expresního systému pro produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

inolab

expresního systému pro produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

Neutronová spinová echo spektroskopie jako jedinečná sonda professional lipidovou membránovou dynamiku a  interakce membrána- protein

Lipidové dvojvrstvy tvoří hlavní matrici buněčných membrán a jsou mimo jiné životně důležitými buněčnými procesy primární platformou professional výměnu živin, interakce protein-membrána a virové pučení. Professional účinnou biologickou aktivitu by buněčné membrány měly být dostatečně tuhé, aby udržovaly integritu buňky a jejích oddílů, ale dostatečně tekuté, aby umožňovaly difúzi a interakci membránových složek, jako jsou proteiny a funkční domény.

Tato křehká rovnováha vlastností elastické a tekuté membrány a jejich dopad na biologickou funkci vyžaduje lepší pochopení dynamiky kolektivní membrány přes mezoskopickou délku a časovou škálu klíčových biologických procesů, např. Deformace membrány a vazebné události professional proteiny. Mezi techniky, které mohou účinně zkoumat tento dynamický rozsah, patří spektroskopie neutronové spinové echo (NSE).

V kombinaci s deuteriovým značením lze NSE použít okay přímému přístupu okay fluktuacím ohybu a tloušťky, stejně jako okay mezoskopické dynamice vybraných vlastností membrány. Tento článek poskytuje krátký popis techniky NSE a nastiňuje postupy professional provádění experimentů NSE na liposomálních membránách, včetně podrobností o přípravě a deuteraci vzorků, spolu s pokyny professional sběr a redukci dat.

Příspěvek také představuje metody analýzy dat používané okay extrakci klíčových parametrů membrány , jako je modul tuhosti v ohybu, modul stlačitelnosti oblasti a viskozita v rovině. Professional ilustraci biologického významu studií NSE jsou diskutovány vybrané příklady membránových jevů sondovaných NSE, jmenovitě účinek přísad na tuhost v ohybu membrány, dopad tvorby domény na fluktuace membrány a dynamický podpis interakcí membrána-protein

Porozumění jednotlivým proteinům SARS-CoV-2   professional cílený vývoj léčiv proti COVID-19

 • SARS-CoV-2 způsobuje pandemii COVID-19 zodpovědnou za miliony úmrtí na celém světě. I při účinných vakcínách si virus SARS-CoV-2 pravděpodobně udrží populaci v lidské populaci díky nedostatkům v účinnosti a vakcinaci a vzniku nových kmenů . Porozumění tomu, jak SARS-Cov-2 způsobuje tak rozsáhlé poškození tkání, a vývoj cílené farmakologické léčby bude proto v boji proti tomuto viru a při přípravě na další ohniska kritické.
 • Zde shrnujeme dosavadní pokrok pomocí   modelů in vitro nebo  in vivo ke zkoumání jednotlivých proteinů SARS-CoV-2 a jejich patogenních mechanismů. Seskupili jsme proteiny SARS-CoV-2 do tří kategorií: vstup professional hostitele, samočinný a interagující s hostitelem. Tato recenze se zaměřuje na samočinné a na hostitele interagující proteiny SARS-CoV-2 a shrnuje současné znalosti o tom, jak tyto proteiny podporují replikaci virů a narušují hostitelské systémy, stejně jako léky, které se zaměřují na tyto viry a interagující hostitelské proteiny.
 • Mnoho z těchto léků je v současné době v klinických studiích professional léčbu COVID-19. Budoucí propuknutí koronaviru bude pravděpodobně způsobeno novými virovými kmeny, které se vyhýbají vakcínám prostřednictvím mutací proteinů vstupujících do hostitele. Studium jednotlivých samostatně působících a na hostitele interagujících proteinů SARS-CoV-2 professional cílené terapeutické intervence je proto nejen nezbytné professional boj s COVID-19, ale také cenné proti budoucím ohniskům koronaviru.
inolab
inolab

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-400ul 400 ul
EUR 523

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-80l 80 µl
EUR 286

Anti-Human CD62L Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC00652-PE-Cy7 25tests, 100tests, 200tests
EUR 188
Description: Mouse Monoclonal Human CD62L Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human CD33 Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC01508-PE-Cy7 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 195
Description: Mouse Monoclonal Human CD33 Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human CD3 Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC02675-PE-Cy7 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 160
Description: Mouse Monoclonal Human CD3 Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD10 Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC04065-PE-Cy7 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 166
Description: Mouse Monoclonal human CD10 Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human HLA-DR Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC01340-PE-Cy7 25tests, 100tests, 200tests
EUR 188
Description: Anti-Human HLA-DR Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

C42276 100ul
EUR 397

Human Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA KIT

ELI-22432h 96 Tests
EUR 824

Bovine Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-23491b 96 Tests
EUR 928

Mouse Nuclear pore complex protein Nup85, Nup85 ELISA KIT

ELI-23492m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup155, Nup155 ELISA KIT

ELI-44221m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup214, NUP214 ELISA KIT

ELI-44222h 96 Tests
EUR 824

Bovine Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-44229b 96 Tests
EUR 928

Mouse Nuclear pore complex protein Nup133, Nup133 ELISA KIT

ELI-44499m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93, Nup93 ELISA KIT

ELI-44561m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup153, NUP153 ELISA KIT

ELI-44867h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup133, NUP133 ELISA KIT

ELI-46087h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88, Nup88 ELISA KIT

ELI-35536m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-36779h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup88, NUP88 ELISA KIT

ELI-36780h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-36781h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup107, NUP107 ELISA KIT

ELI-36840h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup155, NUP155 ELISA KIT

ELI-15040h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup50, Nup50 ELISA KIT

ELI-15055m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex- interacting protein, NPIP ELISA KIT

ELI-16689h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup107, Nup107 ELISA KIT

ELI-38239m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup160, NUP160 ELISA KIT

ELI-38240h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup205, NUP205 ELISA KIT

ELI-38242h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54, Nup54 ELISA KIT

ELI-21319m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup160, Nup160 ELISA KIT

ELI-21357m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup214, Nup214 ELISA KIT

ELI-21358m 96 Tests
EUR 865

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx126518
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • EUR 182.00
 • EUR 314.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx123660
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • 100 ul
 • 200 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400ul 400 ul
EUR 523

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-80l 80 µl
EUR 286

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100ug 100 ug
EUR 509

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-48T 48T
EUR 332
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2115
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-96T 96T
EUR 539
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Nuclear pore complex protein Nup98- Nup96, NUP98 ELISA KIT

ELI-13775h 96 Tests
EUR 824

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody

20-abx110055
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-100ug

QP6439-ec-100ug 100ug
EUR 408

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-10ug

QP6439-ec-10ug 10ug
EUR 200

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-1mg

QP6439-ec-1mg 1mg
EUR 1632

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-200ug

QP6439-ec-200ug 200ug
EUR 634

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-500ug

QP6439-ec-500ug 500ug
EUR 1060

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-50ug

QP6439-ec-50ug 50ug
EUR 263

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (Biotin)

20-abx105729
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (FITC)

20-abx107147
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (HRP)

20-abx108568
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339916
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339917
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Antibody

42276-100ul 100ul
EUR 333

Recombinant rat Nuclear pore glycoprotein p62

P1858 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for rat Nuclear pore glycoprotein p62

Nuclear Pore Membrane Glycoprotein 210-Like (NUP210L) Antibody

20-abx121185
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Nuclear Pore Membrane Glycoprotein 210-Like (NUP210L) Antibody

20-abx217285
 • EUR 425.00
 • EUR 342.00
 • 100 ug
 • 50 ug

Human SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) ELISA Kit

abx383083-96tests 96 tests
EUR 911

Anti-Mouse CD4 Monoclonal Antibody PE-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated

FC00344-PE-Cy7 25ug, 100ug
EUR 137
Description: Rat Monoclonal Mouse CD4 Antibody PE-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Mouse.

Anti-Mouse CD8a Monoclonal Antibody APC-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated

FC02236-APC-Cy7 25ug, 100ug
EUR 137
Description: Rat Monoclonal Mouse CD8a Antibody APC-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Mouse.

Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 (NUP210)

1-CSB-EP016195HU(C)
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210(NUP210),partial expressed in E.coli

Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210 (NUP210)

1-CSB-EP016195HU(N)
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210(NUP210),partial expressed in E.coli

Rabbit anti-Nuclear pore glycoprotein p62 antiserum

NUP6211-S 100 ul
EUR 457

Nuclear Pore-Associated Protein 60 kDa-Like (Npap60) Antibody

abx430652-200ul 200 ul
EUR 384

Human Nuclear pore glycoprotein p62, NUP62 ELISA KIT

ELI-22574h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore glycoprotein p62, Nup62 ELISA KIT

ELI-38235m 96 Tests
EUR 865

Lys proteins Antibody

abx219526-100ug 100 ug
EUR 439

Lys proteins Antibody

DF2705 200ul
EUR 304
Description: Lys proteins antibody detects endogenous levels of total Lys proteins.

Lys proteins Antibody

ABD2705 100 ug
EUR 438

Anti-Mouse CD4 Monoclonal Antibody PE-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated

FC00344-2-PE-Cy7 25ug, 100ug
EUR 131
Description: Rat Monoclonal Mouse CD4 Antibody PE-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Mouse.

Control/Blocking Peptide Nuclear pore membrane glycoprotein Nup210 (GP210)

GP210-11C 100 ug
EUR 225

Rabbit anti-Nuclear pore membrane glycoprotein Nup210 (GP210) antiserum

GP210-11S 100 ul
EUR 457

Mouse Nuclear pore membrane glycoprotein 210, Nup210 ELISA KIT

ELI-45547m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore membrane glycoprotein 210, NUP210 ELISA KIT

ELI-19703h 96 Tests
EUR 824

Major urinary proteins 11 and 8 Polyclonal Conjugated Antibody

C42636 100ul
EUR 397

Nuclear Matrix Protein p84 Conjugated Antibody

C49738 100ul
EUR 397

Anti-Mouse Ly-6G (Gr-1) Monoclonal Antibody PE-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated

FC30404-1-PE-Cy7 25ug, 100ug
EUR 131
Description: Rat Monoclonal Mouse Ly-6G (Gr-1) Antibody PE-Cyanine7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Mouse.

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

abx238059-100ug 100 ug
EUR 551

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

20-abx218687
 • EUR 425.00
 • EUR 342.00
 • 100 ug
 • 50 ug

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

20-abx325174
 • EUR 314.00
 • EUR 244.00
 • 100 ug
 • 50 ug

Ribonuclease III, Nuclear (RNASEN) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAD163Hu01-APC-Cy7
 • EUR 571.00
 • EUR 6430.00
 • EUR 1705.00
 • EUR 760.00
 • EUR 319.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Ribonuclease III, Nuclear (RNASEN). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Sp100 Nuclear Antigen (Sp100) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAA326Hu01-APC-Cy7
 • EUR 526.00
 • EUR 5782.00
 • EUR 1543.00
 • EUR 695.00
 • EUR 299.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Sp100 Nuclear Antigen (Sp100). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Sp100 Nuclear Antigen (Sp100) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAA326Mu01-APC-Cy7
 • EUR 538.00
 • EUR 5962.00
 • EUR 1588.00
 • EUR 713.00
 • EUR 304.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Sp100 Nuclear Antigen (Sp100). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Sp100 Nuclear Antigen (Sp100) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAA326Ra01-APC-Cy7
 • EUR 560.00
 • EUR 6286.00
 • EUR 1669.00
 • EUR 745.00
 • EUR 315.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Sp100 Nuclear Antigen (Sp100). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Polyclonal Conjugated Antibody

C42208 100ul
EUR 397

Small nuclear ribonucleoprotein G Polyclonal Conjugated Antibody

C42264 100ul
EUR 397

Nuclear receptor ROR-gamma Polyclonal Conjugated Antibody

C42312 100ul
EUR 397

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D0 Polyclonal Conjugated Antibody

C42362 100ul
EUR 397

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Polyclonal Conjugated Antibody

C42390 100ul
EUR 397

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H Polyclonal Conjugated Antibody

C42411 100ul
EUR 397

Konstrukce superskládacího fluorescenčního  proteinu řízeného sekrečního expresního systému professional produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

Fosfolipidy (PL) jsou jednou z hlavních složek v potravinářských a nutraceutických, kosmetických, zemědělských a farmaceutických výrobcích. Fosfolipáza D (PLD) je klíčovým enzymem professional biokatalytickou syntézu nebo modifikaci PL. Zde jsme professional efektivnější přípravu PLD zkonstruovali expresní a sekreční systém PLD v  Bacillus subtilis  a vyvinuli ekologický reakční systém.

Byla zavedena neklasická sekreční cesta, kde supersložkový zelený fluorescenční protein hraje jako N-koncový vodicí protein. Tento expresní systém může nejen dosáhnout rychlého screeningu expresních kmenů na vysoké úrovni, ale také dosáhnout sekrece cílových proteinů. Za optimálních fermentačních podmínek byla enzymová aktivita kultivačního média 0,35 U / ml, což bylo 2,05násobek aktivity kmenů sekreční dráhy Sec.

Mezitím byly porovnány účinky několika organických rozpouštědel v dvoufázových reakčních médiích. Výsledky ukázaly, že při použití cyklopentylmethyletheru jako organické fáze dosáhla konečná míra konverze 96,9%. Ukázal dobrý aplikační potenciál při syntéze fosfatidylserinu, položil základ professional syntézu a aplikaci dalších vzácných a vysoce hodnotných PL a poskytl odkaz na výrobu dalších biokatalyzátorů.

 Exprese proteinu B7-H3 v imunitním kontrolním bodě  je spojena se špatným výsledkem a stavem androgenního receptoru u rakoviny prostaty

Pozadí:  Nové imunoterapie založené na imunitním kontrolním bodě mohou prospět specifickým skupinám pacientů s rakovinou prostaty, kteří jsou rezistentní na jinou léčbu.

Metody:  Imunohistochemicky jsme analyzovali expresi B7-H3, PD-L1 / B7-H1 a androgenového receptoru (AR) ve vzorcích tkáně od 120 pacientů s adenokarcinomem prostaty léčených radikální prostatektomií ve Španělsku a od 206 pacientů s adenokarcinomem prostaty léčených radikální prostatektomie v Norsku.

Výsledky:  Exprese B7-H3 pozitivně korelovala s expresí AR a byla spojena s biochemickou recidivou ve španělské kohortě, ale exprese PD-L1 korelovala s žádnou z nich. Nálezy professional B7-H3 byly validovány v norské kohortě, kde exprese B7-H3 pozitivně korelovala se stupněm Gleason, chirurgickými okraji, invazí semenných váčků a rizikovou skupinou CAPRA-S a byla spojena s klinickou recidivou. Vysoká exprese B7-H3 v norské kohortě byla také v souladu s pozitivní expresí AR.

Závěr:  Tyto výsledky naznačují zřetelný klinický význam dvou proteinů imunitního kontrolního bodu PD-L1 a B7-H3 u rakoviny prostaty. Naše zjištění zdůrazňují B7-H3 jako použitelný nový protein imunitního kontrolního bodu u rakoviny prostaty.

Blížící se  proteinové  bariéry: vznikající mechanismy replikace pozastavené u eukaryot

Během replikace nukleární DNA musí multiproteinové replisomové stroje společně procházet a duplikovat celkovou délku každého chromozomu během každého buněčného cyklu. Na určitých místech genomu se replisomy setkávají s těsnými komplexy DNA a proteinů a zpomalují. Tato vidlicová pauza je aktivní proces zahrnující rozpoznání proteinové bariéry blížícím se replisomem  prostřednictvím  evolučně konzervovaného komplexu vidlice a ochrany (FPC).

Akce FPC chrání vidlice před kolapsem jak u programovaných, tak náhodných proteinových bariér, čímž podporuje integritu genomu. Kromě toho FPC stimuluje kontrolní bod replikace DNA a reguluje topologické přechody poblíž replikační vidlice. Bylo navrženo, aby eukaryotické buňky využívaly fyziologicky naprogramované vidlicové pauzy professional různé účely, jako je udržování počtu kopií na opakujících se lokusech, vyloučení setkání replikace-transkripce, regulace sestavy kinetochore nebo řízení událostí genové konverze během přepínání typu páření.

Zde zkoumáme rostoucí počet přístupů používaných ke studiu pozastavení replikace  in vivo  a  in vitro,  jakož i charakterizaci dalších faktorů, které byly nedávno hlášeny okay modulaci pozastavení vidlice v různých systémech. Konkrétně se zaměřujeme na pozitivní roli topoizomeráz při pozastavení vidlí. Popíšeme mannequin, kde postup replisomu je ze své podstaty opatrný, který zajišťuje obecné zachování stability vidlice a integrity genomu, ale může také provádět specializované funkce v určitých lokusech. Dále zdůrazňujeme klasické a nové nevyřešené otázky v této oblasti a navrhujeme místa jejich řešení. Vzhledem okay tomu, jak málo je známo o pozastavení replisomu na proteinových bariérách v lidských buňkách, je zapotřebí více studií zabývajících se tím, jak konzervativní jsou tyto mechanismy.

Funkční průhledy do vysokomolekulární masové vázajícím penicilin  proteinů  z  Streptococcus agalactiae  odhalila deleci genu a transposon mutageneze analysisTRANSLATE

Vysokomolekulární proteiny vázající penicilin (PBP) jsou enzymy, které katalyzují biosyntézu peptidoglykanu bakteriální buněčné stěny. Grampozitivní bakteriální patogen  Streptococcus agalactiae  ( streptokok skupiny B  nebo GBS) produkuje pět vysokomolekulárních PBP, jmenovitě PBP1A, PBP1B, PBP2A, PBP2B a PBP2X. Z nich je professional životaschopnost buněk nezbytný pouze PBP2X , zatímco ostatní čtyři PBP jsou jednotlivě postradatelné. Biologická funkce čtyř neesenciálních PBP je v GBS špatně charakterizována. Odstranili jsme  pbp1a ,  pbp1b ,  pbp2a a  pbp2b geny jednotlivě z geneticky dobře charakterizovaného kmene GBS sérotypu V a studoval fenotypy čtyř izogenních mutantních kmenů. Ve srovnání s rodičovským kmenem divokého typu (i) žádný z   izogenních mutantních kmenů pbp neměl významný růstový defekt v médiu bohatém na THY, (ii) izogenní mutantní kmeny Δpbp1a  a Δpbp1b  významně zvýšily citlivost na penicilin a ampicilin a ( iii) izogenní mutantní kmeny Appbp1a  a Appbp2b  měly významně delší délky řetězce.

Použitím nasycené transpozonové mutageneze a sekvenování místa professional zavedení transpozonu jsme určili geny nezbytné professional životaschopnost kmene GBS divokého typu a každého ze čtyř izogenních  kmenů  delečních mutantních pbp v médiu bohatém na THY. Pbp1a  gen je nezbytný professional životaschopnost buněk v  pbp2b  vypouští pozadí . Recipročně je  pbp2b  nezbytný v   pozadí odstraňování pbp1a . Gen kódující RodA, peptidoglykan polymerázu, který pracuje ve spojení s PBP2B, je také nezbytný v   pozadí delece pbp1a . Naše výsledky společně naznačují funkční překrytí mezi komplexem PBP1A a PBP2B-RodA v biosyntéze peptidoglykanu buněčné stěny GBS.

DŮLEŽITÉ  Vysokomolekulární proteiny vázající penicilin (HMM-PBP) jsou enzymy potřebné professional biosyntézu bakteriálních buněčných stěn. Streptokok skupiny B bakteriálních patogenů   (GBS) produkuje pět odlišných HMM-PBP. Biologické funkce těchto proteinů nejsou v GBS dobře charakterizovány. V této studii jsme provedli komplexní deleční analýzu genů kódujících HMM-PBP v GBS. Zjistili jsme, že odstranění určitých genů kódujících PBP změnilo bakteriální citlivost na beta-laktamová antibiotika, morfologii buněk a podstatu dalších enzymů zapojených do syntézy peptidoglykanů na buněčné stěně . Výsledky naší studie vrhly nové světlo na biologické funkce PBP v GBS.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E07H0260-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E07H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E07H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E06H0260-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E06H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E06H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E04H0260-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E04H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E04H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E08H0260-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E08H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E08H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Hnrnpa2b1/ Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 ELISA Kit

E0686Mo 1 Kit
EUR 571

Human HNRNPA2B1/ Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 ELISA Kit

E1152Hu 1 Kit
EUR 571

Human HNRNPA2B1(Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1) ELISA Kit

EH1145 96T
EUR 524.1
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.094 ng/ml

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E02H0391-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E02H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E02H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E02H0392-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E02H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E02H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E03H0392-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E03H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E03H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E07H0391-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E07H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E07H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E07H0392-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E07H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E07H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E08H0391-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E08H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E08H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E08H0392-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E08H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E08H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E09H0391-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E09H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E09H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E09H0392-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E09H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E09H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E05H0391-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E05H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E05H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E05H0392-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E05H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E05H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Antibody (Biotin)

20-abx105513
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Antibody (FITC)

20-abx106930
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Antibody (HRP)

20-abx108352
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

RALY Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein (RALY) Antibody

20-abx127028
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • 100 ul
 • 200 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1) Antibody

20-abx129095
 • EUR 425.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1205.00
 • EUR 578.00
 • EUR 328.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1) Antibody

20-abx129369
 • EUR 439.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1233.00
 • EUR 592.00
 • EUR 328.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H (HNRNPH1) Antibody

20-abx109302
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRNPA1) Antibody

20-abx109866
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

20-abx109867
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H (HNRNPH1) Antibody

20-abx109868
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A0 (HNRNPA0) Antibody

20-abx112986
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRNPA1) Antibody

20-abx112987
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D (HNRNPD) Antibody

20-abx112990
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul

Leave a Reply

Your email address will not be published.