imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru

inolab

imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru

Rychle se rozvíjející podskupina SARS-CoV-2 B.1.1.7 ve Spojených státech amerických s hrotovým  proteinem  D178H a  mutacemi membránového  proteinu V70L

Abstrakt Řada SARS-CoV-2 B.1.1.7 je vysoce infekční a od dubna 2021 představovala 92% případů COVID-19 v Evropě a 59% případů COVID-19 v USA. Je definována mutací N501Y v doméně vázající receptor (RBD) proteinu Spike (S) a několika dalších mutacích. Patří mezi ně dvě mutace v N terminální doméně (NTD)S proteinu, HV69-70del a Y144del (také známý jako Y145del kvůli přítomnosti tyrosinu v obou polohách). Nedávno jsme identifikovali několik objevujících se variant SARS-CoV-2, které se vyznačují mutacemi membránových (M) proteinů, včetně I82T a V70L. Nyní identifikujeme podskupinu B.1.1.7, která se objevila prostřednictvím postupných akvizic M: V70L v listopadu 2020, po které následovala nová mutace S: D178H poprvé pozorovaná počátkem února 2021.

Procento izolátů B.1.1.7 v USA, které patří do této podskupiny, se zvýšilo z 0,15% v únoru 2021 na 1,8% v dubnu 2021. Okay dnešnímu dni se tato podskupina jeví jako specifická professional USA s hlášenými případy v 31 státy, včetně Havaje. V dubnu 2021 představoval 36,8% všech izolátů B.1.1.7 ve Washingtonu. Fylogenetická analýza a odvození přenosu s Nextstrain naznačuje, že tato podskupina pravděpodobně pochází buď z Kalifornie, nebo Washingtonu . Strukturální analýza odhalila, že mutace S: D178H je v NTD proteinu S a je blízká dvěma dalším podpisovým mutacím B.1.1.7, HV69-70del a Y144del. Je vystaven povrchu a může změnit NTD terciární konfiguraci nebo přístupnost, a tak má potenciál ovlivnit neutralizaci pomocí NTD namířených protilátek.

 

Rychlé trojrozměrné stanovení tvaru globulárních  proteinů  mobilitou kapilární elektroforézou a nativní hmotnostní spektrometrií

Zavedené vysoce výkonné proteomické metody poskytují omezené informace o stereostrukturách proteinů. Tradiční technologie professional stanovení proteinové struktury obvykle vyžadují pracné kroky a nelze je provádět vysoce výkonným způsobem. Zde uvádíme novou metodu středního výkonu spojením mobility kapilární elektroforézy (MCE) a nativní hmotnostní spektrometrie (MS) professional trojrozměrné (3D) stanovení tvaru globulárních proteinů v kapalné fázi , která poskytuje jak geometrickou strukturu, tak molekulární hromadné informace o bílkovinách.

Byla vytvořena teorie ke korelaci iontového hydrodynamického poloměru a distribuce stavu náboje v nativním hmotnostním spektru s geometrickými parametry proteinu, pomocí kterých lze určit strukturu (tvar) proteinu s nízkým rozlišením. Naše testovací údaje z 11 různých globulárních proteinů ukázaly, že tento přístup nám umožňuje určit tvary jednotlivých proteinů, proteinových komplexů a proteinů ve směsi a sledovat konformační změny proteinů. Kromě poskytování doplňkových informací o struktuře proteinů a schopnosti analýzy směsi je tato metoda založená na MCE a nativní MS rychlá a má nízkou spotřebu vzorků, takže je potenciálně použitelná v proteomice a strukturní biologii shora dolů professional intaktní analýzu globulárního proteinu nebo komplexu proteinů.

 

Rychlá povrchová imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru bez katalyzátoru

Imobilizace na povrchu poskytuje užitečnou platformu professional biosenzování, screening léků, tkáňové inženýrství a další chemické a biologické aplikace. Nicméně , některé z použitých reakcí jsou neefektivní a / nebo složité, což omezuje jejich aplikace v imobilizaci. Zde používáme spontánní a bezkatalyzátorovou biokonjugaci amino-ynového kliknutí ke generování aktivovaných povrchů funkčních skupin ethynylové skupiny professional rychlou imobilizaci nativních proteinů a buněk.

