expresního systému pro produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

inolab

expresního systému pro produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

Neutronová spinová echo spektroskopie jako jedinečná sonda professional lipidovou membránovou dynamiku a  interakce membrána- protein

Lipidové dvojvrstvy tvoří hlavní matrici buněčných membrán a jsou mimo jiné životně důležitými buněčnými procesy primární platformou professional výměnu živin, interakce protein-membrána a virové pučení. Professional účinnou biologickou aktivitu by buněčné membrány měly být dostatečně tuhé, aby udržovaly integritu buňky a jejích oddílů, ale dostatečně tekuté, aby umožňovaly difúzi a interakci membránových složek, jako jsou proteiny a funkční domény.

Tato křehká rovnováha vlastností elastické a tekuté membrány a jejich dopad na biologickou funkci vyžaduje lepší pochopení dynamiky kolektivní membrány přes mezoskopickou délku a časovou škálu klíčových biologických procesů, např. Deformace membrány a vazebné události professional proteiny. Mezi techniky, které mohou účinně zkoumat tento dynamický rozsah, patří spektroskopie neutronové spinové echo (NSE).

V kombinaci s deuteriovým značením lze NSE použít okay přímému přístupu okay fluktuacím ohybu a tloušťky, stejně jako okay mezoskopické dynamice vybraných vlastností membrány. Tento článek poskytuje krátký popis techniky NSE a nastiňuje postupy professional provádění experimentů NSE na liposomálních membránách, včetně podrobností o přípravě a deuteraci vzorků, spolu s pokyny professional sběr a redukci dat.

Příspěvek také představuje metody analýzy dat používané okay extrakci klíčových parametrů membrány , jako je modul tuhosti v ohybu, modul stlačitelnosti oblasti a viskozita v rovině. Professional ilustraci biologického významu studií NSE jsou diskutovány vybrané příklady membránových jevů sondovaných NSE, jmenovitě účinek přísad na tuhost v ohybu membrány, dopad tvorby domény na fluktuace membrány a dynamický podpis interakcí membrána-protein

Porozumění jednotlivým proteinům SARS-CoV-2   professional cílený vývoj léčiv proti COVID-19

 • SARS-CoV-2 způsobuje pandemii COVID-19 zodpovědnou za miliony úmrtí na celém světě. I při účinných vakcínách si virus SARS-CoV-2 pravděpodobně udrží populaci v lidské populaci díky nedostatkům v účinnosti a vakcinaci a vzniku nových kmenů . Porozumění tomu, jak SARS-Cov-2 způsobuje tak rozsáhlé poškození tkání, a vývoj cílené farmakologické léčby bude proto v boji proti tomuto viru a při přípravě na další ohniska kritické.
 • Zde shrnujeme dosavadní pokrok pomocí   modelů in vitro nebo  in vivo ke zkoumání jednotlivých proteinů SARS-CoV-2 a jejich patogenních mechanismů. Seskupili jsme proteiny SARS-CoV-2 do tří kategorií: vstup professional hostitele, samočinný a interagující s hostitelem. Tato recenze se zaměřuje na samočinné a na hostitele interagující proteiny SARS-CoV-2 a shrnuje současné znalosti o tom, jak tyto proteiny podporují replikaci virů a narušují hostitelské systémy, stejně jako léky, které se zaměřují na tyto viry a interagující hostitelské proteiny.
 • Mnoho z těchto léků je v současné době v klinických studiích professional léčbu COVID-19. Budoucí propuknutí koronaviru bude pravděpodobně způsobeno novými virovými kmeny, které se vyhýbají vakcínám prostřednictvím mutací proteinů vstupujících do hostitele. Studium jednotlivých samostatně působících a na hostitele interagujících proteinů SARS-CoV-2 professional cílené terapeutické intervence je proto nejen nezbytné professional boj s COVID-19, ale také cenné proti budoucím ohniskům koronaviru.
inolab
inolab

Ribonuclease III, Nuclear (RNASEN) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAD163Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Ribonuclease III, Nuclear (RNASEN). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Human Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

1-CSB-EP016190HU
 • EUR 456.00
 • EUR 256.80
 • EUR 1570.80
 • EUR 672.00
 • EUR 1047.60
 • EUR 314.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153(NUP153),partial expressed in E.coli

Recombinant human Nuclear pore complex protein Nup133

P2220 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human Nuclear pore complex protein Nup133

Nuclear pore complex protein Nup98 (315-360)

HY-P1730 1mg
EUR 1368

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-CAA591Hu01-APC-Cy7
 • EUR 639.60
 • EUR 7068.00
 • EUR 1884.00
 • EUR 847.20
 • EUR 362.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-CAA591Hu22-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Thymocyte Nuclear Protein 1 (THYN1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC791Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Thymocyte Nuclear Protein 1 (THYN1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Thymocyte Nuclear Protein 1 (THYN1) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAC791Ra01-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Thymocyte Nuclear Protein 1 (THYN1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Chicken), APC-Cy7

4-PAB824Ga01-APC-Cy7
 • EUR 702.00
 • EUR 7975.20
 • EUR 2110.80
 • EUR 937.20
 • EUR 391.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Chicken Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB824Hu01-APC-Cy7
 • EUR 656.40
 • EUR 7327.20
 • EUR 1948.80
 • EUR 872.40
 • EUR 372.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB824Hu02-APC-Cy7
 • EUR 656.40
 • EUR 7327.20
 • EUR 1948.80
 • EUR 872.40
 • EUR 372.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAB824Ra01-APC-Cy7
 • EUR 702.00
 • EUR 7975.20
 • EUR 2110.80
 • EUR 937.20
 • EUR 391.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2) Polyclonal Antibody (Chicken), APC-Cy7

4-PAB825Ga01-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Chicken Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAB825Hu01-APC-Cy7
 • EUR 656.40
 • EUR 7327.20
 • EUR 1948.80
 • EUR 872.40
 • EUR 372.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAB825Mu01-APC-Cy7
 • EUR 672.00
 • EUR 7543.20
 • EUR 2002.80
 • EUR 894.00
 • EUR 378.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor I/B (NFIB) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAF663Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor I/B (NFIB). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor I/X (NFIX) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAF665Ra01-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Factor I/X (NFIX). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Receptor Coactivator 3 (NCOA3) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAE798Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Receptor Coactivator 3 (NCOA3). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Receptor Coactivator 3 (NCOA3) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAE798Ra01-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Receptor Coactivator 3 (NCOA3). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Germ Cell Nuclear Factor (GCNF) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC509Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Germ Cell Nuclear Factor (GCNF). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor I/A (NFIA) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC655Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor I/A (NFIA). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Transport Factor 2 (NUTF2) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC671Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Transport Factor 2 (NUTF2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAA591Mi01-APC-Cy7
 • EUR 645.60
 • EUR 7154.40
 • EUR 1905.60
 • EUR 855.60
 • EUR 364.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Matrix Protein 4 (NMP4) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB095Hu01-APC-Cy7
 • EUR 656.40
 • EUR 7327.20
 • EUR 1948.80
 • EUR 872.40
 • EUR 372.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Matrix Protein 4 (NMP4). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Mediator Complex Subunit 1 (MED1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC238Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Mediator Complex Subunit 1 (MED1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-400ul 400 ul
EUR 627.6

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-80l 80 µl
EUR 343.2

Hepatocyte Nuclear Factor 4 Alpha (HNF4a) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAA418Hu01-APC-Cy7
 • EUR 631.20
 • EUR 6938.40
 • EUR 1851.60
 • EUR 834.00
 • EUR 358.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Hepatocyte Nuclear Factor 4 Alpha (HNF4a). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A2/B1 (HNRPA2B1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAA323Hu01-APC-Cy7
 • EUR 632.40
 • EUR 6981.60
 • EUR 1862.40
 • EUR 837.60
 • EUR 361.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A2/B1 (HNRPA2B1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Mitotic Apparatus Protein 1 (NUMA1) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAC332Hu22-APC-Cy7
 • EUR 715.20
 • EUR 8148.00
 • EUR 2154.00
 • EUR 955.20
 • EUR 394.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Nuclear Mitotic Apparatus Protein 1 (NUMA1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide C (SNRPC) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB374Hu01-APC-Cy7
 • EUR 656.40
 • EUR 7327.20
 • EUR 1948.80
 • EUR 872.40
 • EUR 372.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide C (SNRPC). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Photoreceptor Cell Specific Nuclear Receptor (PNR) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAD956Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Photoreceptor Cell Specific Nuclear Receptor (PNR). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Receptor Related Protein 1 (NURR1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAD964Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Receptor Related Protein 1 (NURR1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Hepatocyte Nuclear Factor 1 Beta (HNF1b) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAG776Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Hepatocyte Nuclear Factor 1 Beta (HNF1b). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear RNA Export Factor 1 (NXF1) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAC208Ra01-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear RNA Export Factor 1 (NXF1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1) Polyclonal Antibody (Human, Pig), APC-Cy7

4-PAC252Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), APC-Cy7

4-PAC252Mu01-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Myeloid Cell Nuclear Differentiation Antigen (MNDA) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB775Hu01-APC-Cy7
 • EUR 656.40
 • EUR 7327.20
 • EUR 1948.80
 • EUR 872.40
 • EUR 372.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Myeloid Cell Nuclear Differentiation Antigen (MNDA). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), APC-Cy7

4-PAB824Mu01-APC-Cy7
 • EUR 591.60
 • EUR 6376.80
 • EUR 1711.20
 • EUR 777.60
 • EUR 340.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Transcription Factor Y Gamma (NFYC) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAF667Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Transcription Factor Y Gamma (NFYC). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Distribution Gene C Homolog (NUDC) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAJ712Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Distribution Gene C Homolog (NUDC). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Mitotic Apparatus Protein 1 (NUMA1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC332Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Mitotic Apparatus Protein 1 (NUMA1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Sp140 Nuclear Body Protein (SP140) Polyclonal Antibody (Human, Rat), APC-Cy7

4-PAN896Hu01-APC-Cy7
 • EUR 736.80
 • EUR 8450.40
 • EUR 2229.60
 • EUR 985.20
 • EUR 404.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Rat Sp140 Nuclear Body Protein (SP140). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Trafficking Protein Particle Complex 2 (TRAPPC2) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC808Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Trafficking Protein Particle Complex 2 (TRAPPC2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Pyruvate Dehydrogenase Complex Component X (PDHX) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAH426Mu01-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pyruvate Dehydrogenase Complex Component X (PDHX). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Succinate Dehydrogenase Complex Subunit B (SDHB) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAJ756Mu01-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Succinate Dehydrogenase Complex Subunit B (SDHB). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Succinate Dehydrogenase Complex Subunit A (SDHA) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAJ784Mu01-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Succinate Dehydrogenase Complex Subunit A (SDHA). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Succinate Dehydrogenase Complex Subunit C (SDHC) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAK213Mu01-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Succinate Dehydrogenase Complex Subunit C (SDHC). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Succinate Dehydrogenase Complex Subunit D (SDHD) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAK214Mu01-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Succinate Dehydrogenase Complex Subunit D (SDHD). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator 2 (ARNT2) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC301Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator 2 (ARNT2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Autoantigenic Sperm Protein, Histone Binding (NASP) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAC652Ra01-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Autoantigenic Sperm Protein, Histone Binding (NASP). This antibody is labeled with APC-Cy7.

HAUS Augmin Like Complex Subunit 7 (HAUS7) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAM623Hu01-APC-Cy7
 • EUR 736.80
 • EUR 8450.40
 • EUR 2229.60
 • EUR 985.20
 • EUR 404.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human HAUS Augmin Like Complex Subunit 7 (HAUS7). This antibody is labeled with APC-Cy7.

HAUS Augmin Like Complex Subunit 7 (HAUS7) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAM623Mu01-APC-Cy7
 • EUR 753.60
 • EUR 8709.60
 • EUR 2294.40
 • EUR 1010.40
 • EUR 412.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse HAUS Augmin Like Complex Subunit 7 (HAUS7). This antibody is labeled with APC-Cy7.

HAUS Augmin Like Complex Subunit 7 (HAUS7) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAM623Ra01-APC-Cy7
 • EUR 788.40
 • EUR 9184.80
 • EUR 2413.20
 • EUR 1058.40
 • EUR 426.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat HAUS Augmin Like Complex Subunit 7 (HAUS7). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Pyruvate Dehydrogenase Complex Component X (PDHX) Polyclonal Antibody (Human, Pig), APC-Cy7

4-PAH426Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Pyruvate Dehydrogenase Complex Component X (PDHX). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class I E (MHCE) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB752Hu01-APC-Cy7
 • EUR 656.40
 • EUR 7327.20
 • EUR 1948.80
 • EUR 872.40
 • EUR 372.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Major Histocompatibility Complex Class I E (MHCE). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class I G (MHCG) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB856Hu01-APC-Cy7
 • EUR 656.40
 • EUR 7327.20
 • EUR 1948.80
 • EUR 872.40
 • EUR 372.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Major Histocompatibility Complex Class I G (MHCG). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Achaete Scute Complex Like Protein 1 (ASCL1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAJ867Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Achaete Scute Complex Like Protein 1 (ASCL1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

BRCA1/BRCA2 Containing Complex Subunit 3 (BRCC3) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAN348Hu01-APC-Cy7
 • EUR 736.80
 • EUR 8450.40
 • EUR 2229.60
 • EUR 985.20
 • EUR 404.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human BRCA1/BRCA2 Containing Complex Subunit 3 (BRCC3). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAC057Hu22-APC-Cy7
 • EUR 715.20
 • EUR 8148.00
 • EUR 2154.00
 • EUR 955.20
 • EUR 394.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator Like Protein (ARNTL) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAD468Ra01-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator Like Protein (ARNTL). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator (ARNT) Polyclonal Antibody (Human, Rat, Pig), APC-Cy7

4-PAD470Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Rat, Pig Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator (ARNT). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Acidic Nuclear Phosphoprotein 32 Family, Member A (ANP32A) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAJ636Mu01-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Acidic Nuclear Phosphoprotein 32 Family, Member A (ANP32A). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide D1 (SNRPD1) Polyclonal Antibody (Human, Rat, Pig), APC-Cy7

4-PAB128Hu01-APC-Cy7
 • EUR 656.40
 • EUR 7327.20
 • EUR 1948.80
 • EUR 872.40
 • EUR 372.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Rat, Pig Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide D1 (SNRPD1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAC057Mu01-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class II Invariant Chain (MHCDG) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB369Hu01-APC-Cy7
 • EUR 656.40
 • EUR 7327.20
 • EUR 1948.80
 • EUR 872.40
 • EUR 372.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Major Histocompatibility Complex Class II Invariant Chain (MHCDG). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class II Invariant Chain (MHCDG) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAB369Ra01-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Major Histocompatibility Complex Class II Invariant Chain (MHCDG). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa) Polyclonal Antibody (Bovine), APC-Cy7

4-PAC166Bo01-APC-Cy7
 • EUR 758.40
 • EUR 8752.80
 • EUR 2305.20
 • EUR 1015.20
 • EUR 412.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Bovine Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa) Polyclonal Antibody (Dog), APC-Cy7

4-PAC166Ca01-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Dog Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa) Polyclonal Antibody (Pig), APC-Cy7

4-PAC166Po01-APC-Cy7
 • EUR 790.80
 • EUR 9228.00
 • EUR 2424.00
 • EUR 1063.20
 • EUR 427.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Pig Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa) Polyclonal Antibody (Rabbit), APC-Cy7

4-PAC166Rb51-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Guinea polyclonal antibody against Rabbit Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAC166Si01-APC-Cy7
 • EUR 836.40
 • EUR 9876.00
 • EUR 2586.00
 • EUR 1128.00
 • EUR 447.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Adaptor Related Protein Complex 2 Mu 1 (AP2m1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAG107Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Adaptor Related Protein Complex 2 Mu 1 (AP2m1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class I C (MHCC) Polyclonal Antibody (Human, Pig), APC-Cy7

4-PAC086Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Major Histocompatibility Complex Class I C (MHCC). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class I B (MHCB) Polyclonal Antibody (Human, Pig), APC-Cy7

4-PAC092Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Major Histocompatibility Complex Class I B (MHCB). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Anti-Human CD62L Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC00652-PE-Cy7 25tests, 100tests, 200tests
EUR 225.6
Description: Mouse Monoclonal Human CD62L Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human CD33 Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC01508-PE-Cy7 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 234
Description: Mouse Monoclonal Human CD33 Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human CD3 Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC02675-PE-Cy7 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 192
Description: Mouse Monoclonal Human CD3 Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD10 Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC04065-PE-Cy7 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 199.2
Description: Mouse Monoclonal human CD10 Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Mouse Nuclear pore complex protein Nup155, Nup155 ELISA KIT

ELI-44221m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup214, NUP214 ELISA KIT

ELI-44222h 96 Tests
EUR 988.8

Bovine Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-44229b 96 Tests
EUR 1113.6

Mouse Nuclear pore complex protein Nup133, Nup133 ELISA KIT

ELI-44499m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93, Nup93 ELISA KIT

ELI-44561m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup153, NUP153 ELISA KIT

ELI-44867h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup133, NUP133 ELISA KIT

ELI-46087h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup107, Nup107 ELISA KIT

ELI-38239m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup160, NUP160 ELISA KIT

ELI-38240h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup205, NUP205 ELISA KIT

ELI-38242h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88, Nup88 ELISA KIT

ELI-35536m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-36779h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup88, NUP88 ELISA KIT

ELI-36780h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-36781h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup107, NUP107 ELISA KIT

ELI-36840h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA KIT

ELI-22432h 96 Tests
EUR 988.8

Bovine Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-23491b 96 Tests
EUR 1113.6

Mouse Nuclear pore complex protein Nup85, Nup85 ELISA KIT

ELI-23492m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup155, NUP155 ELISA KIT

ELI-15040h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup50, Nup50 ELISA KIT

ELI-15055m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54, Nup54 ELISA KIT

ELI-21319m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup160, Nup160 ELISA KIT

ELI-21357m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup214, Nup214 ELISA KIT

ELI-21358m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex- interacting protein, NPIP ELISA KIT

ELI-16689h 96 Tests
EUR 988.8

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

C42276 100ul
EUR 476.4

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk) Monoclonal Antibody (Human, Rat), APC-Cy7

4-MAC057Hu21-APC-Cy7
 • EUR 715.20
 • EUR 8148.00
 • EUR 2154.00
 • EUR 955.20
 • EUR 394.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human, Rat Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAA855Hu21-APC-Cy7
 • EUR 663.60
 • EUR 7413.60
 • EUR 1970.40
 • EUR 880.80
 • EUR 373.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) Monoclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-MAA855Ra26-APC-Cy7
 • EUR 702.00
 • EUR 7975.20
 • EUR 2110.80
 • EUR 937.20
 • EUR 391.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Rat Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAA855Mu01-APC-Cy7
 • EUR 645.60
 • EUR 7154.40
 • EUR 1905.60
 • EUR 855.60
 • EUR 364.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAA855Ra01-APC-Cy7
 • EUR 672.00
 • EUR 7543.20
 • EUR 2002.80
 • EUR 894.00
 • EUR 378.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Receptor Subfamily 1, Group D, Member 2 (NR1D2) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAD946Ra01-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Receptor Subfamily 1, Group D, Member 2 (NR1D2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Receptor Subfamily 0, Group B, Member 1 (NR0B1) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAD966Ra01-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Receptor Subfamily 0, Group B, Member 1 (NR0B1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor Of Activated T-Cells, Cytoplasmic 2 (NFATC2) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAL942Hu01-APC-Cy7
 • EUR 739.20
 • EUR 8493.60
 • EUR 2240.40
 • EUR 988.80
 • EUR 405.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor Of Activated T-Cells, Cytoplasmic 2 (NFATC2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor, Erythroid Derived 2 Like Protein 2 (NFE2L2) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAL947Hu01-APC-Cy7
 • EUR 739.20
 • EUR 8493.60
 • EUR 2240.40
 • EUR 988.80
 • EUR 405.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor, Erythroid Derived 2 Like Protein 2 (NFE2L2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Factor, Erythroid Derived 2 Like Protein 2 (NFE2L2) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAL947Ra01-APC-Cy7
 • EUR 788.40
 • EUR 9184.80
 • EUR 2413.20
 • EUR 1058.40
 • EUR 426.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Factor, Erythroid Derived 2 Like Protein 2 (NFE2L2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Acidic Nuclear Phosphoprotein 32 Family, Member A (ANP32A) Polyclonal Antibody (Human, Rat), APC-Cy7

4-PAJ636Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Rat Acidic Nuclear Phosphoprotein 32 Family, Member A (ANP32A). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB608Hu02-APC-Cy7
 • EUR 656.40
 • EUR 7327.20
 • EUR 1948.80
 • EUR 872.40
 • EUR 372.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAB608Ra01-APC-Cy7
 • EUR 702.00
 • EUR 7975.20
 • EUR 2110.80
 • EUR 937.20
 • EUR 391.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAB608Ra02-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), APC-Cy7

4-PAC057Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk) Polyclonal Antibody (Human, Rat), APC-Cy7

4-PAC057Ra01-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Rat Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa) Monoclonal Antibody (Rhesus monkey), APC-Cy7

4-MAC166Si21-APC-Cy7
 • EUR 866.40
 • EUR 10308.00
 • EUR 2694.00
 • EUR 1171.20
 • EUR 459.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Rhesus monkey Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class II Invariant Chain (MHCDG) Polyclonal Antibody (Mouse, Rat), APC-Cy7

4-PAB369Mu01-APC-Cy7
 • EUR 672.00
 • EUR 7543.20
 • EUR 2002.80
 • EUR 894.00
 • EUR 378.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse, Rat Major Histocompatibility Complex Class II Invariant Chain (MHCDG). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Aminoacyl tRNA Synthetase Complex Interacting Multifunctional Protein 1 (AIMP1) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAL761Mu01-APC-Cy7
 • EUR 753.60
 • EUR 8709.60
 • EUR 2294.40
 • EUR 1010.40
 • EUR 412.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Aminoacyl tRNA Synthetase Complex Interacting Multifunctional Protein 1 (AIMP1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

ATPase, H+ Transporting, Mitochondrial F1 Complex Beta Polypeptide (ATP5b) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAG387Ra01-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat ATPase, H+ Transporting, Mitochondrial F1 Complex Beta Polypeptide (ATP5b). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), APC-Cy7

4-PAC166Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Beta 1 (MHCDRb1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC167Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Major Histocompatibility Complex Class II DR Beta 1 (MHCDRb1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Beta 1 (MHCDRb1) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAC167Mu01-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Major Histocompatibility Complex Class II DR Beta 1 (MHCDRb1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAJ599Mu01-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAJ599Ra01-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Anti-Human HLA-DR Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

FC01340-PE-Cy7 25tests, 100tests, 200tests
EUR 225.6
Description: Anti-Human HLA-DR Monoclonal Antibody PE-Cy7 Conjugated, Flow Validated

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) Monoclonal Antibody (Human, Rat), APC-Cy7

4-MAA855Ra21-APC-Cy7
 • EUR 702.00
 • EUR 7975.20
 • EUR 2110.80
 • EUR 937.20
 • EUR 391.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human, Rat Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) Monoclonal Antibody (Human, Rat), APC-Cy7

4-MAA855Ra24-APC-Cy7
 • EUR 702.00
 • EUR 7975.20
 • EUR 2110.80
 • EUR 937.20
 • EUR 391.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human, Rat Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), APC-Cy7

4-PAA855Hu01-APC-Cy7
 • EUR 632.40
 • EUR 6981.60
 • EUR 1862.40
 • EUR 837.60
 • EUR 361.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Interacting Protein (IKBIP) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB953Hu01-APC-Cy7
 • EUR 656.40
 • EUR 7327.20
 • EUR 1948.80
 • EUR 872.40
 • EUR 372.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Interacting Protein (IKBIP). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Interacting Protein (IKBIP) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAB953Mu01-APC-Cy7
 • EUR 672.00
 • EUR 7543.20
 • EUR 2002.80
 • EUR 894.00
 • EUR 378.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Interacting Protein (IKBIP). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Interacting Protein (IKBIP) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAB953Ra01-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Interacting Protein (IKBIP). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1) Polyclonal Antibody (Human, Pig), APC-Cy7

4-PAB608Hu03-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), APC-Cy7

4-PAJ599Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 2 (ARPC2) Polyclonal Antibody (Human, Rat), APC-Cy7

4-PAJ601Hu01-APC-Cy7
 • EUR 685.20
 • EUR 7716.00
 • EUR 2046.00
 • EUR 912.00
 • EUR 382.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Rat Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 2 (ARPC2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx123660
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • 100 ul
 • 200 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx126518
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400ul 400 ul
EUR 627.6

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-80l 80 µl
EUR 343.2

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100ug 100 ug
EUR 610.8

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Nuclear pore complex protein Nup98- Nup96, NUP98 ELISA KIT

ELI-13775h 96 Tests
EUR 988.8

Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse, Rat), APC-Cy7

4-PAB608Hu01-APC-Cy7
 • EUR 656.40
 • EUR 7327.20
 • EUR 1948.80
 • EUR 872.40
 • EUR 372.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse, Rat Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Aminoacyl tRNA Synthetase Complex Interacting Multifunctional Protein 1 (AIMP1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse, Rat), APC-Cy7

4-PAL761Hu01-APC-Cy7
 • EUR 739.20
 • EUR 8493.60
 • EUR 2240.40
 • EUR 988.80
 • EUR 405.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse, Rat Aminoacyl tRNA Synthetase Complex Interacting Multifunctional Protein 1 (AIMP1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Fluorescein Isothiocyanate (APC-Cy7) Monoclonal Antibody (Pan-species), APC-Cy7

4-MAO843Ge21-APC-Cy7
 • EUR 686.40
 • EUR 7759.20
 • EUR 2056.80
 • EUR 915.60
 • EUR 384.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Pan-species Fluorescein Isothiocyanate (APC-Cy7). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody

20-abx110055
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-100ug

QP6439-ec-100ug 100ug
EUR 489.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-10ug

QP6439-ec-10ug 10ug
EUR 240

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-1mg

QP6439-ec-1mg 1mg
EUR 1958.4

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-200ug

QP6439-ec-200ug 200ug
EUR 760.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-500ug

QP6439-ec-500ug 500ug
EUR 1272

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-50ug

QP6439-ec-50ug 50ug
EUR 315.6

Asprosin Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAA332Hu01-APC-Cy7
 • EUR 907.20
 • EUR 10891.20
 • EUR 2839.20
 • EUR 1228.80
 • EUR 477.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Asprosin. This antibody is labeled with APC-Cy7.

Vinculin (VCL) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-CAB839Hu01-APC-Cy7
 • EUR 609.60
 • EUR 6636.00
 • EUR 1776.00
 • EUR 804.00
 • EUR 350.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Vinculin (VCL). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Catalase (CAT) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAC418Hu22-APC-Cy7
 • EUR 609.60
 • EUR 6636.00
 • EUR 1776.00
 • EUR 804.00
 • EUR 350.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Catalase (CAT). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Catalase (CAT) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAC418Hu23-APC-Cy7
 • EUR 501.60
 • EUR 5102.40
 • EUR 1393.20
 • EUR 650.40
 • EUR 304.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Catalase (CAT). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Ferroportin (FPN) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAC489Hu24-APC-Cy7
 • EUR 702.00
 • EUR 7975.20
 • EUR 2110.80
 • EUR 937.20
 • EUR 391.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Ferroportin (FPN). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Reelin (RELN) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAC775Hu21-APC-Cy7
 • EUR 723.60
 • EUR 8277.60
 • EUR 2186.40
 • EUR 967.20
 • EUR 399.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Reelin (RELN). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Reelin (RL) Monoclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-MAC775Ra21-APC-Cy7
 • EUR 760.80
 • EUR 8796.00
 • EUR 2316.00
 • EUR 1020.00
 • EUR 415.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Rat Reelin (RL). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Serglycin (SRGN) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAC869Hu22-APC-Cy7
 • EUR 715.20
 • EUR 8148.00
 • EUR 2154.00
 • EUR 955.20
 • EUR 394.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Serglycin (SRGN). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Konstrukce superskládacího fluorescenčního  proteinu řízeného sekrečního expresního systému professional produkci fosfolipázy D u  Bacillus subtilis

Fosfolipidy (PL) jsou jednou z hlavních složek v potravinářských a nutraceutických, kosmetických, zemědělských a farmaceutických výrobcích. Fosfolipáza D (PLD) je klíčovým enzymem professional biokatalytickou syntézu nebo modifikaci PL. Zde jsme professional efektivnější přípravu PLD zkonstruovali expresní a sekreční systém PLD v  Bacillus subtilis  a vyvinuli ekologický reakční systém.

Byla zavedena neklasická sekreční cesta, kde supersložkový zelený fluorescenční protein hraje jako N-koncový vodicí protein. Tento expresní systém může nejen dosáhnout rychlého screeningu expresních kmenů na vysoké úrovni, ale také dosáhnout sekrece cílových proteinů. Za optimálních fermentačních podmínek byla enzymová aktivita kultivačního média 0,35 U / ml, což bylo 2,05násobek aktivity kmenů sekreční dráhy Sec.

Mezitím byly porovnány účinky několika organických rozpouštědel v dvoufázových reakčních médiích. Výsledky ukázaly, že při použití cyklopentylmethyletheru jako organické fáze dosáhla konečná míra konverze 96,9%. Ukázal dobrý aplikační potenciál při syntéze fosfatidylserinu, položil základ professional syntézu a aplikaci dalších vzácných a vysoce hodnotných PL a poskytl odkaz na výrobu dalších biokatalyzátorů.

 Exprese proteinu B7-H3 v imunitním kontrolním bodě  je spojena se špatným výsledkem a stavem androgenního receptoru u rakoviny prostaty

Pozadí:  Nové imunoterapie založené na imunitním kontrolním bodě mohou prospět specifickým skupinám pacientů s rakovinou prostaty, kteří jsou rezistentní na jinou léčbu.

Metody:  Imunohistochemicky jsme analyzovali expresi B7-H3, PD-L1 / B7-H1 a androgenového receptoru (AR) ve vzorcích tkáně od 120 pacientů s adenokarcinomem prostaty léčených radikální prostatektomií ve Španělsku a od 206 pacientů s adenokarcinomem prostaty léčených radikální prostatektomie v Norsku.

Výsledky:  Exprese B7-H3 pozitivně korelovala s expresí AR a byla spojena s biochemickou recidivou ve španělské kohortě, ale exprese PD-L1 korelovala s žádnou z nich. Nálezy professional B7-H3 byly validovány v norské kohortě, kde exprese B7-H3 pozitivně korelovala se stupněm Gleason, chirurgickými okraji, invazí semenných váčků a rizikovou skupinou CAPRA-S a byla spojena s klinickou recidivou. Vysoká exprese B7-H3 v norské kohortě byla také v souladu s pozitivní expresí AR.

Závěr:  Tyto výsledky naznačují zřetelný klinický význam dvou proteinů imunitního kontrolního bodu PD-L1 a B7-H3 u rakoviny prostaty. Naše zjištění zdůrazňují B7-H3 jako použitelný nový protein imunitního kontrolního bodu u rakoviny prostaty.

Blížící se  proteinové  bariéry: vznikající mechanismy replikace pozastavené u eukaryot

Během replikace nukleární DNA musí multiproteinové replisomové stroje společně procházet a duplikovat celkovou délku každého chromozomu během každého buněčného cyklu. Na určitých místech genomu se replisomy setkávají s těsnými komplexy DNA a proteinů a zpomalují. Tato vidlicová pauza je aktivní proces zahrnující rozpoznání proteinové bariéry blížícím se replisomem  prostřednictvím  evolučně konzervovaného komplexu vidlice a ochrany (FPC).

Akce FPC chrání vidlice před kolapsem jak u programovaných, tak náhodných proteinových bariér, čímž podporuje integritu genomu. Kromě toho FPC stimuluje kontrolní bod replikace DNA a reguluje topologické přechody poblíž replikační vidlice. Bylo navrženo, aby eukaryotické buňky využívaly fyziologicky naprogramované vidlicové pauzy professional různé účely, jako je udržování počtu kopií na opakujících se lokusech, vyloučení setkání replikace-transkripce, regulace sestavy kinetochore nebo řízení událostí genové konverze během přepínání typu páření.

Zde zkoumáme rostoucí počet přístupů používaných ke studiu pozastavení replikace  in vivo  a  in vitro,  jakož i charakterizaci dalších faktorů, které byly nedávno hlášeny okay modulaci pozastavení vidlice v různých systémech. Konkrétně se zaměřujeme na pozitivní roli topoizomeráz při pozastavení vidlí. Popíšeme mannequin, kde postup replisomu je ze své podstaty opatrný, který zajišťuje obecné zachování stability vidlice a integrity genomu, ale může také provádět specializované funkce v určitých lokusech. Dále zdůrazňujeme klasické a nové nevyřešené otázky v této oblasti a navrhujeme místa jejich řešení. Vzhledem okay tomu, jak málo je známo o pozastavení replisomu na proteinových bariérách v lidských buňkách, je zapotřebí více studií zabývajících se tím, jak konzervativní jsou tyto mechanismy.

Funkční průhledy do vysokomolekulární masové vázajícím penicilin  proteinů  z  Streptococcus agalactiae  odhalila deleci genu a transposon mutageneze analysisTRANSLATE

Vysokomolekulární proteiny vázající penicilin (PBP) jsou enzymy, které katalyzují biosyntézu peptidoglykanu bakteriální buněčné stěny. Grampozitivní bakteriální patogen  Streptococcus agalactiae  ( streptokok skupiny B  nebo GBS) produkuje pět vysokomolekulárních PBP, jmenovitě PBP1A, PBP1B, PBP2A, PBP2B a PBP2X. Z nich je professional životaschopnost buněk nezbytný pouze PBP2X , zatímco ostatní čtyři PBP jsou jednotlivě postradatelné. Biologická funkce čtyř neesenciálních PBP je v GBS špatně charakterizována. Odstranili jsme  pbp1a ,  pbp1b ,  pbp2a a  pbp2b geny jednotlivě z geneticky dobře charakterizovaného kmene GBS sérotypu V a studoval fenotypy čtyř izogenních mutantních kmenů. Ve srovnání s rodičovským kmenem divokého typu (i) žádný z   izogenních mutantních kmenů pbp neměl významný růstový defekt v médiu bohatém na THY, (ii) izogenní mutantní kmeny Δpbp1a  a Δpbp1b  významně zvýšily citlivost na penicilin a ampicilin a ( iii) izogenní mutantní kmeny Appbp1a  a Appbp2b  měly významně delší délky řetězce.

Použitím nasycené transpozonové mutageneze a sekvenování místa professional zavedení transpozonu jsme určili geny nezbytné professional životaschopnost kmene GBS divokého typu a každého ze čtyř izogenních  kmenů  delečních mutantních pbp v médiu bohatém na THY. Pbp1a  gen je nezbytný professional životaschopnost buněk v  pbp2b  vypouští pozadí . Recipročně je  pbp2b  nezbytný v   pozadí odstraňování pbp1a . Gen kódující RodA, peptidoglykan polymerázu, který pracuje ve spojení s PBP2B, je také nezbytný v   pozadí delece pbp1a . Naše výsledky společně naznačují funkční překrytí mezi komplexem PBP1A a PBP2B-RodA v biosyntéze peptidoglykanu buněčné stěny GBS.

DŮLEŽITÉ  Vysokomolekulární proteiny vázající penicilin (HMM-PBP) jsou enzymy potřebné professional biosyntézu bakteriálních buněčných stěn. Streptokok skupiny B bakteriálních patogenů   (GBS) produkuje pět odlišných HMM-PBP. Biologické funkce těchto proteinů nejsou v GBS dobře charakterizovány. V této studii jsme provedli komplexní deleční analýzu genů kódujících HMM-PBP v GBS. Zjistili jsme, že odstranění určitých genů kódujících PBP změnilo bakteriální citlivost na beta-laktamová antibiotika, morfologii buněk a podstatu dalších enzymů zapojených do syntézy peptidoglykanů na buněčné stěně . Výsledky naší studie vrhly nové světlo na biologické funkce PBP v GBS.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E04H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E01H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E03H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E07H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E07H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E07H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E09H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E02H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E02H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E02H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E08H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E08H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E08H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 ELISA kit

E05H0260-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E06H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E06H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E04H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E04H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E01H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) ELISA kit

E01H0392-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2(HNRNPC) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) ELISA kit

E03H0391-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1(HNRNPA2B1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.
<