Antibody

42276-100ul 100ul
EUR 399.6

Human Nuclear Cap-Binding Protein Subunit 2 (NCBP2) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

30189-05141 150 ug
EUR 513.6

Human Nuclear Cap-Binding Protein Subunit 2 (NCBP2) AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

30189-05151 150 ug
EUR 513.6

Human Nuclear Cap-Binding Protein Subunit 2 (NCBP2) AssayLite Antibody (APC Conjugate)

30189-05161 150 ug
EUR 513.6

Human Nuclear Cap-Binding Protein Subunit 2 (NCBP2) AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

30189-05171 150 ug
EUR 565.2

Nuclease P1 Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA328459LB01PEU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Nuclease P1. Recognizes Nuclease P1 from Penicillium citrinum. This antibody is HRP conjugated. Tested in the following application: ELISA

Nuclease P1 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA328459LC01PEU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Nuclease P1. Recognizes Nuclease P1 from Penicillium citrinum. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite Antibody (FITC, RPE, APC, PerCP Conjugate)

30022-05181 1 x 75 ug, 3 x 30 ug
EUR 702

Nuclear Pore Membrane Glycoprotein 210-Like (NUP210L) Antibody

20-abx217285
 • EUR 510.00
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 50 ug

Nuclear Pore Membrane Glycoprotein 210-Like (NUP210L) Antibody

20-abx121185
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Nuclease P1 Antibody, Biotin conjugated

1-CSB-PA328459LD01PEU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Nuclease P1. Recognizes Nuclease P1 from Penicillium citrinum. This antibody is Biotin conjugated. Tested in the following application: ELISA

SNAPC1 Small Nuclear RNA Activating Complex, Polypeptide 1 Human Recombinant Protein

PROTQ16533 Regular: 20ug
EUR 380.4
Description: SNAPC1 Human Recombinant produced in E.Coli is a single, non-glycosylated polypeptide chain containing 391 amino acids (1-368 a.a) and having a molecular mass of 45.4kDa.;SNAPC1 is fused to a 23 amino acid His-tag at N-terminus & purified by proprietary chromatographic techniques.

Major urinary proteins 11 and 8 Polyclonal Conjugated Antibody

C42636 100ul
EUR 476.4

Histone Complex (H1, H2A, H2B, H3, H4) Antibody (Biotin Conjugate)

30200-05121 150 ug
EUR 442.8

Histone Core Complex (H2A, H2B, H3, H4) Antibody (Biotin Conjugate)

30198-05121 150 ug
EUR 442.8

Human Nuclear Transport Factor 2 (NTF-2) Antibody (Biotin Conjugate)

32033-05121 150 ug
EUR 442.8

Nucleolar protein 58 Polyclonal Conjugated Antibody

C42696 100ul
EUR 476.4

Nuclease P1 Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

A64319
 • EUR 684.66
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Complement C3(β chain) Conjugated Antibody

C48019 100ul
EUR 476.4

Nuclease P1 Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A64320
 • EUR 684.66
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone Complex (H1, H2A, H2B, H3, H4) AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

30200-05151 150 ug
EUR 513.6

Histone Complex (H1, H2A, H2B, H3, H4) AssayLite Antibody (APC Conjugate)

30200-05161 150 ug
EUR 513.6

Histone Complex (H1, H2A, H2B, H3, H4) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

30200-05141 150 ug
EUR 513.6

Histone Core Complex (H2A, H2B, H3, H4) AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

30198-05151 150 ug
EUR 513.6

Histone Core Complex (H2A, H2B, H3, H4) AssayLite Antibody (APC Conjugate)

30198-05161 150 ug
EUR 513.6

Histone Complex (H1, H2A, H2B, H3, H4) AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

30200-05171 150 ug
EUR 565.2

Nuclease P1 Polyclonal Antibody, Biotin Conjugated

A64321
 • EUR 684.66
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Small Nuclear Ribonucleoprotein (snRNP, RNP-Sm) Antibody (Biotin Conjugate)

31359-05121 150 ug
EUR 442.8

Complement C3 Polyclonal ;Conjugated Antibody

C42525 100ul
EUR 476.4

Small Nuclear Ribonucleoprotein Sm D (Sm D1, D2, D3) Antibody (Biotin Conjugate)

31360-05121 150 ug
EUR 442.8

Human Nuclear Transport Factor 2 (NTF-2) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

32033-05141 150 ug
EUR 513.6

Human Nuclear Transport Factor 2 (NTF-2) AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

32033-05151 150 ug
EUR 513.6

Human Nuclear Transport Factor 2 (NTF-2) AssayLite Antibody (APC Conjugate)

32033-05161 150 ug
EUR 513.6

Histone Core Complex (H2A, H2B, H3, H4) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

30198-05141 150 ug
EUR 513.6

Histone Core Complex (H2A, H2B, H3, H4) AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

30198-05171 150 ug
EUR 565.2

Human Nuclear Transport Factor 2 (NTF-2) AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

32033-05171 150 ug
EUR 565.2

Nucleolin Conjugated Antibody

C48154 100ul
EUR 476.4

Complement C4-B Polyclonal Conjugated Antibody

C42628 100ul
EUR 476.4

Small Nuclear Ribonucleoprotein A (U1 snRNP A, RNP-A) Antibody (Biotin Conjugate)

31362-05121 150 ug
EUR 442.8

Small Nuclear Ribonucleoprotein 70 kDa (U1 snRNP 70 kDa) Antibody (Biotin Conjugate)

31363-05121 150 ug
EUR 442.8

Small Nuclear Ribonucleoprotein (snRNP, RNP-Sm) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

31359-05141 150 ug
EUR 513.6

Small Nuclear Ribonucleoprotein (snRNP, RNP-Sm) AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

31359-05151 150 ug
EUR 513.6

Small Nuclear Ribonucleoprotein (snRNP, RNP-Sm) AssayLite Antibody (APC Conjugate)

31359-05161 150 ug
EUR 513.6

Small Nuclear Ribonucleoprotein Sm D (Sm D1, D2, D3) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

31360-05141 150 ug
EUR 513.6

Small Nuclear Ribonucleoprotein Sm D (Sm D1, D2, D3) AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

31360-05151 150 ug
EUR 513.6

Small Nuclear Ribonucleoprotein Sm D (Sm D1, D2, D3) AssayLite Antibody (APC Conjugate)

31360-05161 150 ug
EUR 513.6

Nucleostemin Conjugated Antibody

C49925 100ul
EUR 476.4

Complement factor B Polyclonal Conjugated Antibody

C42533 100ul
EUR 476.4

Small Nuclear Ribonucleoprotein (snRNP, RNP-Sm) AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

31359-05171 150 ug
EUR 565.2

Small Nuclear Ribonucleoprotein Sm D (Sm D1, D2, D3) AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

31360-05171 150 ug
EUR 565.2

Human Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) ELISA Kit

abx383334-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Small Nuclear Ribonucleoprotein A (U1 snRNP A, RNP-A) AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

31362-05151 150 ug
EUR 513.6

Small Nuclear Ribonucleoprotein A (U1 snRNP A, RNP-A) AssayLite Antibody (APC Conjugate)

31362-05161 150 ug
EUR 513.6

Small Nuclear Ribonucleoprotein 70 kDa (U1 snRNP 70 kDa) AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

31363-05151 150 ug
EUR 513.6

Small Nuclear Ribonucleoprotein 70 kDa (U1 snRNP 70 kDa) AssayLite Antibody (APC Conjugate)

31363-05161 150 ug
EUR 513.6

Complement C1q tumor necrosis factor-related protein 3 Polyclonal Conjugated Antibody

C42089 100ul
EUR 476.4

Recombinant rat Nuclear pore glycoprotein p62

P1858 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for rat Nuclear pore glycoprotein p62

Small Nuclear Ribonucleoprotein A (U1 snRNP A, RNP-A) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

31362-05141 150 ug
EUR 513.6

Small Nuclear Ribonucleoprotein A (U1 snRNP A, RNP-A) AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

31362-05171 150 ug
EUR 565.2

Small Nuclear Ribonucleoprotein 70 kDa (U1 snRNP 70 kDa) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

31363-05141 150 ug
EUR 513.6

Small Nuclear Ribonucleoprotein 70 kDa (U1 snRNP 70 kDa) AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

31363-05171 150 ug
EUR 565.2

Complement C5a anaphylatoxin Polyclonal Conjugated Antibody

C42092 100ul
EUR 476.4

Complement C3锟斤拷β- chain锟斤拷 Conjugated Antibody

C48060 100ul
EUR 476.4

Small Nuclear Ribonucleoprotein (snRNP, RNP-Sm) AssayLite Antibody (FITC, RPE, APC, PerCP Conjugate)

31359-05181 1 x 75 ug, 3 x 30 ug
EUR 702

Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 (NUP210)

1-CSB-EP016195HU(C)
 • EUR 456.00
 • EUR 256.80
 • EUR 1570.80
 • EUR 672.00
 • EUR 1047.60
 • EUR 314.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210(NUP210),partial expressed in E.coli

Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 (NUP210)

1-CSB-EP016195HU(N)
 • EUR 456.00
 • EUR 256.80
 • EUR 1570.80
 • EUR 672.00
 • EUR 1047.60
 • EUR 314.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210(NUP210),partial expressed in E.coli

Nucleophosmin Polyclonal Conjugated Antibody

C41258 100ul
EUR 476.4

Small Nuclear Ribonucleoprotein A (U1 snRNP A, RNP-A) AssayLite Antibody (FITC, RPE, APC, PerCP Conjugate)

31362-05181 1 x 75 ug, 3 x 30 ug
EUR 702

Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein, His, E.coli-10ug

QP6440-ec-10ug 10ug
EUR 240

Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein, His, E.coli-1mg

QP6440-ec-1mg 1mg
EUR 1958.4

Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein, His, E.coli-50ug

QP6440-ec-50ug 50ug
EUR 315.6

Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein, His, E.coli-100ug

QP6440-ec-100ug 100ug
EUR 489.6

Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein, His, E.coli-200ug

QP6440-ec-200ug 200ug
EUR 760.8

Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein, His, E.coli-500ug

QP6440-ec-500ug 500ug
EUR 1272

Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA659907LB01GGV
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein. Recognizes Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein from Glycine max. This antibody is HRP conjugated. Tested in the following application: ELISA

Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA659907LC01GGV
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein. Recognizes Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein from Glycine max. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein Antibody, Biotin conjugated

1-CSB-PA659907LD01GGV
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein. Recognizes Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein from Glycine max. This antibody is Biotin conjugated. Tested in the following application: ELISA

Human Nuclear pore glycoprotein p62, NUP62 ELISA KIT

ELI-22574h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore glycoprotein p62, Nup62 ELISA KIT

ELI-38235m 96 Tests
EUR 1038

Nucleoprotein Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

A55013 100 µg
EUR 684.66

Nucleoprotein Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

A55508
 • EUR 684.66
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Nucleoprotein Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

A57827
 • EUR 684.66
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Konstrukce superskládacího fluorescenčního  proteinu řízeného sekrečního expresního systému professional produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

Fosfolipidy (PL) jsou jednou z hlavních složek v potravinářských a nutraceutických, kosmetických, zemědělských a farmaceutických výrobcích. Fosfolipáza D (PLD) je klíčovým enzymem professional biokatalytickou syntézu nebo modifikaci PL. Zde jsme professional efektivnější přípravu PLD zkonstruovali expresní a sekreční systém PLD v  Bacillus subtilis  a vyvinuli ekologický reakční systém.

Byla zavedena neklasická sekreční cesta, kde supersložkový zelený fluorescenční protein hraje jako N-koncový vodicí protein. Tento expresní systém může nejen dosáhnout rychlého screeningu expresních kmenů na vysoké úrovni, ale také dosáhnout sekrece cílových proteinů. Za optimálních fermentačních podmínek byla enzymová aktivita kultivačního média 0,35 U / ml, což bylo 2,05násobek aktivity kmenů sekreční dráhy Sec.

Mezitím byly porovnány účinky několika organických rozpouštědel v dvoufázových reakčních médiích. Výsledky ukázaly, že při použití cyklopentylmethyletheru jako organické fáze dosáhla konečná míra konverze 96,9%. Ukázal dobrý aplikační potenciál při syntéze fosfatidylserinu, položil základ professional syntézu a aplikaci dalších vzácných a vysoce hodnotných PL a poskytl odkaz na výrobu dalších biokatalyzátorů.

 Exprese proteinu B7-H3 v imunitním kontrolním bodě  je spojena se špatným výsledkem a stavem androgenního receptoru u rakoviny prostaty

Pozadí:  Nové imunoterapie založené na imunitním kontrolním bodě mohou prospět specifickým skupinám pacientů s rakovinou prostaty, kteří jsou rezistentní na jinou léčbu.

Metody:  Imunohistochemicky jsme analyzovali expresi B7-H3, PD-L1 / B7-H1 a androgenového receptoru (AR) ve vzorcích tkáně od 120 pacientů s adenokarcinomem prostaty léčených radikální prostatektomií ve Španělsku a od 206 pacientů s adenokarcinomem prostaty léčených radikální prostatektomie v Norsku.

Výsledky:  Exprese B7-H3 pozitivně korelovala s expresí AR a byla spojena s biochemickou recidivou ve španělské kohortě, ale exprese PD-L1 korelovala s žádnou z nich. Nálezy professional B7-H3 byly validovány v norské kohortě, kde exprese B7-H3 pozitivně korelovala se stupněm Gleason, chirurgickými okraji, invazí semenných váčků a rizikovou skupinou CAPRA-S a byla spojena s klinickou recidivou. Vysoká exprese B7-H3 v norské kohortě byla také v souladu s pozitivní expresí AR.

Závěr:  Tyto výsledky naznačují zřetelný klinický význam dvou proteinů imunitního kontrolního bodu PD-L1 a B7-H3 u rakoviny prostaty. Naše zjištění zdůrazňují B7-H3 jako použitelný nový protein imunitního kontrolního bodu u rakoviny prostaty.

Blížící se  proteinové  bariéry: vznikající mechanismy replikace pozastavené u eukaryot

Během replikace nukleární DNA musí multiproteinové replisomové stroje společně procházet a duplikovat celkovou délku každého chromozomu během každého buněčného cyklu. Na určitých místech genomu se replisomy setkávají s těsnými komplexy DNA a proteinů a zpomalují. Tato vidlicová pauza je aktivní proces zahrnující rozpoznání proteinové bariéry blížícím se replisomem  prostřednictvím  evolučně konzervovaného komplexu vidlice a ochrany (FPC).

Akce FPC chrání vidlice před kolapsem jak u programovaných, tak náhodných proteinových bariér, čímž podporuje integritu genomu. Kromě toho FPC stimuluje kontrolní bod replikace DNA a reguluje topologické přechody poblíž replikační vidlice. Bylo navrženo, aby eukaryotické buňky využívaly fyziologicky naprogramované vidlicové pauzy professional různé účely, jako je udržování počtu kopií na opakujících se lokusech, vyloučení setkání replikace-transkripce, regulace sestavy kinetochore nebo řízení událostí genové konverze během přepínání typu páření.

Zde zkoumáme rostoucí počet přístupů používaných ke studiu pozastavení replikace  in vivo  a  in vitro,  jakož i charakterizaci dalších faktorů, které byly nedávno hlášeny okay modulaci pozastavení vidlice v různých systémech. Konkrétně se zaměřujeme na pozitivní roli topoizomeráz při pozastavení vidlí. Popíšeme mannequin, kde postup replisomu je ze své podstaty opatrný, který zajišťuje obecné zachování stability vidlice a integrity genomu, ale může také provádět specializované funkce v určitých lokusech. Dále zdůrazňujeme klasické a nové nevyřešené otázky v této oblasti a navrhujeme místa jejich řešení. Vzhledem okay tomu, jak málo je známo o pozastavení replisomu na proteinových bariérách v lidských buňkách, je zapotřebí více studií zabývajících se tím, jak konzervativní jsou tyto mechanismy.

Funkční průhledy do vysokomolekulární masové vázajícím penicilin  proteinů  z  Streptococcus agalactiae  odhalila deleci genu a transposon mutageneze analysisTRANSLATE

Vysokomolekulární proteiny vázající penicilin (PBP) jsou enzymy, které katalyzují biosyntézu peptidoglykanu bakteriální buněčné stěny. Grampozitivní bakteriální patogen  Streptococcus agalactiae  ( streptokok skupiny B  nebo GBS) produkuje pět vysokomolekulárních PBP, jmenovitě PBP1A, PBP1B, PBP2A, PBP2B a PBP2X. Z nich je professional životaschopnost buněk nezbytný pouze PBP2X , zatímco ostatní čtyři PBP jsou jednotlivě postradatelné. Biologická funkce čtyř neesenciálních PBP je v GBS špatně charakterizována. Odstranili jsme  pbp1a ,  pbp1b ,  pbp2a a  pbp2b geny jednotlivě z geneticky dobře charakterizovaného kmene GBS sérotypu V a studoval fenotypy čtyř izogenních mutantních kmenů. Ve srovnání s rodičovským kmenem divokého typu (i) žádný z   izogenních mutantních kmenů pbp neměl významný růstový defekt v médiu bohatém na THY, (ii) izogenní mutantní kmeny Δpbp1a  a Δpbp1b  významně zvýšily citlivost na penicilin a ampicilin a ( iii) izogenní mutantní kmeny Appbp1a  a Appbp2b  měly významně delší délky řetězce.

Použitím nasycené transpozonové mutageneze a sekvenování místa professional zavedení transpozonu jsme určili geny nezbytné professional životaschopnost kmene GBS divokého typu a každého ze čtyř izogenních  kmenů  delečních mutantních pbp v médiu bohatém na THY. Pbp1a  gen je nezbytný professional životaschopnost buněk v  pbp2b  vypouští pozadí . Recipročně je  pbp2b  nezbytný v   pozadí odstraňování pbp1a . Gen kódující RodA, peptidoglykan polymerázu, který pracuje ve spojení s PBP2B, je také nezbytný v   pozadí delece pbp1a . Naše výsledky společně naznačují funkční překrytí mezi komplexem PBP1A a PBP2B-RodA v biosyntéze peptidoglykanu buněčné stěny GBS.

DŮLEŽITÉ  Vysokomolekulární proteiny vázající penicilin (HMM-PBP) jsou enzymy potřebné professional biosyntézu bakteriálních buněčných stěn. Streptokok skupiny B bakteriálních patogenů   (GBS) produkuje pět odlišných HMM-PBP. Biologické funkce těchto proteinů nejsou v GBS dobře charakterizovány. V této studii jsme provedli komplexní deleční analýzu genů kódujících HMM-PBP v GBS. Zjistili jsme, že odstranění určitých genů kódujících PBP změnilo bakteriální citlivost na beta-laktamová antibiotika, morfologii buněk a podstatu dalších enzymů zapojených do syntézy peptidoglykanů na buněčné stěně . Výsledky naší studie vrhly nové světlo na biologické funkce PBP v GBS.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E07H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E06H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E06H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E06H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E04H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E04H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E04H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

1-CSB-EP010602MO
 • EUR 606.00
 • EUR 318.00
 • EUR 2192.40
 • EUR 919.20
 • EUR 1461.60
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(Hnrnpa2b1) expressed in E.coli

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

1-CSB-EP010602MOb3
 • EUR 606.00
 • EUR 318.00
 • EUR 2192.40
 • EUR 919.20
 • EUR 1461.60
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(Hnrnpa2b1) expressed in E.coli

Bovine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

1-CSB-EP640388BO
 • EUR 733.20
 • EUR 370.80
 • EUR 2192.40
 • EUR 1126.80
 • EUR 1461.60
 • EUR 476.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Bovine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) expressed in E.coli

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E08H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E08H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E08H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E02H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E02H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E02H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E07H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E07H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E07H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E03H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E03H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E03H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E08H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E08H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E08H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E02H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E02H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E02H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E07H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E07H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E07H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E09H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E09H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E09H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human HNRNPA2B1/ Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 ELISA Kit

E1152Hu 1 Kit
EUR 685.2

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Hnrnpa2b1/ Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 ELISA Kit

E0686Mo 1 Kit
EUR 685.2

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E09H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E09H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E09H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human HNRNPA2B1(Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1) ELISA Kit

EH1145 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.094 ng/ml

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E05H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E05H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E05H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E05H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E05H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E05H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Antibody (HRP)

20-abx108352
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Antibody (FITC)

20-abx106930
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

abx233950-100ug 100 ug
EUR 577.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein F (HNRNPF) Antibody

abx233952-100ug 100 ug
EUR 577.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K (HNRNPK) Antibody

abx233955-100ug 100 ug
EUR 577.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRNPL) Antibody

abx233956-100ug 100 ug
EUR 577.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein R (HNRNPR) Antibody

abx233957-100ug 100 ug
EUR 610.8

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein U (HNRNPU) Antibody

abx233958-100ug 100 ug
EUR 577.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein U (HNRNPU) Antibody

abx233959-100ug 100 ug
EUR 577.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein F (HNRNPF) Antibody

20-abx241126
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein F (HNRNPF) Antibody

20-abx241127
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein M (HNRNPM) Antibody

20-abx214114
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRNPL) Antibody

20-abx213391
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

20-abx109867
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Antibody (Biotin)

20-abx105513
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein F (HNRNPF) Antibody

20-abx312806
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRNPL) Antibody

20-abx318101
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

20-abx320095
 • EUR 360.00
 • EUR 292.80
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein M (HNRNPM) Antibody

20-abx320204
 • EUR 360.00
 • EUR 292.80
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K (HNRNPK) Antibody

abx145983-100ug 100 ug
EUR 469.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K (HNRPK) Antibody

20-abx172798
 • EUR 1028.40
 • EUR 526.80
 • 1 mg
 • 200 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein U (HNRPU) Antibody

20-abx172799
 • EUR 1028.40
 • EUR 526.80
 • 1 mg
 • 200 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRNPL) Antibody

20-abx326142
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

RALY Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (RALY) Antibody

20-abx327278
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein F (HNRNPF) Antibody

20-abx328121
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K (HNRNPK) Antibody

20-abx328729
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein M (HNRNPM) Antibody

20-abx321509
 • EUR 360.00
 • EUR 292.80
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

20-abx321522
 • EUR 360.00
 • EUR 292.80
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein F (HNRNPF) Antibody

abx332775-100ul 100 ul
EUR 510

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D0 (hnRPD) Antibody

20-abx012828
 • EUR 376.80
 • EUR 117.60
 • EUR 477.60
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein M (HNRNPM) Antibody

abx036014-100ug 100 ug
EUR 469.2

RALY Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (RALY) Antibody

20-abx015041
 • EUR 376.80
 • EUR 117.60
 • EUR 477.60
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein F (HNRNPF) Antibody

20-abx004220
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRNPL) Antibody

20-abx005834
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein M (HNRNPM) Antibody

20-abx006860
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein R (HNRNPR) Antibody

20-abx007306
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K (HNRNPK) Antibody

20-abx001426
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

20-abx001510
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein U (HNRNPU) Antibody

20-abx002858
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

20-abx112990
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein F (HNRNPF) Antibody

20-abx112992
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K (HNRNPK) Antibody

20-abx112994
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein R (HNRNPR) Antibody

20-abx112995
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein U (HNRNPU) Antibody

20-abx112996
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K (HNRPK) Antibody

20-abx176834
 • EUR 1446.00
 • EUR 693.60
 • 1 mg
 • 200 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein U (HNRPU) Antibody

20-abx176835
 • EUR 1446.00
 • EUR 693.60
 • 1 mg
 • 200 ug

RALY Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (RALY) Antibody

20-abx127028
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • 100 ul
 • 200 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein M (HNRNPM) Antibody

20-abx241968
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein U (HNRNPU) Antibody

20-abx136119
 • EUR 594.00
 • EUR 844.80
 • EUR 427.20
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1) Antibody

20-abx129095
 • EUR 510.00
 • EUR 159.60
 • EUR 1446.00
 • EUR 693.60
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1) Antibody

20-abx129369
 • EUR 526.80
 • EUR 159.60
 • EUR 1479.60
 • EUR 710.40
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein U (HNRNPU) Antibody

abx159536-100ul 100 ul
EUR 560.4

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRNPL) Antibody

20-abx301209
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

abx028589-400ul 400 ul
EUR 627.6

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

abx028589-80l 80 µl
EUR 343.2

RALY Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (RALY) Antibody

abx028747-400ul 400 ul
EUR 627.6

RALY Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (RALY) Antibody

abx028747-80l 80 µl
EUR 343.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein R (HNRNPR) Antibody

abx029381-400ul 400 ul
EUR 627.6

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein R (HNRNPR) Antibody

abx029381-80l 80 µl
EUR 343.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein M (HNRNPM) Antibody

abx027736-400ul 400 ul
EUR 627.6

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein M (HNRNPM) Antibody

abx027736-80l 80 µl
EUR 343.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K (HNRPK) Antibody

abx031749-400ul 400 ul
EUR 627.6

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K (HNRPK) Antibody

abx031749-80l 80 µl
EUR 343.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRPL) Antibody

abx031815-400ul 400 ul
EUR 627.6

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRPL) Antibody

abx031815-80l 80 µl
EUR 343.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRPL) Antibody

abx031816-400ul 400 ul
EUR 627.6

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRPL) Antibody

abx031816-80l 80 µl
EUR 343.2

RALY Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (RALY) Antibody

20-abx338688
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRNPL) Antibody

abx331531-100ul 100 ul
EUR 510

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

20-abx329319
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein M (HNRNPM) Antibody

20-abx329553
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

RALY Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (RALY) Antibody

abx331121-100ul 100 ul
EUR 510

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A0 (HNRNPA0) Antibody

abx233945-100ug 100 ug
EUR 610.8

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRNPA1) Antibody

abx233946-100ug 100 ug
EUR 610.8

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A3 (HNRNPA3) Antibody

abx233948-100ug 100 ug
EUR 661.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H (HNRNPH1) Antibody

abx233953-100ug 100 ug
EUR 577.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H3 (HNRNPH3) Antibody

abx233954-100ug 100 ug
EUR 577.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H (HNRNPH1) Antibody

20-abx214356
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H (HNRNPH1) Antibody

20-abx109302
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRNPA1) Antibody

20-abx109866
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H (HNRNPH1) Antibody

20-abx109868
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A0 (HNRNPA0) Antibody

20-abx322217
 • EUR 360.00
 • EUR 292.80
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H2 (HNRNPH2) Antibody

abx332641-100ul 100 ul
EUR 510

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H2 (HNRNPH2) Antibody

abx037313-100ug 100 ug
EUR 469.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H (HNRNPH1) Antibody

20-abx004540
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A0 (HNRNPA0) Antibody

20-abx004637
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRNPA1) Antibody

20-abx005412
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • 100 ul
 • 200 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRNPA1) Antibody

20-abx006989
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRNPA1) Antibody

20-abx002041
 • EUR 594.00
 • EUR 427.20
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A0 (HNRNPA0) Antibody

20-abx112986
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRNPA1) Antibody

20-abx112987
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H (HNRNPH1) Antibody

20-abx112993
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A3 (HNRNPA3) Antibody

20-abx124905
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • 100 ul
 • 200 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H (HNRNPH1) Antibody

20-abx242357
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A3 (HNRNPA3) Antibody

abx030412-400ul 400 ul
EUR 627.6

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A3 (HNRNPA3) Antibody

abx030412-80l 80 µl
EUR 343.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRNPA1) Antibody

abx029205-400ul 400 ul
EUR 627.6

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRNPA1) Antibody

abx029205-80l 80 µl
EUR 343.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H3 (HNRNPH3) Antibody

abx029267-400ul 400 ul
EUR 627.6

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H3 (HNRNPH3) Antibody

abx029267-80l 80 µl
EUR 343.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H2 (HNRNPH2) Antibody

abx027426-400ul 400 ul
EUR 627.6

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H2 (HNRNPH2) Antibody

abx027426-80l 80 µl