imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru

inolab

imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru

Rychle se rozvíjející podskupina SARS-CoV-2 B.1.1.7 ve Spojených státech amerických s hrotovým  proteinem  D178H a  mutacemi membránového  proteinu V70L

Abstrakt Řada SARS-CoV-2 B.1.1.7 je vysoce infekční a od dubna 2021 představovala 92% případů COVID-19 v Evropě a 59% případů COVID-19 v USA. Je definována mutací N501Y v doméně vázající receptor (RBD) proteinu Spike (S) a několika dalších mutacích. Patří mezi ně dvě mutace v N terminální doméně (NTD)S proteinu, HV69-70del a Y144del (také známý jako Y145del kvůli přítomnosti tyrosinu v obou polohách). Nedávno jsme identifikovali několik objevujících se variant SARS-CoV-2, které se vyznačují mutacemi membránových (M) proteinů, včetně I82T a V70L. Nyní identifikujeme podskupinu B.1.1.7, která se objevila prostřednictvím postupných akvizic M: V70L v listopadu 2020, po které následovala nová mutace S: D178H poprvé pozorovaná počátkem února 2021.

Procento izolátů B.1.1.7 v USA, které patří do této podskupiny, se zvýšilo z 0,15% v únoru 2021 na 1,8% v dubnu 2021. Okay dnešnímu dni se tato podskupina jeví jako specifická professional USA s hlášenými případy v 31 státy, včetně Havaje. V dubnu 2021 představoval 36,8% všech izolátů B.1.1.7 ve Washingtonu. Fylogenetická analýza a odvození přenosu s Nextstrain naznačuje, že tato podskupina pravděpodobně pochází buď z Kalifornie, nebo Washingtonu . Strukturální analýza odhalila, že mutace S: D178H je v NTD proteinu S a je blízká dvěma dalším podpisovým mutacím B.1.1.7, HV69-70del a Y144del. Je vystaven povrchu a může změnit NTD terciární konfiguraci nebo přístupnost, a tak má potenciál ovlivnit neutralizaci pomocí NTD namířených protilátek.

 

Rychlé trojrozměrné stanovení tvaru globulárních  proteinů  mobilitou kapilární elektroforézou a nativní hmotnostní spektrometrií

Zavedené vysoce výkonné proteomické metody poskytují omezené informace o stereostrukturách proteinů. Tradiční technologie professional stanovení proteinové struktury obvykle vyžadují pracné kroky a nelze je provádět vysoce výkonným způsobem. Zde uvádíme novou metodu středního výkonu spojením mobility kapilární elektroforézy (MCE) a nativní hmotnostní spektrometrie (MS) professional trojrozměrné (3D) stanovení tvaru globulárních proteinů v kapalné fázi , která poskytuje jak geometrickou strukturu, tak molekulární hromadné informace o bílkovinách.

Byla vytvořena teorie ke korelaci iontového hydrodynamického poloměru a distribuce stavu náboje v nativním hmotnostním spektru s geometrickými parametry proteinu, pomocí kterých lze určit strukturu (tvar) proteinu s nízkým rozlišením. Naše testovací údaje z 11 různých globulárních proteinů ukázaly, že tento přístup nám umožňuje určit tvary jednotlivých proteinů, proteinových komplexů a proteinů ve směsi a sledovat konformační změny proteinů. Kromě poskytování doplňkových informací o struktuře proteinů a schopnosti analýzy směsi je tato metoda založená na MCE a nativní MS rychlá a má nízkou spotřebu vzorků, takže je potenciálně použitelná v proteomice a strukturní biologii shora dolů professional intaktní analýzu globulárního proteinu nebo komplexu proteinů.

 

Rychlá povrchová imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru bez katalyzátoru

Imobilizace na povrchu poskytuje užitečnou platformu professional biosenzování, screening léků, tkáňové inženýrství a další chemické a biologické aplikace. Nicméně , některé z použitých reakcí jsou neefektivní a / nebo složité, což omezuje jejich aplikace v imobilizaci. Zde používáme spontánní a bezkatalyzátorovou biokonjugaci amino-ynového kliknutí ke generování aktivovaných povrchů funkčních skupin ethynylové skupiny professional rychlou imobilizaci nativních proteinů a buněk.

Biomolekuly, jako je hovězí sérový albumin (BSA) , lidský IgG a peptid C (RGDfK), mohly být kovalentně imobilizovány na povrchech za pouhých 30 minut. Je pozoruhodné, že bioaktivita ukotvených biomolekul zůstává nedotčena, což se ověřuje účinným zachycením cílových protilátek a buněk z objemových roztoků. Tato strategie představuje alternativu okay vysoce účinné povrchové biofunkcionalizaci.

inolab
inolab
Anti-Total Goat Milk Proteins
4042-PA 1 ml
EUR 488
 • Product category: Antibodies
Description: Anti-Total Goat Milk Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.
Goat Milk Proteins Sample Diluent
F243A 1000 ml
EUR 565
 • Product category: Buffer solution
Description: Goat Milk Proteins Sample Diluent by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.
Goat Milk Proteins Sample Diluent
F243A-100 100 ml
EUR 257
 • Product category: Buffer solution
Description: Goat Milk Proteins Sample Diluent by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.
Goat Milk Proteins Sample Diluent
F243A-500 500 ml
EUR 411
 • Product category: Buffer solution
Description: Goat Milk Proteins Sample Diluent by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.
Goat Milk Proteins Antigen Concentrate
F243H 100 ul
EUR 411
 • Product category: Quality control/standard for molecular biology applications
Description: Goat Milk Proteins Antigen Concentrate by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.
Goat Milk Proteins Control Antigen
F247 50 ul
EUR 257
 • Product category: Quality control/standard for molecular biology applications
Description: Goat Milk Proteins Control Antigen by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.
Total Goat Milk Proteins ELISA kit
F240 1 kit (96 wells plate)
EUR 1080
 • Product category: Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) kit.
Description: Total Goat Milk Proteins ELISA kit by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.
Total Goat Milk Proteins WB kit
F245 1 kit (application dependant amount of reactions)
EUR 836
 • Product category: Premade blotting kit
Description: Total Goat Milk Proteins WB kit by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.
Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN
Anti-CRBN 50 µg
EUR 349
Anti-milk fat globulin antibody
STJ16100177 100 µg
EUR 406
Human milk specific allergen antibody(IgE) ELISA Kit
CSB-E15859h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
 • Sample volume: 50-100ul
 • Detection wavelength: 450nm
 • Assay performance time: 1 to 4 hours.
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human milk specific allergen antibody (IgE) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.
Human milk specific allergen antibody(IgE) ELISA Kit
1-CSB-E15859h
 • EUR 804.00
 • EUR 5099.00
 • EUR 2704.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
 • Sample volume: 50-100ul
 • Detection wavelength: 450nm
 • Assay performance time: 1 to 4 hours.
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human milk specific allergen antibody(IgE) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.
Anti-Goat Milk Proteins:HRP Conjugate
F241 12 ml
EUR 488
 • Product category: Antibodies
Description: Anti-Goat Milk Proteins:HRP Conjugate by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.
Anti-Bovine Plasma Proteins
BPP04 1 ml
EUR 334
 • Product category: Antibodies
Description: Anti-Bovine Plasma Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.
Anti-Bovine Plasma Proteins
BPP04-AF 1 mg
EUR 1913
 • Product category: Antibodies
Description: Anti-Bovine Plasma Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.
Anti-Bovine Plasma Proteins
BPP04-PA 1 ml
EUR 488
 • Product category: Antibodies
Description: Anti-Bovine Plasma Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.
Anti-Bovine Plasma Proteins
BPP04AF-HRP 100 ul
EUR 989
 • Product category: Antibodies
Description: Anti-Bovine Plasma Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.
Skim Milk
abx082021-100g 100 g
EUR 217
 • Shipped within 5-10 working days.
anti-Human Milk Fat Globule 1
YF-PA13135 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Human Milk Fat Globule 1
anti-Human Milk Fat Globule 1
YF-PA13136 100 ul
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Human Milk Fat Globule 1
anti-Human Milk Fat Globule 1
YF-PA13137 100 ug
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Human Milk Fat Globule 1
anti-Human Milk Fat Globule 1
YF-PA24148 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to Human Milk Fat Globule 1
Anti-Human Milk Fat Globule 1/MFGE8 Antibody
PA1945 100ug/vial
EUR 334
Polyclonal Goat anti-GST α-form
GST-ANTI-1 50 uL
EUR 280
Polyclonal Goat anti-GST μ-form
GST-ANTI-2 50 uL
EUR 280
Polyclonal Goat anti-GST p-form
GST-ANTI-3 50 uL
EUR 280
Lys proteins Antibody
DF2705 200ul
EUR 304
Description: Lys proteins antibody detects endogenous levels of total Lys proteins.
Lys proteins Antibody
abx219526-100ug 100 ug
EUR 439
 • Shipped within 5-10 working days.
Lys proteins Antibody
ABD2705 100 ug
EUR 438
anti- OCT2-Specific antibody
FNab05962 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: POU class 2 homeobox 2
 • Uniprot ID: P09086
 • Gene ID: 5452
 • Research Area: Cancer, Immunology, Metabolism, Developmental biology
Description: Antibody raised against OCT2-Specific
anti- Oct6-Specific antibody
FNab05965 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • Immunogen: POU class 3 homeobox 1
 • Uniprot ID: Q86VW1
 • Research Area: Neuroscience, Metabolism, Developmental biology
Description: Antibody raised against Oct6-Specific
anti- ORM2-Specific antibody
FNab06014 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:5000
 • IF: 1:50-1:500
 • Immunogen: orosomucoid 2
 • Uniprot ID: P19652
 • Research Area: Cardiovascular
Description: Antibody raised against ORM2-Specific
anti- PACS2-Specific antibody
FNab06099 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:50-1:500
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: phosphofurin acidic cluster sorting protein 2
 • Uniprot ID: Q86VP3
 • Research Area: Cell Division and Proliferation
Description: Antibody raised against PACS2-Specific
anti- Palladin-Specific antibody
FNab06127 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IP: 1:200-1:1000
 • Immunogen: palladin, cytoskeletal associated protein
 • Uniprot ID: Q8WX93
 • Research Area: Neuroscience, Immunology
Description: Antibody raised against Palladin-Specific
anti- PAX1-Specific antibody
FNab06167 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • Immunogen: paired box 1
 • Uniprot ID: P15863
 • Research Area: Metabolism, Developmental biology
Description: Antibody raised against PAX1-Specific
anti- PAX8-Specific antibody
FNab06177 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: paired box 8
 • Uniprot ID: Q06710
 • Research Area: Cancer, Immunology, Metabolism, Developmental biology
Description: Antibody raised against PAX8-Specific
anti- persephin-Specific antibody
FNab06323 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: persephin
 • Uniprot ID: O60542
 • Research Area: Neuroscience, Developmental biology
Description: Antibody raised against persephin-Specific
anti- PFKFB3-Specific antibody
FNab06339 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • IHC: 1:50-1:200
 • IF: 1:20-1:200
 • Immunogen: 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3
 • Uniprot ID: Q16875
 • Gene ID: 5209
 • Research Area: Metabolism
Description: Antibody raised against PFKFB3-Specific
anti- PKM1-specific antibody
FNab06494 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • IP: 1:500-1:2000
 • IHC: 1:100-1:400
 • IF: 1:20-1:200
 • Immunogen: PKM2 pyruvate kinase, muscle
 • Uniprot ID: P14618
 • Research Area: Stem Cells, Cancer, Cardiovascular, Metabolism
Description: Antibody raised against PKM1-specific
anti- PKM2-specific antibody
FNab06495 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:1000-1:4000
 • IP: 1:200-1:1000
 • IHC: 1:100-1:400
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: PKM2 pyruvate kinase, muscle
 • Uniprot ID: P14618
 • Research Area: Stem Cells, Cancer, Cardiovascular, Metabolism
Description: Antibody raised against PKM2-specific
anti- PKM2-specific antibody
FNab06496 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:2000-1:16000
 • IP: 1:200-1:1000
 • IHC: 1:100-1:1000
 • IF: 1:20-1:200
 • Immunogen: PKM2 pyruvate kinase, muscle
 • Uniprot ID: P14618
 • Research Area: Stem Cells, Cancer, Cardiovascular, Metabolism
Description: Antibody raised against PKM2-specific
anti- PLOD2-Specific antibody
FNab06552 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IP: 1:200-1:1000
 • IHC: 1:100-1:400
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: procollagen-lysine, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 2
 • Uniprot ID: O00469
 • Research Area: Metabolism
Description: Antibody raised against PLOD2-Specific
anti- POLR2B-Specific antibody
FNab06620 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:5000
 • IP: 1:200-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: polymerase(RNA) II(DNA directed) polypeptide B, 140kDa
 • Uniprot ID: P30876
 • Research Area: Epigenetics, Metabolism
Description: Antibody raised against POLR2B-Specific
anti- POTEA-Specific antibody
FNab06647 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: IHC: 1:20-1:200
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: POTE ankyrin domain family, member A
 • Uniprot ID: Q6S8J7
 • Research Area: Cell Division and Proliferation
Description: Antibody raised against POTEA-Specific
anti- POTED-Specific antibody
FNab06648 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB 1:500-1:1000
 • IHC 1:50-1:100
 • Immunogen: POTE ankyrin domain family, member D
 • Uniprot ID: Q86YR6
 • Gene ID: 317754
 • Research Area: Cell Division and Proliferation
Description: Antibody raised against POTED-Specific
anti- POU3F3-Specific antibody
FNab06651 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:5000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: POU class 3 homeobox 3
 • Uniprot ID: P20264
 • Research Area: Neuroscience, Metabolism, Developmental biology
Description: Antibody raised against POU3F3-Specific
anti- PPIF-Specific antibody
FNab06676 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:3000
 • IHC: 1:100-1:400
 • IF: 1:10-1:100
 • IP: 1:500-1:2000
 • Immunogen: peptidylprolyl isomerase F
 • Uniprot ID: P30405
 • Research Area: Metabolism
Description: Antibody raised against PPIF-Specific
anti- PPP1CB-Specific antibody
FNab06695 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • IHC: 1:20-1:200
 • IF: 1:20-1:200
 • IP: 1:500-1:2000
 • Immunogen: protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta isoform
 • Uniprot ID: P62140
 • Research Area: Metabolism, Developmental biology
Description: Antibody raised against PPP1CB-Specific
anti- PPP1R11-Specific antibody
FNab06699 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:200-1:1000
 • Immunogen: protein phosphatase 1, regulatory(inhibitor) subunit 11
 • Uniprot ID: O60927
 • Research Area: Metabolism
Description: Antibody raised against PPP1R11-Specific
anti- PSEN2-Specific antibody
FNab06853 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: presenilin 2(Alzheimer disease 4)
 • Uniprot ID: P49810
 • Research Area: Signal Transduction, Metabolism, Cardiovascular, Immunology, Neuroscience
Description: Antibody raised against PSEN2-Specific
anti- PTH-Specific antibody
FNab06923 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:1000-1:4000
 • Immunogen: parathyroid hormone
 • Uniprot ID: P01270
 • Gene ID: 5741
 • Research Area: Cancer, Immunology, Signal Transduction, Developmental biology
Description: Antibody raised against PTH-Specific
anti- PYGM-Specific antibody
FNab06977 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: phosphorylase, glycogen, muscle
 • Uniprot ID: P11217
 • Gene ID: 5837
 • Research Area: Metabolism
Description: Antibody raised against PYGM-Specific
anti- RAB11B-Specific antibody
FNab06989 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:300-1:600
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: RAB11B, member RAS oncogene family
 • Uniprot ID: Q15907
 • Gene ID: 9230
 • Research Area: Signal Transduction
Description: Antibody raised against RAB11B-Specific
anti- RAB11-Specific antibody
FNab06994 100µg
EUR 505.25
 • Immunogen: RAB11A, member RAS oncogene family
 • Uniprot ID: P62491
 • Research Area: Signal Transduction
Description: Antibody raised against RAB11-Specific
anti- RAB22A-specific antibody
FNab07005 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • Immunogen: RAB22A, member RAS oncogene family
 • Uniprot ID: Q9UL26
 • Research Area: Signal Transduction
Description: Antibody raised against RAB22A-specific
anti- RAB27A-specific antibody
FNab07011 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:50-1:500
 • Immunogen: RAB27A, member RAS oncogene family
 • Uniprot ID: P51159
 • Research Area: Neuroscience, Signal Transduction
Description: Antibody raised against RAB27A-specific
anti- RAB31-specific antibody
FNab07015 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:50-1:500
 • Immunogen: RAB31, member RAS oncogene family
 • Uniprot ID: Q13636
 • Research Area: Signal Transduction
Description: Antibody raised against RAB31-specific
anti- RAB3A-specific antibody
FNab07025 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • IHC: 1:50-1:500
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: RAB3A, member RAS oncogene family
 • Uniprot ID: P20336
 • Research Area: Signal Transduction
Description: Antibody raised against RAB3A-specific
anti- RAB3C-specific antibody
FNab07028 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: RAB3C, member RAS oncogene family
 • Uniprot ID: Q96E17
 • Research Area: Signal Transduction
Description: Antibody raised against RAB3C-specific
anti- RAB5A-Specific antibody
FNab07039 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:3000
 • IHC: 1:50-1:500
 • Immunogen: RAB5A, member RAS oncogene family
 • Uniprot ID: P20339
 • Gene ID: 5868
 • Research Area: Neuroscience, Signal Transduction
Description: Antibody raised against RAB5A-Specific
anti- RAB9A-Specific antibody
FNab07049 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: RAB9A, member RAS oncogene family
 • Research Area: Signal Transduction
Description: Antibody raised against RAB9A-Specific
anti- REDD1 specific antibody
FNab07228 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:5000
 • IP: 1:200-1:2000
 • IHC: 1:50-1:200
 • Immunogen: DNA-damage-inducible transcript 4
 • Uniprot ID: Q9NX09
 • Gene ID: 54541
 • Research Area: Epigenetics, Immunology, Cardiovascular
Description: Antibody raised against REDD1 specific
anti- RIM2-Specific antibody
FNab07301 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • Immunogen: regulating synaptic membrane exocytosis 2
 • Uniprot ID: Q9UQ26
 • Research Area: Neuroscience
Description: Antibody raised against RIM2-Specific
anti- RIMS4-Specific antibody
FNab07305 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • Immunogen: regulating synaptic membrane exocytosis 4
 • Uniprot ID: Q9H426
 • Research Area: Neuroscience
Description: Antibody raised against RIMS4-Specific
anti- RIPK1-Specific antibody
FNab07313 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:200-1:1000
 • IP: 1:200-1:1000
 • IHC: 1:100-1:400
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: receptor(TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1
 • Uniprot ID: Q13546
 • Research Area: Immunology, Signal Transduction, Metabolism
Description: Antibody raised against RIPK1-Specific
anti- ROBO1-Specific antibody
FNab07372 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • Immunogen: roundabout, axon guidance receptor, homolog 1(Drosophila)
 • Uniprot ID: Q9Y6N7
 • Research Area: Neuroscience, Immunology, Cardiovascular, Developmental biology
Description: Antibody raised against ROBO1-Specific
anti- ROBO3-Specific antibody
FNab07374 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: roundabout, axon guidance receptor, homolog 3(Drosophila)
 • Uniprot ID: Q96MS0
 • Research Area: Neuroscience, Stem Cells, Cardiovascular, Developmental biology
Description: Antibody raised against ROBO3-Specific
anti- ROBO4-Specific antibody
FNab07375 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • Immunogen: roundabout homolog 4, magic roundabout(Drosophila)
 • Uniprot ID: Q8WZ75
 • Research Area: Immunology, Cardiovascular, Developmental biology
Description: Antibody raised against ROBO4-Specific
anti- ROCK1-Specific antibody
FNab07377 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:3000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 1
 • Uniprot ID: Q13464
 • Research Area: Signal Transduction, Metabolism, Cardiovascular, Cancer, Developmental biology, Cell Division
 • Show more
Description: Antibody raised against ROCK1-Specific
anti- ROCK2-Specific antibody
FNab07379 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:200-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 2
 • Uniprot ID: O75116
 • Research Area: Signal Transduction, Metabolism, Cardiovascular, Cancer, Developmental biolog
 • Show more
Description: Antibody raised against ROCK2-Specific
anti- RRM1-Specific antibody
FNab07495 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:200-1:1000
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: ribonucleotide reductase M1
 • Uniprot ID: P23921
 • Gene ID: 6240
 • Research Area: Cancer, Immunology, Metabolism
Description: Antibody raised against RRM1-Specific
anti- RtcB-Specific antibody
FNab07515 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:1000-1:4000
 • IP: 1:500-1:1000
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: chromosome 22 open reading frame 28
 • Uniprot ID: Q9Y3I0
Description: Antibody raised against RtcB-Specific
anti- SEC61B-Specific antibody
FNab07691 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:1000-1:4000
 • IF: 1:20-1:200
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: Sec61 beta subunit
 • Uniprot ID: P60468
 • Research Area: Metabolism
Description: Antibody raised against SEC61B-Specific
anti- SENP5-Specific antibody
FNab07714 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • IP: 1:200-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: SUMO1/sentrin specific peptidase 5
 • Uniprot ID: Q96HI0
 • Research Area: Metabolism
Description: Antibody raised against SENP5-Specific
anti- SERINC2-Specific antibody
FNab07736 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • Immunogen: serine incorporator 2
 • Uniprot ID: Q96SA4
 • Research Area: Metabolism
Description: Antibody raised against SERINC2-Specific
anti- SIRT2-Specific antibody
FNab07880 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IP: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: sirtuin(silent mating type information regulation 2 homolog) 2(S. cerevisiae)
 • Uniprot ID: Q8IXJ6
 • Research Area: Epigenetics, Metabolism
Description: Antibody raised against SIRT2-Specific
anti- SLC12A5-Specific antibody
FNab07908 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:5000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: solute carrier family 12(potassium-chloride transporter), member 5
 • Uniprot ID: Q9H2X9
 • Research Area: Signal Transduction
Description: Antibody raised against SLC12A5-Specific
anti- SLC25A6-Specific antibody
FNab07947 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IP: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: solute carrier family 25(mitochondrial carrier
 • adenine nucleotide translocator), member 6
 • Uniprot ID: P12236
 • Research Area: Metabolism
Description: Antibody raised against SLC25A6-Specific
anti- SMYD1-Specific antibody
FNab08047 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IP: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: SET and MYND domain containing 1
 • Uniprot ID: Q8NB12
 • Research Area: Metabolism
Description: Antibody raised against SMYD1-Specific
anti- Somatostatin-Specific antibody
FNab08109 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: IHC: 1:4000-1:16000
 • Immunogen: somatostatin
 • Uniprot ID: P61278
 • Research Area: Signal Transduction, Metabolism, Immunology, Cancer, Neuroscience, Stem Cells
Description: Antibody raised against Somatostatin-Specific
anti- SPAG4-Specific antibody
FNab08142 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • IF: 1:20-1:200
 • Immunogen: sperm associated antigen 4
 • Uniprot ID: Q9NPE6
 • Research Area: Developmental biology
Description: Antibody raised against SPAG4-Specific
anti- SPIN1-Specific antibody
FNab08178 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • IHC: 1:20-1:200
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: spindlin 1
 • Uniprot ID: Q9Y657
 • Research Area: Developmental biology
Description: Antibody raised against SPIN1-Specific
anti- SPTBN1-Specific antibody
FNab08204 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:5000
 • IP:1:200-1:2000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: spectrin, beta, non-erythrocytic 1
 • Uniprot ID: Q01082
 • Research Area: Signal Transduction
Description: Antibody raised against SPTBN1-Specific
anti- SRGAP3-Specific antibody
FNab08227 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • IP: 1:500-1:2000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 3
 • Uniprot ID: O43295
 • Research Area: Signal Transduction
Description: Antibody raised against SRGAP3-Specific
anti- ST8SIA2-Specific antibody
FNab08276 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:200-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 2
 • Uniprot ID: Q92186
 • Research Area: Metabolism, Developmental biology
Description: Antibody raised against ST8SIA2-Specific
anti- STEAP2-Specific antibody
FNab08317 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: six transmembrane epithelial antigen of the prostate 2
 • Uniprot ID: Q8NFT2
 • Research Area: Metabolism
Description: Antibody raised against STEAP2-Specific
anti- SYN1-Specific antibody
FNab08416 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:2000-1:20000
 • IP: 1:1000-1:10000
 • Immunogen: synapsin I
 • Uniprot ID: P17600
 • Research Area: Neuroscience, Metabolism
Description: Antibody raised against SYN1-Specific
anti- TAF1-Specific antibody
FNab08484 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:3000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein(TBP)-associated factor, 250kDa
 • Uniprot ID: P21675
 • Research Area: Metabolism
Description: Antibody raised against TAF1-Specific
anti- TDRKH specific antibody
FNab08580 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:3000
 • IP: 1:200-1:1400
 • IHC: 1:50-1:500
 • IF: 1:50-1:500
 • Immunogen: tudor and KH domain containing
 • Uniprot ID: Q9Y2W6
 • Research Area: Metabolism
Description: Antibody raised against TDRKH specific
anti- TGFBR3-Specific antibody
FNab08645 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • Immunogen: transforming growth factor, beta receptor III
 • Uniprot ID: Q03167
 • Research Area: Immunology, Cardiovascular, Developmental biology, Signal Transduction
Description: Antibody raised against TGFBR3-Specific
anti- TINAG-Specific antibody
FNab08712 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:500 - 1:3000
 • IHC: 1:20 - 1:200
 • Immunogen: tubulointerstitial nephritis antigen
 • Uniprot ID: Q9UJW2
 • Research Area: Cardiovascular, Metabolism
Description: Antibody raised against TINAG-Specific
anti- TMF1-Specific antibody
FNab08796 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • IP: 1:200-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: TATA element modulatory factor 1
 • Uniprot ID: P82094
 • Research Area: Metabolism
Description: Antibody raised against TMF1-Specific
anti- TOP2A-Specific antibody
FNab08868 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:3000
 • IP: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: topoisomerase(DNA) II alpha 170kDa
 • Uniprot ID: P11388
 • Research Area: Epigenetics, Cell Division and Proliferation, Metabolism
Description: Antibody raised against TOP2A-Specific
anti- GAB3-Specific antibody
FNab03273 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:50-1:500
 • Immunogen: GRB2-associated binding protein 3
 • Uniprot ID: Q8WWW8
 • Research Area: Signal Transduction, Developmental biology
Description: Antibody raised against GAB3-Specific
anti- GABARAPL1-Specific antibody
FNab03276 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:2000
 • IP: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • IF: 1:20-1:200
 • Immunogen: GABA(A) receptor-associated protein like 1
 • Uniprot ID: Q9H0R8
 • Research Area: Neuroscience, Signal Transduction
Description: Antibody raised against GABARAPL1-Specific
anti- GABARAPL2-Specific antibody
FNab03278 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: GABA(A) receptor-associated protein-like 2
 • Uniprot ID: P60520
 • Research Area: Neuroscience, Signal Transduction
Description: Antibody raised against GABARAPL2-Specific
anti- GAC-specific antibody
FNab03290 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IP: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:100-1:400
 • Immunogen: glutaminase
 • Uniprot ID: O94925
 • Research Area: Neuroscience, Metabolism
Description: Antibody raised against GAC-specific
anti- GATA4-Specific antibody
FNab03363 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IP: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: GATA binding protein 4
 • Uniprot ID: P43694
 • Gene ID: 2626
 • Research Area: Epigenetics, Signal Transduction, Metabolism, Cardiovascular, Developmental biology, Stem Cell
 • Show more
Description: Antibody raised against GATA4-Specific
anti- GEFT-Specific antibody
FNab03416 100µg
EUR 548.75
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:3000
 • IP: 1:500-1:3000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: RhoA/RAC/CDC42 exchange factor
 • Uniprot ID: Q86VW2
 • Research Area: Neuroscience, Signal Transduction
Description: Antibody raised against GEFT-Specific
anti- GLI2-Specific antibody
FNab03477 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: GLI-Kruppel family member GLI2
 • Uniprot ID: P10070
 • Research Area: Stem Cells
Description: Antibody raised against GLI2-Specific
anti- GLI3-Specific antibody
FNab03478 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: WB: 1:200-1:1000
 • IP: 1:200-1:1000
 • IHC: 1:20-1:200
 • IF: 1:10-1:100
 • Immunogen: GLI family zinc finger 3
 • Uniprot ID: P10071
 • Gene ID: 2737
 • Research Area: Neuroscience, Metabolism, Developmental biology
Description: Antibody raised against GLI3-Specific
anti- GPR101-Specific antibody
FNab03587 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:1000
 • Immunogen: G protein-coupled receptor 101
 • Uniprot ID: Q96P66
 • Research Area: Signal Transduction
Description: Antibody raised against GPR101-Specific
anti- GPR123-Specific antibody
FNab03592 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: G protein-coupled receptor 123
 • Uniprot ID: Q86SQ6
 • Research Area: Signal Transduction
Description: Antibody raised against GPR123-Specific
anti- GPR139-Specific antibody
FNab03596 100µg
EUR 505.25
 • Recommended dilution: IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: G protein-coupled receptor 139
 • Uniprot ID: Q6DWJ6
 • Research Area: Signal Transduction
Description: Antibody raised against GPR139-Specific
anti- GPRASP1-Specific antibody
FNab03612 100µg
EUR 585
 • Recommended dilution: WB: 1:500-1:3000
 • IHC: 1:20-1:200
 • Immunogen: G protein-coupled receptor associated sorting protein 1
 • Uniprot ID: Q5JY77
 • Research Area: Signal Transduction
Description: Antibody raised against GPRASP1-Specific

Na vazebné reakce loratadinu s lidským sérem akutní fáze  proteinu  glyko alfa 1-kyselý protein

Loratadin je důležité antialergické léčivo. Je to antihistaminikum druhé generace používané okay léčbě alergické rýmy, senné rýmy a kopřivky. Lidské sérum alfa 1-kyselý glykoprotein (AG) je důležitým proteinem akutní fáze a bylo zjištěno, že jeho sérová koncentrace stoupá při zánětu a akutní reakci. Vazebná interakce mezi loratadinem a AG je studována pomocí spektroskopie a technik molekulárního dokování. Výsledky získané z experimentů zhášení fluorescence prokázaly, že intenzita fluorescence AG je zhášena loratadinem. Loratadin bylo zjištěno, že váže AG s vazebnou konstantou ≈10 4  při 298 Okay.

Bylo zjištěno, že Gibbova volná energie je negativní professional interakci loratadinu s AG, což naznačuje, že proces vazby je spontánní. Vazba loratadinu s AG vyvolala uspořádané struktury v proteinu. Vodíková vazba a hydrofobní interakce byly hlavními vazebnými silami mezi AG-loratadinem, jak vyplývá z výsledků molekulárního dokování. Tato studie naznačuje důležitost prostorové vazby antialergického léčiva na AG u onemocnění, kde plazmatická koncentrace AG mnohonásobně stoupá a interakce s tímto proteinem se stává významnou. Tato studie pomůže při navrhování dávkování léku a odpovídající úpravě okay dosažení optimálního výsledku léčby. Sdělil Ramaswamy H. Sarma.

Cílená   degradace proteinů prostřednictvím rychlé optogenetické aktivace a její aplikace na kontrolu buněčné signalizace

Vývoj metodik professional opticky spouštěnou degradaci proteinů umožňuje studium dynamických proteinových funkcí, jako jsou ty, které se účastní buněčné signalizace , které je obtížné zkoumat tradičními genetickými technikami. Zde popisujeme design a implementaci nového světelně řízeného peptidového degronu, který uděluje degradaci dráhy N-konce na jeho proteinový cíl. Degron zahrnuje fotocaged N-koncovou aminokyselinu a linker bohatý na lysin, 13 zbytků. Umístěním do N-koncového zbytku jsme byli schopni opticky řídit rozpoznávání N-degronu ligázou E3, což následně řídilo ubikvitinaci a proteazomální degradaci cílového proteinu.

Prokazujeme širokou použitelnost aplikací tohoto přístupu na různorodou sadu cílových proteinů, včetně EGFP, luciferázy světlušek, kinázy MEK1 a fosfatázy DUSP6 (také známé jako MKP3). Degron v kleci lze použít s minimálním proteinovým inženýrstvím a poskytuje prakticky úplnou, světlem spouštěnou degradaci proteinu v sekundovém časovém měřítku.

Glutathione-S-transferase (GST) Antibody

20-abx137496
 • EUR 704.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx140271-01mg 0.1 mg
EUR 384
 • Shipped within 5-12 working days.

Glutathione-S-transferase (GST) Antibody

20-abx137114
 • EUR 1372.00
 • EUR 328.00
 • EUR 481.00
 • 250 ug
 • 30 µg
 • 60 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione-S-transferase (GST) Antibody

20-abx137165
 • EUR 467.00
 • EUR 648.00
 • 0.5 mg
 • 1 mg
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034626-400ul 400 ul
EUR 523
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034626-80l 80 µl
EUR 286
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034627-400ul 400 ul
EUR 523
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034627-80l 80 µl
EUR 286
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034634-400ul 400 ul
EUR 523
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034634-80l 80 µl
EUR 286
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx038445-100ug 100 ug
EUR 391
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Resin

abx098110-10ml 10 ml
EUR 384
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx022529-025mg 0.25 mg
EUR 439
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx015706-100ul 100 ul
EUR 411
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx018228-100ug 100 ug
EUR 384
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx019095-100ug 100 ug
EUR 342
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx019096-100ug 100 ug
EUR 342
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx019100-100ug 100 ug
EUR 321
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx020558-100ug 100 ug
EUR 1135
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx233683-100ug 100 ug
EUR 481
 • Shipped within 5-12 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx233684-100ug 100 ug
EUR 481
 • Shipped within 5-12 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx233685-100ug 100 ug
EUR 481
 • Shipped within 5-12 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx200555-100ug 100 ug
EUR 314
 • Shipped within 3-5 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

20-abx210092
 • EUR 328.00
 • EUR 272.00
 • 100 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Recombinant Glutathione S Transferase (GST)

4-RPX158Ge01
 • EUR 234.40
 • EUR 166.00
 • EUR 604.00
 • EUR 268.00
 • EUR 436.00
 • EUR 220.00
 • EUR 1360.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: Inquire
 • Buffer composition: 20mM Tris, 150mM NaCl, pH8.0, containing 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.01% SKL, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 25.8kDa
 • Isoelectric Point: 5.9
Description: Recombinant Pan-species Recombinant Glutathione S Transferase (GST) expressed in: E.coli

Human Glutathione S-Transferase (GST) ELISA Kit

abx053570-96tests 96 tests
EUR 668
 • Shipped within 5-10 working days.

Rat Glutathione-S-transferase (GST) ELISA Kit

QY-E11772 96T
EUR 374

Glutathione Transferase (GST-fusion protein) ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

800-400-GST 1 kit
EUR 712

Glutathione S Transferase (GST Tag) Antibody

20-abx130435
 • EUR 314.00
 • EUR 759.00
 • EUR 411.00
 • EUR 154.00
 • EUR 244.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-7 working days.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody (Biotin)

abx412987-01mg 0.1 mg
EUR 509
 • Shipped within 1 week.

GST Glutathione S-Transferase Recombinant Protein

PROTP26624 Regular: 50ug
EUR 317
Description: Recombinant Glutathione S-Transferase full length protein (1-224a.a.) expressed in E.coli, having a molecular mass of 26kDa. GST was isolated from an E. coli strain that carries the coding sequence for Schistosoma japonicum GST under the control of a T7 promoter. ;The GST is purified by proprietary chromatographic techniques.

Rabbit Anti-Glutathione Transferase, GST (S. japonicum, E. coli) antiserum # 1

GST11-S 100 ul
EUR 457

Glutathione S-Transferase

20-abx073083
 • EUR 230.00
 • EUR 2861.00
 • EUR 328.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Rat alpha-glutathione S-transferase (alpha-GST) ELISA Kit

abx256105-96tests 96 tests
EUR 754
 • Shipped within 5-12 working days.

Human alpha-glutathione S-transferase (alpha-GST) ELISA Kit

abx257305-96tests 96 tests
EUR 676
 • Shipped within 5-12 working days.

Mouse alpha-glutathione S-transferase (alpha-GST) ELISA Kit

abx254511-96tests 96 tests
EUR 637
 • Shipped within 5-12 working days.

Glutathione-S-transferase (GST) Affinity Purified Antibody

20-abx137511
 • EUR 829.00
 • EUR 328.00
 • EUR 217.00
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione-S-transferase (GST) Peroxidase Conjugated Antibody

20-abx137176
 • EUR 551.00
 • EUR 871.00
 • EUR 1720.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 500 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase Pi (GST pi) Antibody

abx020559-10ug 10 ug
EUR 342
 • Shipped within 5-10 working days.

Schistosoma japonicum Glutathione S-Transferase(GST) Antibody

32839-05111 150 ug
EUR 261

Recombinant (E.Coli, GST tag) Glutathione S-Transferase

RP-780 5 ug
EUR 164

Glutathione S-Transferase Fluorescent Kit

K008-F1 1x96 well plate
EUR 349

Glutathione S-transferase Assay Kit

abx298813-100Assays 100 Assays
EUR 410
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase Activity Kit

SKT-203-96 1 plate of 96 wells
EUR 428
 • The Glutathione S-Transferase (GST) family of isozymes function to detoxify and neutralize a wide variety of electrophilic molecules by mediating their conjugation with reduced glutathione (1). Human GSTs are encoded by 5 gene families, expressing in
 • Show more
Description: Enzyme Activity Fluorometric assay used for quantitative measuring the activity of glutathione S-transferase in Urine, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Cell Lysates samples from Human, Mollusk, Fish

Glutathione S-Transferase (Recombinant)

20-abx073059
 • EUR 230.00
 • EUR 2332.00
 • EUR 328.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione-S-transferase Antibody

20-abx137109
 • EUR 523.00
 • EUR 940.00
 • EUR 356.00
 • 0.2 mg
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Recombinant Glutathione S-Transferase

7-02872 10µg Ask for price

Recombinant Glutathione S-Transferase

7-02873 50µg Ask for price

Recombinant Glutathione S-Transferase

7-02874 1mg Ask for price

GST, Glutathione S-Transferase Recombinant Protein, His Tag

PROTP26624-1 Regular: 50ug
EUR 317
Description: Recombinant Schistosoma japonicum GST full length protein contains 244 amino acids(1-224 a.a.) expressed in E.coli, having a molecular mass of 28.3kDa. ;The GST protein is fused to a 20 amino acids His-Tag at N-terminus. ;The GST protein is purified by proprietary chromatographic techniques.

Rabbit Anti-Rat Glutathione Transferase alpha (GST-alpha) antiserum

GSTA11-S 100 ul
EUR 457

Rabbit Anti-Human Glutathione Transferase alpha (GST-alpha) antiserum

GSTA12-S 100 ul
EUR 457

Rabbit Anti-Rat Glutathione Transferase mu (GST-mu) antiserum

GSTM11-S 100 ul
EUR 457

Rabbit Anti-Human Glutathione Transferase mu (GST-mu) antiserum

GSTM12-S 100 ul
EUR 457

Rabbit Anti-Human Glutathione Transferase Pi (GST-pi) antiserum

GSTP12-S 100 ul
EUR 457

ELISA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Alpha 1)

E-EL-H1333 1 plate of 96 wells
EUR 534
 • Gentaur's GST?1 ELISA kit utilizes the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GST?1. Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and combined with
 • Show more
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Alpha 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Omega 1)

E-EL-H1336 1 plate of 96 wells
EUR 534
 • Gentaur's GST?1 ELISA kit utilizes the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GST?1. Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and combined with
 • Show more
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Omega 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?5 (Glutathione S Transferase Alpha 5)

E-EL-H1346 1 plate of 96 wells
EUR 534
 • Gentaur's GST?5 ELISA kit utilizes the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GST?5. Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and combined with
 • Show more
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?5 (Glutathione S Transferase Alpha 5) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Kappa 1)

E-EL-H1402 1 plate of 96 wells
EUR 534
 • Gentaur's GST?1 ELISA kit utilizes the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GST?1. Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and combined with
 • Show more
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Kappa 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?4 (Glutathione S Transferase Alpha 4)

E-EL-H1404 1 plate of 96 wells
EUR 534
 • Gentaur's GST?4 ELISA kit utilizes the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GST?4. Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and combined with
 • Show more
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?4 (Glutathione S Transferase Alpha 4) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Goat Anti-Glutathione Transferase (GST, S. japonicum) IgG# 3

GST13-A 1 mg
EUR 408

Glutathione Transferase (GST, S. japonicum, ) Protein-Agarose (Aff matrix)

GST15R-AS 0.50 ml
EUR 347

Schistosoma japonicum Glutathione S-Transferase(GST) Antibody (Biotin Conjugate)

32839-05121 150 ug
EUR 369

Glutathione S Transferase (GST) Tag Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-TAX158Ge22
 • EUR 234.00
 • EUR 2312.00
 • EUR 580.00
 • EUR 292.00
 • EUR 208.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Inquire for antigen sequence.
 • Buffer composition: 0.01M PBS, pH7.4, containing 0.05% Proclin-300, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Pan-species Glutathione S Transferase (GST) Tag

QuantiChrom Glutathione S-transferase Assay Kit

DGST-100 100
EUR 318
Description: Glutathione S-transferase activity determination in biological samples. Method: OD340nm; Samples: Biological samples (e.g. cell lysates, tissues, etc.); Species: All; Procedure: 10 min; Size: 100 tests; Detection Limit: 2 U/L; Shelf Life: 6 months

Glutathione S-Transferase Standard, 50UL

C026-50UL 50UL
EUR 123

Glutathione S-Transferase M1 (Recombinant)

20-abx073076
 • EUR 230.00
 • EUR 2332.00
 • EUR 328.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Glutathione S-Transferase M1 (Recombinant)

20-abx073901
 • EUR 328.00
 • EUR 6397.00
 • EUR 230.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

Blattella germanica Glutathione S-transferase

1-CSB-YP522732BTL
 • EUR 679.00
 • EUR 335.00
 • EUR 2172.00
 • EUR 1051.00
 • EUR 1442.00
 • EUR 435.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
 • MW: 25.2 kDa
 • Buffer composition: Tris-based buffer with 50% glycerol.
Description: Recombinant Blattella germanica Glutathione S-transferase expressed in Yeast

Blattella germanica Glutathione S-transferase

1-CSB-EP522732BTL
 • EUR 611.00
 • EUR 309.00
 • EUR 1827.00
 • EUR 939.00
 • EUR 1218.00
 • EUR 397.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
 • MW: 39.2 kDa
 • Buffer composition: Tris-based buffer with 50% glycerol.
Description: Recombinant Blattella germanica Glutathione S-transferase expressed in E.coli

anti-Glutathione S Transferase alpha

YF-PA12145 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Glutathione S Transferase alpha

anti-Glutathione S Transferase alpha

YF-PA12146 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Glutathione S Transferase alpha

anti-Glutathione S Transferase alpha

YF-PA12147 100 ul
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Glutathione S Transferase alpha

anti-Glutathione S Transferase alpha

YF-PA12148 100 ug
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Glutathione S Transferase alpha

ELISA kit for Human GST?1/GSTt1 (Glutathione S Transferase Theta 1)

E-EL-H1334 1 plate of 96 wells
EUR 534
 • Gentaur's GST?1/GSTt1 ELISA kit utilizes the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GST?1/GSTt1. Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and co
 • Show more
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1/GSTt1 (Glutathione S Transferase Theta 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?2/GSTt2 (Glutathione S Transferase Theta 2)

E-EL-H1335 1 plate of 96 wells
EUR 534
 • Gentaur's GST?2/GSTt2 ELISA kit utilizes the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GST?2/GSTt2. Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and co
 • Show more
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?2/GSTt2 (Glutathione S Transferase Theta 2) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

CLIA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Alpha 1)

E-CL-H0872 1 plate of 96 wells
EUR 584
 • Gentaur's GST?1 CLIA kit utilizes the Sandwich- CLIA principle. The micro CLIA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GST?1 . Standards or samples are added to the micro CLIA plate wells and combined with th
 • Show more
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Alpha 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

CLIA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Omega 1)

E-CL-H0875 1 plate of 96 wells
EUR 584
 • Gentaur's GST?1 CLIA kit utilizes the Sandwich- CLIA principle. The micro CLIA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GST?1 . Standards or samples are added to the micro CLIA plate wells and combined with th
 • Show more
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Omega 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

CLIA kit for Human GST?5 (Glutathione S Transferase Alpha 5)

E-CL-H0884 1 plate of 96 wells
EUR 584
 • Gentaur's GST?5 CLIA kit utilizes the Sandwich- CLIA principle. The micro CLIA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GST?5 . Standards or samples are added to the micro CLIA plate wells and combined with th
 • Show more
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human GST?5 (Glutathione S Transferase Alpha 5) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

CLIA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Kappa 1)

E-CL-H0907 1 plate of 96 wells
EUR 584
 • Gentaur's GST?1 CLIA kit utilizes the Sandwich- CLIA principle. The micro CLIA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GST?1 . Standards or samples are added to the micro CLIA plate wells and combined with th
 • Show more
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Kappa 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

CLIA kit for Human GST?4 (Glutathione S Transferase Alpha 4)

E-CL-H0909 1 plate of 96 wells
EUR 584
 • Gentaur's GST?4 CLIA kit utilizes the Sandwich- CLIA principle. The micro CLIA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GST?4 . Standards or samples are added to the micro CLIA plate wells and combined with th
 • Show more
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human GST?4 (Glutathione S Transferase Alpha 4) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Human ?-glutathione S-transferases,?-GST ELISA Kit

201-12-1506 96 tests
EUR 440
 • This alpha -glutathione S-transferases ELISA kit is validated to work with samples from whole blood, serum, plasma and cell culture supernatant.
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Mouse Glutathione S-transferase A3 (GSTA3) ELISA Kit

abx518348-96tests 96 tests
EUR 668
 • Shipped within 5-12 working days.

Cow Glutathione S-transferase A2 (GSTA2) ELISA Kit

abx521161-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Mouse Glutathione S-transferase A2 (GSTA2) ELISA Kit

abx521163-96tests 96 tests
EUR 739
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Glutathione S-transferase A (GSTA) ELISA Kit

abx555505-96tests 96 tests
EUR 739
 • Shipped within 1-3 weeks.

Monkey Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx359903-96tests 96 tests
EUR 825
 • Shipped within 5-12 working days.

Rabbit Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx362109-96tests 96 tests
EUR 825
 • Shipped within 5-12 working days.

Cow Glutathione S-transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

abx513511-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Cow Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx515147-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Mouse Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx515149-96tests 96 tests
EUR 668
 • Shipped within 5-12 working days.

Pig Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx515150-96tests 96 tests
EUR 825
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Glutathione S-transferase A2 (GSTA2) ELISA Kit

abx573858-96tests 96 tests
EUR 739
 • Shipped within 5-12 working days.

Mouse Glutathione S-transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

abx574992-96tests 96 tests
EUR 668
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx575073-96tests 96 tests
EUR 754
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Glutathione S-transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

abx575368-96tests 96 tests
EUR 668
 • Shipped within 5-12 working days.

Pig Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx576057-96tests 96 tests
EUR 825
 • Shipped within 5-12 working days.

Rat Gstp1/ Glutathione S-transferase P ELISA Kit

E0429Ra 1 Kit
EUR 571

Mouse Gsta2/ Glutathione S-transferase A2 ELISA Kit

E0636Mo 1 Kit
EUR 632

Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E06G0267-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E06G0267-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E06G0267-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E06G0273-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E06G0273-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E06G0273-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Omega 1 ELISA kit

E06G0276-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Omega 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Omega 1 ELISA kit

E06G0276-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Omega 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Omega 1 ELISA kit

E06G0276-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Omega 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E06G0560-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E06G0560-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E06G0560-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E06G0561-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E06G0561-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E06G0561-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S-transferase Mu 3 ELISA kit

E06G0576-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S-transferase Mu 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S-transferase Mu 3 ELISA kit

E06G0576-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S-transferase Mu 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S-transferase Mu 3 ELISA kit

E06G0576-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S-transferase Mu 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E02G0267-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E02G0267-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E02G0267-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E02G0273-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E02G0273-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E02G0273-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase Omega 1 ELISA kit

E02G0276-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase Omega 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase Omega 1 ELISA kit

E02G0276-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase Omega 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase Omega 1 ELISA kit

E02G0276-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase Omega 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E02G0442-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E02G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E02G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E02G0560-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Leave a Reply

Your email address will not be published.