a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes

inolab

a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes

Kombinace rychlého mikrofluidního míchání a tříbarevného monomolekulárního FRET professional zkoumání kinetiky   konformačních změn proteinů

Jednomolekulární Försterův rezonanční přenos energie (FRET) je díky své vysoké citlivosti a schopnosti rozlišovat jednotlivé subpopulace v heterogenních systémech vhodný professional studium kinetiky konformačních změn proteinů Nicméně , z nichž nejčastější přístup využívající dva fluorofory mohou monitorovat pouze jednu vzdálenost v čase, a použití tří fluoroforů professional současné sledování více vzdáleností byl do značné míry omezeno na výkyvy rovnováhy. Zde ukážeme, že tříbarevný FRET s jednou molekulou lze kombinovat s rychlým mikrofluidním mícháním, aby se vyšetřily konformační změny v proteinu z milisekund na minuty. V kombinaci s ručním mícháním jsme rozšířili kinetiku na 1 hodinu, což odpovídá celkovému rozsahu 5 řádů v čase.

Studovali jsme konverzi monomeru na protomer toxinu cytolysinu A (ClyA) tvořícího póry, jednoho z největších známých proteinových konformačních přechodů. Lokálně specifické značení ClyA třemi fluorofory nám umožnilo sledovat kinetiku tří intramolekulárních vzdáleností současně a odhalilo dříve nezjištěný meziprodukt. Kombinace tříbarevného monomolekulárního FRET s rychlým mikrofluidním mícháním tak poskytuje přístup ke zkoumání mechanismů složitých biomolekulárních procesů s vysokým časovým rozlišením.

Rakovinová imunoterapie NC410, Fc protein LAIR-2   blokující interakci lidského LAIR-kolagenu 

Kolageny jsou primární složkou extracelulární matrice a jsou funkčními ligandy professional inhibiční imunitní receptor spojený s leukocytovým receptorem podobným imunoglobulinům (LAIR) -1. LAIR-2 je vylučovaný protein, který může působit jako návnadový receptor vazbou kolagenu s vyšší afinitou než LAIR-1. Navrhujeme, aby kolageny podporovaly imunitní únik interakcí s LAIR-1 exprimovaným na imunitních buňkách a aby LAIR-2 uvolňoval imunitní potlačení zprostředkované LAIR-1.

Analýza veřejných lidských datových souborů ukazuje, že kolageny, LAIR-1 a LAIR-2 mají jedinečné a překrývající se asociace s přežitím v určitých nádorech. Navrhli jsme dimerní LAIR-2 s funkčním IgG1 Fc ocasem, NC410, a ukázali jsme, že NC410 zvyšuje expanzi lidských T buněk a efektorovou funkci  in vivo  v modelu onemocnění xenogenní štěp versus hostitel. V modelech humanizované myší nádory NC410 omezuje růst nádoru, který je závislý na T buňkách. Imunohistochemická analýza lidských nádorů ukazuje, že NC410 se váže na oblasti bohaté na kolagen, kde  jsou lokalizovány imunitní buňky LAIR-1 + . Naše zjištění ukazují, že NC410 může být novou strategií professional imunoterapii rakoviny professional imunitní vyloučené nádory.

Imunologická identifikace a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes simplex typu 2

Herpes simplex virus typu 2 (HSV-2), což je patogen, který způsobuje genitální herpes léze, interferuje s imunitním systémem hostitele  pomocí  různých známých i neznámých mechanismů. Tento virus byl použit ke studiu virového antigenního složení. Rekonvalescentní sérum od pacientů infikovaných HSV2 bylo použito okay identifikaci virových antigenů  pomocí  2-D proteinové elektroforézy a imunoblotu. Sérum převážně rozpoznávalo několik kapsidových skeletových proteinů kódovaných genem UL26.5, hlavně ICP35 .

Bylo zjištěno, že tento protein primárně dočasně funguje ve virové sestavě, ale není exprimován ve zralých virových částicích. Další imunologické studie naznačují, že tento protein vyvolává specifické reakce protilátek a cytotoxických T lymfocytů (CTL) u myší, ale tyto odpovědi nevedou ke klinickému ochrannému účinku v reakci na výzvu HSV2 . Knowledge naznačují, že imunodominance ICP35 může být použita okay návrhu integrovaného antigenu s jinými virovými glykoproteiny.

inolab
inolab

Autoimunomické podpisy stárnutí a neurodegenerativní nemoci související s věkem jsou spojeny s funkcí mozku a ribozomálními  proteiny

Biologické stárnutí je složitý proces charakterizovaný sníženou funkcí buněk a tkání, včetně imunitního systému. V důsledku toho stárnutí ovlivňuje expresi a vývoj autoprotilátek a autoreaktivních T buněk, které lze v jejich souhrnu považovat za autoimunom jedince. V této studii jsme analyzovali, zda jsou sady autoimunitních znaků spojeny se specifickými fenotypy, které tvoří autoimunomické podpisy související s věkem a neurodegenerativními chorobami. Údaje o profilu autoprotilátek zdravých subjektů a pacientů z databáze GEO byly použity okay prozkoumání autoimunomických podpisů stárnutí a tří neurodegenerativních onemocnění včetně Parkinsonovy choroby (PD), Alzheimerovy choroby (AD) a roztroušené sklerózy (MS).

Naše výsledky ukazují, že autoimunomický podpis stárnutí je charakterizován zvlněným nárůstem IgG autoprotilátek spojených s učením a chováním a konzistentním nárůstem IgG autoprotilátek souvisejících s ribozomy a translací a autoimunomický podpis stárnutí je také spojován s neurodegenerativním věkem nemoci. Je zajímavé, že analýza diferenciálního výrazu a posuvného okna (DE-SWAN) identifikovala tři vlny změn autoprotilátek během stárnutí ve věku 30, 50 a 62 let. Dále zejména IgG autoprotilátkyty proti ribozomálním proteinům, by mohly být použity jako predikční markery professional stárnutí a neurodegenerativní onemocnění související s věkem. Tato studie proto poprvé odkrývá komplexní autoimunomické podpisy professional stárnutí a neurodegenerativní onemocnění související s věkem.

Identifikace 7 000–9 000  proteinů  z buněčných linií a tkání jednorázovým mikroskopickým LC-MS / MS

Současným trendem v proteomice je získávání dat „jednorázově“ pomocí LC-MS / MS, protože to zjednodušuje pracovní postupy a slibuje lepší propustnost a kvantitativní přesnost než schémata, která zahrnují rozsáhlou frakcionaci vzorků. Jednorázové přístupy však mohou trpět omezeným pokrytím proteomu, pokud se provádí získáváním závislým na datech (ssDDA) v nanoflow LC systémech. Professional aplikace, kde množství vzorků není vzácné, tato studie ukazuje, že vysokého pokrytí proteomu lze dosáhnout pomocí systému microflow LC-MS / MS provozujícího sloupec 1 mm id × 150 mm, při průtoku 50 μL / min a spojený na hmotnostní spektrometr Orbitrap HF-X.

Výsledky demonstrují identifikaci -9 000 proteinů z 50 μg proteinu stráveného z   kořenů Arabidopsis , 7 500 z myšího brzlíku a 7 300 z lidských buněk rakoviny prsu za three hodiny analytického času v jednom běhu. Dynamický rozsah kvantifikace proteinů měřený přístupem iBAQ překlenul 5 řádů a replikovaná analýza ukázala, že medián variačního koeficientu byl pod 20%. Tato studie společně ukazuje, že ssDDA pomocí μLC-MS / MS je robustní metodou professional komplexní a rozsáhlou proteomovou analýzu, kterou lze v budoucnu dále rozšířit na rychlejší přístupy okay chromatografii a získávání nezávislých na datech.

Human Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

1-CSB-EP016190HU
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153(NUP153),partial expressed in E.coli

Recombinant human Nuclear pore complex protein Nup133

P2220 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human Nuclear pore complex protein Nup133

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (FITC)

20-abx107147
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-400ul 400 ul
EUR 523

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-80l 80 µl
EUR 286

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

C42276 100ul
EUR 397

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88, Nup88 ELISA KIT

ELI-35536m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-36779h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup88, NUP88 ELISA KIT

ELI-36780h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-36781h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup107, NUP107 ELISA KIT

ELI-36840h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup107, Nup107 ELISA KIT

ELI-38239m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup160, NUP160 ELISA KIT

ELI-38240h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup205, NUP205 ELISA KIT

ELI-38242h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup133, NUP133 ELISA KIT

ELI-46087h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup155, Nup155 ELISA KIT

ELI-44221m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup214, NUP214 ELISA KIT

ELI-44222h 96 Tests
EUR 824

Bovine Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-44229b 96 Tests
EUR 928

Mouse Nuclear pore complex protein Nup133, Nup133 ELISA KIT

ELI-44499m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93, Nup93 ELISA KIT

ELI-44561m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup153, NUP153 ELISA KIT

ELI-44867h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup155, NUP155 ELISA KIT

ELI-15040h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup50, Nup50 ELISA KIT

ELI-15055m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex- interacting protein, NPIP ELISA KIT

ELI-16689h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54, Nup54 ELISA KIT

ELI-21319m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup160, Nup160 ELISA KIT

ELI-21357m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup214, Nup214 ELISA KIT

ELI-21358m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA KIT

ELI-22432h 96 Tests
EUR 824

Bovine Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-23491b 96 Tests
EUR 928

Mouse Nuclear pore complex protein Nup85, Nup85 ELISA KIT

ELI-23492m 96 Tests
EUR 865

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx126518
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • EUR 182.00
 • EUR 314.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx123660
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • 100 ul
 • 200 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400ul 400 ul
EUR 523

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-80l 80 µl
EUR 286

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100ug 100 ug
EUR 509

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-48T 48T
EUR 332
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2115
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-96T 96T
EUR 539
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Nuclear pore complex protein Nup98- Nup96, NUP98 ELISA KIT

ELI-13775h 96 Tests
EUR 824

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody

20-abx110055
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Goat Anti-Green Fluorescent Proteins (GFP, A. victoria) protein IgG-FITC conjugate

GFP11-FITC 100 ug
EUR 347

Monoclonal Anti-Green Fluorescent Proteins (GFP, A. victoria) protein IgG-FITC conjugate

GFP12-FITC 0.5 ml
EUR 408

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-100ug

QP6439-ec-100ug 100ug
EUR 408

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-10ug

QP6439-ec-10ug 10ug
EUR 200

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-1mg

QP6439-ec-1mg 1mg
EUR 1632

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-200ug

QP6439-ec-200ug 200ug
EUR 634

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-500ug

QP6439-ec-500ug 500ug
EUR 1060

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-50ug

QP6439-ec-50ug 50ug
EUR 263

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (Biotin)

20-abx105729
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (HRP)

20-abx108568
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339916
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339917
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Antibody

42276-100ul 100ul
EUR 333

Anti-Human CD44 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00052-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 130
Description: Mouse Monoclonal Human CD44 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human CD28 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00065-FITC 25 tests, 100 tests
EUR 131
Description: Mouse Monoclonal Human CD28 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD14 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00137-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD14 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD11b Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00144-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD11b Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD19 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00154-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 102
Description: Mouse Monoclonal human CD19 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD38 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00193-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD38 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD25 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00214-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 108
Description: Mouse Monoclonal human CD25 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD4 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00344-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 96
Description: Mouse Monoclonal human CD4 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD5 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00480-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD5 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD45 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00555-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 114
Description: Mouse Monoclonal human CD45 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD2 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00570-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD2 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD71 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00591-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD71 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD62L Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00652-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD62L Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD59 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00914-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD59 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human CD81 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC01281-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal Human CD81 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD117 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC01335-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD117 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD16 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC01408-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD16 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD32 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC01450-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 120
Description: Mouse Monoclonal human CD32 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human CD31 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC01513-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 130
Description: Mouse Monoclonal Human CD31 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD90 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC01818-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 153
Description: Mouse Monoclonal human CD90 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD7 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC01974-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD7 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD235a Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC02184-FITC 25ug, 100ug
EUR 140
Description: Mouse Monoclonal human CD235a Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD8 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC02236-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 96
Description: Mouse Monoclonal human CD8 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD13 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC02591-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD13 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD3 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC02675-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 101
Description: Mouse Monoclonal human CD3 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD20 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC03780-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD20 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human CD161 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC03917-FITC 25 tests, 100 tests
EUR 160
Description: Mouse Monoclonal Human CD161 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD10 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC04065-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 125
Description: Mouse Monoclonal human CD10 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human CD3 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC04405-FITC 25 tests, 100 tests
EUR 96
Description: Mouse Monoclonal Human CD3 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human CD11a Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC04466-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal Human CD11a Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD15 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC04535-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD15 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Human CD66b Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC05978-FITC 25 tests, 100 tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal Human CD66b Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD57 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC09548-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 140
Description: Mouse Monoclonal human CD57 Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Rabbit Anti-purified protein derivative (PPD and most proteins of M. tuberculosis) IgG-FITC conjugate

PPD11-FITC 100 ul
EUR 445

Recombinant rat Nuclear pore glycoprotein p62

P1858 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for rat Nuclear pore glycoprotein p62

Anti-human HLA-DR Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00568-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human HLA-DR Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-human CD55/Daf Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC00910-FITC 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal human CD55/Daf Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Anti-Mouse TCR beta Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC09166-FITC 25 ug, 100ug, 500ug
EUR 91
Description: Hamster Monoclonal Mouse TCR beta Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Mouse.

Anti-Human HLA-ABC Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

FC20056-FITC 25 Tests , 100 Tests , 200 Tests
EUR 137
Description: Mouse Monoclonal Human HLA-ABC Antibody FITC Conjugated, Flow Validated. Validated in Flow Cytometry and tested in Human.

Leave a Reply

Your email address will not be published.