a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes

inolab

a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes

Kombinace rychlého mikrofluidního míchání a tříbarevného monomolekulárního FRET professional zkoumání kinetiky   konformačních změn proteinů

Jednomolekulární Försterův rezonanční přenos energie (FRET) je díky své vysoké citlivosti a schopnosti rozlišovat jednotlivé subpopulace v heterogenních systémech vhodný professional studium kinetiky konformačních změn proteinů Nicméně , z nichž nejčastější přístup využívající dva fluorofory mohou monitorovat pouze jednu vzdálenost v čase, a použití tří fluoroforů professional současné sledování více vzdáleností byl do značné míry omezeno na výkyvy rovnováhy. Zde ukážeme, že tříbarevný FRET s jednou molekulou lze kombinovat s rychlým mikrofluidním mícháním, aby se vyšetřily konformační změny v proteinu z milisekund na minuty. V kombinaci s ručním mícháním jsme rozšířili kinetiku na 1 hodinu, což odpovídá celkovému rozsahu 5 řádů v čase.

Studovali jsme konverzi monomeru na protomer toxinu cytolysinu A (ClyA) tvořícího póry, jednoho z největších známých proteinových konformačních přechodů. Lokálně specifické značení ClyA třemi fluorofory nám umožnilo sledovat kinetiku tří intramolekulárních vzdáleností současně a odhalilo dříve nezjištěný meziprodukt. Kombinace tříbarevného monomolekulárního FRET s rychlým mikrofluidním mícháním tak poskytuje přístup ke zkoumání mechanismů složitých biomolekulárních procesů s vysokým časovým rozlišením.

Rakovinová imunoterapie NC410, Fc protein LAIR-2   blokující interakci lidského LAIR-kolagenu 

Kolageny jsou primární složkou extracelulární matrice a jsou funkčními ligandy professional inhibiční imunitní receptor spojený s leukocytovým receptorem podobným imunoglobulinům (LAIR) -1. LAIR-2 je vylučovaný protein, který může působit jako návnadový receptor vazbou kolagenu s vyšší afinitou než LAIR-1. Navrhujeme, aby kolageny podporovaly imunitní únik interakcí s LAIR-1 exprimovaným na imunitních buňkách a aby LAIR-2 uvolňoval imunitní potlačení zprostředkované LAIR-1.

Analýza veřejných lidských datových souborů ukazuje, že kolageny, LAIR-1 a LAIR-2 mají jedinečné a překrývající se asociace s přežitím v určitých nádorech. Navrhli jsme dimerní LAIR-2 s funkčním IgG1 Fc ocasem, NC410, a ukázali jsme, že NC410 zvyšuje expanzi lidských T buněk a efektorovou funkci  in vivo  v modelu onemocnění xenogenní štěp versus hostitel. V modelech humanizované myší nádory NC410 omezuje růst nádoru, který je závislý na T buňkách. Imunohistochemická analýza lidských nádorů ukazuje, že NC410 se váže na oblasti bohaté na kolagen, kde  jsou lokalizovány imunitní buňky LAIR-1 + . Naše zjištění ukazují, že NC410 může být novou strategií professional imunoterapii rakoviny professional imunitní vyloučené nádory.

Imunologická identifikace a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes simplex typu 2

Herpes simplex virus typu 2 (HSV-2), což je patogen, který způsobuje genitální herpes léze, interferuje s imunitním systémem hostitele  pomocí  různých známých i neznámých mechanismů. Tento virus byl použit ke studiu virového antigenního složení. Rekonvalescentní sérum od pacientů infikovaných HSV2 bylo použito okay identifikaci virových antigenů  pomocí  2-D proteinové elektroforézy a imunoblotu. Sérum převážně rozpoznávalo několik kapsidových skeletových proteinů kódovaných genem UL26.5, hlavně ICP35 .

Bylo zjištěno, že tento protein primárně dočasně funguje ve virové sestavě, ale není exprimován ve zralých virových částicích. Další imunologické studie naznačují, že tento protein vyvolává specifické reakce protilátek a cytotoxických T lymfocytů (CTL) u myší, ale tyto odpovědi nevedou ke klinickému ochrannému účinku v reakci na výzvu HSV2 . Knowledge naznačují, že imunodominance ICP35 může být použita okay návrhu integrovaného antigenu s jinými virovými glykoproteiny.

inolab
inolab

Autoimunomické podpisy stárnutí a neurodegenerativní nemoci související s věkem jsou spojeny s funkcí mozku a ribozomálními  proteiny

Biologické stárnutí je složitý proces charakterizovaný sníženou funkcí buněk a tkání, včetně imunitního systému. V důsledku toho stárnutí ovlivňuje expresi a vývoj autoprotilátek a autoreaktivních T buněk, které lze v jejich souhrnu považovat za autoimunom jedince. V této studii jsme analyzovali, zda jsou sady autoimunitních znaků spojeny se specifickými fenotypy, které tvoří autoimunomické podpisy související s věkem a neurodegenerativními chorobami. Údaje o profilu autoprotilátek zdravých subjektů a pacientů z databáze GEO byly použity okay prozkoumání autoimunomických podpisů stárnutí a tří neurodegenerativních onemocnění včetně Parkinsonovy choroby (PD), Alzheimerovy choroby (AD) a roztroušené sklerózy (MS).

Naše výsledky ukazují, že autoimunomický podpis stárnutí je charakterizován zvlněným nárůstem IgG autoprotilátek spojených s učením a chováním a konzistentním nárůstem IgG autoprotilátek souvisejících s ribozomy a translací a autoimunomický podpis stárnutí je také spojován s neurodegenerativním věkem nemoci. Je zajímavé, že analýza diferenciálního výrazu a posuvného okna (DE-SWAN) identifikovala tři vlny změn autoprotilátek během stárnutí ve věku 30, 50 a 62 let. Dále zejména IgG autoprotilátkyty proti ribozomálním proteinům, by mohly být použity jako predikční markery professional stárnutí a neurodegenerativní onemocnění související s věkem. Tato studie proto poprvé odkrývá komplexní autoimunomické podpisy professional stárnutí a neurodegenerativní onemocnění související s věkem.

Identifikace 7 000–9 000  proteinů  z buněčných linií a tkání jednorázovým mikroskopickým LC-MS / MS

Současným trendem v proteomice je získávání dat „jednorázově“ pomocí LC-MS / MS, protože to zjednodušuje pracovní postupy a slibuje lepší propustnost a kvantitativní přesnost než schémata, která zahrnují rozsáhlou frakcionaci vzorků. Jednorázové přístupy však mohou trpět omezeným pokrytím proteomu, pokud se provádí získáváním závislým na datech (ssDDA) v nanoflow LC systémech. Professional aplikace, kde množství vzorků není vzácné, tato studie ukazuje, že vysokého pokrytí proteomu lze dosáhnout pomocí systému microflow LC-MS / MS provozujícího sloupec 1 mm id × 150 mm, při průtoku 50 μL / min a spojený na hmotnostní spektrometr Orbitrap HF-X.

Výsledky demonstrují identifikaci -9 000 proteinů z 50 μg proteinu stráveného z   kořenů Arabidopsis , 7 500 z myšího brzlíku a 7 300 z lidských buněk rakoviny prsu za three hodiny analytického času v jednom běhu. Dynamický rozsah kvantifikace proteinů měřený přístupem iBAQ překlenul 5 řádů a replikovaná analýza ukázala, že medián variačního koeficientu byl pod 20%. Tato studie společně ukazuje, že ssDDA pomocí μLC-MS / MS je robustní metodou professional komplexní a rozsáhlou proteomovou analýzu, kterou lze v budoucnu dále rozšířit na rychlejší přístupy okay chromatografii a získávání nezávislých na datech.

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody

20-abx109340
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody

abx109340-100l 100 µl
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody

abx346920-100l 100 µl
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody

abx346920-50l 50 µl
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

20-abx108567
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

abx108567-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

abx108567-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

abx108567-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear Pore Complex antibody

10R-8370 100 ul
EUR 450
Description: Mouse monoclonal Nuclear Pore Complex antibody

Nuclear pore complex protein NUP62 (NUP62) Antibody

abx349838-96tests 96 tests
EUR 250

Nuclear pore complex protein NUP62 (NUP62) Antibody

abx349839-96tests 96 tests
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

20-abx105728
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) Antibody

abx402586-100tests 100 tests
EUR 400

Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) Antibody

abx402586-25tests 25 tests
EUR 287.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 (NUP98) Antibody

abx402602-100g 100 µg
EUR 287.5

Nuclear Pore Complex Protein Nup98/Nup96 (NUP98/NUP96) Antibody

abx235932-100g 100 µg
EUR 350

Nuclear pore complex protein Nup98 (315-360)

HY-P1730 1mg
EUR 1368

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-10mg 10mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-1g 1g Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-1mg 1mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-50mg 50mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-5mg 5mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-400ul 400 ul
EUR 627.6

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-80l 80 µl
EUR 343.2

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-100g 100 µg
EUR 281.25

Human Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

1-CSB-EP016190HU
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153(NUP153),partial expressed in E.coli

Recombinant human Nuclear pore complex protein Nup133

P2220 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human Nuclear pore complex protein Nup133

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

C42276 100ul
EUR 476.4

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

CSB-EP874821HU 10540 mg Ask for price

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

CSB-EP874821HUl9 10977 mg Ask for price

Anti-Yeast Nuclear Pore Complex (Mouse Monoclonal) Antibody

YA39C7 100 µg
EUR 255

Mouse Nuclear pore complex protein Nup85, Nup85 ELISA KIT

ELI-23492m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93, Nup93 ELISA KIT

ELI-44561m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-36779h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup88, NUP88 ELISA KIT

ELI-36780h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-36781h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup50, Nup50 ELISA KIT

ELI-15055m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54, Nup54 ELISA KIT

ELI-21319m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA KIT

ELI-22432h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88, Nup88 ELISA KIT

ELI-35536m 96 Tests
EUR 1038

Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) ELISA Kit

EK11485 96Т
EUR 799

Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) ELISA Kit

AE60270RA-48Tests 48 Tests
EUR 325
Description: Rat (Rattus norvegicus)

Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) ELISA Kit

AE60270RA-96Tests 96 Tests
EUR 610
Description: Rat (Rattus norvegicus)

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54 (NUP54) ELISA Kit

abx536286-96tests 96 tests
EUR 687.5

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88 (NUP88) ELISA Kit

abx536296-96tests 96 tests
EUR 687.5

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93 (NUP93) ELISA Kit

abx536300-96tests 96 tests
EUR 687.5

Bovine Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-23491b 96 Tests
EUR 1113.6

Bovine Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-44229b 96 Tests
EUR 1113.6

Mouse Nuclear pore complex protein Nup155, Nup155 ELISA KIT

ELI-44221m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup214, NUP214 ELISA KIT

ELI-44222h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup133, Nup133 ELISA KIT

ELI-44499m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup153, NUP153 ELISA KIT

ELI-44867h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup133, NUP133 ELISA KIT

ELI-46087h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup107, NUP107 ELISA KIT

ELI-36840h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup107, Nup107 ELISA KIT

ELI-38239m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup160, NUP160 ELISA KIT

ELI-38240h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup205, NUP205 ELISA KIT

ELI-38242h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup155, NUP155 ELISA KIT

ELI-15040h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup160, Nup160 ELISA KIT

ELI-21357m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup214, Nup214 ELISA KIT

ELI-21358m 96 Tests
EUR 1038

Panspecific Nuclear Pore Complex Marker

MO22107 500 ul
EUR 412.8

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Nuclear pore complex protein Nup98- Nup96, NUP98 ELISA KIT

ELI-13775h 96 Tests
EUR 988.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153), partial

CSB-EP016190HU 1833 mg Ask for price

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153(NUP153),partial

AP70600 1mg
EUR 1978

Human Nuclear pore complex- interacting protein, NPIP ELISA KIT

ELI-16689h 96 Tests
EUR 988.8

Nuclear Pore Complex Marker (pan) mouse monoclonal antibody, clone 39C7

MO22107-500 500 µl Ask for price

NPIP (untagged)-Human nuclear pore complex interacting protein (NPIP)

SC115761 10 µg Ask for price

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 (NUP98), partial

CSB-MP016209HU 8119 mg Ask for price

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 (NUP98) ,partial

RPC27839-100ug 100ug
EUR 1158.9

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 (NUP98) ,partial

RPC27839-20ug 20ug
EUR 457.4

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-10ug

QP6439-ec-10ug 10ug
EUR 240

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-1mg

QP6439-ec-1mg 1mg
EUR 1958.4

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-50ug

QP6439-ec-50ug 50ug
EUR 315.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-100ug

QP6439-ec-100ug 100ug
EUR 489.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-200ug

QP6439-ec-200ug 200ug
EUR 760.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-500ug

QP6439-ec-500ug 500ug
EUR 1272

Nuclear Pore Complex Marker (pan) mouse monoclonal antibody, clone 39C7, Purified

AP20131PU-N 500 µl Ask for price

Human Nuclear pore complex-interacting protein-like 1 (NPIPB7) ELISA Kit

abx535715-96tests 96 tests
EUR 687.5

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx123660
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx126518
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100ug 100 ug
EUR 610.8

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400ul 400 ul
EUR 627.6

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-80l 80 µl
EUR 343.2

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100g 100 µg
EUR 350

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx126518-100l 100 µl
EUR 175

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx126518-1ml 1 ml
EUR 400

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx126518-200l 200 µl
EUR 275

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400l 400 µl
EUR 518.75

NPIPL3 (untagged)-Human nuclear pore complex interacting protein-like 3 (NPIPL3)

SC316960 10 µg Ask for price

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A1 (NPIPA1) ELISA Kit

abx535681-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A2 (NPIPA2) ELISA Kit

abx535682-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A3 (NPIPA3) ELISA Kit

abx535683-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A5 (NPIPA5) ELISA Kit

abx535684-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A7 (NPIPA7) ELISA Kit

abx535685-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A8 (NPIPA8) ELISA Kit

abx535686-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B3 (NPIPB3) ELISA Kit

abx535687-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B4 (NPIPB4) ELISA Kit

abx535688-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B5 (NPIPB5) ELISA Kit

abx535689-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B6 (NPIPB6) ELISA Kit

abx535690-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B8 (NPIPB8) ELISA Kit

abx535692-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B9 (NPIPB9) ELISA Kit

abx535693-96tests 96 tests
EUR 687.5

Nuclear Matrix Protein p84 Conjugated Antibody

C49738 100ul
EUR 476.4

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B11 (NPIPB11) ELISA Kit

abx535646-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B15 (NPIPB15) ELISA Kit

abx535647-96tests 96 tests
EUR 687.5

NPIPA3 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A3 (NPIPA3)

SC335534 10 µg Ask for price

NPIPA2 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A2 (NPIPA2)

SC335535 10 µg Ask for price

NPIPA5 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A5 (NPIPA5)

SC335536 10 µg Ask for price

NPIPA7 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A7 (NPIPA7)

SC335666 10 µg Ask for price

NPIPA8 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A8 (NPIPA8)

SC335667 10 µg Ask for price

NPIPB6 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B6 (NPIPB6)

SC336044 10 µg Ask for price

LOC100132247 (untagged)-Human nuclear pore complex interacting protein related gene (LOC100132247)

SC326342 10 µg Ask for price

Human Elongator Complex Protein 4 (ELP4) AssayLite™ Antibody (FITC Conjugate)

32270-05141 150 ug
EUR 370

Nuclease P1 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA328459LC01PEU
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Nuclease P1. Recognizes Nuclease P1 from Penicillium citrinum. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

NPIPA3 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A3 (NPIPA3)

RC237640 10 µg Ask for price

NPIPA2 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A2 (NPIPA2)

RC237641 10 µg Ask for price

NPIPA5 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A5 (NPIPA5)

RC237642 10 µg Ask for price

NPIPA7 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A7 (NPIPA7)

RC237772 10 µg Ask for price

NPIPA8 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A8 (NPIPA8)

RC237773 10 µg Ask for price

NPIPB6 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B6 (NPIPB6)

RC238150 10 µg Ask for price

NPIP (GFP-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein (NPIP). Note: ORF is codon optimized

RG219505 10 µg Ask for price

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite™ Antibody (FITC Conjugate)

30022-05141 150 ug
EUR 370

3`UTR clone of nuclear pore complex interacting protein-like 3 (NPIPL3) for miRNA target validation

SC201575 10 µg Ask for price

Anti-Nuclear pore Complex antibody

STJ120173 100 µl
EUR 562.8

Nuclease P1 Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A64320
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

NPIP (Myc-DDK-tagged)-Human nuclear pore complex interacting protein (NPIP). Note: ORF is codon optimized

RC219505 10 µg Ask for price

Nuclear pore glycoprotein p62 (NUP62) Antibody (FITC)

abx343986-100l 100 µl
EUR 250

Nuclear pore glycoprotein p62 (NUP62) Antibody (FITC)

abx343986-50l 50 µl
EUR 162.5

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (FITC)

20-abx107147
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

NPIPB9 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B9 (NPIPB9), transcript variant 2

SC336069 10 µg Ask for price

NPIPB9 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B9 (NPIPB9), transcript variant 1

SC336087 10 µg Ask for price

Human Nuclear Cap-Binding Protein Subunit 2 (NCBP2) AssayLite™ Antibody (FITC Conjugate)

30189-05141 150 ug
EUR 370

NPIPL3 (GFP-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein-like 3 (NPIPL3). Note: ORF is codon optimized

RG216779 10 µg Ask for price

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite Antibody (FITC, RPE, APC, PerCP Conjugate)

30022-05181 1 x 75 ug, 3 x 30 ug
EUR 702

NPIPL3 (Myc-DDK-tagged)-Human nuclear pore complex interacting protein-like 3 (NPIPL3). Note: ORF is codon optimized

RC216779 10 µg Ask for price

Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 Polyclonal Conjugated Antibody

C42389 100ul
EUR 476.4

NPIPB9 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B9 (NPIPB9), transcript variant 2

RC238175 10 µg Ask for price

NPIPB9 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B9 (NPIPB9), transcript variant 1

RC238193 10 µg Ask for price

Rat SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) ELISA Kit

abx545234-96tests 96 tests
EUR 687.5

Histone Complex (H1, H2A, H2B, H3, H4) AssayLite™ Antibody (FITC Conjugate)

30200-05141 150 ug
EUR 370

Proteasome activator complex subunit 3 Polyclonal Conjugated Antibody

C42571 100ul
EUR 476.4

Human SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) ELISA Kit

abx383083-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Nuclear Receptor NR4A1 (Ab-351) Conjugated Antibody

C33181 100ul
EUR 476.4

Histone Core Complex (H2A, H2B, H3, H4) AssayLite™ Antibody (FITC Conjugate)

30198-05141 150 ug
EUR 370

LOC100132247 (GFP-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein related gene (LOC100132247). Note: ORF is codon optimized

RG227697 10 µg Ask for price

Nucleoprotein Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A55509
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Nucleoprotein Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A55012 100 µg
EUR 684.66

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *