a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes

inolab

a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes

Kombinace rychlého mikrofluidního míchání a tříbarevného monomolekulárního FRET professional zkoumání kinetiky   konformačních změn proteinů

Jednomolekulární Försterův rezonanční přenos energie (FRET) je díky své vysoké citlivosti a schopnosti rozlišovat jednotlivé subpopulace v heterogenních systémech vhodný professional studium kinetiky konformačních změn proteinů Nicméně , z nichž nejčastější přístup využívající dva fluorofory mohou monitorovat pouze jednu vzdálenost v čase, a použití tří fluoroforů professional současné sledování více vzdáleností byl do značné míry omezeno na výkyvy rovnováhy. Zde ukážeme, že tříbarevný FRET s jednou molekulou lze kombinovat s rychlým mikrofluidním mícháním, aby se vyšetřily konformační změny v proteinu z milisekund na minuty. V kombinaci s ručním mícháním jsme rozšířili kinetiku na 1 hodinu, což odpovídá celkovému rozsahu 5 řádů v čase.

Studovali jsme konverzi monomeru na protomer toxinu cytolysinu A (ClyA) tvořícího póry, jednoho z největších známých proteinových konformačních přechodů. Lokálně specifické značení ClyA třemi fluorofory nám umožnilo sledovat kinetiku tří intramolekulárních vzdáleností současně a odhalilo dříve nezjištěný meziprodukt. Kombinace tříbarevného monomolekulárního FRET s rychlým mikrofluidním mícháním tak poskytuje přístup ke zkoumání mechanismů složitých biomolekulárních procesů s vysokým časovým rozlišením.

Rakovinová imunoterapie NC410, Fc protein LAIR-2   blokující interakci lidského LAIR-kolagenu 

Kolageny jsou primární složkou extracelulární matrice a jsou funkčními ligandy professional inhibiční imunitní receptor spojený s leukocytovým receptorem podobným imunoglobulinům (LAIR) -1. LAIR-2 je vylučovaný protein, který může působit jako návnadový receptor vazbou kolagenu s vyšší afinitou než LAIR-1. Navrhujeme, aby kolageny podporovaly imunitní únik interakcí s LAIR-1 exprimovaným na imunitních buňkách a aby LAIR-2 uvolňoval imunitní potlačení zprostředkované LAIR-1.

Analýza veřejných lidských datových souborů ukazuje, že kolageny, LAIR-1 a LAIR-2 mají jedinečné a překrývající se asociace s přežitím v určitých nádorech. Navrhli jsme dimerní LAIR-2 s funkčním IgG1 Fc ocasem, NC410, a ukázali jsme, že NC410 zvyšuje expanzi lidských T buněk a efektorovou funkci  in vivo  v modelu onemocnění xenogenní štěp versus hostitel. V modelech humanizované myší nádory NC410 omezuje růst nádoru, který je závislý na T buňkách. Imunohistochemická analýza lidských nádorů ukazuje, že NC410 se váže na oblasti bohaté na kolagen, kde  jsou lokalizovány imunitní buňky LAIR-1 + . Naše zjištění ukazují, že NC410 může být novou strategií professional imunoterapii rakoviny professional imunitní vyloučené nádory.

Imunologická identifikace a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes simplex typu 2

Herpes simplex virus typu 2 (HSV-2), což je patogen, který způsobuje genitální herpes léze, interferuje s imunitním systémem hostitele  pomocí  různých známých i neznámých mechanismů. Tento virus byl použit ke studiu virového antigenního složení. Rekonvalescentní sérum od pacientů infikovaných HSV2 bylo použito okay identifikaci virových antigenů  pomocí  2-D proteinové elektroforézy a imunoblotu. Sérum převážně rozpoznávalo několik kapsidových skeletových proteinů kódovaných genem UL26.5, hlavně ICP35 .

Bylo zjištěno, že tento protein primárně dočasně funguje ve virové sestavě, ale není exprimován ve zralých virových částicích. Další imunologické studie naznačují, že tento protein vyvolává specifické reakce protilátek a cytotoxických T lymfocytů (CTL) u myší, ale tyto odpovědi nevedou ke klinickému ochrannému účinku v reakci na výzvu HSV2 . Knowledge naznačují, že imunodominance ICP35 může být použita okay návrhu integrovaného antigenu s jinými virovými glykoproteiny.

inolab
inolab

Autoimunomické podpisy stárnutí a neurodegenerativní nemoci související s věkem jsou spojeny s funkcí mozku a ribozomálními  proteiny

Biologické stárnutí je složitý proces charakterizovaný sníženou funkcí buněk a tkání, včetně imunitního systému. V důsledku toho stárnutí ovlivňuje expresi a vývoj autoprotilátek a autoreaktivních T buněk, které lze v jejich souhrnu považovat za autoimunom jedince. V této studii jsme analyzovali, zda jsou sady autoimunitních znaků spojeny se specifickými fenotypy, které tvoří autoimunomické podpisy související s věkem a neurodegenerativními chorobami. Údaje o profilu autoprotilátek zdravých subjektů a pacientů z databáze GEO byly použity okay prozkoumání autoimunomických podpisů stárnutí a tří neurodegenerativních onemocnění včetně Parkinsonovy choroby (PD), Alzheimerovy choroby (AD) a roztroušené sklerózy (MS).

Naše výsledky ukazují, že autoimunomický podpis stárnutí je charakterizován zvlněným nárůstem IgG autoprotilátek spojených s učením a chováním a konzistentním nárůstem IgG autoprotilátek souvisejících s ribozomy a translací a autoimunomický podpis stárnutí je také spojován s neurodegenerativním věkem nemoci. Je zajímavé, že analýza diferenciálního výrazu a posuvného okna (DE-SWAN) identifikovala tři vlny změn autoprotilátek během stárnutí ve věku 30, 50 a 62 let. Dále zejména IgG autoprotilátkyty proti ribozomálním proteinům, by mohly být použity jako predikční markery professional stárnutí a neurodegenerativní onemocnění související s věkem. Tato studie proto poprvé odkrývá komplexní autoimunomické podpisy professional stárnutí a neurodegenerativní onemocnění související s věkem.

Identifikace 7 000–9 000  proteinů  z buněčných linií a tkání jednorázovým mikroskopickým LC-MS / MS

Současným trendem v proteomice je získávání dat „jednorázově“ pomocí LC-MS / MS, protože to zjednodušuje pracovní postupy a slibuje lepší propustnost a kvantitativní přesnost než schémata, která zahrnují rozsáhlou frakcionaci vzorků. Jednorázové přístupy však mohou trpět omezeným pokrytím proteomu, pokud se provádí získáváním závislým na datech (ssDDA) v nanoflow LC systémech. Professional aplikace, kde množství vzorků není vzácné, tato studie ukazuje, že vysokého pokrytí proteomu lze dosáhnout pomocí systému microflow LC-MS / MS provozujícího sloupec 1 mm id × 150 mm, při průtoku 50 μL / min a spojený na hmotnostní spektrometr Orbitrap HF-X.

Výsledky demonstrují identifikaci -9 000 proteinů z 50 μg proteinu stráveného z   kořenů Arabidopsis , 7 500 z myšího brzlíku a 7 300 z lidských buněk rakoviny prsu za three hodiny analytického času v jednom běhu. Dynamický rozsah kvantifikace proteinů měřený přístupem iBAQ překlenul 5 řádů a replikovaná analýza ukázala, že medián variačního koeficientu byl pod 20%. Tato studie společně ukazuje, že ssDDA pomocí μLC-MS / MS je robustní metodou professional komplexní a rozsáhlou proteomovou analýzu, kterou lze v budoucnu dále rozšířit na rychlejší přístupy okay chromatografii a získávání nezávislých na datech.

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-80l 80 µl
EUR 343.2

Recombinant human Nuclear pore complex protein Nup133

P2220 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human Nuclear pore complex protein Nup133

Panspecific Nuclear Pore Complex Marker

MO22107 500 ul
EUR 412.8

Human Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA KIT

ELI-22432h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup85, Nup85 ELISA KIT

ELI-23492m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-36779h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup88, NUP88 ELISA KIT

ELI-36780h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-36781h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93, Nup93 ELISA KIT

ELI-44561m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88, Nup88 ELISA KIT

ELI-35536m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup50, Nup50 ELISA KIT

ELI-15055m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54, Nup54 ELISA KIT

ELI-21319m 96 Tests
EUR 1038

Bovine Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-23491b 96 Tests
EUR 1113.6

Bovine Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-44229b 96 Tests
EUR 1113.6

Human Nuclear pore complex protein Nup107, NUP107 ELISA KIT

ELI-36840h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup107, Nup107 ELISA KIT

ELI-38239m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup160, NUP160 ELISA KIT

ELI-38240h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup205, NUP205 ELISA KIT

ELI-38242h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup155, Nup155 ELISA KIT

ELI-44221m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup214, NUP214 ELISA KIT

ELI-44222h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup133, Nup133 ELISA KIT

ELI-44499m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup153, NUP153 ELISA KIT

ELI-44867h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup155, NUP155 ELISA KIT

ELI-15040h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup160, Nup160 ELISA KIT

ELI-21357m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup214, Nup214 ELISA KIT

ELI-21358m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup133, NUP133 ELISA KIT

ELI-46087h 96 Tests
EUR 988.8

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Nuclear pore complex protein Nup98- Nup96, NUP98 ELISA KIT

ELI-13775h 96 Tests
EUR 988.8

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

C42276 100ul
EUR 476.4

Human Nuclear pore complex- interacting protein, NPIP ELISA KIT

ELI-16689h 96 Tests
EUR 988.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-10ug

QP6439-ec-10ug 10ug
EUR 240

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-1mg

QP6439-ec-1mg 1mg
EUR 1958.4

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-50ug

QP6439-ec-50ug 50ug
EUR 315.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-100ug

QP6439-ec-100ug 100ug
EUR 489.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-200ug

QP6439-ec-200ug 200ug
EUR 760.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-500ug

QP6439-ec-500ug 500ug
EUR 1272

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100ug 100 ug
EUR 610.8

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx123660
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • 100 ul
 • 200 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx126518
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400ul 400 ul
EUR 627.6

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-80l 80 µl
EUR 343.2

Nuclear Matrix Protein p84 Conjugated Antibody

C49738 100ul
EUR 476.4

Human Elongator Complex Protein 4 (ELP4) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

32270-05141 150 ug
EUR 513.6

Anti-Nuclear pore Complex antibody

STJ120173 100 µl
EUR 562.8

Nuclease P1 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA328459LC01PEU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Nuclease P1. Recognizes Nuclease P1 from Penicillium citrinum. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

30022-05141 150 ug
EUR 513.6

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (FITC)

20-abx107147
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Human Nuclear Cap-Binding Protein Subunit 2 (NCBP2) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

30189-05141 150 ug
EUR 513.6

Human SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) ELISA Kit

abx383083-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Nuclease P1 Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A64320
 • EUR 684.66
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite Antibody (FITC, RPE, APC, PerCP Conjugate)

30022-05181 1 x 75 ug, 3 x 30 ug
EUR 702

Nuclear Receptor NR4A1 (Ab-351) Conjugated Antibody

C33181 100ul
EUR 476.4

Histone Complex (H1, H2A, H2B, H3, H4) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

30200-05141 150 ug
EUR 513.6

Histone Core Complex (H2A, H2B, H3, H4) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

30198-05141 150 ug
EUR 513.6

Human Nuclear Transport Factor 2 (NTF-2) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

32033-05141 150 ug
EUR 513.6

Small Nuclear Ribonucleoprotein (snRNP, RNP-Sm) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

31359-05141 150 ug
EUR 513.6

Nuclear receptor ROR-gamma Polyclonal Conjugated Antibody

C42312 100ul
EUR 476.4

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339916
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339917
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 Polyclonal Conjugated Antibody

C42389 100ul
EUR 476.4

Small Nuclear Ribonucleoprotein Sm D (Sm D1, D2, D3) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

31360-05141 150 ug
EUR 513.6

Proteasome activator complex subunit 3 Polyclonal Conjugated Antibody

C42571 100ul
EUR 476.4

Small nuclear ribonucleoprotein G Polyclonal Conjugated Antibody

C42264 100ul
EUR 476.4

Nucleoprotein Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A55012 100 µg
EUR 684.66

Nucleoprotein Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A55509
 • EUR 684.66
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Nucleoprotein Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A57826
 • EUR 684.66
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

AP-2 complex subunit sigma Polyclonal Conjugated Antibody

C42366 100ul
EUR 476.4

Small Nuclear Ribonucleoprotein A (U1 snRNP A, RNP-A) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

31362-05141 150 ug
EUR 513.6

Small Nuclear Ribonucleoprotein 70 kDa (U1 snRNP 70 kDa) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

31363-05141 150 ug
EUR 513.6

U1 small nuclear ribonucleoprotein A Polyclonal Conjugated Antibody

C42190 100ul
EUR 476.4

Small nuclear ribonucleoprotein Sm D2 Polyclonal Conjugated Antibody

C42367 100ul
EUR 476.4

AP-1 complex subunit sigma-3 Polyclonal Conjugated Antibody

C42067 100ul
EUR 476.4

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 Polyclonal Conjugated Antibody

C42208 100ul
EUR 476.4

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D0 Polyclonal Conjugated Antibody

C42362 100ul
EUR 476.4

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q Polyclonal Conjugated Antibody

C42390 100ul
EUR 476.4

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H Polyclonal Conjugated Antibody

C42411 100ul
EUR 476.4

COP9 signalosome complex subunit 7a Polyclonal Conjugated Antibody

C42685 100ul
EUR 476.4

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

20-abx218687
 • EUR 510.00
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 50 ug

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

20-abx325174
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

abx238059-100ug 100 ug
EUR 661.2

Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA659907LC01GGV
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein. Recognizes Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein from Glycine max. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

Human Elongator Complex Protein 4 (ELP4) Antibody (Biotin Conjugate)

32270-05121 150 ug
EUR 442.8

Anaphase-promoting complex subunit 5 Polyclonal Conjugated Antibody

C42423 100ul
EUR 476.4

Nuclear Pore-Associated Protein 60 kDa-Like (Npap60) Antibody

abx430652-200ul 200 ul
EUR 460.8

Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit 1 Polyclonal Conjugated Antibody

C42522 100ul
EUR 476.4

Human Complexin-1 (CPX I) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

30025-05141 150 ug
EUR 513.6

Small Nuclear Ribonucleoprotein (snRNP, RNP-Sm) AssayLite Antibody (FITC, RPE, APC, PerCP Conjugate)

31359-05181 1 x 75 ug, 3 x 30 ug
EUR 702

Human Elongator Complex Protein 4 (ELP4) AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

32270-05151 150 ug
EUR 513.6

Human Elongator Complex Protein 4 (ELP4) AssayLite Antibody (APC Conjugate)

32270-05161 150 ug
EUR 513.6

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody

20-abx110055
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Human Elongator Complex Protein 4 (ELP4) AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

32270-05171 150 ug
EUR 565.2

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) Antibody (Biotin Conjugate)

30022-05121 150 ug
EUR 442.8

Small Nuclear Ribonucleoprotein A (U1 snRNP A, RNP-A) AssayLite Antibody (FITC, RPE, APC, PerCP Conjugate)

31362-05181 1 x 75 ug, 3 x 30 ug
EUR 702

NUCB2 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA016146HC01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against NUCB2. Recognizes NUCB2 from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

COMMD4 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA04965C0Rb
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against COMMD4. Recognizes COMMD4 from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

COMMD1 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA818712LC01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against COMMD1. Recognizes COMMD1 from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

COMMD9 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA882164LC01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against COMMD9. Recognizes COMMD9 from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

COMMD6 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA772019LC01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against COMMD6. Recognizes COMMD6 from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

COMMD2 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA774827LC01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against COMMD2. Recognizes COMMD2 from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

Human Complement C4-Binding Protein (C4BP) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

11274-05041 150 ug
EUR 513.6

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (HRP)

20-abx108568
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

30022-05151 150 ug
EUR 513.6

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite Antibody (APC Conjugate)

30022-05161 150 ug
EUR 513.6

COMMD10 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA809070LC01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against COMMD10. Recognizes COMMD10 from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

POR Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA06275C0Rb
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against POR. Recognizes POR from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

Capsid protein VP1 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA362102LC01HPM
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Capsid protein VP1. Recognizes Capsid protein VP1 from Human parvovirus B19. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite Multi-Color Conjugated Antibodies Flow Cytometry Kit

FACS30022M Kit
EUR 831.6

Human Nuclear Cap-Binding Protein Subunit 2 (NCBP2) Antibody (Biotin Conjugate)

30189-05121 150 ug
EUR 442.8

Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDH Complex) AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

30022-05171 150 ug
EUR 565.2

porB Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA518750LC01NGH
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against porB. Recognizes porB from Neisseria meningitidis serogroup B / serotype 15. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (Biotin)

20-abx105729
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

PORCN Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA887958LC01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PORCN. Recognizes PORCN from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

NUP210 Antibody / Nuclear pore membrane glycoprotein 210

RQ6666 100ug
EUR 356.15
Description: The nuclear pore complex is a massive structure that extends across the nuclear envelope, forming a gateway that regulates the flow of macromolecules between the nucleus and the cytoplasm. Nucleoporins are the main components of the nuclear pore complex in eukaryotic cells. The protein encoded by this gene is a membrane-spanning glycoprotein that is a major component of the nuclear pore complex. Multiple pseudogenes related to this gene are located on chromosome 3.

Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske, mitochondrial Polyclonal Conjugated Antibody

C42416 100ul
EUR 476.4

Protein E7 Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A55265
 • EUR 684.66
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Protein X Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A50879
 • EUR 684.66
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Protein X Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A64288
 • EUR 684.66
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Protein P Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A64300
 • EUR 684.66
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Antibody

42276-100ul 100ul
EUR 399.6

Human Complexin-1 (CPX I) AssayLite Antibody (FITC, RPE, APC, PerCP Conjugate)

30025-05181 1 x 75 ug, 3 x 30 ug
EUR 702

Matrix protein Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A54614
 • EUR 684.66
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Protein Muc5ac Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A57913
 • EUR 684.66
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Human Nuclear Cap-Binding Protein Subunit 2 (NCBP2) AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

30189-05151 150 ug
EUR 513.6

Human Nuclear Cap-Binding Protein Subunit 2 (NCBP2) AssayLite Antibody (APC Conjugate)

30189-05161 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C1 AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

12211-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C2 AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

12221-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C3 AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

11221-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C4 AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

11231-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C5 AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

15051-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C6 AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

15151-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C7 AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

15251-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C8 AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

15351-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C9 AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

15451-05141 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C9 AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

32034-05141 150 ug
EUR 513.6

PRO1 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA517332HC01EQB
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PRO1. Recognizes PRO1 from Cynodon dactylon. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

Outer capsid protein VP4 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA320838LC01ROH
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Outer capsid protein VP4. Recognizes Outer capsid protein VP4 from Rotavirus A. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

Minor capsid protein VP2 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA355948LC01JAK
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Minor capsid protein VP2. Recognizes Minor capsid protein VP2 from JC polyomavirus. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

Human Complement C1s AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

11951-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C3c AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

11222-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C4c AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

11223-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C1r AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

11251-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C4b AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

11254-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C3d AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

11294-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C3b AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

11322-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C1q AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

11211-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C3a AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

32554-05141 150 ug
EUR 513.6

Human Complement C4a AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

32555-05141 150 ug
EUR 513.6

PROC Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA018742LC01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PROC. Recognizes PROC from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

Human Nuclear Cap-Binding Protein Subunit 2 (NCBP2) AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

30189-05171 150 ug
EUR 565.2

Nuclease P1 Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA328459LB01PEU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Nuclease P1. Recognizes Nuclease P1 from Penicillium citrinum. This antibody is HRP conjugated. Tested in the following application: ELISA

PROX1 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA852905LC01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PROX1. Recognizes PROX1 from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

PROCR Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA06329C0Rb
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PROCR. Recognizes PROCR from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

PRODH Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA018744LC01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PRODH. Recognizes PRODH from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

PROK1 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA018746LC01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PROK1. Recognizes PROK1 from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

PROM1 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA018751LC01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PROM1. Recognizes PROM1 from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

PROP1 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA018753LC01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PROP1. Recognizes PROP1 from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *