expresního systému pro produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

inolab

expresního systému pro produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

Neutronová spinová echo spektroskopie jako jedinečná sonda professional lipidovou membránovou dynamiku a  interakce membrána- protein

Lipidové dvojvrstvy tvoří hlavní matrici buněčných membrán a jsou mimo jiné životně důležitými buněčnými procesy primární platformou professional výměnu živin, interakce protein-membrána a virové pučení. Professional účinnou biologickou aktivitu by buněčné membrány měly být dostatečně tuhé, aby udržovaly integritu buňky a jejích oddílů, ale dostatečně tekuté, aby umožňovaly difúzi a interakci membránových složek, jako jsou proteiny a funkční domény.

Tato křehká rovnováha vlastností elastické a tekuté membrány a jejich dopad na biologickou funkci vyžaduje lepší pochopení dynamiky kolektivní membrány přes mezoskopickou délku a časovou škálu klíčových biologických procesů, např. Deformace membrány a vazebné události professional proteiny. Mezi techniky, které mohou účinně zkoumat tento dynamický rozsah, patří spektroskopie neutronové spinové echo (NSE).

V kombinaci s deuteriovým značením lze NSE použít okay přímému přístupu okay fluktuacím ohybu a tloušťky, stejně jako okay mezoskopické dynamice vybraných vlastností membrány. Tento článek poskytuje krátký popis techniky NSE a nastiňuje postupy professional provádění experimentů NSE na liposomálních membránách, včetně podrobností o přípravě a deuteraci vzorků, spolu s pokyny professional sběr a redukci dat.

Příspěvek také představuje metody analýzy dat používané okay extrakci klíčových parametrů membrány , jako je modul tuhosti v ohybu, modul stlačitelnosti oblasti a viskozita v rovině. Professional ilustraci biologického významu studií NSE jsou diskutovány vybrané příklady membránových jevů sondovaných NSE, jmenovitě účinek přísad na tuhost v ohybu membrány, dopad tvorby domény na fluktuace membrány a dynamický podpis interakcí membrána-protein

Porozumění jednotlivým proteinům SARS-CoV-2   professional cílený vývoj léčiv proti COVID-19

 • SARS-CoV-2 způsobuje pandemii COVID-19 zodpovědnou za miliony úmrtí na celém světě. I při účinných vakcínách si virus SARS-CoV-2 pravděpodobně udrží populaci v lidské populaci díky nedostatkům v účinnosti a vakcinaci a vzniku nových kmenů . Porozumění tomu, jak SARS-Cov-2 způsobuje tak rozsáhlé poškození tkání, a vývoj cílené farmakologické léčby bude proto v boji proti tomuto viru a při přípravě na další ohniska kritické.
 • Zde shrnujeme dosavadní pokrok pomocí   modelů in vitro nebo  in vivo ke zkoumání jednotlivých proteinů SARS-CoV-2 a jejich patogenních mechanismů. Seskupili jsme proteiny SARS-CoV-2 do tří kategorií: vstup professional hostitele, samočinný a interagující s hostitelem. Tato recenze se zaměřuje na samočinné a na hostitele interagující proteiny SARS-CoV-2 a shrnuje současné znalosti o tom, jak tyto proteiny podporují replikaci virů a narušují hostitelské systémy, stejně jako léky, které se zaměřují na tyto viry a interagující hostitelské proteiny.
 • Mnoho z těchto léků je v současné době v klinických studiích professional léčbu COVID-19. Budoucí propuknutí koronaviru bude pravděpodobně způsobeno novými virovými kmeny, které se vyhýbají vakcínám prostřednictvím mutací proteinů vstupujících do hostitele. Studium jednotlivých samostatně působících a na hostitele interagujících proteinů SARS-CoV-2 professional cílené terapeutické intervence je proto nejen nezbytné professional boj s COVID-19, ale také cenné proti budoucím ohniskům koronaviru.
inolab
inolab

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

20-abx107146
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

20-abx108567
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Human Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

1-CSB-EP016190HU
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
 • MW: 27.3 kDa
 • Buffer composition: Tris-based buffer with 50% glycerol.
Description: Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153(NUP153),partial expressed in E.coli

Nuclear pore complex protein Nup98 (315-360)

HY-P1730 1mg
EUR 1140

Recombinant human Nuclear pore complex protein Nup133

P2220 100ug Ask for price
 • Uniprot ID: Q8WUM0
 • Reconstitution: Metal affinity chromatography on Fn Super Capacity Column (Nickel)
Description: Recombinant protein for human Nuclear pore complex protein Nup133

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-400ul 400 ul
EUR 523
 • Shipped within 5-10 working days.

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-80l 80 µl
EUR 286
 • Shipped within 5-10 working days.

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

C42276 100ul
EUR 397

Anti-Human CD62L Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC00652-PE-Cy7 25tests, 100tests, 200tests
EUR 188
Description: Mouse Monoclonal Human CD62L Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human CD33 Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC01508-PE-Cy7 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 195
Description: Mouse Monoclonal Human CD33 Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human CD3 Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC02675-PE-Cy7 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 160
Description: Mouse Monoclonal Human CD3 Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD10 Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC04065-PE-Cy7 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 166
Description: Mouse Monoclonal human CD10 Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human HLA-DR Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC01340-PE-Cy7 25tests, 100tests, 200tests
EUR 188
Description: Anti-Human HLA-DR Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

Human Nuclear pore complex protein Nup155, NUP155 ELISA KIT

ELI-15040h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup50, Nup50 ELISA KIT

ELI-15055m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex- interacting protein, NPIP ELISA KIT

ELI-16689h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54, Nup54 ELISA KIT

ELI-21319m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup160, Nup160 ELISA KIT

ELI-21357m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup214, Nup214 ELISA KIT

ELI-21358m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA KIT

ELI-22432h 96 Tests
EUR 824

Bovine Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-23491b 96 Tests
EUR 928

Mouse Nuclear pore complex protein Nup85, Nup85 ELISA KIT

ELI-23492m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup155, Nup155 ELISA KIT

ELI-44221m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup214, NUP214 ELISA KIT

ELI-44222h 96 Tests
EUR 824

Bovine Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-44229b 96 Tests
EUR 928

Mouse Nuclear pore complex protein Nup133, Nup133 ELISA KIT

ELI-44499m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93, Nup93 ELISA KIT

ELI-44561m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup153, NUP153 ELISA KIT

ELI-44867h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup133, NUP133 ELISA KIT

ELI-46087h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88, Nup88 ELISA KIT

ELI-35536m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup107, Nup107 ELISA KIT

ELI-38239m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup160, NUP160 ELISA KIT

ELI-38240h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup205, NUP205 ELISA KIT

ELI-38242h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-36779h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup88, NUP88 ELISA KIT

ELI-36780h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-36781h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup107, NUP107 ELISA KIT

ELI-36840h 96 Tests
EUR 824

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400ul 400 ul
EUR 523
 • Shipped within 5-10 working days.

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-80l 80 µl
EUR 286
 • Shipped within 5-10 working days.

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx123660
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx126518
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • EUR 182.00
 • EUR 314.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100ug 100 ug
EUR 509
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Nuclear pore complex protein Nup98- Nup96, NUP98 ELISA KIT

ELI-13775h 96 Tests
EUR 824

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-48T 48T
EUR 332
 • Nuclear pore complexes are extremely elaborate structures that mediate the regulated movement of macromolecules between the nucleus and cytoplasm. These complexes are composed of at least 100 different polypeptide subunits, many of which belong to th
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2115
 • Nuclear pore complexes are extremely elaborate structures that mediate the regulated movement of macromolecules between the nucleus and cytoplasm. These complexes are composed of at least 100 different polypeptide subunits, many of which belong to th
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-96T 96T
EUR 539
 • Nuclear pore complexes are extremely elaborate structures that mediate the regulated movement of macromolecules between the nucleus and cytoplasm. These complexes are composed of at least 100 different polypeptide subunits, many of which belong to th
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody

20-abx110055
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-100ug

QP6439-ec-100ug 100ug
EUR 408

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-10ug

QP6439-ec-10ug 10ug
EUR 200

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-1mg

QP6439-ec-1mg 1mg
EUR 1632

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-200ug

QP6439-ec-200ug 200ug
EUR 634

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-500ug

QP6439-ec-500ug 500ug
EUR 1060

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-50ug

QP6439-ec-50ug 50ug
EUR 263

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Antibody

42276-100ul 100ul
EUR 333

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (Biotin)

20-abx105729
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (FITC)

20-abx107147
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (HRP)

20-abx108568
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339916
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339917
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

Recombinant rat Nuclear pore glycoprotein p62

P1858 100ug Ask for price
 • Uniprot ID: P17955
 • Reconstitution: Metal affinity chromatography on Fn Super Capacity Column (Nickel)
Description: Recombinant protein for rat Nuclear pore glycoprotein p62

Nuclear Pore Membrane Glycoprotein 210-Like (NUP210L) Antibody

20-abx217285
 • EUR 425.00
 • EUR 342.00
 • 100 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Nuclear Pore Membrane Glycoprotein 210-Like (NUP210L) Antibody

20-abx121185
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

Human SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) ELISA Kit

abx383083-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 (NUP210)

1-CSB-EP016195HU(C)
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
 • MW: 34.5 kDa
 • Buffer composition: Tris-based buffer with 50% glycerol.
Description: Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210(NUP210),partial expressed in E.coli

Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 (NUP210)

1-CSB-EP016195HU(N)
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
 • MW: 27.6 kDa
 • Buffer composition: Tris-based buffer with 50% glycerol.
Description: Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210(NUP210),partial expressed in E.coli

Rabbit anti-Nuclear pore glycoprotein p62 antiserum

NUP6211-S 100 ul
EUR 457

Nuclear Pore-Associated Protein 60 kDa-Like (Npap60) Antibody

abx430652-200ul 200 ul
EUR 384
 • Shipped within 1-3 working days.

Anti-Mouse CD4 Monoclonal Antibody PE-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated

FC00344-PE-Cy7 25ug, 100ug
EUR 137
Description: Rat Monoclonal Mouse CD4 Antibody PE-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Mouse.

Anti-Mouse CD8a Monoclonal Antibody APC-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated

FC02236-APC-Cy7 25ug, 100ug
EUR 137
Description: Rat Monoclonal Mouse CD8a Antibody APC-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Mouse.

Human Nuclear pore glycoprotein p62, NUP62 ELISA KIT

ELI-22574h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore glycoprotein p62, Nup62 ELISA KIT

ELI-38235m 96 Tests
EUR 865

Lys proteins Antibody

DF2705 200ul
EUR 304
Description: Lys proteins antibody detects endogenous levels of total Lys proteins.

Lys proteins Antibody

abx219526-100ug 100 ug
EUR 439
 • Shipped within 5-10 working days.

Lys proteins Antibody

ABD2705 100 ug
EUR 438

Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210, NUP210 ELISA KIT

ELI-19703h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore membrane glycoprotein 210, Nup210 ELISA KIT

ELI-45547m 96 Tests
EUR 865

Control/Blocking Peptide Nuclear pore membrane glycoprotein Nup210 (GP210)

GP210-11C 100 ug
EUR 225

Rabbit anti-Nuclear pore membrane glycoprotein Nup210 (GP210) antiserum

GP210-11S 100 ul
EUR 457

Anti-Mouse CD4 Monoclonal Antibody PE-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated

FC00344-2-PE-Cy7 25ug, 100ug
EUR 131
Description: Rat Monoclonal Mouse CD4 Antibody PE-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Mouse.

Major urinary proteins 11 and 8 Polyclonal Conjugated Antibody

C42636 100ul
EUR 397

Nuclear Matrix Protein p84 Conjugated Antibody

C49738 100ul
EUR 397

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

20-abx218687
 • EUR 425.00
 • EUR 342.00
 • 100 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

abx238059-100ug 100 ug
EUR 551
 • Shipped within 5-12 working days.

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

20-abx325174
 • EUR 314.00
 • EUR 244.00
 • 100 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Ribonuclease III, Nuclear (RNASEN) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAD163Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: RNASEN (Ile1114~Glu1235)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Ribonuclease III, Nuclear (RNASEN). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Sp100 Nuclear Antigen (Sp100) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAA326Hu01-APC-Cy7
 • EUR 526.00
 • EUR 5782.00
 • EUR 1543.00
 • EUR 695.00
 • EUR 299.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Sp100 (Gly610~Lys802)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Sp100 Nuclear Antigen (Sp100). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Sp100 Nuclear Antigen (Sp100) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAA326Mu01-APC-Cy7
 • EUR 538.00
 • EUR 5962.00
 • EUR 1588.00
 • EUR 713.00
 • EUR 304.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Sp100 (Thr261~Lys465)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Sp100 Nuclear Antigen (Sp100). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Sp100 Nuclear Antigen (Sp100) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAA326Ra01-APC-Cy7
 • EUR 560.00
 • EUR 6286.00
 • EUR 1669.00
 • EUR 745.00
 • EUR 315.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Sp100 (Phe116~Pro333)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Sp100 Nuclear Antigen (Sp100). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Anti-Mouse Ly-6G (Gr-1) Monoclonal Antibody PE-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated

FC30404-1-PE-Cy7 25ug, 100ug
EUR 131
Description: Rat Monoclonal Mouse Ly-6G (Gr-1) Antibody PE-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Mouse.

Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein, His, E.coli-100ug

QP6440-ec-100ug 100ug
EUR 408

Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein, His, E.coli-10ug

QP6440-ec-10ug 10ug
EUR 200

Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein, His, E.coli-1mg

QP6440-ec-1mg 1mg
EUR 1632

Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein, His, E.coli-200ug

QP6440-ec-200ug 200ug
EUR 634

Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein, His, E.coli-500ug

QP6440-ec-500ug 500ug
EUR 1060

Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Protein, His, E.coli-50ug

QP6440-ec-50ug 50ug
EUR 263

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Polyclonal Conjugated Antibody

C42208 100ul
EUR 397

Small nuclear ribonucleoprotein G Polyclonal Conjugated Antibody

C42264 100ul
EUR 397

Nuclear receptor ROR-gamma Polyclonal Conjugated Antibody

C42312 100ul
EUR 397

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D0 Polyclonal Conjugated Antibody

C42362 100ul
EUR 397

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Polyclonal Conjugated Antibody

C42390 100ul
EUR 397

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H Polyclonal Conjugated Antibody

C42411 100ul
EUR 397

Nuclear Receptor NR4A1 (Ab-351) Conjugated Antibody

C33181 100ul
EUR 397

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite RPE-Conjugated Antibody ICC Kit

ICC30022R Kit
EUR 406

Acetyl Lys proteins Polyclonal Antibody

ABP53385-003ml 0.03ml
EUR 158
 • Immunogen information: Synthesized peptide derived from human acetylation Lys proteins
 • Applications tips:
Description: A polyclonal antibody for detection of Acetyl Lys proteins from Human, Mouse, Rat, Monkey. This Acetyl Lys proteins antibody is for WB, IHC-P, IF, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from human acetylation Lys proteins

Acetyl Lys proteins Polyclonal Antibody

ABP53385-01ml 0.1ml
EUR 289
 • Immunogen information: Synthesized peptide derived from human acetylation Lys proteins
 • Applications tips:
Description: A polyclonal antibody for detection of Acetyl Lys proteins from Human, Mouse, Rat, Monkey. This Acetyl Lys proteins antibody is for WB, IHC-P, IF, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from human acetylation Lys proteins

Acetyl Lys proteins Polyclonal Antibody

ABP53385-02ml 0.2ml
EUR 414
 • Immunogen information: Synthesized peptide derived from human acetylation Lys proteins
 • Applications tips:
Description: A polyclonal antibody for detection of Acetyl Lys proteins from Human, Mouse, Rat, Monkey. This Acetyl Lys proteins antibody is for WB, IHC-P, IF, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from human acetylation Lys proteins

Acetyl Lys proteins Polyclonal Antibody

ES4384-100ul 100ul
EUR 279
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against Acetyl Lys proteins from Human/Mouse/Rat/Monkey. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, IF, WB, ELISA

Acetyl Lys proteins Polyclonal Antibody

ES4384-50ul 50ul
EUR 207
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against Acetyl Lys proteins from Human/Mouse/Rat/Monkey. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, IF, WB, ELISA

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-CAA591Hu01-APC-Cy7
 • EUR 533.00
 • EUR 5890.00
 • EUR 1570.00
 • EUR 706.00
 • EUR 302.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Inquire for antigen sequence.
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-CAA591Hu22-APC-Cy7
 • EUR 608.00
 • EUR 6970.00
 • EUR 1840.00
 • EUR 814.00
 • EUR 335.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Inquire for antigen sequence.
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Receptor Coactivator 3 (NCOA3) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAE798Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NCOA3 (Gly1023~Ala1304)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Receptor Coactivator 3 (NCOA3). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Receptor Coactivator 3 (NCOA3) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAE798Ra01-APC-Cy7
 • EUR 608.00
 • EUR 6970.00
 • EUR 1840.00
 • EUR 814.00
 • EUR 335.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NCOA3 (Met1~Arg269)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Receptor Coactivator 3 (NCOA3). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor I/B (NFIB) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAF663Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NFIB (Met1~Gln233)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor I/B (NFIB). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor I/X (NFIX) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAF665Ra01-APC-Cy7
 • EUR 608.00
 • EUR 6970.00
 • EUR 1840.00
 • EUR 814.00
 • EUR 335.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NFIX (His13~Thr298)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Factor I/X (NFIX). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Chicken), APC-Cy7

4-PAB824Ga01-APC-Cy7
 • EUR 585.00
 • EUR 6646.00
 • EUR 1759.00
 • EUR 781.00
 • EUR 326.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NFkB (Pro47~Met372)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Chicken Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB824Hu01-APC-Cy7
 • EUR 547.00
 • EUR 6106.00
 • EUR 1624.00
 • EUR 727.00
 • EUR 310.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NFkB (Pro42~Met367)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB824Hu02-APC-Cy7
 • EUR 547.00
 • EUR 6106.00
 • EUR 1624.00
 • EUR 727.00
 • EUR 310.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NFkB (Gln805~Ser892)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAB824Ra01-APC-Cy7
 • EUR 585.00
 • EUR 6646.00
 • EUR 1759.00
 • EUR 781.00
 • EUR 326.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NFkB (Gln352~Phe439)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2) Polyclonal Antibody (Chicken), APC-Cy7

4-PAB825Ga01-APC-Cy7
 • EUR 583.00
 • EUR 6610.00
 • EUR 1750.00
 • EUR 778.00
 • EUR 324.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NFkB2 (Pro37~Leu342)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Chicken Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAB825Hu01-APC-Cy7
 • EUR 547.00
 • EUR 6106.00
 • EUR 1624.00
 • EUR 727.00
 • EUR 310.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NFkB2 (Pro38~Leu343)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAB825Mu01-APC-Cy7
 • EUR 560.00
 • EUR 6286.00
 • EUR 1669.00
 • EUR 745.00
 • EUR 315.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NFkB2 (Ala25~Gly224)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Germ Cell Nuclear Factor (GCNF) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC509Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: GCNF (Glu282~Glu480)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Germ Cell Nuclear Factor (GCNF). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor I/A (NFIA) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC655Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NFIA (Met1~Glu143)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor I/A (NFIA). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Transport Factor 2 (NUTF2) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC671Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NUTF2 (Met1~Gly127)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Transport Factor 2 (NUTF2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Thymocyte Nuclear Protein 1 (THYN1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC791Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: THYN1 (Met1~Ser225)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Thymocyte Nuclear Protein 1 (THYN1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Thymocyte Nuclear Protein 1 (THYN1) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAC791Ra01-APC-Cy7
 • EUR 608.00
 • EUR 6970.00
 • EUR 1840.00
 • EUR 814.00
 • EUR 335.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: THYN1 (Met1~Ser226)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Thymocyte Nuclear Protein 1 (THYN1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAA591Mi01-APC-Cy7
 • EUR 538.00
 • EUR 5962.00
 • EUR 1588.00
 • EUR 713.00
 • EUR 304.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: PCNA (Leu6~Ser261)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Matrix Protein 4 (NMP4) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB095Hu01-APC-Cy7
 • EUR 547.00
 • EUR 6106.00
 • EUR 1624.00
 • EUR 727.00
 • EUR 310.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NMP4 (Ser307~Pro540)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Matrix Protein 4 (NMP4). This antibody is labeled with APC-Cy7.

ELISA kit for Rat Nuclear envelope pore membrane protein POM 121 (POM121)

KTE100870-48T 48T
EUR 332
 • The nuclear envelope creates distinct nuclear and cytoplasmic compartments in eukaryotic cells. It consists of two concentric membranes perforated by nuclear pores, large protein complexes that form aqueous channels to regulate the flow of macromolec
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear envelope pore membrane protein POM 121 (POM121) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear envelope pore membrane protein POM 121 (POM121)

KTE100870-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2115
 • The nuclear envelope creates distinct nuclear and cytoplasmic compartments in eukaryotic cells. It consists of two concentric membranes perforated by nuclear pores, large protein complexes that form aqueous channels to regulate the flow of macromolec
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear envelope pore membrane protein POM 121 (POM121) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear envelope pore membrane protein POM 121 (POM121)

KTE100870-96T 96T
EUR 539
 • The nuclear envelope creates distinct nuclear and cytoplasmic compartments in eukaryotic cells. It consists of two concentric membranes perforated by nuclear pores, large protein complexes that form aqueous channels to regulate the flow of macromolec
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear envelope pore membrane protein POM 121 (POM121) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human anti-Nuclear pore glycoprotein p62 IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

NUP62-100 1 Kit
EUR 712

Human anti-Nuclear pore glycoprotein p62 IgM ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

NUP62-105 1 Kit
EUR 712

Mouse anti-Nuclear pore glycoprotein p62 IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

NUP62-110 1 Kit
EUR 712

Rat anti-Nuclear pore glycoprotein p62 IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

NUP62-120 1 Kit
EUR 712

Monkey anti-Nuclear pore glycoprotein p62 IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

NUP62-130 1 Kit
EUR 712

Recombinant (E.coli) Nuclear pore glycoprotein p62 (Human, 338-522 aa, His-tag)

NUP62-N-100 100 ug
EUR 286

Mediator Complex Subunit 1 (MED1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC238Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: MED1 (Met1~Thr212)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Mediator Complex Subunit 1 (MED1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Bone Matrix Proteins

5-00844 4 x 5mg Ask for price

Bone Matrix Proteins

20-abx265965
 • EUR 384.00
 • EUR 592.00
 • EUR 300.00
 • 10 mg
 • 25 mg
 • 5 mg
 • Shipped within 5-10 working days.

U1 small nuclear ribonucleoprotein A Polyclonal Conjugated Antibody

C42190 100ul
EUR 397

Small nuclear ribonucleoprotein Sm D2 Polyclonal Conjugated Antibody

C42367 100ul
EUR 397

Hepatocyte Nuclear Factor 1 Beta (HNF1b) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAG776Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: HNF1b (Pro159~Phe300)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Hepatocyte Nuclear Factor 1 Beta (HNF1b). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Photoreceptor Cell Specific Nuclear Receptor (PNR) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAD956Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: PNR (Met1~Asn410)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Photoreceptor Cell Specific Nuclear Receptor (PNR). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Receptor Related Protein 1 (NURR1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAD964Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NURR1 (Met1~Thr335)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Receptor Related Protein 1 (NURR1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Transcription Factor Y Gamma (NFYC) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAF667Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NFYC (Met1~Val263)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Transcription Factor Y Gamma (NFYC). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Mitotic Apparatus Protein 1 (NUMA1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC332Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NUMA1 (Phe1700~His2115)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Mitotic Apparatus Protein 1 (NUMA1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Myeloid Cell Nuclear Differentiation Antigen (MNDA) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB775Hu01-APC-Cy7
 • EUR 547.00
 • EUR 6106.00
 • EUR 1624.00
 • EUR 727.00
 • EUR 310.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: MNDA (Thr189~Asn405)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Myeloid Cell Nuclear Differentiation Antigen (MNDA). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), APC-Cy7

4-PAB824Mu01-APC-Cy7
 • EUR 493.00
 • EUR 5314.00
 • EUR 1426.00
 • EUR 648.00
 • EUR 284.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NFkB (Pro40~Met365)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear RNA Export Factor 1 (NXF1) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAC208Ra01-APC-Cy7
 • EUR 608.00
 • EUR 6970.00
 • EUR 1840.00
 • EUR 814.00
 • EUR 335.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NXF1 (Ala2~Tyr197)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear RNA Export Factor 1 (NXF1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1) Polyclonal Antibody (Human, Pig), APC-Cy7

4-PAC252Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: HNRPA1 (Ser2~Phe372)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), APC-Cy7

4-PAC252Mu01-APC-Cy7
 • EUR 583.00
 • EUR 6610.00
 • EUR 1750.00
 • EUR 778.00
 • EUR 324.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: HNRPA1 (Ser2~Phe320)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Mitotic Apparatus Protein 1 (NUMA1) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAC332Hu22-APC-Cy7
 • EUR 596.00
 • EUR 6790.00
 • EUR 1795.00
 • EUR 796.00
 • EUR 329.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Phe1700~His2115
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Nuclear Mitotic Apparatus Protein 1 (NUMA1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Hepatocyte Nuclear Factor 4 Alpha (HNF4a) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAA418Hu01-APC-Cy7
 • EUR 526.00
 • EUR 5782.00
 • EUR 1543.00
 • EUR 695.00
 • EUR 299.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: HNF4a (Gln131~Ser330)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Hepatocyte Nuclear Factor 4 Alpha (HNF4a). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A2/B1 (HNRPA2B1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAA323Hu01-APC-Cy7
 • EUR 527.00
 • EUR 5818.00
 • EUR 1552.00
 • EUR 698.00
 • EUR 301.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: HNRPA2B1 (Arg21~Gly103)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A2/B1 (HNRPA2B1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide C (SNRPC) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB374Hu01-APC-Cy7
 • EUR 547.00
 • EUR 6106.00
 • EUR 1624.00
 • EUR 727.00
 • EUR 310.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: SNRPC (Pro2~Arg159)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide C (SNRPC). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Distribution Gene C Homolog (NUDC) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAJ712Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: NUDC (Ala167~Ser298)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Distribution Gene C Homolog (NUDC). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Sp140 Nuclear Body Protein (SP140) Polyclonal Antibody (Human, Rat), APC-Cy7

4-PAN896Hu01-APC-Cy7
 • EUR 614.00
 • EUR 7042.00
 • EUR 1858.00
 • EUR 821.00
 • EUR 337.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: SP140 (Gly443~Met655)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Rat Sp140 Nuclear Body Protein (SP140). This antibody is labeled with APC-Cy7.

AP-2 complex subunit sigma Polyclonal Conjugated Antibody

C42366 100ul
EUR 397

Anaphase-promoting complex subunit 5 Polyclonal Conjugated Antibody

C42423 100ul
EUR 397

Proteasome activator complex subunit 3 Polyclonal Conjugated Antibody

C42571 100ul
EUR 397

COP9 signalosome complex subunit 7a Polyclonal Conjugated Antibody

C42685 100ul
EUR 397

Pyruvate Dehydrogenase Complex Component X (PDHX) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAH426Mu01-APC-Cy7
 • EUR 583.00
 • EUR 6610.00
 • EUR 1750.00
 • EUR 778.00
 • EUR 324.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: PDHX (Leu222~Met471)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pyruvate Dehydrogenase Complex Component X (PDHX). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Trafficking Protein Particle Complex 2 (TRAPPC2) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC808Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: TRAPPC2 (Met1~Ser140)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Trafficking Protein Particle Complex 2 (TRAPPC2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Succinate Dehydrogenase Complex Subunit C (SDHC) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAK213Mu01-APC-Cy7
 • EUR 583.00
 • EUR 6610.00
 • EUR 1750.00
 • EUR 778.00
 • EUR 324.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: SDHC (Met1~Arg72)
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Succinate Dehydrogenase Complex Subunit C (SDHC). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Succinate Dehydrogenase Complex Subunit D (SDHD) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAK214Mu01-APC-Cy7
 • EUR 583.00
 • EUR 6610.00
 • EUR 1750.00
 • EUR 778.00
 • EUR 324.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: SDHD (Met1~Leu159)
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Succinate Dehydrogenase Complex Subunit D (SDHD). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Konstrukce superskládacího fluorescenčního  proteinu řízeného sekrečního expresního systému professional produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

Fosfolipidy (PL) jsou jednou z hlavních složek v potravinářských a nutraceutických, kosmetických, zemědělských a farmaceutických výrobcích. Fosfolipáza D (PLD) je klíčovým enzymem professional biokatalytickou syntézu nebo modifikaci PL. Zde jsme professional efektivnější přípravu PLD zkonstruovali expresní a sekreční systém PLD v  Bacillus subtilis  a vyvinuli ekologický reakční systém.

Byla zavedena neklasická sekreční cesta, kde supersložkový zelený fluorescenční protein hraje jako N-koncový vodicí protein. Tento expresní systém může nejen dosáhnout rychlého screeningu expresních kmenů na vysoké úrovni, ale také dosáhnout sekrece cílových proteinů. Za optimálních fermentačních podmínek byla enzymová aktivita kultivačního média 0,35 U / ml, což bylo 2,05násobek aktivity kmenů sekreční dráhy Sec.

Mezitím byly porovnány účinky několika organických rozpouštědel v dvoufázových reakčních médiích. Výsledky ukázaly, že při použití cyklopentylmethyletheru jako organické fáze dosáhla konečná míra konverze 96,9%. Ukázal dobrý aplikační potenciál při syntéze fosfatidylserinu, položil základ professional syntézu a aplikaci dalších vzácných a vysoce hodnotných PL a poskytl odkaz na výrobu dalších biokatalyzátorů.

 Exprese proteinu B7-H3 v imunitním kontrolním bodě  je spojena se špatným výsledkem a stavem androgenního receptoru u rakoviny prostaty

Pozadí:  Nové imunoterapie založené na imunitním kontrolním bodě mohou prospět specifickým skupinám pacientů s rakovinou prostaty, kteří jsou rezistentní na jinou léčbu.

Metody:  Imunohistochemicky jsme analyzovali expresi B7-H3, PD-L1 / B7-H1 a androgenového receptoru (AR) ve vzorcích tkáně od 120 pacientů s adenokarcinomem prostaty léčených radikální prostatektomií ve Španělsku a od 206 pacientů s adenokarcinomem prostaty léčených radikální prostatektomie v Norsku.

Výsledky:  Exprese B7-H3 pozitivně korelovala s expresí AR a byla spojena s biochemickou recidivou ve španělské kohortě, ale exprese PD-L1 korelovala s žádnou z nich. Nálezy professional B7-H3 byly validovány v norské kohortě, kde exprese B7-H3 pozitivně korelovala se stupněm Gleason, chirurgickými okraji, invazí semenných váčků a rizikovou skupinou CAPRA-S a byla spojena s klinickou recidivou. Vysoká exprese B7-H3 v norské kohortě byla také v souladu s pozitivní expresí AR.

Závěr:  Tyto výsledky naznačují zřetelný klinický význam dvou proteinů imunitního kontrolního bodu PD-L1 a B7-H3 u rakoviny prostaty. Naše zjištění zdůrazňují B7-H3 jako použitelný nový protein imunitního kontrolního bodu u rakoviny prostaty.

Blížící se  proteinové  bariéry: vznikající mechanismy replikace pozastavené u eukaryot

Během replikace nukleární DNA musí multiproteinové replisomové stroje společně procházet a duplikovat celkovou délku každého chromozomu během každého buněčného cyklu. Na určitých místech genomu se replisomy setkávají s těsnými komplexy DNA a proteinů a zpomalují. Tato vidlicová pauza je aktivní proces zahrnující rozpoznání proteinové bariéry blížícím se replisomem  prostřednictvím  evolučně konzervovaného komplexu vidlice a ochrany (FPC).

Akce FPC chrání vidlice před kolapsem jak u programovaných, tak náhodných proteinových bariér, čímž podporuje integritu genomu. Kromě toho FPC stimuluje kontrolní bod replikace DNA a reguluje topologické přechody poblíž replikační vidlice. Bylo navrženo, aby eukaryotické buňky využívaly fyziologicky naprogramované vidlicové pauzy professional různé účely, jako je udržování počtu kopií na opakujících se lokusech, vyloučení setkání replikace-transkripce, regulace sestavy kinetochore nebo řízení událostí genové konverze během přepínání typu páření.

Zde zkoumáme rostoucí počet přístupů používaných ke studiu pozastavení replikace  in vivo  a  in vitro,  jakož i charakterizaci dalších faktorů, které byly nedávno hlášeny okay modulaci pozastavení vidlice v různých systémech. Konkrétně se zaměřujeme na pozitivní roli topoizomeráz při pozastavení vidlí. Popíšeme mannequin, kde postup replisomu je ze své podstaty opatrný, který zajišťuje obecné zachování stability vidlice a integrity genomu, ale může také provádět specializované funkce v určitých lokusech. Dále zdůrazňujeme klasické a nové nevyřešené otázky v této oblasti a navrhujeme místa jejich řešení. Vzhledem okay tomu, jak málo je známo o pozastavení replisomu na proteinových bariérách v lidských buňkách, je zapotřebí více studií zabývajících se tím, jak konzervativní jsou tyto mechanismy.

Funkční průhledy do vysokomolekulární masové vázajícím penicilin  proteinů  z  Streptococcus agalactiae  odhalila deleci genu a transposon mutageneze analysisTRANSLATE

Vysokomolekulární proteiny vázající penicilin (PBP) jsou enzymy, které katalyzují biosyntézu peptidoglykanu bakteriální buněčné stěny. Grampozitivní bakteriální patogen  Streptococcus agalactiae  ( streptokok skupiny B  nebo GBS) produkuje pět vysokomolekulárních PBP, jmenovitě PBP1A, PBP1B, PBP2A, PBP2B a PBP2X. Z nich je professional životaschopnost buněk nezbytný pouze PBP2X , zatímco ostatní čtyři PBP jsou jednotlivě postradatelné. Biologická funkce čtyř neesenciálních PBP je v GBS špatně charakterizována. Odstranili jsme  pbp1a ,  pbp1b ,  pbp2a a  pbp2b geny jednotlivě z geneticky dobře charakterizovaného kmene GBS sérotypu V a studoval fenotypy čtyř izogenních mutantních kmenů. Ve srovnání s rodičovským kmenem divokého typu (i) žádný z   izogenních mutantních kmenů pbp neměl významný růstový defekt v médiu bohatém na THY, (ii) izogenní mutantní kmeny Δpbp1a  a Δpbp1b  významně zvýšily citlivost na penicilin a ampicilin a ( iii) izogenní mutantní kmeny Appbp1a  a Appbp2b  měly významně delší délky řetězce.

Použitím nasycené transpozonové mutageneze a sekvenování místa professional zavedení transpozonu jsme určili geny nezbytné professional životaschopnost kmene GBS divokého typu a každého ze čtyř izogenních  kmenů  delečních mutantních pbp v médiu bohatém na THY. Pbp1a  gen je nezbytný professional životaschopnost buněk v  pbp2b  vypouští pozadí . Recipročně je  pbp2b  nezbytný v   pozadí odstraňování pbp1a . Gen kódující RodA, peptidoglykan polymerázu, který pracuje ve spojení s PBP2B, je také nezbytný v   pozadí delece pbp1a . Naše výsledky společně naznačují funkční překrytí mezi komplexem PBP1A a PBP2B-RodA v biosyntéze peptidoglykanu buněčné stěny GBS.

DŮLEŽITÉ  Vysokomolekulární proteiny vázající penicilin (HMM-PBP) jsou enzymy potřebné professional biosyntézu bakteriálních buněčných stěn. Streptokok skupiny B bakteriálních patogenů   (GBS) produkuje pět odlišných HMM-PBP. Biologické funkce těchto proteinů nejsou v GBS dobře charakterizovány. V této studii jsme provedli komplexní deleční analýzu genů kódujících HMM-PBP v GBS. Zjistili jsme, že odstranění určitých genů kódujících PBP změnilo bakteriální citlivost na beta-laktamová antibiotika, morfologii buněk a podstatu dalších enzymů zapojených do syntézy peptidoglykanů na buněčné stěně . Výsledky naší studie vrhly nové světlo na biologické funkce PBP v GBS.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E02H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E02H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E04H0260-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E04H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E04H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01H0260-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E08H0260-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E08H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E08H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E07H0260-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E07H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E07H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

1-CSB-EP010602MO
 • EUR 505.00
 • EUR 265.00
 • EUR 1827.00
 • EUR 766.00
 • EUR 1218.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
 • MW: 53.4 kDa
 • Buffer composition: Tris-based buffer with 50% glycerol.
Description: Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(Hnrnpa2b1) expressed in E.coli

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

1-CSB-EP010602MOb3
 • EUR 505.00
 • EUR 265.00
 • EUR 1827.00
 • EUR 766.00
 • EUR 1218.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
 • MW: 57.4 kDa
 • Buffer composition: Tris-based buffer with 50% glycerol.
Description: Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(Hnrnpa2b1) expressed in E.coli

Bovine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

1-CSB-EP640388BO
 • EUR 611.00
 • EUR 309.00
 • EUR 1827.00
 • EUR 939.00
 • EUR 1218.00
 • EUR 397.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
 • MW: 52 kDa
 • Buffer composition: Tris-based buffer with 50% glycerol.
Description: Recombinant Bovine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) expressed in E.coli

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Hnrnpa2b1/ Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 ELISA Kit

E0686Mo 1 Kit
EUR 571

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E02H0391-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E02H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E02H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E02H0392-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E02H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E02H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E03H0392-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E03H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E03H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E08H0391-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E08H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E08H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E08H0392-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E08H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E08H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E07H0391-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E07H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E07H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E07H0392-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E07H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E07H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human HNRNPA2B1/ Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 ELISA Kit

E1152Hu 1 Kit
EUR 571

Human HNRNPA2B1(Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1) ELISA Kit

EH1145 96T
EUR 524.1
 • Detection range: 0.156-10 ng/ml
 • Uniprot ID: P22626
 • Alias: HNRPA2B1(Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A2/B1)/HNRNPA2B1/hnRNP A2B1
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.094 ng/ml

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E09H0391-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E09H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E09H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E09H0392-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E09H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E09H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E05H0391-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E05H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E05H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E05H0392-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E05H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E05H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A3 (HNRNPA3) Antibody

20-abx124905
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

RALY Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (RALY) Antibody

20-abx127028
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A0 (HNRNPA0) Antibody

20-abx112986
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRNPA1) Antibody

20-abx112987
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

20-abx112990
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein F (HNRNPF) Antibody

20-abx112992
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H (HNRNPH1) Antibody

20-abx112993
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K (HNRNPK) Antibody

20-abx112994
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.