Biomolekuly, jako je hovězí sérový albumin (BSA) , lidský IgG a peptid C (RGDfK), mohly být kovalentně imobilizovány na povrchech za pouhých 30 minut. Je pozoruhodné, že bioaktivita ukotvených biomolekul zůstává nedotčena, což se ověřuje účinným zachycením cílových protilátek a buněk z objemových roztoků. Tato strategie představuje alternativu okay vysoce účinné povrchové biofunkcionalizaci.

inolab
inolab

Anti-Total Goat Milk Proteins

4042-AF 1 mg
EUR 2295.6
Description: Anti-Total Goat Milk Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Anti-Total Goat Milk Proteins

4042-PA 1 ml
EUR 585.6
Description: Anti-Total Goat Milk Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Monkey Milk Proteins goat polyclonal antibody, Serum

AP31451SU-N 1 ml Ask for price

Goat Milk Proteins Antigen Concentrate

F243H 100 ul
EUR 493.2
Description: Goat Milk Proteins Antigen Concentrate by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Goat Milk Proteins Control Antigen

F247 50 ul
EUR 308.4
Description: Goat Milk Proteins Control Antigen by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Goat Milk Proteins Sample Diluent

F243A 1000 ml
EUR 678
Description: Goat Milk Proteins Sample Diluent by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Goat Milk Proteins Sample Diluent

F243A-100 100 ml
EUR 308.4
Description: Goat Milk Proteins Sample Diluent by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Goat Milk Proteins Sample Diluent

F243A-500 500 ml
EUR 493.2
Description: Goat Milk Proteins Sample Diluent by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Goat Anti-Human IgG F(ab')2 fragment specific (adsorbed with bovine, horse, mouse serum proteins)

10115-UL 0.5 mg
EUR 270

Placenta Specific Protein 8 (PLAC8) Antibody

20-abx313859
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody

20-abx307413
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody

20-abx132127
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Placenta Specific Protein 8 (PLAC8) Antibody

abx236511-100ug 100 ug
EUR 577.2

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody

20-abx102925
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody

abx307413-100g 100 µg
EUR 362.5

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody

abx307413-20g 20 µg
EUR 162.5

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody

abx307413-50g 50 µg
EUR 250

Placenta Specific Protein 8 (PLAC8) Antibody

abx236511-100g 100 µg
EUR 350

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody

abx132127-100tests 100 tests
EUR 300

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody

abx102925-100l 100 µl
EUR 287.5

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody

abx102925-1ml 1 ml
EUR 825

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody

abx102925-200l 200 µl
EUR 362.5

Placenta Specific Protein 8 (PLAC8) Antibody

abx313859-100g 100 µg
EUR 362.5

Placenta Specific Protein 8 (PLAC8) Antibody

abx313859-20g 20 µg
EUR 162.5

Placenta Specific Protein 8 (PLAC8) Antibody

abx313859-50g 50 µg
EUR 250

Lymphocyte Specific Protein 1 Antibody / LSP1

F54824-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: LSP1 / Lymphocyte Specific Protein 1 is an intracellular F-actin binding protein. The protein is expressed in lymphocytes, neutrophils, macrophages, and endothelium and may regulate neutrophil motility, adhesion to fibrinogen matrix proteins, and transendothelial migration. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.

Lymphocyte Specific Protein 1 Antibody / LSP1

F54824-0.4ML 0.4 ml
EUR 322.15
Description: LSP1 / Lymphocyte Specific Protein 1 is an intracellular F-actin binding protein. The protein is expressed in lymphocytes, neutrophils, macrophages, and endothelium and may regulate neutrophil motility, adhesion to fibrinogen matrix proteins, and transendothelial migration. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx432939-200ul 200 ul
EUR 460.8

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx431359-200ul 200 ul
EUR 460.8

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

20-abx320072
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

20-abx324055
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx331029-100ul 100 ul
EUR 510

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

20-abx131687
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

20-abx131688
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx234879-100ug 100 ug
EUR 661.2

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

20-abx113549
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 ul
 • 50 ul

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx146154-100ug 100 ug
EUR 469.2

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

20-abx004294
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

20-abx014564
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

LSP1 Antibody / Lymphocyte Specific Protein 1

V7928-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: LSP1 is a hematopoietic-expressed gene that encodes an F-actin-binding, leukocyte-specific (including B and T lymphocytes, granulocytes and macrophages), phosphoprotein. However, mRNA splice variants that do not encode the lympho-specific protein are expressed from this gene in nonlymphoid cell lines as well (myocytes, stromal cells and fibroblasts), suggesting pp52 has a divergent role in signal transduction. The pp52 (LSP1) locus maps to human chromosome 11p15.5, which is implicated in tumor-related chromosomal translocations found in chronic lymphocytic leukemia. The pp52 promoter contains key elements that control transcriptional activity including an initiator specifying the unique 5' terminus of pp52 mRNA, tandem pairs of Ets and SP1 motifs, and a single C/EBP motif. LSP1 binds the cytoskeleton and has been implicated in affecting cytoskeletal remodeling in a variety of leukocyte functions, including cell motility and chemotaxis.

LSP1 Antibody / Lymphocyte Specific Protein 1

V7928-20UG 20 ug
EUR 153.3
Description: LSP1 is a hematopoietic-expressed gene that encodes an F-actin-binding, leukocyte-specific (including B and T lymphocytes, granulocytes and macrophages), phosphoprotein. However, mRNA splice variants that do not encode the lympho-specific protein are expressed from this gene in nonlymphoid cell lines as well (myocytes, stromal cells and fibroblasts), suggesting pp52 has a divergent role in signal transduction. The pp52 (LSP1) locus maps to human chromosome 11p15.5, which is implicated in tumor-related chromosomal translocations found in chronic lymphocytic leukemia. The pp52 promoter contains key elements that control transcriptional activity including an initiator specifying the unique 5' terminus of pp52 mRNA, tandem pairs of Ets and SP1 motifs, and a single C/EBP motif. LSP1 binds the cytoskeleton and has been implicated in affecting cytoskeletal remodeling in a variety of leukocyte functions, including cell motility and chemotaxis.

LSP1 Antibody / Lymphocyte Specific Protein 1

V7928SAF-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: LSP1 is a hematopoietic-expressed gene that encodes an F-actin-binding, leukocyte-specific (including B and T lymphocytes, granulocytes and macrophages), phosphoprotein. However, mRNA splice variants that do not encode the lympho-specific protein are expressed from this gene in nonlymphoid cell lines as well (myocytes, stromal cells and fibroblasts), suggesting pp52 has a divergent role in signal transduction. The pp52 (LSP1) locus maps to human chromosome 11p15.5, which is implicated in tumor-related chromosomal translocations found in chronic lymphocytic leukemia. The pp52 promoter contains key elements that control transcriptional activity including an initiator specifying the unique 5' terminus of pp52 mRNA, tandem pairs of Ets and SP1 motifs, and a single C/EBP motif. LSP1 binds the cytoskeleton and has been implicated in affecting cytoskeletal remodeling in a variety of leukocyte functions, including cell motility and chemotaxis.

LSP1 Antibody / Lymphocyte Specific Protein 1

V7929-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: LSP1 is a hematopoietic-expressed gene that encodes an F-actin-binding, leukocyte-specific (including B and T lymphocytes, granulocytes and macrophages), phosphoprotein. However, mRNA splice variants that do not encode the lympho-specific protein are expressed from this gene in nonlymphoid cell lines as well (myocytes, stromal cells and fibroblasts), suggesting pp52 has a divergent role in signal transduction. The pp52 (LSP1) locus maps to human chromosome 11p15.5, which is implicated in tumor-related chromosomal translocations found in chronic lymphocytic leukemia. The pp52 promoter contains key elements that control transcriptional activity including an initiator specifying the unique 5' terminus of pp52 mRNA, tandem pairs of Ets and SP1 motifs, and a single C/EBP motif. LSP1 binds the cytoskeleton and has been implicated in affecting cytoskeletal remodeling in a variety of leukocyte functions, including cell motility and chemotaxis.

LSP1 Antibody / Lymphocyte Specific Protein 1

V7929-20UG 20 ug
EUR 153.3
Description: LSP1 is a hematopoietic-expressed gene that encodes an F-actin-binding, leukocyte-specific (including B and T lymphocytes, granulocytes and macrophages), phosphoprotein. However, mRNA splice variants that do not encode the lympho-specific protein are expressed from this gene in nonlymphoid cell lines as well (myocytes, stromal cells and fibroblasts), suggesting pp52 has a divergent role in signal transduction. The pp52 (LSP1) locus maps to human chromosome 11p15.5, which is implicated in tumor-related chromosomal translocations found in chronic lymphocytic leukemia. The pp52 promoter contains key elements that control transcriptional activity including an initiator specifying the unique 5' terminus of pp52 mRNA, tandem pairs of Ets and SP1 motifs, and a single C/EBP motif. LSP1 binds the cytoskeleton and has been implicated in affecting cytoskeletal remodeling in a variety of leukocyte functions, including cell motility and chemotaxis.

LSP1 Antibody / Lymphocyte Specific Protein 1

V7929SAF-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: LSP1 is a hematopoietic-expressed gene that encodes an F-actin-binding, leukocyte-specific (including B and T lymphocytes, granulocytes and macrophages), phosphoprotein. However, mRNA splice variants that do not encode the lympho-specific protein are expressed from this gene in nonlymphoid cell lines as well (myocytes, stromal cells and fibroblasts), suggesting pp52 has a divergent role in signal transduction. The pp52 (LSP1) locus maps to human chromosome 11p15.5, which is implicated in tumor-related chromosomal translocations found in chronic lymphocytic leukemia. The pp52 promoter contains key elements that control transcriptional activity including an initiator specifying the unique 5' terminus of pp52 mRNA, tandem pairs of Ets and SP1 motifs, and a single C/EBP motif. LSP1 binds the cytoskeleton and has been implicated in affecting cytoskeletal remodeling in a variety of leukocyte functions, including cell motility and chemotaxis.

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx004294-100l 100 µl
EUR 400

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx004294-20l 20 µl
EUR 175

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx004294-50l 50 µl
EUR 275

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx014564-100g 100 µg
EUR 43.75

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx234879-100g 100 µg
EUR 350

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx113549-100l 100 µl
EUR 612.5

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx131687-100g 100 µg
EUR 812.5

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx131687-20g 20 µg
EUR 362.5

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx131687-5g 5 µg
EUR 287.5

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx131688-100g 100 µg
EUR 775

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx131688-20g 20 µg
EUR 350

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx131688-5g 5 µg
EUR 275

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx146154-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx146154-596tests 5 × 96 tests Ask for price

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx146154-96tests 96 tests
EUR 337.5

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx320072-100l 100 µl
EUR 350

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx320072-50l 50 µl
EUR 237.5

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx431359-200l 200 µl
EUR 387.5

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx432939-100g 100 µg
EUR 387.5

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx324055-100g 100 µg
EUR 250

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx324055-50g 50 µg
EUR 187.5

Human tumor specific protein 70 (SP70) Antibody

P1058-6ml 6ml
EUR 381.6

Total Goat Milk Proteins WB kit

F245 1 kit (application dependant amount of reactions)
EUR 1003.2
Description: Total Goat Milk Proteins WB kit by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

anti- Kv1.4-Specific antibody

FNab04664 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against Kv1.4-Specific

Anti- Ubiquitin Specific Protease 2 (USP2) Human Antibody

GWB-41E623 0.05 mg Ask for price

Anti- Ubiquitin Specific Protease 4 (USP4) Human Antibody

GWB-4A8EF1 0.05 mg Ask for price

Anti- Ubiquitin Specific Protease 4 (USP4) Human Antibody

GWB-1A4568 0.05 mg Ask for price

anti- TUBB3 specific antibody

FNab09890 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against TUBB3 specific

anti- REDD1 specific antibody

FNab07228 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against REDD1 specific

anti- TDRKH specific antibody

FNab08580 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against TDRKH specific

Growth Arrest Specific Protein 1 (GAS1) Antibody

20-abx338466
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx338601
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 1 (GAS1) Antibody

20-abx325561
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 8 (GAS8) Antibody

20-abx326572
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 7 (GAS7) Antibody

20-abx318799
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Placenta Specific Protein 8 (PLAC8) Antibody (HRP)

20-abx313860
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

20-abx303935
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody (HRP)

20-abx307414
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx324658
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 1 (GAS1) Antibody

abx330964-100ul 100 ul
EUR 510

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx339125
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx339414
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 1 (GAS1) Antibody

20-abx339426
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx129509
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx130151
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx130152
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

20-abx211569
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

20-abx211570
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 1 (GAS1) Antibody

20-abx212066
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx172674
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Growth Arrest Specific Protein 8 (GAS8) Antibody

20-abx213853
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx124278
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 7 (GAS7) Antibody

20-abx125870
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 1 (GAS1) Antibody

abx233349-100ug 100 ug
EUR 661.2

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

abx233350-100ug 100 ug
EUR 610.8

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

abx233352-100ug 100 ug
EUR 661.2

Growth Arrest Specific Protein 7 (GAS7) Antibody

abx233353-100ug 100 ug
EUR 577.2

Growth Arrest Specific Protein 8 (GAS8) Antibody

abx233354-100ug 100 ug
EUR 610.8

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

20-abx225183
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 8 (GAS8) Antibody

20-abx241650
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Na vazebné reakce loratadinu s lidským sérem akutní fáze  proteinu  glyko alfa 1-kyselý protein

Loratadin je důležité antialergické léčivo. Je to antihistaminikum druhé generace používané okay léčbě alergické rýmy, senné rýmy a kopřivky. Lidské sérum alfa 1-kyselý glykoprotein (AG) je důležitým proteinem akutní fáze a bylo zjištěno, že jeho sérová koncentrace stoupá při zánětu a akutní reakci. Vazebná interakce mezi loratadinem a AG je studována pomocí spektroskopie a technik molekulárního dokování. Výsledky získané z experimentů zhášení fluorescence prokázaly, že intenzita fluorescence AG je zhášena loratadinem. Loratadin bylo zjištěno, že váže AG s vazebnou konstantou ≈10 4  při 298 Okay.

Bylo zjištěno, že Gibbova volná energie je negativní professional interakci loratadinu s AG, což naznačuje, že proces vazby je spontánní. Vazba loratadinu s AG vyvolala uspořádané struktury v proteinu. Vodíková vazba a hydrofobní interakce byly hlavními vazebnými silami mezi AG-loratadinem, jak vyplývá z výsledků molekulárního dokování. Tato studie naznačuje důležitost prostorové vazby antialergického léčiva na AG u onemocnění, kde plazmatická koncentrace AG mnohonásobně stoupá a interakce s tímto proteinem se stává významnou. Tato studie pomůže při navrhování dávkování léku a odpovídající úpravě okay dosažení optimálního výsledku léčby. Sdělil Ramaswamy H. Sarma.

Cílená   degradace proteinů prostřednictvím rychlé optogenetické aktivace a její aplikace na kontrolu buněčné signalizace

Vývoj metodik professional opticky spouštěnou degradaci proteinů umožňuje studium dynamických proteinových funkcí, jako jsou ty, které se účastní buněčné signalizace , které je obtížné zkoumat tradičními genetickými technikami. Zde popisujeme design a implementaci nového světelně řízeného peptidového degronu, který uděluje degradaci dráhy N-konce na jeho proteinový cíl. Degron zahrnuje fotocaged N-koncovou aminokyselinu a linker bohatý na lysin, 13 zbytků. Umístěním do N-koncového zbytku jsme byli schopni opticky řídit rozpoznávání N-degronu ligázou E3, což následně řídilo ubikvitinaci a proteazomální degradaci cílového proteinu.

Prokazujeme širokou použitelnost aplikací tohoto přístupu na různorodou sadu cílových proteinů, včetně EGFP, luciferázy světlušek, kinázy MEK1 a fosfatázy DUSP6 (také známé jako MKP3). Degron v kleci lze použít s minimálním proteinovým inženýrstvím a poskytuje prakticky úplnou, světlem spouštěnou degradaci proteinu v sekundovém časovém měřítku.

ELISA Kit for Glutathione S Transferase (GST)

SEX158Ge 96Т
EUR 770

Canine α Glutathione S Transferase (α-GST) ELISA Kit

SL0135Ca - Ask for price

Glutathione S Transferase (GST) Antibody

abx130435-100l 100 µl
EUR 287.5

Glutathione S Transferase (GST) Antibody

abx130435-1ml 1 ml
EUR 850

Glutathione S Transferase (GST) Antibody

abx130435-200l 200 µl
EUR 375

Glutathione S Transferase (GST) Antibody

abx179078-96tests 96 tests
EUR 287.5

Glutathione S Transferase (GST) Antibody

abx448858-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Glutathione S Transferase (GST) Antibody

abx448858-596tests 5 × 96 tests Ask for price

Glutathione S Transferase (GST) Antibody

abx448858-96tests 96 tests
EUR 550

Glutathione S Transferase (GST Tag) Antibody

20-abx130435
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Recombinant Glutathione S Transferase (GST)

RPU56062-100ug 100ug
EUR 475.2

Recombinant Glutathione S Transferase (GST)

RPU56062-1mg 1mg
EUR 1872

Recombinant Glutathione S Transferase (GST)

RPU56062-50ug 50ug
EUR 299.2

Recombinant Glutathione S Transferase (GST)

RPX158Ge01 10ug
EUR 120

Recombinant Glutathione S Transferase (GST)

4-RPX158Ge01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Pan-species Recombinant Glutathione S Transferase (GST) expressed in: E.coli

ELISA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Alpha 1)

E-EL-H1333 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Alpha 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Omega 1)

E-EL-H1336 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Omega 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?5 (Glutathione S Transferase Alpha 5)

E-EL-H1346 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?5 (Glutathione S Transferase Alpha 5) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Kappa 1)

E-EL-H1402 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Kappa 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?4 (Glutathione S Transferase Alpha 4)

E-EL-H1404 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?4 (Glutathione S Transferase Alpha 4) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

20-abx154933
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKU04498-48T 48T
EUR 633.5

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKU04498-5x96T 5x96T
EUR 4298.75

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKU04498-96T 96T
EUR 905

Rat Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKU10874-48T 48T
EUR 573.02

Rat Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKU10874-5x96T 5x96T
EUR 3888.35

Rat Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKU10874-96T 96T
EUR 818.6

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKN45609-48T 48T
EUR 431.97

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKN45609-5x96T 5x96T
EUR 2931.23

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKN45609-96T 96T
EUR 617.1

Rat Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKN51985-48T 48T
EUR 356.58

Rat Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKN51985-5x96T 5x96T
EUR 2419.65

Rat Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKN51985-96T 96T
EUR 509.4

Rat GSTp(Glutathione S Transferase Pi) ELISA Kit

ELK0824-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Rat GSTp. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Rat GSTp. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Rat GSTp, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Rat GSTp in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Rat GSTp(Glutathione S Transferase Pi) ELISA Kit

ELK0824-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Rat GSTp. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Rat GSTp. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Rat GSTp, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Rat GSTp in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Pig GSTp(Glutathione S Transferase Pi) ELISA Kit

ELK7944-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Pig GSTp. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Pig GSTp. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Pig GSTp, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Pig GSTp in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Pig GSTp(Glutathione S Transferase Pi) ELISA Kit

ELK7944-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Pig GSTp. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Pig GSTp. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Pig GSTp, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Pig GSTp in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Rat Glutathione S Transferase Pi(GSTp) ELISA Kit

NSL0506r 96 Tests
EUR 498

ELISA Kit for Glutathione S Transferase Pi (GSTp)

SEB090Hu 96Т
EUR 665

ELISA Kit for Glutathione S Transferase Pi (GSTp)

SEB090Po 96Т
EUR 798

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Po-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6447.49
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Po-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 636.14
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Po-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 857.35
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Po-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3498.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

4-SEB090Po
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from Serum, plasma and other biological fluids. with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

ELISA Kit for Glutathione S Transferase Pi (GSTp)

SEB090Ra 96Т
EUR 722

Rat Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

abx585445-100g 100 µg
EUR 3275

Rat Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

abx585445-1mg 1 mg
EUR 6187.5

Rat Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

abx585445-50g 50 µg
EUR 687.5

ELISA kit for Human GST?1/GSTt1 (Glutathione S Transferase Theta 1)

E-EL-H1334 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1/GSTt1 (Glutathione S Transferase Theta 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?2/GSTt2 (Glutathione S Transferase Theta 2)

E-EL-H1335 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?2/GSTt2 (Glutathione S Transferase Theta 2) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E02G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E02G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E02G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E08G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E08G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E08G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E07G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E07G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E07G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S- transferase P, Gstp1 ELISA KIT

ELI-03557r 96 Tests
EUR 1063.2

Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E01A13624 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat Glutathione S Transferase Pi(GSTp) ELISA Kit

NSL0663Gt 96T
EUR 528

ELISA Kit for Glutathione S Transferase A4 (GSTA4)

SEA659Hu 96Т
EUR 630

ELISA Kit for Glutathione S Transferase A4 (GSTA4)

SEA659Mu 96Т
EUR 648

Glutathione S Transferase (GST) Monoclonal Antibody

CAU30849-100ul 100ul
EUR 267.8

Glutathione S Transferase (GST) Monoclonal Antibody

CAU30849-200ul 200ul
EUR 334.3

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

20-abx151762
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

20-abx258729
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-Hu 96T
EUR 443
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-Hu-48T 48T
EUR 597.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-Hu-96T 96T
EUR 776.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E01A48533 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKL54359-5x96T 5x96T
EUR 3447.55

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKL54359-96T 96T
EUR 725.8

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKU04497-48T 48T
EUR 527.66

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKU04497-5x96T 5x96T
EUR 3580.55

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKU04497-96T 96T
EUR 753.8

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKU10553-48T 48T
EUR 501.97

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKU10553-5x96T 5x96T
EUR 3406.23

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKU10553-96T 96T
EUR 717.1

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKN45608-48T 48T
EUR 359.87

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKN45608-5x96T 5x96T
EUR 2441.98

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKN45608-96T 96T
EUR 514.1

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DL-GSTp-Hu 96T
EUR 421
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EK14395 96Т
EUR 768

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKN51664-48T 48T
EUR 312.13

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKN51664-5x96T 5x96T
EUR 2118.03

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

EKN51664-96T 96T
EUR 445.9

Human GSTp(Glutathione S Transferase Pi) ELISA Kit

ELK1759-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GSTp. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human GSTp. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human GSTp, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human GSTp in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human GSTp(Glutathione S Transferase Pi) ELISA Kit

ELK1759-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GSTp. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human GSTp. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human GSTp, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human GSTp in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

NSL2030Hu 96 wells
EUR 468

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RDR-GSTp-Hu-48T 48T
EUR 453.92
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RDR-GSTp-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 626.4

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RDR-GSTp-Hu-96T 96T
EUR 648.38
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RDR-GSTp-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 868.8

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RD-GSTp-Hu-48T 48T
EUR 432.3
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RD-GSTp-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 600

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RD-GSTp-Hu-96T 96T
EUR 617.5
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RD-GSTp-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 830.4

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5402.92
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 550.13
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 734.46
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2945.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

4-SEB090Hu
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Dog Glutathione S Transferase α1 (GSTα1) ELISA

KT-100466 96 tests
EUR 975

Human Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E01A4865 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E01A22364 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E03G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E03G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E03G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E01G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E01G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E01G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Glutathione S- transferase A1, GSTA1 ELISA KIT

ELI-30718h 96 Tests
EUR 988.8

Human Glutathione S- transferase A2, GSTA2 ELISA KIT

ELI-30719h 96 Tests
EUR 988.8

Human Glutathione S- transferase A5, GSTA5 ELISA KIT

ELI-42797h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Glutathione S- transferase A1, Gsta1 ELISA KIT

ELI-27903m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Glutathione S- transferase A2, Gsta2 ELISA KIT

ELI-27906m 96 Tests
EUR 1038

Human Glutathione S- transferase A4, GSTA4 ELISA KIT

ELI-02191h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Glutathione S- transferase A4, Gsta4 ELISA KIT

ELI-02193m 96 Tests
EUR 1038

Human Glutathione S- transferase P, GSTP1 ELISA KIT

ELI-03556h 96 Tests
EUR 988.8

Human Glutathione S Transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

EKU04491-48T 48T
EUR 500.5

Human Glutathione S Transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

EKU04491-5x96T 5x96T
EUR 3396.25

Human Glutathione S Transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

EKU04491-96T 96T
EUR 715

Mouse Glutathione S Transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

EKU04492-48T 48T
EUR 514.08

Mouse Glutathione S Transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

EKU04492-5x96T 5x96T
EUR 3488.4

Mouse Glutathione S Transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

EKU04492-96T 96T
EUR 734.4

Human Glutathione S- transferase A3, GSTA3 ELISA KIT

ELI-05684h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Glutathione S- transferase A3, Gsta3 ELISA KIT

ELI-05686m 96 Tests
EUR 1038

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *