imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru

inolab

imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru

Rychle se rozvíjející podskupina SARS-CoV-2 B.1.1.7 ve Spojených státech amerických s hrotovým  proteinem  D178H a  mutacemi membránového  proteinu V70L

Abstrakt Řada SARS-CoV-2 B.1.1.7 je vysoce infekční a od dubna 2021 představovala 92% případů COVID-19 v Evropě a 59% případů COVID-19 v USA. Je definována mutací N501Y v doméně vázající receptor (RBD) proteinu Spike (S) a několika dalších mutacích. Patří mezi ně dvě mutace v N terminální doméně (NTD)S proteinu, HV69-70del a Y144del (také známý jako Y145del kvůli přítomnosti tyrosinu v obou polohách). Nedávno jsme identifikovali několik objevujících se variant SARS-CoV-2, které se vyznačují mutacemi membránových (M) proteinů, včetně I82T a V70L. Nyní identifikujeme podskupinu B.1.1.7, která se objevila prostřednictvím postupných akvizic M: V70L v listopadu 2020, po které následovala nová mutace S: D178H poprvé pozorovaná počátkem února 2021.

Procento izolátů B.1.1.7 v USA, které patří do této podskupiny, se zvýšilo z 0,15% v únoru 2021 na 1,8% v dubnu 2021. Okay dnešnímu dni se tato podskupina jeví jako specifická professional USA s hlášenými případy v 31 státy, včetně Havaje. V dubnu 2021 představoval 36,8% všech izolátů B.1.1.7 ve Washingtonu. Fylogenetická analýza a odvození přenosu s Nextstrain naznačuje, že tato podskupina pravděpodobně pochází buď z Kalifornie, nebo Washingtonu . Strukturální analýza odhalila, že mutace S: D178H je v NTD proteinu S a je blízká dvěma dalším podpisovým mutacím B.1.1.7, HV69-70del a Y144del. Je vystaven povrchu a může změnit NTD terciární konfiguraci nebo přístupnost, a tak má potenciál ovlivnit neutralizaci pomocí NTD namířených protilátek.

 

Rychlé trojrozměrné stanovení tvaru globulárních  proteinů  mobilitou kapilární elektroforézou a nativní hmotnostní spektrometrií

Zavedené vysoce výkonné proteomické metody poskytují omezené informace o stereostrukturách proteinů. Tradiční technologie professional stanovení proteinové struktury obvykle vyžadují pracné kroky a nelze je provádět vysoce výkonným způsobem. Zde uvádíme novou metodu středního výkonu spojením mobility kapilární elektroforézy (MCE) a nativní hmotnostní spektrometrie (MS) professional trojrozměrné (3D) stanovení tvaru globulárních proteinů v kapalné fázi , která poskytuje jak geometrickou strukturu, tak molekulární hromadné informace o bílkovinách.

Byla vytvořena teorie ke korelaci iontového hydrodynamického poloměru a distribuce stavu náboje v nativním hmotnostním spektru s geometrickými parametry proteinu, pomocí kterých lze určit strukturu (tvar) proteinu s nízkým rozlišením. Naše testovací údaje z 11 různých globulárních proteinů ukázaly, že tento přístup nám umožňuje určit tvary jednotlivých proteinů, proteinových komplexů a proteinů ve směsi a sledovat konformační změny proteinů. Kromě poskytování doplňkových informací o struktuře proteinů a schopnosti analýzy směsi je tato metoda založená na MCE a nativní MS rychlá a má nízkou spotřebu vzorků, takže je potenciálně použitelná v proteomice a strukturní biologii shora dolů professional intaktní analýzu globulárního proteinu nebo komplexu proteinů.

 

Rychlá povrchová imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru bez katalyzátoru

Imobilizace na povrchu poskytuje užitečnou platformu professional biosenzování, screening léků, tkáňové inženýrství a další chemické a biologické aplikace. Nicméně , některé z použitých reakcí jsou neefektivní a / nebo složité, což omezuje jejich aplikace v imobilizaci. Zde používáme spontánní a bezkatalyzátorovou biokonjugaci amino-ynového kliknutí ke generování aktivovaných povrchů funkčních skupin ethynylové skupiny professional rychlou imobilizaci nativních proteinů a buněk.

Biomolekuly, jako je hovězí sérový albumin (BSA) , lidský IgG a peptid C (RGDfK), mohly být kovalentně imobilizovány na povrchech za pouhých 30 minut. Je pozoruhodné, že bioaktivita ukotvených biomolekul zůstává nedotčena, což se ověřuje účinným zachycením cílových protilátek a buněk z objemových roztoků. Tato strategie představuje alternativu okay vysoce účinné povrchové biofunkcionalizaci.

inolab
inolab

Goat Milk Proteins Sample Diluent

F243A-100 100 ml
EUR 308.4
Description: Goat Milk Proteins Sample Diluent by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Goat Milk Proteins Sample Diluent

F243A-500 500 ml
EUR 493.2
Description: Goat Milk Proteins Sample Diluent by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Goat Milk Proteins Antigen Concentrate

F243H 100 ul
EUR 493.2
Description: Goat Milk Proteins Antigen Concentrate by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Goat Milk Proteins Control Antigen

F247 50 ul
EUR 308.4
Description: Goat Milk Proteins Control Antigen by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Total Goat Milk Proteins ELISA kit

F240 1 kit (96 wells plate)
EUR 1296
Description: Total Goat Milk Proteins ELISA kit by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Total Goat Milk Proteins WB kit

F245 1 kit (application dependant amount of reactions)
EUR 1003.2
Description: Total Goat Milk Proteins WB kit by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN

Anti-CRBN 50 µg
EUR 418.8

Human milk specific allergen antibody(IgE) ELISA Kit

CSB-E15859h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human milk specific allergen antibody (IgE) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human milk specific allergen antibody(IgE) ELISA Kit

1-CSB-E15859h
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human milk specific allergen antibody(IgE) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Anti-milk fat globulin antibody

STJ16100177 100 µg
EUR 487.2

Anti-Goat Milk Proteins:HRP Conjugate

F241 12 ml
EUR 585.6
Description: Anti-Goat Milk Proteins:HRP Conjugate by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Anti-Bovine Plasma Proteins

BPP04 1 ml
EUR 400.8
Description: Anti-Bovine Plasma Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Anti-Bovine Plasma Proteins

BPP04-AF 1 mg
EUR 2295.6
Description: Anti-Bovine Plasma Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Anti-Bovine Plasma Proteins

BPP04-PA 1 ml
EUR 585.6
Description: Anti-Bovine Plasma Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Anti-Bovine Plasma Proteins

BPP04AF-HRP 100 ul
EUR 1186.8
Description: Anti-Bovine Plasma Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Skim Milk

abx082021-100g 100 g
EUR 260.4

Lys proteins Antibody

ABD2705 100 ug
EUR 525.6

Lys proteins Antibody

abx219526-100ug 100 ug
EUR 526.8

Lys proteins Antibody

DF2705 200ul
EUR 420

Polyclonal Goat anti-GST α-form

GST-ANTI-1 50 uL
EUR 336

Polyclonal Goat anti-GST μ-form

GST-ANTI-2 50 uL
EUR 336

Polyclonal Goat anti-GST p-form

GST-ANTI-3 50 uL
EUR 336

anti-Human Milk Fat Globule 1

YF-PA24148 50 ul
EUR 400.8
Description: Mouse polyclonal to Human Milk Fat Globule 1

anti-Human Milk Fat Globule 1

YF-PA13135 50 ug
EUR 435.6
Description: Mouse polyclonal to Human Milk Fat Globule 1

anti-Human Milk Fat Globule 1

YF-PA13136 100 ul
EUR 483.6
Description: Rabbit polyclonal to Human Milk Fat Globule 1

anti-Human Milk Fat Globule 1

YF-PA13137 100 ug
EUR 483.6
Description: Rabbit polyclonal to Human Milk Fat Globule 1

Anti-Human Milk Fat Globule 1/MFGE8 Antibody

PA1945 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-ACADL-Specific antibody

PAab00064 100 ug
EUR 426

Anti-ACTA1-Specific antibody

PAab00115 100 ug
EUR 426

Anti-ADAM17-Specific antibody

PAab00139 100 ug
EUR 426

Anti-ADRA1A-Specific antibody

PAab00177 100 ug
EUR 426

Anti-ADRA2B-Specific antibody

PAab00179 100 ug
EUR 463.2

Anti-AFF1-Specific antibody

PAab00195 100 ug
EUR 426

Anti-AKAP11-Specific antibody

PAab00251 100 ug
EUR 426

Anti-AMPD1-Specific antibody

PAab00370 100 ug
EUR 463.2

Anti-ARF5-Specific antibody

PAab00534 100 ug
EUR 426

Anti-ARF6-Specific antibody

PAab00535 100 ug
EUR 426

Anti-ARHGEF9-Specific antibody

PAab00565 100 ug
EUR 426

Anti-ARSK-Specific antibody

PAab00613 100 ug
EUR 426

Anti-ATF2-Specific antibody

PAab00661 100 ug
EUR 426

Anti-ATP1A1-Specific antibody

PAab00692 100 ug
EUR 463.2

Anti-ATP1A2-Specific antibody

PAab00694 100 ug
EUR 463.2

Anti-ATP5G2-Specific antibody

PAab00708 100 ug
EUR 426

Anti-BAG1S-specific antibody

PAab00788 100 ug
EUR 463.2

Anti-BAI2-Specific antibody

PAab00791 100 ug
EUR 426

Anti-BAI3-Specific antibody

PAab00792 100 ug
EUR 426

Anti-Barkor-Specific antibody

PAab00806 100 ug
EUR 426

Anti-BLOC1S1-Specific antibody

PAab00909 100 ug
EUR 426

Anti-BRN2-Specific antibody

PAab00963 100 ug
EUR 426

Anti-BTF3L3-Specific antibody

PAab00976 100 ug
EUR 426

Anti-SLC12A5-Specific antibody

PAab07908 100 ug
EUR 463.2

Anti-SLC25A6-Specific antibody

PAab07947 100 ug
EUR 463.2

Anti-SLIT2-Specific antibody

PAab07981 100 ug
EUR 463.2

Anti-SMYD1-Specific antibody

PAab08047 100 ug
EUR 463.2

Anti-Somatostatin-Specific antibody

PAab08109 100 ug
EUR 463.2

Anti-SPAG4-Specific antibody

PAab08142 100 ug
EUR 463.2

Anti-SPIN1-Specific antibody

PAab08178 100 ug
EUR 494.4

Anti-SPTBN1-Specific antibody

PAab08204 100 ug
EUR 463.2

Anti-SRGAP3-Specific antibody

PAab08227 100 ug
EUR 463.2

Anti-ST8SIA2-Specific antibody

PAab08276 100 ug
EUR 463.2

Anti-STEAP2-Specific antibody

PAab08317 100 ug
EUR 463.2

Anti-SURVIVIN-Specific antibody

PAab08403 100 ug
EUR 426

Anti-SYN1-Specific antibody

PAab08416 100 ug
EUR 463.2

Anti-TAF1-Specific antibody

PAab08484 100 ug
EUR 494.4

Anti-TDRKH specific antibody

PAab08580 100 ug
EUR 463.2

Anti-TGFBR3-Specific antibody

PAab08645 100 ug
EUR 494.4

Anti-TINAG-Specific antibody

PAab08712 100 ug
EUR 494.4

Anti-TMF1-Specific antibody

PAab08796 100 ug
EUR 494.4

Anti-TOP2A-Specific antibody

PAab08868 100 ug
EUR 494.4

Anti-Tuberin-Specific antibody

PAab09101 100 ug
EUR 463.2

Anti-TWIST1-specific antibody

PAab09118 100 ug
EUR 494.4

Anti-UBASH3A-Specific antibody

PAab09150 100 ug
EUR 463.2

Anti-UBC9-Specific antibody

PAab09159 100 ug
EUR 463.2

Anti-UBE2D1-Specific antibody

PAab09167 100 ug
EUR 463.2

Anti-UBN1-Specific antibody

PAab09202 100 ug
EUR 463.2

Anti-UNC5C-Specific antibody

PAab09263 100 ug
EUR 463.2

Anti-UNC5D-Specific antibody

PAab09264 100 ug
EUR 494.4

Anti-URB1-Specific antibody

PAab09286 100 ug
EUR 494.4

Anti-WASF4-Specific antibody

PAab09469 100 ug
EUR 494.4

Anti-YES1-Specific antibody

PAab09563 100 ug
EUR 463.2

Anti-ZIC4-Specific antibody

PAab09637 100 ug
EUR 494.4

Anti-ZNF600-Specific antibody

PAab09718 100 ug
EUR 494.4

Anti-ZNRF2-Specific antibody

PAab09746 100 ug
EUR 463.2

Anti-CAPG-Specific antibody

PAab01249 100 ug
EUR 426

Anti-Catalase-Specific antibody

PAab01302 100 ug
EUR 426

Anti-CCKAR-specific antibody

PAab01377 100 ug
EUR 426

Anti-CCKBR-specific antibody

PAab01378 100 ug
EUR 426

Anti-CCR2-specific antibody

PAab01390 100 ug
EUR 426

Anti-CCT6A-Specific antibody

PAab01401 100 ug
EUR 426

Anti-CD68-Specific antibody

PAab01493 100 ug
EUR 463.2

Anti-CDH10-specific antibody

PAab01546 100 ug
EUR 426

Anti-CDK1-Specific antibody

PAab01552 100 ug
EUR 426

Anti-CEACAM3-Specific antibody

PAab01578 100 ug
EUR 426

Anti-CEP350-Specific antibody

PAab01603 100 ug
EUR 426

Anti-CES7-Specific antibody

PAab01618 100 ug
EUR 426

Anti-CHST13-Specific antibody

PAab01693 100 ug
EUR 463.2

Anti-CPNE9-Specific antibody

PAab01932 100 ug
EUR 426

Anti-CPT1B-specific antibody

PAab01944 100 ug
EUR 463.2

Anti-CPT1C-specific antibody

PAab01946 100 ug
EUR 426

Anti-CRLS1-Specific antibody

PAab01983 100 ug
EUR 463.2

Anti-CST2-Specific antibody

PAab02033 100 ug
EUR 426

Anti-CSTL1-Specific antibody

PAab02041 100 ug
EUR 426

Anti-CUL4A-Specific antibody

PAab02078 100 ug
EUR 426

Anti-CXCR7-Specific antibody

PAab02107 100 ug
EUR 463.2

Anti-CYP1A2-Specific antibody

PAab02148 100 ug
EUR 426

Na vazebné reakce loratadinu s lidským sérem akutní fáze  proteinu  glyko alfa 1-kyselý protein

Loratadin je důležité antialergické léčivo. Je to antihistaminikum druhé generace používané okay léčbě alergické rýmy, senné rýmy a kopřivky. Lidské sérum alfa 1-kyselý glykoprotein (AG) je důležitým proteinem akutní fáze a bylo zjištěno, že jeho sérová koncentrace stoupá při zánětu a akutní reakci. Vazebná interakce mezi loratadinem a AG je studována pomocí spektroskopie a technik molekulárního dokování. Výsledky získané z experimentů zhášení fluorescence prokázaly, že intenzita fluorescence AG je zhášena loratadinem. Loratadin bylo zjištěno, že váže AG s vazebnou konstantou ≈10 4  při 298 Okay.

Bylo zjištěno, že Gibbova volná energie je negativní professional interakci loratadinu s AG, což naznačuje, že proces vazby je spontánní. Vazba loratadinu s AG vyvolala uspořádané struktury v proteinu. Vodíková vazba a hydrofobní interakce byly hlavními vazebnými silami mezi AG-loratadinem, jak vyplývá z výsledků molekulárního dokování. Tato studie naznačuje důležitost prostorové vazby antialergického léčiva na AG u onemocnění, kde plazmatická koncentrace AG mnohonásobně stoupá a interakce s tímto proteinem se stává významnou. Tato studie pomůže při navrhování dávkování léku a odpovídající úpravě okay dosažení optimálního výsledku léčby. Sdělil Ramaswamy H. Sarma.

Cílená   degradace proteinů prostřednictvím rychlé optogenetické aktivace a její aplikace na kontrolu buněčné signalizace

Vývoj metodik professional opticky spouštěnou degradaci proteinů umožňuje studium dynamických proteinových funkcí, jako jsou ty, které se účastní buněčné signalizace , které je obtížné zkoumat tradičními genetickými technikami. Zde popisujeme design a implementaci nového světelně řízeného peptidového degronu, který uděluje degradaci dráhy N-konce na jeho proteinový cíl. Degron zahrnuje fotocaged N-koncovou aminokyselinu a linker bohatý na lysin, 13 zbytků. Umístěním do N-koncového zbytku jsme byli schopni opticky řídit rozpoznávání N-degronu ligázou E3, což následně řídilo ubikvitinaci a proteazomální degradaci cílového proteinu.

Prokazujeme širokou použitelnost aplikací tohoto přístupu na různorodou sadu cílových proteinů, včetně EGFP, luciferázy světlušek, kinázy MEK1 a fosfatázy DUSP6 (také známé jako MKP3). Degron v kleci lze použít s minimálním proteinovým inženýrstvím a poskytuje prakticky úplnou, světlem spouštěnou degradaci proteinu v sekundovém časovém měřítku.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx140271-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Glutathione S-Transferase (GST) Resin

abx098110-10ml 10 ml
EUR 460.8

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx038445-100ug 100 ug
EUR 469.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

20-abx118005
 • EUR 661.20
 • EUR 577.20
 • 100 ul
 • 50 ul

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx015706-100ul 100 ul
EUR 493.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx018228-100ug 100 ug
EUR 460.8

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx019095-100ug 100 ug
EUR 410.4

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx019096-100ug 100 ug
EUR 410.4

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx019100-100ug 100 ug
EUR 385.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx020558-100ug 100 ug
EUR 1362

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx022529-025mg 0.25 mg
EUR 526.8

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034626-400ul 400 ul
EUR 627.6

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034626-80l 80 µl
EUR 343.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034627-400ul 400 ul
EUR 627.6

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034627-80l 80 µl
EUR 343.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034634-400ul 400 ul
EUR 627.6

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034634-80l 80 µl
EUR 343.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx200555-100ug 100 ug
EUR 376.8

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

20-abx210092
 • EUR 393.60
 • EUR 326.40
 • 100 ug
 • 50 ug

Glutathione S Transferase (GST) Protein

20-abx655551
 • EUR 393.60
 • EUR 243.60
 • EUR 994.80
 • EUR 460.80
 • EUR 309.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx233683-100ug 100 ug
EUR 577.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx233684-100ug 100 ug
EUR 577.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx233685-100ug 100 ug
EUR 577.2

Recombinant Glutathione S Transferase (GST)

4-RPX158Ge01
 • EUR 281.28
 • EUR 199.20
 • EUR 724.80
 • EUR 321.60
 • EUR 523.20
 • EUR 264.00
 • EUR 1632.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Pan-species Recombinant Glutathione S Transferase (GST) expressed in: E.coli

Glutathione Transferase (GST-fusion protein) ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

800-400-GST 1 kit
EUR 854.4

Glutathione S Transferase (GST Tag) Antibody

20-abx130435
 • EUR 376.80
 • EUR 910.80
 • EUR 493.20
 • EUR 184.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody (Biotin)

abx412987-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

GST Glutathione S-Transferase Recombinant Protein

PROTP26624 Regular: 50ug
EUR 380.4
Description: Recombinant Glutathione S-Transferase full length protein (1-224a.a.) expressed in E.coli, having a molecular mass of 26kDa. GST was isolated from an E. coli strain that carries the coding sequence for Schistosoma japonicum GST under the control of a T7 promoter. ;The GST is purified by proprietary chromatographic techniques.

Rabbit Anti-Glutathione Transferase, GST (S. japonicum, E. coli) antiserum # 1

GST11-S 100 ul
EUR 548.4

Glutathione S-Transferase

20-abx073083
 • EUR 276.00
 • EUR 3433.20
 • EUR 393.60
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

Mouse alpha-glutathione S-transferase (alpha-GST) ELISA Kit

abx254511-96tests 96 tests
EUR 764.4

Rat alpha-glutathione S-transferase (alpha-GST) ELISA Kit

abx256105-96tests 96 tests
EUR 904.8

Human alpha-glutathione S-transferase (alpha-GST) ELISA Kit

abx257305-96tests 96 tests
EUR 811.2

Schistosoma japonicum Glutathione S-Transferase(GST) Antibody

32839-05111 150 ug
EUR 313.2

Glutathione-S-transferase (GST) Peroxidase Conjugated Antibody

20-abx137176
 • EUR 661.20
 • EUR 1045.20
 • EUR 2064.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 500 ul

Glutathione-S-transferase (GST) Affinity Purified Antibody

20-abx137511
 • EUR 994.80
 • EUR 393.60
 • EUR 260.40
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug

Glutathione S-Transferase Pi (GST pi) Antibody

abx020559-10ug 10 ug
EUR 410.4

Recombinant (E.Coli, GST tag) Glutathione S-Transferase

RP-780 5 ug
EUR 196.8

Glutathione S-transferase Assay Kit

abx298813-100Assays 100 Assays
EUR 492

Glutathione S-Transferase Fluorescent Kit

K008-F1 1x96 well plate
EUR 418.8

Glutathione S-Transferase Activity Kit

SKT-203-96 1 plate of 96 wells
EUR 513.6
Description: Enzyme Activity Fluorometric assay used for quantitative measuring the activity of glutathione S-transferase in Urine, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Cell Lysates samples from Human, Mollusk, Fish

Recombinant Glutathione S-Transferase

7-02872 10µg Ask for price

Recombinant Glutathione S-Transferase

7-02873 50µg Ask for price

Recombinant Glutathione S-Transferase

7-02874 1mg Ask for price

Glutathione-S-transferase Antibody

20-abx137109
 • EUR 627.60
 • EUR 1128.00
 • EUR 427.20
 • 0.2 mg
 • 0.5 mg
 • 100 ug

Glutathione S-Transferase (Recombinant)

20-abx073059
 • EUR 276.00
 • EUR 2798.40
 • EUR 393.60
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

GST, Glutathione S-Transferase Recombinant Protein, His Tag

PROTP26624-1 Regular: 50ug
EUR 380.4
Description: Recombinant Schistosoma japonicum GST full length protein contains 244 amino acids(1-224 a.a.) expressed in E.coli, having a molecular mass of 28.3kDa. ;The GST protein is fused to a 20 amino acids His-Tag at N-terminus. ;The GST protein is purified by proprietary chromatographic techniques.

Rabbit Anti-Rat Glutathione Transferase alpha (GST-alpha) antiserum

GSTA11-S 100 ul
EUR 548.4

Rabbit Anti-Human Glutathione Transferase alpha (GST-alpha) antiserum

GSTA12-S 100 ul
EUR 548.4

Rabbit Anti-Rat Glutathione Transferase mu (GST-mu) antiserum

GSTM11-S 100 ul
EUR 548.4

Rabbit Anti-Human Glutathione Transferase mu (GST-mu) antiserum

GSTM12-S 100 ul
EUR 548.4

Rabbit Anti-Human Glutathione Transferase Pi (GST-pi) antiserum

GSTP12-S 100 ul
EUR 548.4

ELISA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Alpha 1)

E-EL-H1333 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Alpha 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Omega 1)

E-EL-H1336 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Omega 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?5 (Glutathione S Transferase Alpha 5)

E-EL-H1346 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?5 (Glutathione S Transferase Alpha 5) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Kappa 1)

E-EL-H1402 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Kappa 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?4 (Glutathione S Transferase Alpha 4)

E-EL-H1404 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?4 (Glutathione S Transferase Alpha 4) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

QuantiChrom Glutathione S-transferase Assay Kit

DGST-100 100
EUR 381.6
Description: Glutathione S-transferase activity determination in biological samples. Method: OD340nm; Samples: Biological samples (e.g. cell lysates, tissues, etc.); Species: All; Procedure: 10 min; Size: 100 tests; Detection Limit: 2 U/L; Shelf Life: 6 months

Glutathione S-Transferase M1 (Recombinant)

20-abx073076
 • EUR 276.00
 • EUR 2798.40
 • EUR 393.60
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

Glutathione S-Transferase M1 (Recombinant)

20-abx073901
 • EUR 393.60
 • EUR 7676.40
 • EUR 276.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg

Glutathione S-Transferase Standard, 50UL

C026-50UL 50UL
EUR 147.6

Blattella germanica Glutathione S-transferase

1-CSB-EP522732BTL
 • EUR 733.20
 • EUR 370.80
 • EUR 2192.40
 • EUR 1126.80
 • EUR 1461.60
 • EUR 476.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Blattella germanica Glutathione S-transferase expressed in E.coli

Blattella germanica Glutathione S-transferase

1-CSB-YP522732BTL
 • EUR 814.80
 • EUR 402.00
 • EUR 2606.40
 • EUR 1261.20
 • EUR 1730.40
 • EUR 522.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Blattella germanica Glutathione S-transferase expressed in Yeast

anti-Glutathione S Transferase alpha

YF-PA12145 50 ul
EUR 435.6
Description: Mouse polyclonal to Glutathione S Transferase alpha

anti-Glutathione S Transferase alpha

YF-PA12146 50 ug
EUR 435.6
Description: Mouse polyclonal to Glutathione S Transferase alpha

anti-Glutathione S Transferase alpha

YF-PA12147 100 ul
EUR 483.6
Description: Rabbit polyclonal to Glutathione S Transferase alpha

anti-Glutathione S Transferase alpha

YF-PA12148 100 ug
EUR 483.6
Description: Rabbit polyclonal to Glutathione S Transferase alpha

Schistosoma japonicum Glutathione S-Transferase(GST) Antibody (Biotin Conjugate)

32839-05121 150 ug
EUR 442.8

Goat Anti-Glutathione Transferase (GST, S. japonicum) IgG# 3

GST13-A 1 mg
EUR 489.6

Glutathione Transferase (GST, S. japonicum, ) Protein-Agarose (Aff matrix)

GST15R-AS 0.50 ml
EUR 416.4

Glutathione S Transferase (GST) Tag Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-TAX158Ge22
 • EUR 280.80
 • EUR 2774.40
 • EUR 696.00
 • EUR 350.40
 • EUR 249.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Pan-species Glutathione S Transferase (GST) Tag

ELISA kit for Human GST?1/GSTt1 (Glutathione S Transferase Theta 1)

E-EL-H1334 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1/GSTt1 (Glutathione S Transferase Theta 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?2/GSTt2 (Glutathione S Transferase Theta 2)

E-EL-H1335 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?2/GSTt2 (Glutathione S Transferase Theta 2) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

20-abx151762
 • EUR 8534.40
 • EUR 4550.40
 • EUR 1054.80
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

20-abx154933
 • EUR 9004.80
 • EUR 4795.20
 • EUR 1111.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Monkey Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx359903-96tests 96 tests
EUR 990

Rabbit Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx362109-96tests 96 tests
EUR 990

Rat Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx255697-96tests 96 tests
EUR 904.8

Human Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx250491-96tests 96 tests
EUR 904.8

Human Glutathione S-transferase A3 (GSTA3) ELISA Kit

abx251231-96tests 96 tests
EUR 801.6

Chicken Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx355779-96tests 96 tests
EUR 990

Cow Glutathione S-transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

abx513511-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Cow Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx515147-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Mouse Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx515149-96tests 96 tests
EUR 801.6

Pig Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx515150-96tests 96 tests
EUR 990

Mouse Glutathione S-transferase A3 (GSTA3) ELISA Kit

abx518348-96tests 96 tests
EUR 801.6

Cow Glutathione S-transferase A2 (GSTA2) ELISA Kit

abx521161-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Mouse Glutathione S-transferase A2 (GSTA2) ELISA Kit

abx521163-96tests 96 tests
EUR 886.8

Human Glutathione S-transferase A (GSTA) ELISA Kit

abx555505-96tests 96 tests
EUR 886.8

Human Glutathione S-transferase A2 (GSTA2) ELISA Kit

abx573858-96tests 96 tests
EUR 886.8

Mouse Glutathione S-transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

abx574992-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx575073-96tests 96 tests
EUR 904.8

Human Glutathione S-transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

abx575368-96tests 96 tests
EUR 801.6

Pig Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx576057-96tests 96 tests
EUR 990

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

20-abx258729
 • EUR 7970.40
 • EUR 4250.40
 • EUR 990.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Glutathione S-transferase P(GSTP1) ELISA kit

CSB-EL009989MO-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Glutathione S-transferase P (GSTP1) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse Glutathione S-transferase P(GSTP1) ELISA kit

1-CSB-EL009989MO
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Glutathione S-transferase P(GSTP1) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Glutathione S-transferase P(GSTP1) ELISA kit

CSB-EL009989RA-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat Glutathione S-transferase P (GSTP1) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat Glutathione S-transferase P(GSTP1) ELISA kit

1-CSB-EL009989RA
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat Glutathione S-transferase P(GSTP1) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-Hu-48T 48T
EUR 597.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-Hu-96T 96T
EUR 776.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-p-48T 48T
EUR 682.8
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-p-96T 96T
EUR 895.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E06G0267-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E06G0267-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E06G0267-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E06G0273-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E06G0273-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E06G0273-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Omega 1 ELISA kit

E06G0276-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Omega 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Omega 1 ELISA kit

E06G0276-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Omega 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Omega 1 ELISA kit

E06G0276-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Omega 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E06G0560-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E06G0560-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E06G0560-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E06G0561-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E06G0561-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E06G0561-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S-transferase Mu 3 ELISA kit

E06G0576-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S-transferase Mu 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S-transferase Mu 3 ELISA kit

E06G0576-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S-transferase Mu 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S-transferase Mu 3 ELISA kit

E06G0576-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S-transferase Mu 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Gstp1/ Glutathione S-transferase P ELISA Kit

E0429Ra 1 Kit
EUR 685.2

Rabbit Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E04G0267-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E04G0267-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E04G0267-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E04G0273-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E04G0273-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E04G0273-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Glutathione S Transferase Omega 1 ELISA kit

E04G0276-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S Transferase Omega 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Glutathione S Transferase Omega 1 ELISA kit

E04G0276-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S Transferase Omega 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *