imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru

inolab

imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru

Rychle se rozvíjející podskupina SARS-CoV-2 B.1.1.7 ve Spojených státech amerických s hrotovým  proteinem  D178H a  mutacemi membránového  proteinu V70L

Abstrakt Řada SARS-CoV-2 B.1.1.7 je vysoce infekční a od dubna 2021 představovala 92% případů COVID-19 v Evropě a 59% případů COVID-19 v USA. Je definována mutací N501Y v doméně vázající receptor (RBD) proteinu Spike (S) a několika dalších mutacích. Patří mezi ně dvě mutace v N terminální doméně (NTD)S proteinu, HV69-70del a Y144del (také známý jako Y145del kvůli přítomnosti tyrosinu v obou polohách). Nedávno jsme identifikovali několik objevujících se variant SARS-CoV-2, které se vyznačují mutacemi membránových (M) proteinů, včetně I82T a V70L. Nyní identifikujeme podskupinu B.1.1.7, která se objevila prostřednictvím postupných akvizic M: V70L v listopadu 2020, po které následovala nová mutace S: D178H poprvé pozorovaná počátkem února 2021.

Procento izolátů B.1.1.7 v USA, které patří do této podskupiny, se zvýšilo z 0,15% v únoru 2021 na 1,8% v dubnu 2021. Okay dnešnímu dni se tato podskupina jeví jako specifická professional USA s hlášenými případy v 31 státy, včetně Havaje. V dubnu 2021 představoval 36,8% všech izolátů B.1.1.7 ve Washingtonu. Fylogenetická analýza a odvození přenosu s Nextstrain naznačuje, že tato podskupina pravděpodobně pochází buď z Kalifornie, nebo Washingtonu . Strukturální analýza odhalila, že mutace S: D178H je v NTD proteinu S a je blízká dvěma dalším podpisovým mutacím B.1.1.7, HV69-70del a Y144del. Je vystaven povrchu a může změnit NTD terciární konfiguraci nebo přístupnost, a tak má potenciál ovlivnit neutralizaci pomocí NTD namířených protilátek.

 

Rychlé trojrozměrné stanovení tvaru globulárních  proteinů  mobilitou kapilární elektroforézou a nativní hmotnostní spektrometrií

Zavedené vysoce výkonné proteomické metody poskytují omezené informace o stereostrukturách proteinů. Tradiční technologie professional stanovení proteinové struktury obvykle vyžadují pracné kroky a nelze je provádět vysoce výkonným způsobem. Zde uvádíme novou metodu středního výkonu spojením mobility kapilární elektroforézy (MCE) a nativní hmotnostní spektrometrie (MS) professional trojrozměrné (3D) stanovení tvaru globulárních proteinů v kapalné fázi , která poskytuje jak geometrickou strukturu, tak molekulární hromadné informace o bílkovinách.

Byla vytvořena teorie ke korelaci iontového hydrodynamického poloměru a distribuce stavu náboje v nativním hmotnostním spektru s geometrickými parametry proteinu, pomocí kterých lze určit strukturu (tvar) proteinu s nízkým rozlišením. Naše testovací údaje z 11 různých globulárních proteinů ukázaly, že tento přístup nám umožňuje určit tvary jednotlivých proteinů, proteinových komplexů a proteinů ve směsi a sledovat konformační změny proteinů. Kromě poskytování doplňkových informací o struktuře proteinů a schopnosti analýzy směsi je tato metoda založená na MCE a nativní MS rychlá a má nízkou spotřebu vzorků, takže je potenciálně použitelná v proteomice a strukturní biologii shora dolů professional intaktní analýzu globulárního proteinu nebo komplexu proteinů.

 

Rychlá povrchová imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru bez katalyzátoru

Imobilizace na povrchu poskytuje užitečnou platformu professional biosenzování, screening léků, tkáňové inženýrství a další chemické a biologické aplikace. Nicméně , některé z použitých reakcí jsou neefektivní a / nebo složité, což omezuje jejich aplikace v imobilizaci. Zde používáme spontánní a bezkatalyzátorovou biokonjugaci amino-ynového kliknutí ke generování aktivovaných povrchů funkčních skupin ethynylové skupiny professional rychlou imobilizaci nativních proteinů a buněk.

Biomolekuly, jako je hovězí sérový albumin (BSA) , lidský IgG a peptid C (RGDfK), mohly být kovalentně imobilizovány na povrchech za pouhých 30 minut. Je pozoruhodné, že bioaktivita ukotvených biomolekul zůstává nedotčena, což se ověřuje účinným zachycením cílových protilátek a buněk z objemových roztoků. Tato strategie představuje alternativu okay vysoce účinné povrchové biofunkcionalizaci.

inolab
inolab

Anti-Total Goat Milk Proteins

4042-PA 1 ml
EUR 585.6
Description: Anti-Total Goat Milk Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Goat Milk Proteins Antigen Concentrate

F243H 100 ul
EUR 493.2
Description: Goat Milk Proteins Antigen Concentrate by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

anti- Kv1.4-Specific antibody

FNab04664 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against Kv1.4-Specific

anti- TDRKH specific antibody

FNab08580 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against TDRKH specific

anti- TUBB3 specific antibody

FNab09890 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against TUBB3 specific

anti- REDD1 specific antibody

FNab07228 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against REDD1 specific

Anti-Kv1.4-Specific antibody

PAab04664 100 ug
EUR 426

Anti-REDD1 specific antibody

PAab07228 100 ug
EUR 463.2

Anti-TDRKH specific antibody

PAab08580 100 ug
EUR 463.2

Goat Milk Proteins Control Antigen

F247 50 ul
EUR 308.4
Description: Goat Milk Proteins Control Antigen by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Placenta Specific Protein 8 (PLAC8) Antibody

20-abx313859
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Placenta Specific Protein 8 (PLAC8) Antibody

abx236511-100ug 100 ug
EUR 577.2

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody

20-abx102925
 • EUR 543.60
 • EUR 159.60
 • EUR 1579.20
 • EUR 744.00
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody

20-abx132127
 • EUR 427.20
 • EUR 1111.20
 • EUR 560.40
 • EUR 184.80
 • EUR 326.40
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody

20-abx307413
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx234879-100ug 100 ug
EUR 661.2

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx146154-100ug 100 ug
EUR 469.2

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx331029-100ul 100 ul
EUR 510

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

20-abx113549
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

20-abx014564
 • EUR 376.80
 • EUR 117.60
 • EUR 477.60
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

20-abx131687
 • EUR 543.60
 • EUR 159.60
 • EUR 1562.40
 • EUR 744.00
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

20-abx131688
 • EUR 526.80
 • EUR 159.60
 • EUR 1479.60
 • EUR 710.40
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

20-abx324055
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

20-abx320072
 • EUR 360.00
 • EUR 292.80
 • 100 ul
 • 50 ul

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx431359-200ul 200 ul
EUR 460.8

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

abx432939-200ul 200 ul
EUR 460.8

Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody

20-abx004294
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Lymphocyte Specific Protein 1 Antibody / LSP1

F54824-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: LSP1 / Lymphocyte Specific Protein 1 is an intracellular F-actin binding protein. The protein is expressed in lymphocytes, neutrophils, macrophages, and endothelium and may regulate neutrophil motility, adhesion to fibrinogen matrix proteins, and transendothelial migration. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.

Lymphocyte Specific Protein 1 Antibody / LSP1

F54824-0.4ML 0.4 ml
EUR 322.15
Description: LSP1 / Lymphocyte Specific Protein 1 is an intracellular F-actin binding protein. The protein is expressed in lymphocytes, neutrophils, macrophages, and endothelium and may regulate neutrophil motility, adhesion to fibrinogen matrix proteins, and transendothelial migration. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.

LSP1 Antibody / Lymphocyte Specific Protein 1

V7928-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: LSP1 is a hematopoietic-expressed gene that encodes an F-actin-binding, leukocyte-specific (including B and T lymphocytes, granulocytes and macrophages), phosphoprotein. However, mRNA splice variants that do not encode the lympho-specific protein are expressed from this gene in nonlymphoid cell lines as well (myocytes, stromal cells and fibroblasts), suggesting pp52 has a divergent role in signal transduction. The pp52 (LSP1) locus maps to human chromosome 11p15.5, which is implicated in tumor-related chromosomal translocations found in chronic lymphocytic leukemia. The pp52 promoter contains key elements that control transcriptional activity including an initiator specifying the unique 5' terminus of pp52 mRNA, tandem pairs of Ets and SP1 motifs, and a single C/EBP motif. LSP1 binds the cytoskeleton and has been implicated in affecting cytoskeletal remodeling in a variety of leukocyte functions, including cell motility and chemotaxis.

LSP1 Antibody / Lymphocyte Specific Protein 1

V7928-20UG 20 ug
EUR 153.3
Description: LSP1 is a hematopoietic-expressed gene that encodes an F-actin-binding, leukocyte-specific (including B and T lymphocytes, granulocytes and macrophages), phosphoprotein. However, mRNA splice variants that do not encode the lympho-specific protein are expressed from this gene in nonlymphoid cell lines as well (myocytes, stromal cells and fibroblasts), suggesting pp52 has a divergent role in signal transduction. The pp52 (LSP1) locus maps to human chromosome 11p15.5, which is implicated in tumor-related chromosomal translocations found in chronic lymphocytic leukemia. The pp52 promoter contains key elements that control transcriptional activity including an initiator specifying the unique 5' terminus of pp52 mRNA, tandem pairs of Ets and SP1 motifs, and a single C/EBP motif. LSP1 binds the cytoskeleton and has been implicated in affecting cytoskeletal remodeling in a variety of leukocyte functions, including cell motility and chemotaxis.

LSP1 Antibody / Lymphocyte Specific Protein 1

V7928SAF-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: LSP1 is a hematopoietic-expressed gene that encodes an F-actin-binding, leukocyte-specific (including B and T lymphocytes, granulocytes and macrophages), phosphoprotein. However, mRNA splice variants that do not encode the lympho-specific protein are expressed from this gene in nonlymphoid cell lines as well (myocytes, stromal cells and fibroblasts), suggesting pp52 has a divergent role in signal transduction. The pp52 (LSP1) locus maps to human chromosome 11p15.5, which is implicated in tumor-related chromosomal translocations found in chronic lymphocytic leukemia. The pp52 promoter contains key elements that control transcriptional activity including an initiator specifying the unique 5' terminus of pp52 mRNA, tandem pairs of Ets and SP1 motifs, and a single C/EBP motif. LSP1 binds the cytoskeleton and has been implicated in affecting cytoskeletal remodeling in a variety of leukocyte functions, including cell motility and chemotaxis.

LSP1 Antibody / Lymphocyte Specific Protein 1

V7929-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: LSP1 is a hematopoietic-expressed gene that encodes an F-actin-binding, leukocyte-specific (including B and T lymphocytes, granulocytes and macrophages), phosphoprotein. However, mRNA splice variants that do not encode the lympho-specific protein are expressed from this gene in nonlymphoid cell lines as well (myocytes, stromal cells and fibroblasts), suggesting pp52 has a divergent role in signal transduction. The pp52 (LSP1) locus maps to human chromosome 11p15.5, which is implicated in tumor-related chromosomal translocations found in chronic lymphocytic leukemia. The pp52 promoter contains key elements that control transcriptional activity including an initiator specifying the unique 5' terminus of pp52 mRNA, tandem pairs of Ets and SP1 motifs, and a single C/EBP motif. LSP1 binds the cytoskeleton and has been implicated in affecting cytoskeletal remodeling in a variety of leukocyte functions, including cell motility and chemotaxis.

LSP1 Antibody / Lymphocyte Specific Protein 1

V7929-20UG 20 ug
EUR 153.3
Description: LSP1 is a hematopoietic-expressed gene that encodes an F-actin-binding, leukocyte-specific (including B and T lymphocytes, granulocytes and macrophages), phosphoprotein. However, mRNA splice variants that do not encode the lympho-specific protein are expressed from this gene in nonlymphoid cell lines as well (myocytes, stromal cells and fibroblasts), suggesting pp52 has a divergent role in signal transduction. The pp52 (LSP1) locus maps to human chromosome 11p15.5, which is implicated in tumor-related chromosomal translocations found in chronic lymphocytic leukemia. The pp52 promoter contains key elements that control transcriptional activity including an initiator specifying the unique 5' terminus of pp52 mRNA, tandem pairs of Ets and SP1 motifs, and a single C/EBP motif. LSP1 binds the cytoskeleton and has been implicated in affecting cytoskeletal remodeling in a variety of leukocyte functions, including cell motility and chemotaxis.

LSP1 Antibody / Lymphocyte Specific Protein 1

V7929SAF-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: LSP1 is a hematopoietic-expressed gene that encodes an F-actin-binding, leukocyte-specific (including B and T lymphocytes, granulocytes and macrophages), phosphoprotein. However, mRNA splice variants that do not encode the lympho-specific protein are expressed from this gene in nonlymphoid cell lines as well (myocytes, stromal cells and fibroblasts), suggesting pp52 has a divergent role in signal transduction. The pp52 (LSP1) locus maps to human chromosome 11p15.5, which is implicated in tumor-related chromosomal translocations found in chronic lymphocytic leukemia. The pp52 promoter contains key elements that control transcriptional activity including an initiator specifying the unique 5' terminus of pp52 mRNA, tandem pairs of Ets and SP1 motifs, and a single C/EBP motif. LSP1 binds the cytoskeleton and has been implicated in affecting cytoskeletal remodeling in a variety of leukocyte functions, including cell motility and chemotaxis.

TDRKH Specific (TDRKH specific) Antibody

abx238580-100ug 100 ug
EUR 610.8

REDD1 Specific (REDD1 specific) Antibody

abx237228-100ug 100 ug
EUR 610.8

Human tumor specific protein 70 (SP70) Antibody

P1058-6ml 6ml
EUR 381.6

Placenta Specific Protein 8 (PLAC8) Antibody (HRP)

20-abx313860
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 7 (GAS7) Antibody

20-abx318799
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 1 (GAS1) Antibody

abx233349-100ug 100 ug
EUR 661.2

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

abx233350-100ug 100 ug
EUR 610.8

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

abx233352-100ug 100 ug
EUR 661.2

Growth Arrest Specific Protein 7 (GAS7) Antibody

abx233353-100ug 100 ug
EUR 577.2

Growth Arrest Specific Protein 8 (GAS8) Antibody

abx233354-100ug 100 ug
EUR 610.8

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

20-abx225183
 • EUR 444.00
 • EUR 727.20
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 8 (GAS8) Antibody

20-abx241650
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 7 (GAS7) Antibody

20-abx242118
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 7 (GAS7) Antibody

20-abx242119
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

20-abx103339
 • EUR 477.60
 • EUR 159.60
 • EUR 1312.80
 • EUR 644.40
 • EUR 376.80
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx103340
 • EUR 510.00
 • EUR 159.60
 • EUR 1429.20
 • EUR 693.60
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx103341
 • EUR 477.60
 • EUR 159.60
 • EUR 1328.40
 • EUR 644.40
 • EUR 376.80
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx103342
 • EUR 493.20
 • EUR 159.60
 • EUR 1362.00
 • EUR 661.20
 • EUR 376.80
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx172674
 • EUR 944.40
 • EUR 493.20
 • 1 mg
 • 200 ug

Growth Arrest Specific Protein 8 (GAS8) Antibody

20-abx213853
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

abx215555-100ug 100 ug
EUR 526.8

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

20-abx211569
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

20-abx211570
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 1 (GAS1) Antibody

20-abx212066
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx121904
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx119561
 • EUR 376.80
 • EUR 117.60
 • EUR 477.60
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Growth Arrest Specific Protein 7 (GAS7) Antibody

abx146092-100ug 100 ug
EUR 469.2

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx324658
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 1 (GAS1) Antibody

20-abx325561
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 1 (GAS1) Antibody

abx330964-100ul 100 ul
EUR 510

Growth Arrest Specific Protein 8 (GAS8) Antibody

20-abx326572
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

20-abx112854
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 7 (GAS7) Antibody

20-abx112855
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 8 (GAS8) Antibody

20-abx112856
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

abx030639-400ul 400 ul
EUR 627.6

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

abx030639-80l 80 µl
EUR 343.2

Growth Arrest Specific Protein 7 (GAS7) Antibody

abx032914-400ul 400 ul
EUR 627.6

Growth Arrest Specific Protein 7 (GAS7) Antibody

abx032914-80l 80 µl
EUR 343.2

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx129509
 • EUR 493.20
 • EUR 159.60
 • EUR 1362.00
 • EUR 661.20
 • EUR 376.80
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 7 (GAS7) Antibody

20-abx125870
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx124278
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx130151
 • EUR 510.00
 • EUR 159.60
 • EUR 1412.40
 • EUR 693.60
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx130152
 • EUR 510.00
 • EUR 159.60
 • EUR 1412.40
 • EUR 693.60
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 1 (GAS1) Antibody

20-abx338466
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx338601
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx339125
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody

20-abx339414
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 1 (GAS1) Antibody

20-abx339426
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 7 (GAS7) Antibody

20-abx006749
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • 100 ul
 • 200 ul

Growth Arrest Specific Protein 8 (GAS8) Antibody

20-abx007512
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

20-abx001082
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Growth Arrest Specific Protein 1 (GAS1) Antibody

20-abx014505
 • EUR 376.80
 • EUR 117.60
 • EUR 477.60
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Growth Arrest Specific Protein 2 (GAS2) Antibody

20-abx303935
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody (HRP)

20-abx307414
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Placenta Specific Protein 8 (PLAC8) Antibody (FITC)

20-abx313861
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody (FITC)

20-abx307415
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

anti- SCN9A/Nav1.7-Specific antibody

FNab07646 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against SCN9A/Nav1.7-Specific

anti- Claudin 4-specific antibody

FNab01739 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against Claudin 4-specific

anti- Claudin 9-specific antibody

FNab01741 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against Claudin 9-specific

Placenta Specific Protein 8 (PLAC8) Antibody (Biotin)

20-abx313862
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody (Biotin)

20-abx272460
 • EUR 577.20
 • EUR 292.80
 • EUR 1713.60
 • EUR 811.20
 • EUR 427.20
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Placenta Specific Protein 9 (PLAC9) Antibody (Biotin)

20-abx307416
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

anti- fibrillin 2-Specific antibody

FNab03116 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against fibrillin 2-Specific

Anti-Claudin 4-specific antibody

PAab01739 100 ug
EUR 426

Anti-Claudin 9-specific antibody

PAab01741 100 ug
EUR 426

Anti-SCN9A/Nav1.7-Specific antibody

PAab07646 100 ug
EUR 494.4

Anti-GAPDH (Human Specific) antibody

STJ99065 200 µl
EUR 236.4
Description: Mouse monoclonal to GAPDH (Human Specific).

Growth Arrest Specific Protein 7 (GAS7) Antibody (HRP)

20-abx316890
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 1 (GAS1) Antibody (HRP)

20-abx335868
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Antibody (HRP)

20-abx335871
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Na vazebné reakce loratadinu s lidským sérem akutní fáze  proteinu  glyko alfa 1-kyselý protein

Loratadin je důležité antialergické léčivo. Je to antihistaminikum druhé generace používané okay léčbě alergické rýmy, senné rýmy a kopřivky. Lidské sérum alfa 1-kyselý glykoprotein (AG) je důležitým proteinem akutní fáze a bylo zjištěno, že jeho sérová koncentrace stoupá při zánětu a akutní reakci. Vazebná interakce mezi loratadinem a AG je studována pomocí spektroskopie a technik molekulárního dokování. Výsledky získané z experimentů zhášení fluorescence prokázaly, že intenzita fluorescence AG je zhášena loratadinem. Loratadin bylo zjištěno, že váže AG s vazebnou konstantou ≈10 4  při 298 Okay.

Bylo zjištěno, že Gibbova volná energie je negativní professional interakci loratadinu s AG, což naznačuje, že proces vazby je spontánní. Vazba loratadinu s AG vyvolala uspořádané struktury v proteinu. Vodíková vazba a hydrofobní interakce byly hlavními vazebnými silami mezi AG-loratadinem, jak vyplývá z výsledků molekulárního dokování. Tato studie naznačuje důležitost prostorové vazby antialergického léčiva na AG u onemocnění, kde plazmatická koncentrace AG mnohonásobně stoupá a interakce s tímto proteinem se stává významnou. Tato studie pomůže při navrhování dávkování léku a odpovídající úpravě okay dosažení optimálního výsledku léčby. Sdělil Ramaswamy H. Sarma.

Cílená   degradace proteinů prostřednictvím rychlé optogenetické aktivace a její aplikace na kontrolu buněčné signalizace

Vývoj metodik professional opticky spouštěnou degradaci proteinů umožňuje studium dynamických proteinových funkcí, jako jsou ty, které se účastní buněčné signalizace , které je obtížné zkoumat tradičními genetickými technikami. Zde popisujeme design a implementaci nového světelně řízeného peptidového degronu, který uděluje degradaci dráhy N-konce na jeho proteinový cíl. Degron zahrnuje fotocaged N-koncovou aminokyselinu a linker bohatý na lysin, 13 zbytků. Umístěním do N-koncového zbytku jsme byli schopni opticky řídit rozpoznávání N-degronu ligázou E3, což následně řídilo ubikvitinaci a proteazomální degradaci cílového proteinu.

Prokazujeme širokou použitelnost aplikací tohoto přístupu na různorodou sadu cílových proteinů, včetně EGFP, luciferázy světlušek, kinázy MEK1 a fosfatázy DUSP6 (také známé jako MKP3). Degron v kleci lze použít s minimálním proteinovým inženýrstvím a poskytuje prakticky úplnou, světlem spouštěnou degradaci proteinu v sekundovém časovém měřítku.

ELISA kit for Human GST?5 (Glutathione S Transferase Alpha 5)

E-EL-H1346 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?5 (Glutathione S Transferase Alpha 5) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Kappa 1)

E-EL-H1402 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Kappa 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?4 (Glutathione S Transferase Alpha 4)

E-EL-H1404 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?4 (Glutathione S Transferase Alpha 4) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

20-abx154933
 • EUR 9004.80
 • EUR 4795.20
 • EUR 1111.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Po-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6447.49
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Po-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 636.14
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Po-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 857.35
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Po-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3498.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

4-SEB090Po
 • EUR 6507.60
 • EUR 3439.20
 • EUR 858.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from Serum, plasma and other biological fluids. with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Pig Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E07G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E07G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E07G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E08G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E08G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E08G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E02G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E02G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E02G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S- transferase P, Gstp1 ELISA KIT

ELI-03557r 96 Tests
EUR 1063.2

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

20-abx151762
 • EUR 8534.40
 • EUR 4550.40
 • EUR 1054.80
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

20-abx258729
 • EUR 7970.40
 • EUR 4250.40
 • EUR 990.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-Hu-48T 48T
EUR 597.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-Hu-96T 96T
EUR 776.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Glutathione S Transferase Pi ELISA Kit (GSTp)

RK01523 96 Tests
EUR 625.2

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RDR-GSTp-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 626.4

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RDR-GSTp-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 868.8

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RD-GSTp-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 600

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RD-GSTp-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 830.4

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5402.92
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 550.13
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 734.46
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

SEB090Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2945.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

4-SEB090Hu
 • EUR 5463.60
 • EUR 2886.00
 • EUR 735.60
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RD-GSTp-Hu-48T 48T
EUR 432.3
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RD-GSTp-Hu-96T 96T
EUR 617.5
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RDR-GSTp-Hu-48T 48T
EUR 453.92
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RDR-GSTp-Hu-96T 96T
EUR 648.38
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids.

Mouse Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E03G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E03G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E03G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E01G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E01G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E01G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Glutathione S- transferase A4, GSTA4 ELISA KIT

ELI-02191h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Glutathione S- transferase A4, Gsta4 ELISA KIT

ELI-02193m 96 Tests
EUR 1038

Human Glutathione S- transferase P, GSTP1 ELISA KIT

ELI-03556h 96 Tests
EUR 988.8

Human Glutathione S- transferase A3, GSTA3 ELISA KIT

ELI-05684h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Glutathione S- transferase A3, Gsta3 ELISA KIT

ELI-05686m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Glutathione S- transferase A1, Gsta1 ELISA KIT

ELI-27903m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Glutathione S- transferase A2, Gsta2 ELISA KIT

ELI-27906m 96 Tests
EUR 1038

Human Glutathione S- transferase A1, GSTA1 ELISA KIT

ELI-30718h 96 Tests
EUR 988.8

Human Glutathione S- transferase A2, GSTA2 ELISA KIT

ELI-30719h 96 Tests
EUR 988.8

Human Glutathione S- transferase A5, GSTA5 ELISA KIT

ELI-42797h 96 Tests
EUR 988.8

Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-p-48T 48T
EUR 682.8
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-p-96T 96T
EUR 895.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Rabbit Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E04G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E04G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E04G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E09G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E09G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E09G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Bovine Glutathione S- transferase A4, GSTA4 ELISA KIT

ELI-02190b 96 Tests
EUR 1113.6

Bovine Glutathione S- transferase P, GSTP1 ELISA KIT

ELI-03559b 96 Tests
EUR 1113.6

Bovine Glutathione S- transferase A2, GSTA2 ELISA KIT

ELI-08778b 96 Tests
EUR 1113.6

Bovine Glutathione S- transferase A1, GSTA1 ELISA KIT

ELI-42796b 96 Tests
EUR 1113.6

Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RDR-GSTp-p-48Tests 48 Tests
EUR 728.4

Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RDR-GSTp-p-96Tests 96 Tests
EUR 1014

Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RD-GSTp-p-48Tests 48 Tests
EUR 696

Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RD-GSTp-p-96Tests 96 Tests
EUR 968.4

Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RD-GSTp-p-48T 48T
EUR 509.8
Description: serum, plasma and other biological fluids.

Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RD-GSTp-p-96T 96T
EUR 728.3
Description: serum, plasma and other biological fluids.

Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RDR-GSTp-p-48T 48T
EUR 535.29
Description: serum, plasma and other biological fluids.

Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

RDR-GSTp-p-96T 96T
EUR 764.72
Description: serum, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human GST?1/GSTt1 (Glutathione S Transferase Theta 1)

E-EL-H1334 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1/GSTt1 (Glutathione S Transferase Theta 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?2/GSTt2 (Glutathione S Transferase Theta 2)

E-EL-H1335 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?2/GSTt2 (Glutathione S Transferase Theta 2) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Pig Glutathione S Transferase Mu 2 (GSTM2) ELISA Kit

abx361318-96tests 96 tests
EUR 990

Rat Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) ELISA Kit

20-abx156864
 • EUR 8684.40
 • EUR 4626.00
 • EUR 1074.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

ELISA kit for Pig GSTp (Glutathione S Transferase Pi)

ELK7944 1 plate of 96 wells
EUR 631.2
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Glutathione S Transferase Pi from Pig in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Rat Glutathione S Transferase Mu 1 ELISA Kit (GSTm1)

RK03702 96 Tests
EUR 625.2

Rat Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) ELISA Kit

SEA658Ra-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5552.14
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) ELISA Kit

SEA658Ra-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 562.42
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) ELISA Kit

SEA658Ra-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 752.02
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) ELISA Kit

SEA658Ra-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3024.07
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) ELISA Kit

4-SEA658Ra
 • EUR 5612.40
 • EUR 2965.20
 • EUR 752.40
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Rat Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) in samples from Serum, plasma and other biological fluids. with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Porcine Glutathione S- transferase P, GSTP1 ELISA KIT

ELI-03560p 96 Tests
EUR 1113.6

Chicken Glutathione S- transferase 2, GSTM2 ELISA KIT

ELI-27913c 96 Tests
EUR 1113.6

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) Protein

20-abx167517
 • EUR 744.00
 • EUR 326.40
 • EUR 2230.80
 • EUR 878.40
 • EUR 543.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Rat Glutathione S Transferase Pi (GSTp) Protein

20-abx066856
 • EUR 661.20
 • EUR 292.80
 • EUR 1914.00
 • EUR 777.60
 • EUR 493.20
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Cow Glutathione S Transferase Pi (GSTp) Protein

20-abx066857
 • EUR 661.20
 • EUR 292.80
 • EUR 1914.00
 • EUR 777.60
 • EUR 493.20
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Glutathione S Transferase Alpha 4 (GSTΑ4) ELISA Kit

abx252592-96tests 96 tests
EUR 764.4

Human Glutathione S Transferase Alpha 5 (GSTΑ5) ELISA Kit

abx252593-96tests 96 tests
EUR 764.4

Human Glutathione S Transferase Kappa 1 (GSTΚ1) ELISA Kit

abx252596-96tests 96 tests
EUR 764.4

Human GSTα1(Glutathione S Transferase Alpha 1) ELISA Kit

EH3190 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.375 ng/ml

Human GSTα4(Glutathione S Transferase Alpha 4) ELISA Kit

EH3191 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.094 ng/ml

Human GSTα5(Glutathione S Transferase Alpha 5) ELISA Kit

EH3192 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.375 ng/ml

Human GSTκ1(Glutathione S Transferase Kappa 1) ELISA Kit

EH3195 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.094 ng/ml

Human GSTω1(Glutathione S Transferase Omega 1) ELISA Kit

EH3197 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.094 ng/ml

Mouse GSTα1(Glutathione S Transferase Alpha 1) ELISA Kit

EM1096 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 9.375pg/ml

Pig Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E07G0560-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E07G0560-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E07G0560-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E07G0561-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E07G0561-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E07G0561-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E08G0560-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E08G0560-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E08G0560-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E08G0561-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E08G0561-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E08G0561-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E02G0560-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E02G0560-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E02G0560-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E02G0561-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E02G0561-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E02G0561-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) ELISA Kit

20-abx151760
 • EUR 7970.40
 • EUR 4250.40
 • EUR 990.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) ELISA Kit

20-abx258881
 • EUR 8684.40
 • EUR 4626.00
 • EUR 1074.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Glutathione S Transferase Mu 4 (GSTM4) ELISA Kit

abx387692-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Glutathione S Transferase Mu 5 (GSTM5) ELISA Kit

abx387693-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) ELISA Kit

DLR-GSTm1-Hu-48T 48T
EUR 574.8
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) ELISA Kit

DLR-GSTm1-Hu-96T 96T
EUR 745.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Glutathione S- transferase Mu 3, GSTM3 ELISA KIT

ELI-47963h 96 Tests
EUR 988.8

Human Glutathione S- transferase Mu 5, GSTM5 ELISA KIT

ELI-47964h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Glutathione S- transferase P 2, Gstp2 ELISA KIT

ELI-48246m 96 Tests
EUR 1038

Human Glutathione S- transferase Mu 2, GSTM2 ELISA KIT

ELI-48249h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Glutathione S- transferase P 1, Gstp1 ELISA KIT

ELI-03558m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Glutathione S- transferase Mu 7, Gstm7 ELISA KIT

ELI-08826m 96 Tests
EUR 1038

Human Glutathione S- transferase Mu 4, GSTM4 ELISA KIT

ELI-09456h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Glutathione S- transferase Mu 2, Gstm2 ELISA KIT

ELI-39038m 96 Tests
EUR 1038

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *