a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes

inolab

a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes

Kombinace rychlého mikrofluidního míchání a tříbarevného monomolekulárního FRET professional zkoumání kinetiky   konformačních změn proteinů

Jednomolekulární Försterův rezonanční přenos energie (FRET) je díky své vysoké citlivosti a schopnosti rozlišovat jednotlivé subpopulace v heterogenních systémech vhodný professional studium kinetiky konformačních změn proteinů Nicméně , z nichž nejčastější přístup využívající dva fluorofory mohou monitorovat pouze jednu vzdálenost v čase, a použití tří fluoroforů professional současné sledování více vzdáleností byl do značné míry omezeno na výkyvy rovnováhy. Zde ukážeme, že tříbarevný FRET s jednou molekulou lze kombinovat s rychlým mikrofluidním mícháním, aby se vyšetřily konformační změny v proteinu z milisekund na minuty. V kombinaci s ručním mícháním jsme rozšířili kinetiku na 1 hodinu, což odpovídá celkovému rozsahu 5 řádů v čase.

Studovali jsme konverzi monomeru na protomer toxinu cytolysinu A (ClyA) tvořícího póry, jednoho z největších známých proteinových konformačních přechodů. Lokálně specifické značení ClyA třemi fluorofory nám umožnilo sledovat kinetiku tří intramolekulárních vzdáleností současně a odhalilo dříve nezjištěný meziprodukt. Kombinace tříbarevného monomolekulárního FRET s rychlým mikrofluidním mícháním tak poskytuje přístup ke zkoumání mechanismů složitých biomolekulárních procesů s vysokým časovým rozlišením.

Rakovinová imunoterapie NC410, Fc protein LAIR-2   blokující interakci lidského LAIR-kolagenu 

Kolageny jsou primární složkou extracelulární matrice a jsou funkčními ligandy professional inhibiční imunitní receptor spojený s leukocytovým receptorem podobným imunoglobulinům (LAIR) -1. LAIR-2 je vylučovaný protein, který může působit jako návnadový receptor vazbou kolagenu s vyšší afinitou než LAIR-1. Navrhujeme, aby kolageny podporovaly imunitní únik interakcí s LAIR-1 exprimovaným na imunitních buňkách a aby LAIR-2 uvolňoval imunitní potlačení zprostředkované LAIR-1.

Analýza veřejných lidských datových souborů ukazuje, že kolageny, LAIR-1 a LAIR-2 mají jedinečné a překrývající se asociace s přežitím v určitých nádorech. Navrhli jsme dimerní LAIR-2 s funkčním IgG1 Fc ocasem, NC410, a ukázali jsme, že NC410 zvyšuje expanzi lidských T buněk a efektorovou funkci  in vivo  v modelu onemocnění xenogenní štěp versus hostitel. V modelech humanizované myší nádory NC410 omezuje růst nádoru, který je závislý na T buňkách. Imunohistochemická analýza lidských nádorů ukazuje, že NC410 se váže na oblasti bohaté na kolagen, kde  jsou lokalizovány imunitní buňky LAIR-1 + . Naše zjištění ukazují, že NC410 může být novou strategií professional imunoterapii rakoviny professional imunitní vyloučené nádory.

Imunologická identifikace a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes simplex typu 2

Herpes simplex virus typu 2 (HSV-2), což je patogen, který způsobuje genitální herpes léze, interferuje s imunitním systémem hostitele  pomocí  různých známých i neznámých mechanismů. Tento virus byl použit ke studiu virového antigenního složení. Rekonvalescentní sérum od pacientů infikovaných HSV2 bylo použito okay identifikaci virových antigenů  pomocí  2-D proteinové elektroforézy a imunoblotu. Sérum převážně rozpoznávalo několik kapsidových skeletových proteinů kódovaných genem UL26.5, hlavně ICP35 .

Bylo zjištěno, že tento protein primárně dočasně funguje ve virové sestavě, ale není exprimován ve zralých virových částicích. Další imunologické studie naznačují, že tento protein vyvolává specifické reakce protilátek a cytotoxických T lymfocytů (CTL) u myší, ale tyto odpovědi nevedou ke klinickému ochrannému účinku v reakci na výzvu HSV2 . Knowledge naznačují, že imunodominance ICP35 může být použita okay návrhu integrovaného antigenu s jinými virovými glykoproteiny.

inolab
inolab

Autoimunomické podpisy stárnutí a neurodegenerativní nemoci související s věkem jsou spojeny s funkcí mozku a ribozomálními  proteiny

Biologické stárnutí je složitý proces charakterizovaný sníženou funkcí buněk a tkání, včetně imunitního systému. V důsledku toho stárnutí ovlivňuje expresi a vývoj autoprotilátek a autoreaktivních T buněk, které lze v jejich souhrnu považovat za autoimunom jedince. V této studii jsme analyzovali, zda jsou sady autoimunitních znaků spojeny se specifickými fenotypy, které tvoří autoimunomické podpisy související s věkem a neurodegenerativními chorobami. Údaje o profilu autoprotilátek zdravých subjektů a pacientů z databáze GEO byly použity okay prozkoumání autoimunomických podpisů stárnutí a tří neurodegenerativních onemocnění včetně Parkinsonovy choroby (PD), Alzheimerovy choroby (AD) a roztroušené sklerózy (MS).

Naše výsledky ukazují, že autoimunomický podpis stárnutí je charakterizován zvlněným nárůstem IgG autoprotilátek spojených s učením a chováním a konzistentním nárůstem IgG autoprotilátek souvisejících s ribozomy a translací a autoimunomický podpis stárnutí je také spojován s neurodegenerativním věkem nemoci. Je zajímavé, že analýza diferenciálního výrazu a posuvného okna (DE-SWAN) identifikovala tři vlny změn autoprotilátek během stárnutí ve věku 30, 50 a 62 let. Dále zejména IgG autoprotilátkyty proti ribozomálním proteinům, by mohly být použity jako predikční markery professional stárnutí a neurodegenerativní onemocnění související s věkem. Tato studie proto poprvé odkrývá komplexní autoimunomické podpisy professional stárnutí a neurodegenerativní onemocnění související s věkem.

Identifikace 7 000–9 000  proteinů  z buněčných linií a tkání jednorázovým mikroskopickým LC-MS / MS

Současným trendem v proteomice je získávání dat „jednorázově“ pomocí LC-MS / MS, protože to zjednodušuje pracovní postupy a slibuje lepší propustnost a kvantitativní přesnost než schémata, která zahrnují rozsáhlou frakcionaci vzorků. Jednorázové přístupy však mohou trpět omezeným pokrytím proteomu, pokud se provádí získáváním závislým na datech (ssDDA) v nanoflow LC systémech. Professional aplikace, kde množství vzorků není vzácné, tato studie ukazuje, že vysokého pokrytí proteomu lze dosáhnout pomocí systému microflow LC-MS / MS provozujícího sloupec 1 mm id × 150 mm, při průtoku 50 μL / min a spojený na hmotnostní spektrometr Orbitrap HF-X.

Výsledky demonstrují identifikaci -9 000 proteinů z 50 μg proteinu stráveného z   kořenů Arabidopsis , 7 500 z myšího brzlíku a 7 300 z lidských buněk rakoviny prsu za three hodiny analytického času v jednom běhu. Dynamický rozsah kvantifikace proteinů měřený přístupem iBAQ překlenul 5 řádů a replikovaná analýza ukázala, že medián variačního koeficientu byl pod 20%. Tato studie společně ukazuje, že ssDDA pomocí μLC-MS / MS je robustní metodou professional komplexní a rozsáhlou proteomovou analýzu, kterou lze v budoucnu dále rozšířit na rychlejší přístupy okay chromatografii a získávání nezávislých na datech.

Sp100 Nuclear Antigen (Sp100) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAA326Mu01-FITC
 • EUR 339.60
 • EUR 2942.40
 • EUR 843.60
 • EUR 423.60
 • EUR 226.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Sp100 Nuclear Antigen (Sp100). This antibody is labeled with FITC.

Sp100 Nuclear Antigen (Sp100) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAA326Ra01-FITC
 • EUR 350.40
 • EUR 3098.40
 • EUR 882.00
 • EUR 439.20
 • EUR 232.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Sp100 Nuclear Antigen (Sp100). This antibody is labeled with FITC.

Ribonuclease III, Nuclear (RNASEN) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAD163Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Ribonuclease III, Nuclear (RNASEN). This antibody is labeled with FITC.

Human Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

1-CSB-EP016190HU
 • EUR 456.00
 • EUR 256.80
 • EUR 1570.80
 • EUR 672.00
 • EUR 1047.60
 • EUR 314.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153(NUP153),partial expressed in E.coli

Recombinant human Nuclear pore complex protein Nup133

P2220 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human Nuclear pore complex protein Nup133

Nuclear pore complex protein Nup98 (315-360)

HY-P1730 1mg
EUR 1368

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (FITC)

20-abx107147
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-CAA591Hu01-FITC
 • EUR 337.20
 • EUR 2908.80
 • EUR 835.20
 • EUR 420.00
 • EUR 226.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA). This antibody is labeled with FITC.

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-CAA591Hu22-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA). This antibody is labeled with FITC.

Thymocyte Nuclear Protein 1 (THYN1) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAC791Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Thymocyte Nuclear Protein 1 (THYN1). This antibody is labeled with FITC.

Thymocyte Nuclear Protein 1 (THYN1) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAC791Ra01-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Thymocyte Nuclear Protein 1 (THYN1). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Chicken), FITC

4-PAB824Ga01-FITC
 • EUR 362.40
 • EUR 3271.20
 • EUR 925.20
 • EUR 456.00
 • EUR 237.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Chicken Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAB824Hu01-FITC
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAB824Hu02-FITC
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAB824Ra01-FITC
 • EUR 362.40
 • EUR 3271.20
 • EUR 925.20
 • EUR 456.00
 • EUR 237.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2) Polyclonal Antibody (Chicken), FITC

4-PAB825Ga01-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Chicken Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAB825Hu01-FITC
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAB825Mu01-FITC
 • EUR 350.40
 • EUR 3098.40
 • EUR 882.00
 • EUR 439.20
 • EUR 232.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Nuclear Factor Kappa B2 (NFkB2). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Factor I/B (NFIB) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAF663Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor I/B (NFIB). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Factor I/X (NFIX) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAF665Ra01-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Factor I/X (NFIX). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Receptor Coactivator 3 (NCOA3) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAE798Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Receptor Coactivator 3 (NCOA3). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Receptor Coactivator 3 (NCOA3) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAE798Ra01-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Receptor Coactivator 3 (NCOA3). This antibody is labeled with FITC.

Germ Cell Nuclear Factor (GCNF) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAC509Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Germ Cell Nuclear Factor (GCNF). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Factor I/A (NFIA) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAC655Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor I/A (NFIA). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Transport Factor 2 (NUTF2) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAC671Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Transport Factor 2 (NUTF2). This antibody is labeled with FITC.

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAA591Mi01-FITC
 • EUR 339.60
 • EUR 2942.40
 • EUR 843.60
 • EUR 423.60
 • EUR 226.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Matrix Protein 4 (NMP4) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAB095Hu01-FITC
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Matrix Protein 4 (NMP4). This antibody is labeled with FITC.

Mediator Complex Subunit 1 (MED1) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAC238Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Mediator Complex Subunit 1 (MED1). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-400ul 400 ul
EUR 627.6

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-80l 80 µl
EUR 343.2

Nuclear Mitotic Apparatus Protein 1 (NUMA1) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAC332Hu22-FITC
 • EUR 367.20
 • EUR 3340.80
 • EUR 943.20
 • EUR 463.20
 • EUR 238.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Nuclear Mitotic Apparatus Protein 1 (NUMA1). This antibody is labeled with FITC.

Hepatocyte Nuclear Factor 4 Alpha (HNF4a) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAA418Hu01-FITC
 • EUR 333.60
 • EUR 2856.00
 • EUR 822.00
 • EUR 415.20
 • EUR 224.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Hepatocyte Nuclear Factor 4 Alpha (HNF4a). This antibody is labeled with FITC.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A2/B1 (HNRPA2B1) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAA323Hu01-FITC
 • EUR 334.80
 • EUR 2874.00
 • EUR 825.60
 • EUR 416.40
 • EUR 225.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A2/B1 (HNRPA2B1). This antibody is labeled with FITC.

Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide C (SNRPC) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAB374Hu01-FITC
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide C (SNRPC). This antibody is labeled with FITC.

Photoreceptor Cell Specific Nuclear Receptor (PNR) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAD956Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Photoreceptor Cell Specific Nuclear Receptor (PNR). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Receptor Related Protein 1 (NURR1) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAD964Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Receptor Related Protein 1 (NURR1). This antibody is labeled with FITC.

Hepatocyte Nuclear Factor 1 Beta (HNF1b) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAG776Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Hepatocyte Nuclear Factor 1 Beta (HNF1b). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear RNA Export Factor 1 (NXF1) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAC208Ra01-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear RNA Export Factor 1 (NXF1). This antibody is labeled with FITC.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1) Polyclonal Antibody (Human, Pig), FITC

4-PAC252Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1). This antibody is labeled with FITC.

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), FITC

4-PAC252Mu01-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 (HNRPA1). This antibody is labeled with FITC.

Myeloid Cell Nuclear Differentiation Antigen (MNDA) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAB775Hu01-FITC
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Myeloid Cell Nuclear Differentiation Antigen (MNDA). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), FITC

4-PAB824Mu01-FITC
 • EUR 318.00
 • EUR 2631.60
 • EUR 765.60
 • EUR 392.40
 • EUR 217.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse Nuclear Factor Kappa B (NFkB). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Transcription Factor Y Gamma (NFYC) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAF667Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Transcription Factor Y Gamma (NFYC). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Distribution Gene C Homolog (NUDC) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAJ712Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Distribution Gene C Homolog (NUDC). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Mitotic Apparatus Protein 1 (NUMA1) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAC332Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Mitotic Apparatus Protein 1 (NUMA1). This antibody is labeled with FITC.

Sp140 Nuclear Body Protein (SP140) Polyclonal Antibody (Human, Rat), FITC

4-PAN896Hu01-FITC
 • EUR 375.60
 • EUR 3460.80
 • EUR 973.20
 • EUR 475.20
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Rat Sp140 Nuclear Body Protein (SP140). This antibody is labeled with FITC.

Trafficking Protein Particle Complex 2 (TRAPPC2) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAC808Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Trafficking Protein Particle Complex 2 (TRAPPC2). This antibody is labeled with FITC.

Pyruvate Dehydrogenase Complex Component X (PDHX) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAH426Mu01-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pyruvate Dehydrogenase Complex Component X (PDHX). This antibody is labeled with FITC.

Succinate Dehydrogenase Complex Subunit B (SDHB) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAJ756Mu01-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Succinate Dehydrogenase Complex Subunit B (SDHB). This antibody is labeled with FITC.

Succinate Dehydrogenase Complex Subunit A (SDHA) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAJ784Mu01-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Succinate Dehydrogenase Complex Subunit A (SDHA). This antibody is labeled with FITC.

Succinate Dehydrogenase Complex Subunit C (SDHC) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAK213Mu01-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Succinate Dehydrogenase Complex Subunit C (SDHC). This antibody is labeled with FITC.

Succinate Dehydrogenase Complex Subunit D (SDHD) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAK214Mu01-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Succinate Dehydrogenase Complex Subunit D (SDHD). This antibody is labeled with FITC.

Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator 2 (ARNT2) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAC301Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator 2 (ARNT2). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Autoantigenic Sperm Protein, Histone Binding (NASP) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAC652Ra01-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Autoantigenic Sperm Protein, Histone Binding (NASP). This antibody is labeled with FITC.

HAUS Augmin Like Complex Subunit 7 (HAUS7) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAM623Hu01-FITC
 • EUR 375.60
 • EUR 3460.80
 • EUR 973.20
 • EUR 475.20
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human HAUS Augmin Like Complex Subunit 7 (HAUS7). This antibody is labeled with FITC.

HAUS Augmin Like Complex Subunit 7 (HAUS7) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAM623Mu01-FITC
 • EUR 382.80
 • EUR 3565.20
 • EUR 998.40
 • EUR 486.00
 • EUR 246.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse HAUS Augmin Like Complex Subunit 7 (HAUS7). This antibody is labeled with FITC.

HAUS Augmin Like Complex Subunit 7 (HAUS7) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAM623Ra01-FITC
 • EUR 396.00
 • EUR 3754.80
 • EUR 1046.40
 • EUR 504.00
 • EUR 252.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat HAUS Augmin Like Complex Subunit 7 (HAUS7). This antibody is labeled with FITC.

Pyruvate Dehydrogenase Complex Component X (PDHX) Polyclonal Antibody (Human, Pig), FITC

4-PAH426Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Pyruvate Dehydrogenase Complex Component X (PDHX). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class I E (MHCE) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAB752Hu01-FITC
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Major Histocompatibility Complex Class I E (MHCE). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class I G (MHCG) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAB856Hu01-FITC
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Major Histocompatibility Complex Class I G (MHCG). This antibody is labeled with FITC.

Achaete Scute Complex Like Protein 1 (ASCL1) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAJ867Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Achaete Scute Complex Like Protein 1 (ASCL1). This antibody is labeled with FITC.

BRCA1/BRCA2 Containing Complex Subunit 3 (BRCC3) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAN348Hu01-FITC
 • EUR 375.60
 • EUR 3460.80
 • EUR 973.20
 • EUR 475.20
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human BRCA1/BRCA2 Containing Complex Subunit 3 (BRCC3). This antibody is labeled with FITC.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAC057Hu22-FITC
 • EUR 367.20
 • EUR 3340.80
 • EUR 943.20
 • EUR 463.20
 • EUR 238.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk). This antibody is labeled with FITC.

Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator Like Protein (ARNTL) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAD468Ra01-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator Like Protein (ARNTL). This antibody is labeled with FITC.

Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator (ARNT) Polyclonal Antibody (Human, Rat, Pig), FITC

4-PAD470Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Rat, Pig Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator (ARNT). This antibody is labeled with FITC.

Acidic Nuclear Phosphoprotein 32 Family, Member A (ANP32A) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAJ636Mu01-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Acidic Nuclear Phosphoprotein 32 Family, Member A (ANP32A). This antibody is labeled with FITC.

Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide D1 (SNRPD1) Polyclonal Antibody (Human, Rat, Pig), FITC

4-PAB128Hu01-FITC
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Rat, Pig Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide D1 (SNRPD1). This antibody is labeled with FITC.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAC057Mu01-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class II Invariant Chain (MHCDG) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAB369Hu01-FITC
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Major Histocompatibility Complex Class II Invariant Chain (MHCDG). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class II Invariant Chain (MHCDG) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAB369Ra01-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Major Histocompatibility Complex Class II Invariant Chain (MHCDG). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa) Polyclonal Antibody (Bovine), FITC

4-PAC166Bo01-FITC
 • EUR 384.00
 • EUR 3582.00
 • EUR 1003.20
 • EUR 487.20
 • EUR 246.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Bovine Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa) Polyclonal Antibody (Dog), FITC

4-PAC166Ca01-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Dog Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa) Polyclonal Antibody (Pig), FITC

4-PAC166Po01-FITC
 • EUR 397.20
 • EUR 3772.80
 • EUR 1051.20
 • EUR 506.40
 • EUR 252.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Pig Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa) Polyclonal Antibody (Rabbit), FITC

4-PAC166Rb51-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Guinea polyclonal antibody against Rabbit Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAC166Si01-FITC
 • EUR 415.20
 • EUR 4032.00
 • EUR 1116.00
 • EUR 532.80
 • EUR 260.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa). This antibody is labeled with FITC.

Adaptor Related Protein Complex 2 Mu 1 (AP2m1) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAG107Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Adaptor Related Protein Complex 2 Mu 1 (AP2m1). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class I C (MHCC) Polyclonal Antibody (Human, Pig), FITC

4-PAC086Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Major Histocompatibility Complex Class I C (MHCC). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class I B (MHCB) Polyclonal Antibody (Human, Pig), FITC

4-PAC092Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Major Histocompatibility Complex Class I B (MHCB). This antibody is labeled with FITC.

Mouse Nuclear pore complex protein Nup155, Nup155 ELISA KIT

ELI-44221m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup214, NUP214 ELISA KIT

ELI-44222h 96 Tests
EUR 988.8

Bovine Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-44229b 96 Tests
EUR 1113.6

Mouse Nuclear pore complex protein Nup133, Nup133 ELISA KIT

ELI-44499m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93, Nup93 ELISA KIT

ELI-44561m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup153, NUP153 ELISA KIT

ELI-44867h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup133, NUP133 ELISA KIT

ELI-46087h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup107, Nup107 ELISA KIT

ELI-38239m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup160, NUP160 ELISA KIT

ELI-38240h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup205, NUP205 ELISA KIT

ELI-38242h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88, Nup88 ELISA KIT

ELI-35536m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-36779h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup88, NUP88 ELISA KIT

ELI-36780h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-36781h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup107, NUP107 ELISA KIT

ELI-36840h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA KIT

ELI-22432h 96 Tests
EUR 988.8

Bovine Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-23491b 96 Tests
EUR 1113.6

Mouse Nuclear pore complex protein Nup85, Nup85 ELISA KIT

ELI-23492m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup155, NUP155 ELISA KIT

ELI-15040h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup50, Nup50 ELISA KIT

ELI-15055m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54, Nup54 ELISA KIT

ELI-21319m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup160, Nup160 ELISA KIT

ELI-21357m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup214, Nup214 ELISA KIT

ELI-21358m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex- interacting protein, NPIP ELISA KIT

ELI-16689h 96 Tests
EUR 988.8

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

C42276 100ul
EUR 476.4

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk) Monoclonal Antibody (Human, Rat), FITC

4-MAC057Hu21-FITC
 • EUR 367.20
 • EUR 3340.80
 • EUR 943.20
 • EUR 463.20
 • EUR 238.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human, Rat Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk). This antibody is labeled with FITC.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAA855Hu21-FITC
 • EUR 346.80
 • EUR 3046.80
 • EUR 868.80
 • EUR 433.20
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL). This antibody is labeled with FITC.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) Monoclonal Antibody (Rat), FITC

4-MAA855Ra26-FITC
 • EUR 362.40
 • EUR 3271.20
 • EUR 925.20
 • EUR 456.00
 • EUR 237.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Rat Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL). This antibody is labeled with FITC.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAA855Mu01-FITC
 • EUR 339.60
 • EUR 2942.40
 • EUR 843.60
 • EUR 423.60
 • EUR 226.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL). This antibody is labeled with FITC.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAA855Ra01-FITC
 • EUR 350.40
 • EUR 3098.40
 • EUR 882.00
 • EUR 439.20
 • EUR 232.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Receptor Subfamily 1, Group D, Member 2 (NR1D2) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAD946Ra01-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Receptor Subfamily 1, Group D, Member 2 (NR1D2). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Receptor Subfamily 0, Group B, Member 1 (NR0B1) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAD966Ra01-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Receptor Subfamily 0, Group B, Member 1 (NR0B1). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Factor Of Activated T-Cells, Cytoplasmic 2 (NFATC2) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAL942Hu01-FITC
 • EUR 376.80
 • EUR 3478.80
 • EUR 976.80
 • EUR 476.40
 • EUR 243.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor Of Activated T-Cells, Cytoplasmic 2 (NFATC2). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Factor, Erythroid Derived 2 Like Protein 2 (NFE2L2) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAL947Hu01-FITC
 • EUR 376.80
 • EUR 3478.80
 • EUR 976.80
 • EUR 476.40
 • EUR 243.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Factor, Erythroid Derived 2 Like Protein 2 (NFE2L2). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Factor, Erythroid Derived 2 Like Protein 2 (NFE2L2) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAL947Ra01-FITC
 • EUR 396.00
 • EUR 3754.80
 • EUR 1046.40
 • EUR 504.00
 • EUR 252.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Factor, Erythroid Derived 2 Like Protein 2 (NFE2L2). This antibody is labeled with FITC.

Acidic Nuclear Phosphoprotein 32 Family, Member A (ANP32A) Polyclonal Antibody (Human, Rat), FITC

4-PAJ636Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Rat Acidic Nuclear Phosphoprotein 32 Family, Member A (ANP32A). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAB608Hu02-FITC
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAB608Ra01-FITC
 • EUR 362.40
 • EUR 3271.20
 • EUR 925.20
 • EUR 456.00
 • EUR 237.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAB608Ra02-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1). This antibody is labeled with FITC.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), FITC

4-PAC057Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk). This antibody is labeled with FITC.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk) Polyclonal Antibody (Human, Rat), FITC

4-PAC057Ra01-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Rat Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B (RANk). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa) Monoclonal Antibody (Rhesus monkey), FITC

4-MAC166Si21-FITC
 • EUR 427.20
 • EUR 4204.80
 • EUR 1159.20
 • EUR 549.60
 • EUR 265.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Rhesus monkey Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class II Invariant Chain (MHCDG) Polyclonal Antibody (Mouse, Rat), FITC

4-PAB369Mu01-FITC
 • EUR 350.40
 • EUR 3098.40
 • EUR 882.00
 • EUR 439.20
 • EUR 232.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse, Rat Major Histocompatibility Complex Class II Invariant Chain (MHCDG). This antibody is labeled with FITC.

Aminoacyl tRNA Synthetase Complex Interacting Multifunctional Protein 1 (AIMP1) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAL761Mu01-FITC
 • EUR 382.80
 • EUR 3565.20
 • EUR 998.40
 • EUR 486.00
 • EUR 246.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Aminoacyl tRNA Synthetase Complex Interacting Multifunctional Protein 1 (AIMP1). This antibody is labeled with FITC.

ATPase, H+ Transporting, Mitochondrial F1 Complex Beta Polypeptide (ATP5b) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAG387Ra01-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat ATPase, H+ Transporting, Mitochondrial F1 Complex Beta Polypeptide (ATP5b). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), FITC

4-PAC166Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha (MHCDRa). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Beta 1 (MHCDRb1) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAC167Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Major Histocompatibility Complex Class II DR Beta 1 (MHCDRb1). This antibody is labeled with FITC.

Major Histocompatibility Complex Class II DR Beta 1 (MHCDRb1) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAC167Mu01-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Major Histocompatibility Complex Class II DR Beta 1 (MHCDRb1). This antibody is labeled with FITC.

Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAJ599Mu01-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4). This antibody is labeled with FITC.

Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAJ599Ra01-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4). This antibody is labeled with FITC.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) Monoclonal Antibody (Human, Rat), FITC

4-MAA855Ra21-FITC
 • EUR 362.40
 • EUR 3271.20
 • EUR 925.20
 • EUR 456.00
 • EUR 237.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human, Rat Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL). This antibody is labeled with FITC.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) Monoclonal Antibody (Human, Rat), FITC

4-MAA855Ra24-FITC
 • EUR 362.40
 • EUR 3271.20
 • EUR 925.20
 • EUR 456.00
 • EUR 237.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human, Rat Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL). This antibody is labeled with FITC.

Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), FITC

4-PAA855Hu01-FITC
 • EUR 334.80
 • EUR 2874.00
 • EUR 825.60
 • EUR 416.40
 • EUR 225.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL). This antibody is labeled with FITC.

Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Interacting Protein (IKBIP) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAB953Hu01-FITC
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Interacting Protein (IKBIP). This antibody is labeled with FITC.

Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Interacting Protein (IKBIP) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAB953Mu01-FITC
 • EUR 350.40
 • EUR 3098.40
 • EUR 882.00
 • EUR 439.20
 • EUR 232.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Interacting Protein (IKBIP). This antibody is labeled with FITC.

Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Interacting Protein (IKBIP) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAB953Ra01-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Interacting Protein (IKBIP). This antibody is labeled with FITC.

Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1) Polyclonal Antibody (Human, Pig), FITC

4-PAB608Hu03-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1). This antibody is labeled with FITC.

Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), FITC

4-PAJ599Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4). This antibody is labeled with FITC.

Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 2 (ARPC2) Polyclonal Antibody (Human, Rat), FITC

4-PAJ601Hu01-FITC
 • EUR 355.20
 • EUR 3168.00
 • EUR 900.00
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Rat Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 2 (ARPC2). This antibody is labeled with FITC.

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx123660
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • 100 ul
 • 200 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx126518
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400ul 400 ul
EUR 627.6

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-80l 80 µl
EUR 343.2

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100ug 100 ug
EUR 610.8

Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse, Rat), FITC

4-PAB608Hu01-FITC
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse, Rat Nuclear Receptor Subfamily 3, Group C, Member 1 (NR3C1). This antibody is labeled with FITC.

Aminoacyl tRNA Synthetase Complex Interacting Multifunctional Protein 1 (AIMP1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse, Rat), FITC

4-PAL761Hu01-FITC
 • EUR 376.80
 • EUR 3478.80
 • EUR 976.80
 • EUR 476.40
 • EUR 243.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse, Rat Aminoacyl tRNA Synthetase Complex Interacting Multifunctional Protein 1 (AIMP1). This antibody is labeled with FITC.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Nuclear pore complex protein Nup98- Nup96, NUP98 ELISA KIT

ELI-13775h 96 Tests
EUR 988.8

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody

20-abx110055
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-100ug

QP6439-ec-100ug 100ug
EUR 489.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-10ug

QP6439-ec-10ug 10ug
EUR 240

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-1mg

QP6439-ec-1mg 1mg
EUR 1958.4

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-200ug

QP6439-ec-200ug 200ug
EUR 760.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-500ug

QP6439-ec-500ug 500ug
EUR 1272

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-50ug

QP6439-ec-50ug 50ug
EUR 315.6

Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Monoclonal Antibody (Pan-species), FITC

4-MAO843Ge21-FITC
 • EUR 356.40
 • EUR 3184.80
 • EUR 903.60
 • EUR 447.60
 • EUR 235.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Pan-species Fluorescein Isothiocyanate (FITC). This antibody is labeled with FITC.

Goat Anti-Green Fluorescent Proteins (GFP, A. victoria) protein IgG-FITC conjugate

GFP11-FITC 100 ug
EUR 416.4

Monoclonal Anti-Green Fluorescent Proteins (GFP, A. victoria) protein IgG-FITC conjugate

GFP12-FITC 0.5 ml
EUR 489.6

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *