expresního systému pro produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

inolab

expresního systému pro produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

Neutronová spinová echo spektroskopie jako jedinečná sonda professional lipidovou membránovou dynamiku a  interakce membrána- protein

Lipidové dvojvrstvy tvoří hlavní matrici buněčných membrán a jsou mimo jiné životně důležitými buněčnými procesy primární platformou professional výměnu živin, interakce protein-membrána a virové pučení. Professional účinnou biologickou aktivitu by buněčné membrány měly být dostatečně tuhé, aby udržovaly integritu buňky a jejích oddílů, ale dostatečně tekuté, aby umožňovaly difúzi a interakci membránových složek, jako jsou proteiny a funkční domény.

Tato křehká rovnováha vlastností elastické a tekuté membrány a jejich dopad na biologickou funkci vyžaduje lepší pochopení dynamiky kolektivní membrány přes mezoskopickou délku a časovou škálu klíčových biologických procesů, např. Deformace membrány a vazebné události professional proteiny. Mezi techniky, které mohou účinně zkoumat tento dynamický rozsah, patří spektroskopie neutronové spinové echo (NSE).

V kombinaci s deuteriovým značením lze NSE použít okay přímému přístupu okay fluktuacím ohybu a tloušťky, stejně jako okay mezoskopické dynamice vybraných vlastností membrány. Tento článek poskytuje krátký popis techniky NSE a nastiňuje postupy professional provádění experimentů NSE na liposomálních membránách, včetně podrobností o přípravě a deuteraci vzorků, spolu s pokyny professional sběr a redukci dat.

Příspěvek také představuje metody analýzy dat používané okay extrakci klíčových parametrů membrány , jako je modul tuhosti v ohybu, modul stlačitelnosti oblasti a viskozita v rovině. Professional ilustraci biologického významu studií NSE jsou diskutovány vybrané příklady membránových jevů sondovaných NSE, jmenovitě účinek přísad na tuhost v ohybu membrány, dopad tvorby domény na fluktuace membrány a dynamický podpis interakcí membrána-protein

Porozumění jednotlivým proteinům SARS-CoV-2   professional cílený vývoj léčiv proti COVID-19

 • SARS-CoV-2 způsobuje pandemii COVID-19 zodpovědnou za miliony úmrtí na celém světě. I při účinných vakcínách si virus SARS-CoV-2 pravděpodobně udrží populaci v lidské populaci díky nedostatkům v účinnosti a vakcinaci a vzniku nových kmenů . Porozumění tomu, jak SARS-Cov-2 způsobuje tak rozsáhlé poškození tkání, a vývoj cílené farmakologické léčby bude proto v boji proti tomuto viru a při přípravě na další ohniska kritické.
 • Zde shrnujeme dosavadní pokrok pomocí   modelů in vitro nebo  in vivo ke zkoumání jednotlivých proteinů SARS-CoV-2 a jejich patogenních mechanismů. Seskupili jsme proteiny SARS-CoV-2 do tří kategorií: vstup professional hostitele, samočinný a interagující s hostitelem. Tato recenze se zaměřuje na samočinné a na hostitele interagující proteiny SARS-CoV-2 a shrnuje současné znalosti o tom, jak tyto proteiny podporují replikaci virů a narušují hostitelské systémy, stejně jako léky, které se zaměřují na tyto viry a interagující hostitelské proteiny.
 • Mnoho z těchto léků je v současné době v klinických studiích professional léčbu COVID-19. Budoucí propuknutí koronaviru bude pravděpodobně způsobeno novými virovými kmeny, které se vyhýbají vakcínám prostřednictvím mutací proteinů vstupujících do hostitele. Studium jednotlivých samostatně působících a na hostitele interagujících proteinů SARS-CoV-2 professional cílené terapeutické intervence je proto nejen nezbytné professional boj s COVID-19, ale také cenné proti budoucím ohniskům koronaviru.
inolab
inolab

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

20-abx107146
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

abx107146-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

abx107146-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

abx107146-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein NUP62 (NUP62) Antibody

abx349838-96tests 96 tests
EUR 250

Nuclear pore complex protein NUP62 (NUP62) Antibody

abx349839-96tests 96 tests
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

20-abx105728
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) Antibody

abx402586-100tests 100 tests
EUR 400

Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) Antibody

abx402586-25tests 25 tests
EUR 287.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (FITC)

abx346922-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (FITC)

abx346922-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (FITC)

abx346922-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 (NUP98) Antibody

abx402602-100g 100 µg
EUR 287.5

Nuclear Pore Complex Protein Nup98/Nup96 (NUP98/NUP96) Antibody

abx235932-100g 100 µg
EUR 350

Nuclear pore complex protein Nup98 (315-360)

HY-P1730 1mg
EUR 1368

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-10mg 10mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-1g 1g Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-1mg 1mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-50mg 50mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-5mg 5mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-400ul 400 ul
EUR 627.6

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-80l 80 µl
EUR 343.2

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-100g 100 µg
EUR 281.25

Human Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

1-CSB-EP016190HU
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153(NUP153),partial expressed in E.coli

Recombinant human Nuclear pore complex protein Nup133

P2220 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human Nuclear pore complex protein Nup133

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

C42276 100ul
EUR 476.4

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

CSB-EP874821HU 10540 mg Ask for price

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

CSB-EP874821HUl9 10977 mg Ask for price

Anti-Yeast Nuclear Pore Complex (Mouse Monoclonal) Antibody

YA39C7 100 µg
EUR 255

Mouse Nuclear pore complex protein Nup85, Nup85 ELISA KIT

ELI-23492m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93, Nup93 ELISA KIT

ELI-44561m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-36779h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup88, NUP88 ELISA KIT

ELI-36780h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-36781h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup50, Nup50 ELISA KIT

ELI-15055m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54, Nup54 ELISA KIT

ELI-21319m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA KIT

ELI-22432h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88, Nup88 ELISA KIT

ELI-35536m 96 Tests
EUR 1038

Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) ELISA Kit

EK11485 96Т
EUR 799

Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) ELISA Kit

AE60270RA-48Tests 48 Tests
EUR 325
Description: Rat (Rattus norvegicus)

Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) ELISA Kit

AE60270RA-96Tests 96 Tests
EUR 610
Description: Rat (Rattus norvegicus)

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54 (NUP54) ELISA Kit

abx536286-96tests 96 tests
EUR 687.5

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88 (NUP88) ELISA Kit

abx536296-96tests 96 tests
EUR 687.5

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93 (NUP93) ELISA Kit

abx536300-96tests 96 tests
EUR 687.5

Bovine Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-23491b 96 Tests
EUR 1113.6

Bovine Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-44229b 96 Tests
EUR 1113.6

Mouse Nuclear pore complex protein Nup155, Nup155 ELISA KIT

ELI-44221m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup214, NUP214 ELISA KIT

ELI-44222h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup133, Nup133 ELISA KIT

ELI-44499m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup153, NUP153 ELISA KIT

ELI-44867h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup133, NUP133 ELISA KIT

ELI-46087h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup107, NUP107 ELISA KIT

ELI-36840h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup107, Nup107 ELISA KIT

ELI-38239m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup160, NUP160 ELISA KIT

ELI-38240h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup205, NUP205 ELISA KIT

ELI-38242h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup155, NUP155 ELISA KIT

ELI-15040h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup160, Nup160 ELISA KIT

ELI-21357m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup214, Nup214 ELISA KIT

ELI-21358m 96 Tests
EUR 1038

Panspecific Nuclear Pore Complex Marker

MO22107 500 ul
EUR 412.8

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Nuclear pore complex protein Nup98- Nup96, NUP98 ELISA KIT

ELI-13775h 96 Tests
EUR 988.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153), partial

CSB-EP016190HU 1833 mg Ask for price

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153(NUP153),partial

AP70600 1mg
EUR 1978

Human Nuclear pore complex- interacting protein, NPIP ELISA KIT

ELI-16689h 96 Tests
EUR 988.8

Nuclear Pore Complex Marker (pan) mouse monoclonal antibody, clone 39C7

MO22107-500 500 µl Ask for price

NPIP (untagged)-Human nuclear pore complex interacting protein (NPIP)

SC115761 10 µg Ask for price

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 (NUP98), partial

CSB-MP016209HU 8119 mg Ask for price

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 (NUP98) ,partial

RPC27839-100ug 100ug
EUR 1158.9

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 (NUP98) ,partial

RPC27839-20ug 20ug
EUR 457.4

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-10ug

QP6439-ec-10ug 10ug
EUR 240

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-1mg

QP6439-ec-1mg 1mg
EUR 1958.4

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-50ug

QP6439-ec-50ug 50ug
EUR 315.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-100ug

QP6439-ec-100ug 100ug
EUR 489.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-200ug

QP6439-ec-200ug 200ug
EUR 760.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-500ug

QP6439-ec-500ug 500ug
EUR 1272

Nuclear Pore Complex Marker (pan) mouse monoclonal antibody, clone 39C7, Purified

AP20131PU-N 500 µl Ask for price

Human Nuclear pore complex-interacting protein-like 1 (NPIPB7) ELISA Kit

abx535715-96tests 96 tests
EUR 687.5

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx123660
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx126518
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100ug 100 ug
EUR 610.8

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400ul 400 ul
EUR 627.6

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-80l 80 µl
EUR 343.2

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100g 100 µg
EUR 350

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx126518-100l 100 µl
EUR 175

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx126518-1ml 1 ml
EUR 400

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx126518-200l 200 µl
EUR 275

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400l 400 µl
EUR 518.75

NPIPL3 (untagged)-Human nuclear pore complex interacting protein-like 3 (NPIPL3)

SC316960 10 µg Ask for price

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A1 (NPIPA1) ELISA Kit

abx535681-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A2 (NPIPA2) ELISA Kit

abx535682-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A3 (NPIPA3) ELISA Kit

abx535683-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A5 (NPIPA5) ELISA Kit

abx535684-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A7 (NPIPA7) ELISA Kit

abx535685-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A8 (NPIPA8) ELISA Kit

abx535686-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B3 (NPIPB3) ELISA Kit

abx535687-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B4 (NPIPB4) ELISA Kit

abx535688-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B5 (NPIPB5) ELISA Kit

abx535689-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B6 (NPIPB6) ELISA Kit

abx535690-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B8 (NPIPB8) ELISA Kit

abx535692-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B9 (NPIPB9) ELISA Kit

abx535693-96tests 96 tests
EUR 687.5

Nuclear Matrix Protein p84 Conjugated Antibody

C49738 100ul
EUR 476.4

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B11 (NPIPB11) ELISA Kit

abx535646-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B15 (NPIPB15) ELISA Kit

abx535647-96tests 96 tests
EUR 687.5

NPIPA3 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A3 (NPIPA3)

SC335534 10 µg Ask for price

NPIPA2 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A2 (NPIPA2)

SC335535 10 µg Ask for price

NPIPA5 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A5 (NPIPA5)

SC335536 10 µg Ask for price

NPIPA7 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A7 (NPIPA7)

SC335666 10 µg Ask for price

NPIPA8 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A8 (NPIPA8)

SC335667 10 µg Ask for price

NPIPB6 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B6 (NPIPB6)

SC336044 10 µg Ask for price

LOC100132247 (untagged)-Human nuclear pore complex interacting protein related gene (LOC100132247)

SC326342 10 µg Ask for price

NPIPA3 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A3 (NPIPA3)

RC237640 10 µg Ask for price

NPIPA2 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A2 (NPIPA2)

RC237641 10 µg Ask for price

NPIPA5 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A5 (NPIPA5)

RC237642 10 µg Ask for price

NPIPA7 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A7 (NPIPA7)

RC237772 10 µg Ask for price

NPIPA8 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A8 (NPIPA8)

RC237773 10 µg Ask for price

NPIPB6 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B6 (NPIPB6)

RC238150 10 µg Ask for price

NPIP (GFP-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein (NPIP). Note: ORF is codon optimized

RG219505 10 µg Ask for price

3`UTR clone of nuclear pore complex interacting protein-like 3 (NPIPL3) for miRNA target validation

SC201575 10 µg Ask for price

Anti-Nuclear pore Complex antibody

STJ120173 100 µl
EUR 562.8

NPIP (Myc-DDK-tagged)-Human nuclear pore complex interacting protein (NPIP). Note: ORF is codon optimized

RC219505 10 µg Ask for price

NPIPB9 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B9 (NPIPB9), transcript variant 2

SC336069 10 µg Ask for price

NPIPB9 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B9 (NPIPB9), transcript variant 1

SC336087 10 µg Ask for price

NPIPL3 (GFP-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein-like 3 (NPIPL3). Note: ORF is codon optimized

RG216779 10 µg Ask for price

NPIPL3 (Myc-DDK-tagged)-Human nuclear pore complex interacting protein-like 3 (NPIPL3). Note: ORF is codon optimized

RC216779 10 µg Ask for price

Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 Polyclonal Conjugated Antibody

C42389 100ul
EUR 476.4

NPIPB9 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B9 (NPIPB9), transcript variant 2

RC238175 10 µg Ask for price

NPIPB9 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B9 (NPIPB9), transcript variant 1

RC238193 10 µg Ask for price

Rat SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) ELISA Kit

abx545234-96tests 96 tests
EUR 687.5

Proteasome activator complex subunit 3 Polyclonal Conjugated Antibody

C42571 100ul
EUR 476.4

Human SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) ELISA Kit

abx383083-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Nuclear Receptor NR4A1 (Ab-351) Conjugated Antibody

C33181 100ul
EUR 476.4

LOC100132247 (GFP-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein related gene (LOC100132247). Note: ORF is codon optimized

RG227697 10 µg Ask for price

LOC100132247 (Myc-DDK-tagged)-Human nuclear pore complex interacting protein related gene (LOC100132247). Note: ORF is codon optimized

RC227697 10 µg Ask for price

AP-2 complex subunit sigma Polyclonal Conjugated Antibody

C42366 100ul
EUR 476.4

Nuclear receptor ROR-gamma Polyclonal Conjugated Antibody

C42312 100ul
EUR 476.4

AP-1 complex subunit sigma-3 Polyclonal Conjugated Antibody

C42067 100ul
EUR 476.4

Small nuclear ribonucleoprotein G Polyclonal Conjugated Antibody

C42264 100ul
EUR 476.4

COP9 signalosome complex subunit 7a Polyclonal Conjugated Antibody

C42685 100ul
EUR 476.4

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339916
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339917
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

abx339916-1mg 1 mg
EUR 250

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

abx339917-1mg 1 mg
EUR 250

Rabbit Polyclonal antibody to Nuclear Matrix Protein p84 (THO complex 1)

TA308394 100 µl Ask for price

U1 small nuclear ribonucleoprotein A Polyclonal Conjugated Antibody

C42190 100ul
EUR 476.4

Small nuclear ribonucleoprotein Sm D2 Polyclonal Conjugated Antibody

C42367 100ul
EUR 476.4

Anaphase-promoting complex subunit 5 Polyclonal Conjugated Antibody

C42423 100ul
EUR 476.4

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Polyclonal Conjugated Antibody

C42208 100ul
EUR 476.4

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D0 Polyclonal Conjugated Antibody

C42362 100ul
EUR 476.4

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Polyclonal Conjugated Antibody

C42390 100ul
EUR 476.4

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H Polyclonal Conjugated Antibody

C42411 100ul
EUR 476.4

Human Elongator Complex Protein 4 (ELP4) Antibody (Biotin Conjugate)

32270-05121 150 ug
EUR 315

751 Mouse antibody anti-human integrin alpha 2b beta 3 complex (CRC64 clone)

751 1 ml
EUR 382.8

Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit 1 Polyclonal Conjugated Antibody

C42522 100ul
EUR 476.4

Human Elongator Complex Protein 4 (ELP4) AssayLite™ Antibody (RPE Conjugate)

32270-05151 150 ug
EUR 370

Human Elongator Complex Protein 4 (ELP4) AssayLite™ Antibody (APC Conjugate)

32270-05161 150 ug
EUR 370

Konstrukce superskládacího fluorescenčního  proteinu řízeného sekrečního expresního systému professional produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

Fosfolipidy (PL) jsou jednou z hlavních složek v potravinářských a nutraceutických, kosmetických, zemědělských a farmaceutických výrobcích. Fosfolipáza D (PLD) je klíčovým enzymem professional biokatalytickou syntézu nebo modifikaci PL. Zde jsme professional efektivnější přípravu PLD zkonstruovali expresní a sekreční systém PLD v  Bacillus subtilis  a vyvinuli ekologický reakční systém.

Byla zavedena neklasická sekreční cesta, kde supersložkový zelený fluorescenční protein hraje jako N-koncový vodicí protein. Tento expresní systém může nejen dosáhnout rychlého screeningu expresních kmenů na vysoké úrovni, ale také dosáhnout sekrece cílových proteinů. Za optimálních fermentačních podmínek byla enzymová aktivita kultivačního média 0,35 U / ml, což bylo 2,05násobek aktivity kmenů sekreční dráhy Sec.

Mezitím byly porovnány účinky několika organických rozpouštědel v dvoufázových reakčních médiích. Výsledky ukázaly, že při použití cyklopentylmethyletheru jako organické fáze dosáhla konečná míra konverze 96,9%. Ukázal dobrý aplikační potenciál při syntéze fosfatidylserinu, položil základ professional syntézu a aplikaci dalších vzácných a vysoce hodnotných PL a poskytl odkaz na výrobu dalších biokatalyzátorů.

 Exprese proteinu B7-H3 v imunitním kontrolním bodě  je spojena se špatným výsledkem a stavem androgenního receptoru u rakoviny prostaty

Pozadí:  Nové imunoterapie založené na imunitním kontrolním bodě mohou prospět specifickým skupinám pacientů s rakovinou prostaty, kteří jsou rezistentní na jinou léčbu.

Metody:  Imunohistochemicky jsme analyzovali expresi B7-H3, PD-L1 / B7-H1 a androgenového receptoru (AR) ve vzorcích tkáně od 120 pacientů s adenokarcinomem prostaty léčených radikální prostatektomií ve Španělsku a od 206 pacientů s adenokarcinomem prostaty léčených radikální prostatektomie v Norsku.

Výsledky:  Exprese B7-H3 pozitivně korelovala s expresí AR a byla spojena s biochemickou recidivou ve španělské kohortě, ale exprese PD-L1 korelovala s žádnou z nich. Nálezy professional B7-H3 byly validovány v norské kohortě, kde exprese B7-H3 pozitivně korelovala se stupněm Gleason, chirurgickými okraji, invazí semenných váčků a rizikovou skupinou CAPRA-S a byla spojena s klinickou recidivou. Vysoká exprese B7-H3 v norské kohortě byla také v souladu s pozitivní expresí AR.

Závěr:  Tyto výsledky naznačují zřetelný klinický význam dvou proteinů imunitního kontrolního bodu PD-L1 a B7-H3 u rakoviny prostaty. Naše zjištění zdůrazňují B7-H3 jako použitelný nový protein imunitního kontrolního bodu u rakoviny prostaty.

Blížící se  proteinové  bariéry: vznikající mechanismy replikace pozastavené u eukaryot

Během replikace nukleární DNA musí multiproteinové replisomové stroje společně procházet a duplikovat celkovou délku každého chromozomu během každého buněčného cyklu. Na určitých místech genomu se replisomy setkávají s těsnými komplexy DNA a proteinů a zpomalují. Tato vidlicová pauza je aktivní proces zahrnující rozpoznání proteinové bariéry blížícím se replisomem  prostřednictvím  evolučně konzervovaného komplexu vidlice a ochrany (FPC).

Akce FPC chrání vidlice před kolapsem jak u programovaných, tak náhodných proteinových bariér, čímž podporuje integritu genomu. Kromě toho FPC stimuluje kontrolní bod replikace DNA a reguluje topologické přechody poblíž replikační vidlice. Bylo navrženo, aby eukaryotické buňky využívaly fyziologicky naprogramované vidlicové pauzy professional různé účely, jako je udržování počtu kopií na opakujících se lokusech, vyloučení setkání replikace-transkripce, regulace sestavy kinetochore nebo řízení událostí genové konverze během přepínání typu páření.

Zde zkoumáme rostoucí počet přístupů používaných ke studiu pozastavení replikace  in vivo  a  in vitro,  jakož i charakterizaci dalších faktorů, které byly nedávno hlášeny okay modulaci pozastavení vidlice v různých systémech. Konkrétně se zaměřujeme na pozitivní roli topoizomeráz při pozastavení vidlí. Popíšeme mannequin, kde postup replisomu je ze své podstaty opatrný, který zajišťuje obecné zachování stability vidlice a integrity genomu, ale může také provádět specializované funkce v určitých lokusech. Dále zdůrazňujeme klasické a nové nevyřešené otázky v této oblasti a navrhujeme místa jejich řešení. Vzhledem okay tomu, jak málo je známo o pozastavení replisomu na proteinových bariérách v lidských buňkách, je zapotřebí více studií zabývajících se tím, jak konzervativní jsou tyto mechanismy.

Funkční průhledy do vysokomolekulární masové vázajícím penicilin  proteinů  z  Streptococcus agalactiae  odhalila deleci genu a transposon mutageneze analysisTRANSLATE

Vysokomolekulární proteiny vázající penicilin (PBP) jsou enzymy, které katalyzují biosyntézu peptidoglykanu bakteriální buněčné stěny. Grampozitivní bakteriální patogen  Streptococcus agalactiae  ( streptokok skupiny B  nebo GBS) produkuje pět vysokomolekulárních PBP, jmenovitě PBP1A, PBP1B, PBP2A, PBP2B a PBP2X. Z nich je professional životaschopnost buněk nezbytný pouze PBP2X , zatímco ostatní čtyři PBP jsou jednotlivě postradatelné. Biologická funkce čtyř neesenciálních PBP je v GBS špatně charakterizována. Odstranili jsme  pbp1a ,  pbp1b ,  pbp2a a  pbp2b geny jednotlivě z geneticky dobře charakterizovaného kmene GBS sérotypu V a studoval fenotypy čtyř izogenních mutantních kmenů. Ve srovnání s rodičovským kmenem divokého typu (i) žádný z   izogenních mutantních kmenů pbp neměl významný růstový defekt v médiu bohatém na THY, (ii) izogenní mutantní kmeny Δpbp1a  a Δpbp1b  významně zvýšily citlivost na penicilin a ampicilin a ( iii) izogenní mutantní kmeny Appbp1a  a Appbp2b  měly významně delší délky řetězce.

Použitím nasycené transpozonové mutageneze a sekvenování místa professional zavedení transpozonu jsme určili geny nezbytné professional životaschopnost kmene GBS divokého typu a každého ze čtyř izogenních  kmenů  delečních mutantních pbp v médiu bohatém na THY. Pbp1a  gen je nezbytný professional životaschopnost buněk v  pbp2b  vypouští pozadí . Recipročně je  pbp2b  nezbytný v   pozadí odstraňování pbp1a . Gen kódující RodA, peptidoglykan polymerázu, který pracuje ve spojení s PBP2B, je také nezbytný v   pozadí delece pbp1a . Naše výsledky společně naznačují funkční překrytí mezi komplexem PBP1A a PBP2B-RodA v biosyntéze peptidoglykanu buněčné stěny GBS.

DŮLEŽITÉ  Vysokomolekulární proteiny vázající penicilin (HMM-PBP) jsou enzymy potřebné professional biosyntézu bakteriálních buněčných stěn. Streptokok skupiny B bakteriálních patogenů   (GBS) produkuje pět odlišných HMM-PBP. Biologické funkce těchto proteinů nejsou v GBS dobře charakterizovány. V této studii jsme provedli komplexní deleční analýzu genů kódujících HMM-PBP v GBS. Zjistili jsme, že odstranění určitých genů kódujících PBP změnilo bakteriální citlivost na beta-laktamová antibiotika, morfologii buněk a podstatu dalších enzymů zapojených do syntézy peptidoglykanů na buněčné stěně . Výsledky naší studie vrhly nové světlo na biologické funkce PBP v GBS.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E08H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E08H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E07H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E07H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E07H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01A13806 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01A48714 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E06H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E06H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E06H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Sheep Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01A101007 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01A5052 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01A22546 96T
EUR 700
Description: ELISA

Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01A66145 96T
EUR 700
Description: ELISA

Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01A57432 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01A31282 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01A74861 96T
EUR 700
Description: ELISA

Chicken Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01A92301 96T
EUR 700
Description: ELISA

Bovine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01A83579 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E04H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E04H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E04H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Bovine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

1-CSB-EP640388BO
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Bovine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) expressed in E.coli

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

1-CSB-EP010602MO
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(Hnrnpa2b1) expressed in E.coli

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

1-CSB-EP010602MOb3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(Hnrnpa2b1) expressed in E.coli

Guinea Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01A39995 96T
EUR 700
Description: ELISA

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E02H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E02H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E02H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E08H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E08H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E08H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E07H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E07H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E07H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01A13871 96T
EUR 700
Description: ELISA

Sheep Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01A101072 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01A48779 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01A5117 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E03H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E03H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E03H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01A22611 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 (HNRNPC) ELISA Kit

abx527296-96tests 96 tests
EUR 687.5

Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01A66210 96T
EUR 700
Description: ELISA

Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01A57497 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01A48778 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01A31347 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01A74926 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E02H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E02H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E02H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Chicken Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01A92366 96T
EUR 700
Description: ELISA

Bovine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01A83644 96T
EUR 700
Description: ELISA

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E08H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E08H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E08H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E07H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E07H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E07H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E09H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E09H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E09H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01A13870 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1) ELISA Kit

RK07520 96T
EUR 280

Rat Hnrnpa2b1 / Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 ELISA Kit

E1024r 96T
EUR 796

Sheep Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01A101071 96T
EUR 700
Description: ELISA

Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01A66209 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01A5116 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01A31346 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01A74925 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Hnrnpa2b1/ Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 ELISA Kit

E0686Mo 1 Kit
EUR 543
Description: Hnrpa2b1

Bovine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01A83643 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E09H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E09H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E09H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human HNRNPA2B1/ Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 ELISA Kit

E1152Hu 1 Kit
EUR 515
Description: HNRPA2B1

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human HNRNPA2B1(Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1) ELISA Kit

EKF60759-48T 48T
EUR 400.4

Human HNRNPA2B1(Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1) ELISA Kit

EKF60759-5x96T 5x96T
EUR 2717

Human HNRNPA2B1(Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1) ELISA Kit

EKF60759-96T 96T
EUR 572

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01A22610 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human HNRNPA2B1(Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1) ELISA Kit

EH1145 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.094 ng/ml

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1) ELISA Kit

RK07519 96T
EUR 280

Bovine HNRNPA2B1 / Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 ELISA Kit

E1024b 96T
EUR 900

Human HNRNPA2B1 / Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 ELISA Kit

E1024h 96T
EUR 736

Mouse Hnrnpa2b1 / Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 ELISA Kit

E1024m 96T
EUR 776

Guinea Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01A40060 96T
EUR 700
Description: ELISA

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E05H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E05H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E05H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

CSB-YP2576HU 10584 mg Ask for price

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

CSB-YP010602HU 5719 mg Ask for price

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

CSB-YP010602HUc7 10113 mg Ask for price

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

CSB-EP2576HU 9997 mg Ask for price

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

CSB-EP2576HUa0 11722 mg Ask for price

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

CSB-EP010602HU 1394 mg Ask for price

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

CSB-EP010602HUb0 1395 mg Ask for price

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

CSB-EP010602HUe0 1396 mg Ask for price

Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

CSB-EP010602MOb0 1397 mg Ask for price

Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

CSB-EP010602MOb3 1398 mg Ask for price

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

CSB-MP010602HU 10156 mg Ask for price

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1)

AP72594 each Ask for price

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1)

AP76525 1mg
EUR 1978

Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(Hnrnpa2b1)

AP77203 1mg
EUR 2826

Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(Hnrnpa2b1)

AP77204 1mg
EUR 2826

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1)

AP70401 1mg
EUR 1978

Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

CSB-BP010602MO 7821 mg Ask for price

Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

RPC27516-100ug 100ug
EUR 635.8

Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

RPC27516-1mg 1mg
EUR 2885.2

Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

RPC27516-20ug 20ug
EUR 353.4

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

RPC20051-100ug 100ug
EUR 460.9

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

RPC20051-1mg 1mg
EUR 2237.8

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

RPC20051-20ug 20ug
EUR 258.7

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

RPC20574-100ug 100ug
EUR 460.9

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

RPC20574-1mg 1mg
EUR 2237.8

Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

RPC20574-20ug 20ug
EUR 258.7

Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

RPC20582-100ug 100ug
EUR 572

Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

RPC20582-1mg 1mg
EUR 2884.7

Recombinant Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (Hnrnpa2b1)

RPC20582-20ug 20ug
EUR 353.4

Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01A57496 96T
EUR 700
Description: ELISA

Chicken Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01A92365 96T
EUR 700
Description: ELISA

Recombinant Bovine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

CSB-EP640388BO 3857 mg Ask for price

Recombinant Bovine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1)

AP73762 1mg
EUR 2826

Recombinant Bovine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

RPC23075-100ug 100ug
EUR 889.9

Recombinant Bovine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

RPC23075-1mg 1mg
EUR 3237

Recombinant Bovine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (HNRNPA2B1)

RPC23075-20ug 20ug
EUR 448.1

Guinea Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01A40059 96T
EUR 700
Description: ELISA

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E05H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E05H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E05H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Antibody (HRP)

20-abx108352
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Antibody (HRP)

abx108352-100g 100 µg
EUR 362.5

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Antibody (HRP)

abx108352-20g 20 µg
EUR 162.5

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Antibody (HRP)

abx108352-50g 50 µg
EUR 250

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Antibody (FITC)

20-abx106930
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Antibody (FITC)

abx106930-100g 100 µg
EUR 362.5

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Antibody (FITC)

abx106930-20g 20 µg
EUR 162.5

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Antibody (FITC)

abx106930-50g 50 µg
EUR 250

RALY Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (RALY) Antibody

20-abx338688
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein M (HNRNPM) Antibody

20-abx321509
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

20-abx321522
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRNPL) Antibody

20-abx326142
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

RALY Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (RALY) Antibody

20-abx327278
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRNPL) Antibody

20-abx318101
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein F (HNRNPF) Antibody

20-abx312806
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein F (HNRNPF) Antibody

20-abx328121
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K (HNRNPK) Antibody

20-abx328729
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

20-abx329319
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein M (HNRNPM) Antibody

20-abx329553
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

20-abx320095
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein M (HNRNPM) Antibody

20-abx320204
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein F (HNRNPF) Antibody

abx332775-100ul 100 ul
EUR 510

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRNPL) Antibody

20-abx301209
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

RALY Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (RALY) Antibody

abx331121-100ul 100 ul
EUR 510

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L (HNRNPL) Antibody

abx331531-100ul 100 ul
EUR 510

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein M (HNRNPM) Antibody

abx036014-100ug 100 ug
EUR 469.2

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1) Antibody

20-abx129095
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1) Antibody

20-abx129369
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *