a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes

inolab

a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes

Kombinace rychlého mikrofluidního míchání a tříbarevného monomolekulárního FRET professional zkoumání kinetiky   konformačních změn proteinů

Jednomolekulární Försterův rezonanční přenos energie (FRET) je díky své vysoké citlivosti a schopnosti rozlišovat jednotlivé subpopulace v heterogenních systémech vhodný professional studium kinetiky konformačních změn proteinů Nicméně , z nichž nejčastější přístup využívající dva fluorofory mohou monitorovat pouze jednu vzdálenost v čase, a použití tří fluoroforů professional současné sledování více vzdáleností byl do značné míry omezeno na výkyvy rovnováhy. Zde ukážeme, že tříbarevný FRET s jednou molekulou lze kombinovat s rychlým mikrofluidním mícháním, aby se vyšetřily konformační změny v proteinu z milisekund na minuty. V kombinaci s ručním mícháním jsme rozšířili kinetiku na 1 hodinu, což odpovídá celkovému rozsahu 5 řádů v čase.

Studovali jsme konverzi monomeru na protomer toxinu cytolysinu A (ClyA) tvořícího póry, jednoho z největších známých proteinových konformačních přechodů. Lokálně specifické značení ClyA třemi fluorofory nám umožnilo sledovat kinetiku tří intramolekulárních vzdáleností současně a odhalilo dříve nezjištěný meziprodukt. Kombinace tříbarevného monomolekulárního FRET s rychlým mikrofluidním mícháním tak poskytuje přístup ke zkoumání mechanismů složitých biomolekulárních procesů s vysokým časovým rozlišením.

Rakovinová imunoterapie NC410, Fc protein LAIR-2   blokující interakci lidského LAIR-kolagenu 

Kolageny jsou primární složkou extracelulární matrice a jsou funkčními ligandy professional inhibiční imunitní receptor spojený s leukocytovým receptorem podobným imunoglobulinům (LAIR) -1. LAIR-2 je vylučovaný protein, který může působit jako návnadový receptor vazbou kolagenu s vyšší afinitou než LAIR-1. Navrhujeme, aby kolageny podporovaly imunitní únik interakcí s LAIR-1 exprimovaným na imunitních buňkách a aby LAIR-2 uvolňoval imunitní potlačení zprostředkované LAIR-1.

Analýza veřejných lidských datových souborů ukazuje, že kolageny, LAIR-1 a LAIR-2 mají jedinečné a překrývající se asociace s přežitím v určitých nádorech. Navrhli jsme dimerní LAIR-2 s funkčním IgG1 Fc ocasem, NC410, a ukázali jsme, že NC410 zvyšuje expanzi lidských T buněk a efektorovou funkci  in vivo  v modelu onemocnění xenogenní štěp versus hostitel. V modelech humanizované myší nádory NC410 omezuje růst nádoru, který je závislý na T buňkách. Imunohistochemická analýza lidských nádorů ukazuje, že NC410 se váže na oblasti bohaté na kolagen, kde  jsou lokalizovány imunitní buňky LAIR-1 + . Naše zjištění ukazují, že NC410 může být novou strategií professional imunoterapii rakoviny professional imunitní vyloučené nádory.

Imunologická identifikace a charakterizace proteinu  kapsidového lešení  kódovaného UL26.5 viru herpes simplex typu 2

Herpes simplex virus typu 2 (HSV-2), což je patogen, který způsobuje genitální herpes léze, interferuje s imunitním systémem hostitele  pomocí  různých známých i neznámých mechanismů. Tento virus byl použit ke studiu virového antigenního složení. Rekonvalescentní sérum od pacientů infikovaných HSV2 bylo použito okay identifikaci virových antigenů  pomocí  2-D proteinové elektroforézy a imunoblotu. Sérum převážně rozpoznávalo několik kapsidových skeletových proteinů kódovaných genem UL26.5, hlavně ICP35 .

Bylo zjištěno, že tento protein primárně dočasně funguje ve virové sestavě, ale není exprimován ve zralých virových částicích. Další imunologické studie naznačují, že tento protein vyvolává specifické reakce protilátek a cytotoxických T lymfocytů (CTL) u myší, ale tyto odpovědi nevedou ke klinickému ochrannému účinku v reakci na výzvu HSV2 . Knowledge naznačují, že imunodominance ICP35 může být použita okay návrhu integrovaného antigenu s jinými virovými glykoproteiny.

inolab
inolab

Autoimunomické podpisy stárnutí a neurodegenerativní nemoci související s věkem jsou spojeny s funkcí mozku a ribozomálními  proteiny

Biologické stárnutí je složitý proces charakterizovaný sníženou funkcí buněk a tkání, včetně imunitního systému. V důsledku toho stárnutí ovlivňuje expresi a vývoj autoprotilátek a autoreaktivních T buněk, které lze v jejich souhrnu považovat za autoimunom jedince. V této studii jsme analyzovali, zda jsou sady autoimunitních znaků spojeny se specifickými fenotypy, které tvoří autoimunomické podpisy související s věkem a neurodegenerativními chorobami. Údaje o profilu autoprotilátek zdravých subjektů a pacientů z databáze GEO byly použity okay prozkoumání autoimunomických podpisů stárnutí a tří neurodegenerativních onemocnění včetně Parkinsonovy choroby (PD), Alzheimerovy choroby (AD) a roztroušené sklerózy (MS).

Naše výsledky ukazují, že autoimunomický podpis stárnutí je charakterizován zvlněným nárůstem IgG autoprotilátek spojených s učením a chováním a konzistentním nárůstem IgG autoprotilátek souvisejících s ribozomy a translací a autoimunomický podpis stárnutí je také spojován s neurodegenerativním věkem nemoci. Je zajímavé, že analýza diferenciálního výrazu a posuvného okna (DE-SWAN) identifikovala tři vlny změn autoprotilátek během stárnutí ve věku 30, 50 a 62 let. Dále zejména IgG autoprotilátkyty proti ribozomálním proteinům, by mohly být použity jako predikční markery professional stárnutí a neurodegenerativní onemocnění související s věkem. Tato studie proto poprvé odkrývá komplexní autoimunomické podpisy professional stárnutí a neurodegenerativní onemocnění související s věkem.

Identifikace 7 000–9 000  proteinů  z buněčných linií a tkání jednorázovým mikroskopickým LC-MS / MS

Současným trendem v proteomice je získávání dat „jednorázově“ pomocí LC-MS / MS, protože to zjednodušuje pracovní postupy a slibuje lepší propustnost a kvantitativní přesnost než schémata, která zahrnují rozsáhlou frakcionaci vzorků. Jednorázové přístupy však mohou trpět omezeným pokrytím proteomu, pokud se provádí získáváním závislým na datech (ssDDA) v nanoflow LC systémech. Professional aplikace, kde množství vzorků není vzácné, tato studie ukazuje, že vysokého pokrytí proteomu lze dosáhnout pomocí systému microflow LC-MS / MS provozujícího sloupec 1 mm id × 150 mm, při průtoku 50 μL / min a spojený na hmotnostní spektrometr Orbitrap HF-X.

Výsledky demonstrují identifikaci -9 000 proteinů z 50 μg proteinu stráveného z   kořenů Arabidopsis , 7 500 z myšího brzlíku a 7 300 z lidských buněk rakoviny prsu za three hodiny analytického času v jednom běhu. Dynamický rozsah kvantifikace proteinů měřený přístupem iBAQ překlenul 5 řádů a replikovaná analýza ukázala, že medián variačního koeficientu byl pod 20%. Tato studie společně ukazuje, že ssDDA pomocí μLC-MS / MS je robustní metodou professional komplexní a rozsáhlou proteomovou analýzu, kterou lze v budoucnu dále rozšířit na rychlejší přístupy okay chromatografii a získávání nezávislých na datech.

Nuclear Pore Complex Proteins/Nup107

E8ER1914-18 100ul
EUR 275
Description: Available in various conjugation types.

Nuclear Pore Complex Proteins/Nup107

MBS8578104-01mL 0.1mL
EUR 345

Nuclear Pore Complex Proteins/Nup107

MBS8578104-01mLAF405L 0.1mL(AF405L)
EUR 565

Nuclear Pore Complex Proteins/Nup107

MBS8578104-01mLAF405S 0.1mL(AF405S)
EUR 565

Nuclear Pore Complex Proteins/Nup107

MBS8578104-01mLAF610 0.1mL(AF610)
EUR 565

Nuclear Pore Complex Proteins/Nup107

MBS8578104-01mLAF635 0.1mL(AF635)
EUR 565

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

20-abx107146
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

abx107146-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

abx107146-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

abx107146-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (FITC)

abx346922-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (FITC)

abx346922-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (FITC)

abx346922-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody

20-abx109340
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody

abx109340-100l 100 µl
EUR 162.5

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody, FITC

MBS1497045-005mg 0.05mg
EUR 190

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody, FITC

MBS1497045-01mg 0.1mg
EUR 270

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody, FITC

MBS1497045-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1205

Nuclear Pore Complex antibody

10R-8370 100 ul
EUR 450
Description: Mouse monoclonal Nuclear Pore Complex antibody

Nuclear Pore Complex antibody

MBS838560-01mL 0.1mL
EUR 735

Nuclear Pore Complex antibody

MBS838560-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3165

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody

abx346920-100l 100 µl
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody

abx346920-50l 50 µl
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

20-abx108567
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

abx108567-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

abx108567-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

abx108567-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein NUP62 (NUP62) Antibody

abx349838-96tests 96 tests
EUR 250

Nuclear pore complex protein NUP62 (NUP62) Antibody

abx349839-96tests 96 tests
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

20-abx105728
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) Antibody

abx402586-100tests 100 tests
EUR 400

Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) Antibody

abx402586-25tests 25 tests
EUR 287.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 (NUP98) Antibody

abx402602-100g 100 µg
EUR 287.5

Nuclear pore complex protein Nup153 monoclonal antibody (QE5)

MBS566758-01mL 0.1mL
EUR 495

Nuclear pore complex protein Nup153 monoclonal antibody (QE5)

MBS566758-5x01mL 5x0.1mL
EUR 2185

NPIPL2 (Nuclear pore Complex-interacting Protein Family Member B15, Nuclear pore Complex-interacting Protein-like 2, NPIPB15, NPIPL2) (FITC)

MBS6457738-01mL 0.1mL
EUR 980

NPIPL2 (Nuclear pore Complex-interacting Protein Family Member B15, Nuclear pore Complex-interacting Protein-like 2, NPIPB15, NPIPL2) (FITC)

MBS6457738-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4250

Nuclear Pore Complex Protein Nup98/Nup96 (NUP98/NUP96) Antibody

abx235932-100g 100 µg
EUR 350

NUP98 (ADIR2, Nuclear Pore Complex Protein Nup98-Nup96 Precursor, NUP196) (FITC)

MBS6387846-01mL 0.1mL
EUR 920

NUP98 (ADIR2, Nuclear Pore Complex Protein Nup98-Nup96 Precursor, NUP196) (FITC)

MBS6387846-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3990

NUP98 (ADIR2, Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 precursor, NUP196) (FITC)

MBS6145662-01mL 0.1(mL
EUR 875

NUP98 (ADIR2, Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 precursor, NUP196) (FITC)

MBS6145662-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3800

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-400ul 400 ul
EUR 627.6

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-80l 80 µl
EUR 343.2

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-100g 100 µg
EUR 281.25

Nuclear pore complex protein Nup98 (315-360)

HY-P1730 1mg
EUR 1368

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-10mg 10mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-1g 1g Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-1mg 1mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-50mg 50mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-5mg 5mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

MBS5763796-1mg 1mg
EUR 750

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

MBS5763796-5x1mg 5x1mg
EUR 3230

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody

MBS1497638-005mg 0.05mg
EUR 190

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody

MBS1497638-01mg 0.1mg
EUR 270

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody

MBS1497638-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1205

NUP88, CT (NUP88, Nuclear pore complex protein Nup88, 88kD nucleoporin, Nucleoporin Nup88) (FITC)

MBS6327307-02mL 0.2mL
EUR 980

NUP88, CT (NUP88, Nuclear pore complex protein Nup88, 88kD nucleoporin, Nucleoporin Nup88) (FITC)

MBS6327307-5x02mL 5x0.2mL
EUR 4250

NUP50, ID (NUP50, NPAP60L, Nuclear pore complex protein Nup50, 50kD nucleoporin, Nuclear pore-associated protein 60kD-like, Nucleoporin Nup50) (FITC)

MBS6327296-02mL 0.2mL
EUR 980

NUP50, ID (NUP50, NPAP60L, Nuclear pore complex protein Nup50, 50kD nucleoporin, Nuclear pore-associated protein 60kD-like, Nucleoporin Nup50) (FITC)

MBS6327296-5x02mL 5x0.2mL
EUR 4250

NUP107, ID (NUP107, Nuclear pore complex protein Nup107, 107kD nucleoporin, Nucleoporin Nup107) (FITC)

MBS6327230-02mL 0.2mL
EUR 980

NUP107, ID (NUP107, Nuclear pore complex protein Nup107, 107kD nucleoporin, Nucleoporin Nup107) (FITC)

MBS6327230-5x02mL 5x0.2mL
EUR 4250

NUP153, NT (NUP153, Nuclear pore complex protein Nup153, 153kD nucleoporin, Nucleoporin Nup153) (FITC)

MBS6327241-02mL 0.2mL
EUR 980

NUP153, NT (NUP153, Nuclear pore complex protein Nup153, 153kD nucleoporin, Nucleoporin Nup153) (FITC)

MBS6327241-5x02mL 5x0.2mL
EUR 4250

Human Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

1-CSB-EP016190HU
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153(NUP153),partial expressed in E.coli

NUP50 (NUP50, NPAP60L, Nuclear Pore Complex Protein Nup50, 50kD Nucleoporin, Nuclear Pore-associated Protein 60kD-like, Nucleoporin Nup50, MGC39961) (FITC)

MBS6148595-01mL 0.1(mL
EUR 875

NUP50 (NUP50, NPAP60L, Nuclear Pore Complex Protein Nup50, 50kD Nucleoporin, Nuclear Pore-associated Protein 60kD-like, Nucleoporin Nup50, MGC39961) (FITC)

MBS6148595-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3800

NUP155, NT (Nuclear Pore Complex Protein Nup155, Nucleoporin Nup155, 155kD Nucleoporin, KIAA0791) (FITC)

MBS6490752-02mL 0.2mL
EUR 980

NUP155, NT (Nuclear Pore Complex Protein Nup155, Nucleoporin Nup155, 155kD Nucleoporin, KIAA0791) (FITC)

MBS6490752-5x02mL 5x0.2mL
EUR 4250

Nuclear Pore Complex-interacting Protein (NPIP)

MBS621481-005mL 0.05mL
EUR 660

Nuclear Pore Complex-interacting Protein (NPIP)

MBS621481-5x005mL 5x0.05mL
EUR 2820

Recombinant human Nuclear pore complex protein Nup133

P2220 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human Nuclear pore complex protein Nup133

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS9420506-002mg 0.02mg
EUR 285

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS9420506-01mg 0.1mg
EUR 470

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS9420506-1mg 1mg
EUR 1785

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS9420506-5x1mg 5x1mg
EUR 7885

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS949865-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 255

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS949865-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 405

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS949865-1mgEColi 1mg(E-Coli)
EUR 1425

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS949865-5x1mgEColi 5x1mg(E-Coli)
EUR 6215

Nuclear Pore Complex, Panspecific

MBS6005035-05mL 0.5(mL
EUR 575

Nuclear Pore Complex, Panspecific

MBS6005035-5x05mL 5x0.5mL
EUR 2440

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

C42276 100ul
EUR 476.4

Nuclear Pore Membrane Glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

MBS9450696-01mLAF350 0.1mL(AF350)
EUR 480

Nuclear Pore Membrane Glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

MBS9450696-01mLAF405 0.1mL(AF405)
EUR 480

Nuclear Pore Membrane Glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

MBS9450696-01mLAF488 0.1mL(AF488)
EUR 480

Nuclear Pore Membrane Glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

MBS9450696-01mLAF555 0.1mL(AF555)
EUR 480

Nuclear Pore Membrane Glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

MBS9450696-01mLBiotin 0.1mL(Biotin)
EUR 480

NUP98 (Nuclear Pore Complex Protein Nup98-Nup96 Precursor, Nucleoporin, 98kD, ADIR2, NUP196, NUP96) (FITC)

MBS6430030-01mL 0.1mL
EUR 950

NUP98 (Nuclear Pore Complex Protein Nup98-Nup96 Precursor, Nucleoporin, 98kD, ADIR2, NUP196, NUP96) (FITC)

MBS6430030-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4120

Anti-Yeast Nuclear Pore Complex (Mouse Monoclonal) Antibody

YA39C7 100 µg
EUR 255

Anti-Yeast Nuclear Pore Complex (Mouse Monoclonal) Antibody

MBS415341-01mg 0.1mg
EUR 410

Anti-Yeast Nuclear Pore Complex (Mouse Monoclonal) Antibody

MBS415341-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1585

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1159504-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1335

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1159504-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1025

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1159504-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1130

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1159504-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1200

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1159504-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1285

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1030551-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1590

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1030551-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1320

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1030551-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1350

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1030551-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1595

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1030551-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1585

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1443575-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1510

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1443575-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1220

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1443575-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1270

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1443575-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1470

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1443575-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1495

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS961320-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1375

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS961320-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1080

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS961320-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1135

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS961320-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1260

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS961320-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1330

Nuclear Pore Complex, nup153 (NPC)

MBS600797-5mL 5mL
EUR 680

Nuclear Pore Complex, nup153 (NPC)

MBS600797-5x5mL 5x5mL
EUR 2910

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

CSB-EP874821HU 10540 mg Ask for price

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

CSB-EP874821HUl9 10977 mg Ask for price

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1323760-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1600

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1323760-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1335

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1323760-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1360

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1323760-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1610

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1323760-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1600

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1323221-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1335

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1323221-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1025

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1323221-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1125

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1323221-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1195

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1323221-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1285

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup50 (NUP50)

MBS1433733-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1335

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup50 (NUP50)

MBS1433733-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1030

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup50 (NUP50)

MBS1433733-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1130

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup50 (NUP50)

MBS1433733-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1200

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup50 (NUP50)

MBS1433733-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1285

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

MBS1473301-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1510

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

MBS1473301-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1220

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

MBS1473301-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1270

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

MBS1473301-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1470

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

MBS1473301-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1495

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup88 (NUP88)

MBS1448092-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1590

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup88 (NUP88)

MBS1448092-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1320

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup88 (NUP88)

MBS1448092-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1350

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup88 (NUP88)

MBS1448092-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1595

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup88 (NUP88)

MBS1448092-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1585

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1386981-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1510

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1386981-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1220

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1386981-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1270

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1386981-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1470

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1386981-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1495

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS1383866-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1375

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS1383866-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1080

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *