imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru

inolab

imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru

Rychle se rozvíjející podskupina SARS-CoV-2 B.1.1.7 ve Spojených státech amerických s hrotovým  proteinem  D178H a  mutacemi membránového  proteinu V70L

Abstrakt Řada SARS-CoV-2 B.1.1.7 je vysoce infekční a od dubna 2021 představovala 92% případů COVID-19 v Evropě a 59% případů COVID-19 v USA. Je definována mutací N501Y v doméně vázající receptor (RBD) proteinu Spike (S) a několika dalších mutacích. Patří mezi ně dvě mutace v N terminální doméně (NTD)S proteinu, HV69-70del a Y144del (také známý jako Y145del kvůli přítomnosti tyrosinu v obou polohách). Nedávno jsme identifikovali několik objevujících se variant SARS-CoV-2, které se vyznačují mutacemi membránových (M) proteinů, včetně I82T a V70L. Nyní identifikujeme podskupinu B.1.1.7, která se objevila prostřednictvím postupných akvizic M: V70L v listopadu 2020, po které následovala nová mutace S: D178H poprvé pozorovaná počátkem února 2021.

Procento izolátů B.1.1.7 v USA, které patří do této podskupiny, se zvýšilo z 0,15% v únoru 2021 na 1,8% v dubnu 2021. Okay dnešnímu dni se tato podskupina jeví jako specifická professional USA s hlášenými případy v 31 státy, včetně Havaje. V dubnu 2021 představoval 36,8% všech izolátů B.1.1.7 ve Washingtonu. Fylogenetická analýza a odvození přenosu s Nextstrain naznačuje, že tato podskupina pravděpodobně pochází buď z Kalifornie, nebo Washingtonu . Strukturální analýza odhalila, že mutace S: D178H je v NTD proteinu S a je blízká dvěma dalším podpisovým mutacím B.1.1.7, HV69-70del a Y144del. Je vystaven povrchu a může změnit NTD terciární konfiguraci nebo přístupnost, a tak má potenciál ovlivnit neutralizaci pomocí NTD namířených protilátek.

 

Rychlé trojrozměrné stanovení tvaru globulárních  proteinů  mobilitou kapilární elektroforézou a nativní hmotnostní spektrometrií

Zavedené vysoce výkonné proteomické metody poskytují omezené informace o stereostrukturách proteinů. Tradiční technologie professional stanovení proteinové struktury obvykle vyžadují pracné kroky a nelze je provádět vysoce výkonným způsobem. Zde uvádíme novou metodu středního výkonu spojením mobility kapilární elektroforézy (MCE) a nativní hmotnostní spektrometrie (MS) professional trojrozměrné (3D) stanovení tvaru globulárních proteinů v kapalné fázi , která poskytuje jak geometrickou strukturu, tak molekulární hromadné informace o bílkovinách.

Byla vytvořena teorie ke korelaci iontového hydrodynamického poloměru a distribuce stavu náboje v nativním hmotnostním spektru s geometrickými parametry proteinu, pomocí kterých lze určit strukturu (tvar) proteinu s nízkým rozlišením. Naše testovací údaje z 11 různých globulárních proteinů ukázaly, že tento přístup nám umožňuje určit tvary jednotlivých proteinů, proteinových komplexů a proteinů ve směsi a sledovat konformační změny proteinů. Kromě poskytování doplňkových informací o struktuře proteinů a schopnosti analýzy směsi je tato metoda založená na MCE a nativní MS rychlá a má nízkou spotřebu vzorků, takže je potenciálně použitelná v proteomice a strukturní biologii shora dolů professional intaktní analýzu globulárního proteinu nebo komplexu proteinů.

 

Rychlá povrchová imobilizace nativních  proteinů  prostřednictvím biokonjugace bez amino katalyzátoru bez katalyzátoru

Imobilizace na povrchu poskytuje užitečnou platformu professional biosenzování, screening léků, tkáňové inženýrství a další chemické a biologické aplikace. Nicméně , některé z použitých reakcí jsou neefektivní a / nebo složité, což omezuje jejich aplikace v imobilizaci. Zde používáme spontánní a bezkatalyzátorovou biokonjugaci amino-ynového kliknutí ke generování aktivovaných povrchů funkčních skupin ethynylové skupiny professional rychlou imobilizaci nativních proteinů a buněk.

Biomolekuly, jako je hovězí sérový albumin (BSA) , lidský IgG a peptid C (RGDfK), mohly být kovalentně imobilizovány na povrchech za pouhých 30 minut. Je pozoruhodné, že bioaktivita ukotvených biomolekul zůstává nedotčena, což se ověřuje účinným zachycením cílových protilátek a buněk z objemových roztoků. Tato strategie představuje alternativu okay vysoce účinné povrchové biofunkcionalizaci.

inolab
inolab

Goat Milk Proteins Sample Diluent

F243A-100 100 ml
EUR 308.4
Description: Goat Milk Proteins Sample Diluent by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Goat Milk Proteins Sample Diluent

F243A-500 500 ml
EUR 493.2
Description: Goat Milk Proteins Sample Diluent by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Goat Milk Proteins Antigen Concentrate

F243H 100 ul
EUR 493.2
Description: Goat Milk Proteins Antigen Concentrate by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Goat Milk Proteins Control Antigen

F247 50 ul
EUR 308.4
Description: Goat Milk Proteins Control Antigen by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Total Goat Milk Proteins ELISA kit

F240 1 kit (96 wells plate)
EUR 1296
Description: Total Goat Milk Proteins ELISA kit by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Total Goat Milk Proteins WB kit

F245 1 kit (application dependant amount of reactions)
EUR 1003.2
Description: Total Goat Milk Proteins WB kit by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN

Anti-CRBN 50 µg
EUR 418.8

Human milk specific allergen antibody(IgE) ELISA Kit

CSB-E15859h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human milk specific allergen antibody (IgE) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human milk specific allergen antibody(IgE) ELISA Kit

1-CSB-E15859h
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human milk specific allergen antibody(IgE) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Anti-milk fat globulin antibody

STJ16100177 100 µg
EUR 487.2

Anti-Goat Milk Proteins:HRP Conjugate

F241 12 ml
EUR 585.6
Description: Anti-Goat Milk Proteins:HRP Conjugate by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Anti-Bovine Plasma Proteins

BPP04 1 ml
EUR 400.8
Description: Anti-Bovine Plasma Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Anti-Bovine Plasma Proteins

BPP04-AF 1 mg
EUR 2295.6
Description: Anti-Bovine Plasma Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Anti-Bovine Plasma Proteins

BPP04-PA 1 ml
EUR 585.6
Description: Anti-Bovine Plasma Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Anti-Bovine Plasma Proteins

BPP04AF-HRP 100 ul
EUR 1186.8
Description: Anti-Bovine Plasma Proteins by Cygnus Technologies is available in Europe via Gentaur.

Skim Milk

abx082021-100g 100 g
EUR 260.4

Polyclonal Goat anti-GST α-form

GST-ANTI-1 50 uL
EUR 336

Polyclonal Goat anti-GST μ-form

GST-ANTI-2 50 uL
EUR 336

Polyclonal Goat anti-GST p-form

GST-ANTI-3 50 uL
EUR 336

Lys proteins Antibody

DF2705 200ul
EUR 420

Lys proteins Antibody

ABD2705 100 ug
EUR 525.6

Lys proteins Antibody

abx219526-100ug 100 ug
EUR 526.8

anti-Human Milk Fat Globule 1

YF-PA24148 50 ul
EUR 400.8
Description: Mouse polyclonal to Human Milk Fat Globule 1

anti-Human Milk Fat Globule 1

YF-PA13135 50 ug
EUR 435.6
Description: Mouse polyclonal to Human Milk Fat Globule 1

anti-Human Milk Fat Globule 1

YF-PA13136 100 ul
EUR 483.6
Description: Rabbit polyclonal to Human Milk Fat Globule 1

anti-Human Milk Fat Globule 1

YF-PA13137 100 ug
EUR 483.6
Description: Rabbit polyclonal to Human Milk Fat Globule 1

Anti-Human Milk Fat Globule 1/MFGE8 Antibody

PA1945 100ug/vial
EUR 400.8

anti- Lin28A-specific antibody

FNab04784 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against Lin28A-specific

anti- Lin28B-specific antibody

FNab04786 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against Lin28B-specific

anti- LRP2-Specific antibody

FNab04847 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against LRP2-Specific

anti- MAS1L-Specific antibody

FNab05020 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against MAS1L-Specific

anti- MCL1L-specific antibody

FNab05054 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against MCL1L-specific

anti- MDM1-Specific antibody

FNab05076 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against MDM1-Specific

anti- MEF2C-Specific antibody

FNab05107 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against MEF2C-Specific

anti- MYH10-Specific antibody

FNab05472 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against MYH10-Specific

anti- MYH4-Specific antibody

FNab05476 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against MYH4-Specific

anti- MYH7-specific antibody

FNab05478 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against MYH7-specific

anti- MYOM1-Specific antibody

FNab05516 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against MYOM1-Specific

anti- MYPN-Specific antibody

FNab05525 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against MYPN-Specific

anti- MYSM1-Specific antibody

FNab05527 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against MYSM1-Specific

anti- NARFL-Specific antibody

FNab05553 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against NARFL-Specific

anti- NEB-Specific antibody

FNab05638 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against NEB-Specific

anti- Neogenin-Specific antibody

FNab05662 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against Neogenin-Specific

anti- neurturin-Specific antibody

FNab05683 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against neurturin-Specific

anti- NFIX-Specific antibody

FNab05701 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against NFIX-Specific

anti- NOX3-Specific antibody

FNab05805 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against NOX3-Specific

anti- OCT2-Specific antibody

FNab05962 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against OCT2-Specific

anti- Oct6-Specific antibody

FNab05965 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against Oct6-Specific

anti- ORM2-Specific antibody

FNab06014 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against ORM2-Specific

anti- PACS2-Specific antibody

FNab06099 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against PACS2-Specific

anti- Palladin-Specific antibody

FNab06127 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against Palladin-Specific

anti- PAX1-Specific antibody

FNab06167 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against PAX1-Specific

anti- PAX8-Specific antibody

FNab06177 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against PAX8-Specific

anti- persephin-Specific antibody

FNab06323 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against persephin-Specific

anti- PFKFB3-Specific antibody

FNab06339 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against PFKFB3-Specific

anti- PKM1-specific antibody

FNab06494 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against PKM1-specific

anti- PKM2-specific antibody

FNab06495 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against PKM2-specific

anti- PKM2-specific antibody

FNab06496 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against PKM2-specific

anti- PLOD2-Specific antibody

FNab06552 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against PLOD2-Specific

anti- POLR2B-Specific antibody

FNab06620 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against POLR2B-Specific

anti- POTEA-Specific antibody

FNab06647 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against POTEA-Specific

anti- POTED-Specific antibody

FNab06648 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against POTED-Specific

anti- POU3F3-Specific antibody

FNab06651 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against POU3F3-Specific

anti- PPIF-Specific antibody

FNab06676 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against PPIF-Specific

anti- PPP1CB-Specific antibody

FNab06695 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against PPP1CB-Specific

anti- PPP1R11-Specific antibody

FNab06699 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against PPP1R11-Specific

anti- PSEN2-Specific antibody

FNab06853 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against PSEN2-Specific

anti- PTH-Specific antibody

FNab06923 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against PTH-Specific

anti- PYGM-Specific antibody

FNab06977 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against PYGM-Specific

anti- RAB11B-Specific antibody

FNab06989 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against RAB11B-Specific

anti- RAB11-Specific antibody

FNab06994 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against RAB11-Specific

anti- RAB22A-specific antibody

FNab07005 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against RAB22A-specific

anti- RAB27A-specific antibody

FNab07011 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against RAB27A-specific

anti- RAB31-specific antibody

FNab07015 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against RAB31-specific

anti- RAB3A-specific antibody

FNab07025 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against RAB3A-specific

anti- RAB3C-specific antibody

FNab07028 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against RAB3C-specific

anti- RAB5A-Specific antibody

FNab07039 100µg
EUR 702
Description: Antibody raised against RAB5A-Specific

anti- RAB9A-Specific antibody

FNab07049 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against RAB9A-Specific

anti- REDD1 specific antibody

FNab07228 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against REDD1 specific

anti- RIM2-Specific antibody

FNab07301 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against RIM2-Specific

anti- RIMS4-Specific antibody

FNab07305 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against RIMS4-Specific

anti- RIPK1-Specific antibody

FNab07313 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against RIPK1-Specific

anti- ROBO1-Specific antibody

FNab07372 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against ROBO1-Specific

anti- ROBO3-Specific antibody

FNab07374 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against ROBO3-Specific

anti- ROBO4-Specific antibody

FNab07375 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against ROBO4-Specific

anti- ROCK1-Specific antibody

FNab07377 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against ROCK1-Specific

anti- ROCK2-Specific antibody

FNab07379 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against ROCK2-Specific

anti- RRM1-Specific antibody

FNab07495 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against RRM1-Specific

anti- RtcB-Specific antibody

FNab07515 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against RtcB-Specific

anti- SEC61B-Specific antibody

FNab07691 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against SEC61B-Specific

anti- SENP5-Specific antibody

FNab07714 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against SENP5-Specific

anti- SERINC2-Specific antibody

FNab07736 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against SERINC2-Specific

anti- ATP5G2-Specific antibody

FNab00708 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against ATP5G2-Specific

anti- BAG1S-specific antibody

FNab00788 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against BAG1S-specific

anti- BAI2-Specific antibody

FNab00791 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against BAI2-Specific

anti- BAI3-Specific antibody

FNab00792 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against BAI3-Specific

anti- Barkor-Specific antibody

FNab00806 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against Barkor-Specific

anti- BLOC1S1-Specific antibody

FNab00909 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against BLOC1S1-Specific

anti- BRN2-Specific antibody

FNab00963 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against BRN2-Specific

anti- CAPG-Specific antibody

FNab01249 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CAPG-Specific

anti- Catalase-Specific antibody

FNab01302 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against Catalase-Specific

anti- CCKAR-specific antibody

FNab01377 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CCKAR-specific

anti- CCKBR-specific antibody

FNab01378 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CCKBR-specific

anti- CCR2-specific antibody

FNab01390 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CCR2-specific

anti- CCT6A-Specific antibody

FNab01401 100µg
EUR 606.3
Description: Antibody raised against CCT6A-Specific

Na vazebné reakce loratadinu s lidským sérem akutní fáze  proteinu  glyko alfa 1-kyselý protein

Loratadin je důležité antialergické léčivo. Je to antihistaminikum druhé generace používané okay léčbě alergické rýmy, senné rýmy a kopřivky. Lidské sérum alfa 1-kyselý glykoprotein (AG) je důležitým proteinem akutní fáze a bylo zjištěno, že jeho sérová koncentrace stoupá při zánětu a akutní reakci. Vazebná interakce mezi loratadinem a AG je studována pomocí spektroskopie a technik molekulárního dokování. Výsledky získané z experimentů zhášení fluorescence prokázaly, že intenzita fluorescence AG je zhášena loratadinem. Loratadin bylo zjištěno, že váže AG s vazebnou konstantou ≈10 4  při 298 Okay.

Bylo zjištěno, že Gibbova volná energie je negativní professional interakci loratadinu s AG, což naznačuje, že proces vazby je spontánní. Vazba loratadinu s AG vyvolala uspořádané struktury v proteinu. Vodíková vazba a hydrofobní interakce byly hlavními vazebnými silami mezi AG-loratadinem, jak vyplývá z výsledků molekulárního dokování. Tato studie naznačuje důležitost prostorové vazby antialergického léčiva na AG u onemocnění, kde plazmatická koncentrace AG mnohonásobně stoupá a interakce s tímto proteinem se stává významnou. Tato studie pomůže při navrhování dávkování léku a odpovídající úpravě okay dosažení optimálního výsledku léčby. Sdělil Ramaswamy H. Sarma.

Cílená   degradace proteinů prostřednictvím rychlé optogenetické aktivace a její aplikace na kontrolu buněčné signalizace

Vývoj metodik professional opticky spouštěnou degradaci proteinů umožňuje studium dynamických proteinových funkcí, jako jsou ty, které se účastní buněčné signalizace , které je obtížné zkoumat tradičními genetickými technikami. Zde popisujeme design a implementaci nového světelně řízeného peptidového degronu, který uděluje degradaci dráhy N-konce na jeho proteinový cíl. Degron zahrnuje fotocaged N-koncovou aminokyselinu a linker bohatý na lysin, 13 zbytků. Umístěním do N-koncového zbytku jsme byli schopni opticky řídit rozpoznávání N-degronu ligázou E3, což následně řídilo ubikvitinaci a proteazomální degradaci cílového proteinu.

Prokazujeme širokou použitelnost aplikací tohoto přístupu na různorodou sadu cílových proteinů, včetně EGFP, luciferázy světlušek, kinázy MEK1 a fosfatázy DUSP6 (také známé jako MKP3). Degron v kleci lze použít s minimálním proteinovým inženýrstvím a poskytuje prakticky úplnou, světlem spouštěnou degradaci proteinu v sekundovém časovém měřítku.

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx038445-100ug 100 ug
EUR 469.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

20-abx118005
 • EUR 661.20
 • EUR 577.20
 • 100 ul
 • 50 ul

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx015706-100ul 100 ul
EUR 493.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx018228-100ug 100 ug
EUR 460.8

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx019095-100ug 100 ug
EUR 410.4

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx019096-100ug 100 ug
EUR 410.4

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx019100-100ug 100 ug
EUR 385.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx020558-100ug 100 ug
EUR 1362

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx022529-025mg 0.25 mg
EUR 526.8

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034626-400ul 400 ul
EUR 627.6

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034626-80l 80 µl
EUR 343.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034627-400ul 400 ul
EUR 627.6

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034627-80l 80 µl
EUR 343.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034634-400ul 400 ul
EUR 627.6

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx034634-80l 80 µl
EUR 343.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx200555-100ug 100 ug
EUR 376.8

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

20-abx210092
 • EUR 393.60
 • EUR 326.40
 • 100 ug
 • 50 ug

Glutathione S Transferase (GST) Protein

20-abx655551
 • EUR 393.60
 • EUR 243.60
 • EUR 994.80
 • EUR 460.80
 • EUR 309.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx233683-100ug 100 ug
EUR 577.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx233684-100ug 100 ug
EUR 577.2

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody

abx233685-100ug 100 ug
EUR 577.2

Recombinant Glutathione S Transferase (GST)

4-RPX158Ge01
 • EUR 281.28
 • EUR 199.20
 • EUR 724.80
 • EUR 321.60
 • EUR 523.20
 • EUR 264.00
 • EUR 1632.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Pan-species Recombinant Glutathione S Transferase (GST) expressed in: E.coli

Human Glutathione S-Transferase (GST) ELISA Kit

abx053570-96tests 96 tests
EUR 801.6

Rat Glutathione-S-transferase (GST) ELISA Kit

QY-E11772 96T
EUR 448.8

Glutathione Transferase (GST-fusion protein) ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

800-400-GST 1 kit
EUR 854.4

Glutathione S Transferase (GST Tag) Antibody

20-abx130435
 • EUR 376.80
 • EUR 910.80
 • EUR 493.20
 • EUR 184.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Glutathione S-Transferase (GST) Antibody (Biotin)

abx412987-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

GST Glutathione S-Transferase Recombinant Protein

PROTP26624 Regular: 50ug
EUR 380.4
Description: Recombinant Glutathione S-Transferase full length protein (1-224a.a.) expressed in E.coli, having a molecular mass of 26kDa. GST was isolated from an E. coli strain that carries the coding sequence for Schistosoma japonicum GST under the control of a T7 promoter. ;The GST is purified by proprietary chromatographic techniques.

Glutathione S-Transferase (GST) Fusion Protein

100343-1 100 µg
EUR 395
Description: S. japonicum Glutathione S-Transferase also known as GST, GenBank Accession No. AAB59203, a.a. 1-218(end), expressed in an E. coli expression system, MW=28 kDa._x000D_ Glutathione S-transferase (GST) can be used as a control for GST-fusion tag proteins. It is found as a fusion tag in the commonly used pGEX vectors.

Glutathione S-Transferase (GST) Fusion Protein

100343-2 1 mg
EUR 1995
Description: S. japonicum Glutathione S-Transferase also known as GST, GenBank Accession No. AAB59203, a.a. 1-218(end), expressed in an E. coli expression system, MW=28 kDa._x000D_ Glutathione S-transferase (GST) can be used as a control for GST-fusion tag proteins. It is found as a fusion tag in the commonly used pGEX vectors.

Rabbit Anti-Glutathione Transferase, GST (S. japonicum, E. coli) antiserum # 1

GST11-S 100 ul
EUR 548.4

Glutathione S-Transferase

20-abx073083
 • EUR 276.00
 • EUR 3433.20
 • EUR 393.60
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

Mouse alpha-glutathione S-transferase (alpha-GST) ELISA Kit

abx254511-96tests 96 tests
EUR 764.4

Rat alpha-glutathione S-transferase (alpha-GST) ELISA Kit

abx256105-96tests 96 tests
EUR 904.8

Human alpha-glutathione S-transferase (alpha-GST) ELISA Kit

abx257305-96tests 96 tests
EUR 811.2

Schistosoma japonicum Glutathione S-Transferase(GST) Antibody

32839-05111 150 ug
EUR 313.2

Glutathione-S-transferase (GST) Peroxidase Conjugated Antibody

20-abx137176
 • EUR 661.20
 • EUR 1045.20
 • EUR 2064.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 500 ul

Glutathione-S-transferase (GST) Affinity Purified Antibody

20-abx137511
 • EUR 994.80
 • EUR 393.60
 • EUR 260.40
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug

Glutathione S-Transferase Pi (GST pi) Antibody

abx020559-10ug 10 ug
EUR 410.4

Recombinant (E.Coli, GST tag) Glutathione S-Transferase

RP-780 5 ug
EUR 196.8

Glutathione S-transferase Assay Kit

abx298813-100Assays 100 Assays
EUR 492

Glutathione S-Transferase Fluorescent Kit

K008-F1 1x96 well plate
EUR 418.8

Glutathione S-Transferase Activity Kit

SKT-203-96 1 plate of 96 wells
EUR 513.6
Description: Enzyme Activity Fluorometric assay used for quantitative measuring the activity of glutathione S-transferase in Urine, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Cell Lysates samples from Human, Mollusk, Fish

Recombinant Glutathione S-Transferase

7-02872 10µg Ask for price

Recombinant Glutathione S-Transferase

7-02873 50µg Ask for price

Recombinant Glutathione S-Transferase

7-02874 1mg Ask for price

Glutathione-S-transferase Antibody

20-abx137109
 • EUR 627.60
 • EUR 1128.00
 • EUR 427.20
 • 0.2 mg
 • 0.5 mg
 • 100 ug

Glutathione S-Transferase (Recombinant)

20-abx073059
 • EUR 276.00
 • EUR 2798.40
 • EUR 393.60
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

GST, Glutathione S-Transferase Recombinant Protein, His Tag

PROTP26624-1 Regular: 50ug
EUR 380.4
Description: Recombinant Schistosoma japonicum GST full length protein contains 244 amino acids(1-224 a.a.) expressed in E.coli, having a molecular mass of 28.3kDa. ;The GST protein is fused to a 20 amino acids His-Tag at N-terminus. ;The GST protein is purified by proprietary chromatographic techniques.

Rabbit Anti-Rat Glutathione Transferase alpha (GST-alpha) antiserum

GSTA11-S 100 ul
EUR 548.4

Rabbit Anti-Human Glutathione Transferase alpha (GST-alpha) antiserum

GSTA12-S 100 ul
EUR 548.4

Rabbit Anti-Rat Glutathione Transferase mu (GST-mu) antiserum

GSTM11-S 100 ul
EUR 548.4

Rabbit Anti-Human Glutathione Transferase mu (GST-mu) antiserum

GSTM12-S 100 ul
EUR 548.4

Rabbit Anti-Human Glutathione Transferase Pi (GST-pi) antiserum

GSTP12-S 100 ul
EUR 548.4

ELISA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Alpha 1)

E-EL-H1333 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Alpha 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Omega 1)

E-EL-H1336 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Omega 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?5 (Glutathione S Transferase Alpha 5)

E-EL-H1346 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?5 (Glutathione S Transferase Alpha 5) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?1 (Glutathione S Transferase Kappa 1)

E-EL-H1402 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1 (Glutathione S Transferase Kappa 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?4 (Glutathione S Transferase Alpha 4)

E-EL-H1404 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?4 (Glutathione S Transferase Alpha 4) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

QuantiChrom Glutathione S-transferase Assay Kit

DGST-100 100
EUR 381.6
Description: Glutathione S-transferase activity determination in biological samples. Method: OD340nm; Samples: Biological samples (e.g. cell lysates, tissues, etc.); Species: All; Procedure: 10 min; Size: 100 tests; Detection Limit: 2 U/L; Shelf Life: 6 months

Glutathione S-Transferase M1 (Recombinant)

20-abx073076
 • EUR 276.00
 • EUR 2798.40
 • EUR 393.60
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

Glutathione S-Transferase M1 (Recombinant)

20-abx073901
 • EUR 393.60
 • EUR 7676.40
 • EUR 276.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg

Glutathione S-Transferase Standard, 50UL

C026-50UL 50UL
EUR 147.6

Blattella germanica Glutathione S-transferase

1-CSB-EP522732BTL
 • EUR 733.20
 • EUR 370.80
 • EUR 2192.40
 • EUR 1126.80
 • EUR 1461.60
 • EUR 476.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Blattella germanica Glutathione S-transferase expressed in E.coli

Blattella germanica Glutathione S-transferase

1-CSB-YP522732BTL
 • EUR 814.80
 • EUR 402.00
 • EUR 2606.40
 • EUR 1261.20
 • EUR 1730.40
 • EUR 522.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Blattella germanica Glutathione S-transferase expressed in Yeast

anti-Glutathione S Transferase alpha

YF-PA12145 50 ul
EUR 435.6
Description: Mouse polyclonal to Glutathione S Transferase alpha

anti-Glutathione S Transferase alpha

YF-PA12146 50 ug
EUR 435.6
Description: Mouse polyclonal to Glutathione S Transferase alpha

anti-Glutathione S Transferase alpha

YF-PA12147 100 ul
EUR 483.6
Description: Rabbit polyclonal to Glutathione S Transferase alpha

anti-Glutathione S Transferase alpha

YF-PA12148 100 ug
EUR 483.6
Description: Rabbit polyclonal to Glutathione S Transferase alpha

Schistosoma japonicum Glutathione S-Transferase(GST) Antibody (Biotin Conjugate)

32839-05121 150 ug
EUR 442.8

Goat Anti-Glutathione Transferase (GST, S. japonicum) IgG# 3

GST13-A 1 mg
EUR 489.6

Glutathione Transferase (GST, S. japonicum, ) Protein-Agarose (Aff matrix)

GST15R-AS 0.50 ml
EUR 416.4

Glutathione S Transferase (GST) Tag Monoclonal Antibody (Pan-species)

4-TAX158Ge22
 • EUR 280.80
 • EUR 2774.40
 • EUR 696.00
 • EUR 350.40
 • EUR 249.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Pan-species Glutathione S Transferase (GST) Tag

ELISA kit for Human GST?1/GSTt1 (Glutathione S Transferase Theta 1)

E-EL-H1334 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?1/GSTt1 (Glutathione S Transferase Theta 1) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human GST?2/GSTt2 (Glutathione S Transferase Theta 2)

E-EL-H1335 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human GST?2/GSTt2 (Glutathione S Transferase Theta 2) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

20-abx151762
 • EUR 8534.40
 • EUR 4550.40
 • EUR 1054.80
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

20-abx154933
 • EUR 9004.80
 • EUR 4795.20
 • EUR 1111.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Monkey Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx359903-96tests 96 tests
EUR 990

Rabbit Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx362109-96tests 96 tests
EUR 990

Rat Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx255697-96tests 96 tests
EUR 904.8

Human Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx250491-96tests 96 tests
EUR 904.8

Human Glutathione S-transferase A3 (GSTA3) ELISA Kit

abx251231-96tests 96 tests
EUR 801.6

Chicken Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx355779-96tests 96 tests
EUR 990

Cow Glutathione S-transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

abx513511-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Cow Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx515147-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Mouse Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx515149-96tests 96 tests
EUR 801.6

Pig Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx515150-96tests 96 tests
EUR 990

Mouse Glutathione S-transferase A3 (GSTA3) ELISA Kit

abx518348-96tests 96 tests
EUR 801.6

Cow Glutathione S-transferase A2 (GSTA2) ELISA Kit

abx521161-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Mouse Glutathione S-transferase A2 (GSTA2) ELISA Kit

abx521163-96tests 96 tests
EUR 886.8

Human Glutathione S-transferase A (GSTA) ELISA Kit

abx555505-96tests 96 tests
EUR 886.8

Human Glutathione S-transferase A2 (GSTA2) ELISA Kit

abx573858-96tests 96 tests
EUR 886.8

Mouse Glutathione S-transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

abx574992-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx575073-96tests 96 tests
EUR 904.8

Human Glutathione S-transferase A4 (GSTA4) ELISA Kit

abx575368-96tests 96 tests
EUR 801.6

Pig Glutathione S-Transferase P (GSTP1) ELISA Kit

abx576057-96tests 96 tests
EUR 990

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

20-abx258729
 • EUR 7970.40
 • EUR 4250.40
 • EUR 990.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Glutathione S-transferase P(GSTP1) ELISA kit

CSB-EL009989MO-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Glutathione S-transferase P (GSTP1) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse Glutathione S-transferase P(GSTP1) ELISA kit

1-CSB-EL009989MO
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Glutathione S-transferase P(GSTP1) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Glutathione S-transferase P(GSTP1) ELISA kit

CSB-EL009989RA-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat Glutathione S-transferase P (GSTP1) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat Glutathione S-transferase P(GSTP1) ELISA kit

1-CSB-EL009989RA
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat Glutathione S-transferase P(GSTP1) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-Hu-48T 48T
EUR 597.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-Hu-96T 96T
EUR 776.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-p-48T 48T
EUR 682.8
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) ELISA Kit

DLR-GSTp-p-96T 96T
EUR 895.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Glutathione S Transferase Pi (GSTp) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E06G0267-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E06G0267-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E06G0267-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E06G0273-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E06G0273-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E06G0273-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Omega 1 ELISA kit

E06G0276-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Omega 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Omega 1 ELISA kit

E06G0276-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Omega 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase Omega 1 ELISA kit

E06G0276-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase Omega 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) ELISA kit

E06G0442-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S transferase P(GSTP1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E06G0560-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E06G0560-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase θ 1 ELISA kit

E06G0560-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase θ 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E06G0561-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E06G0561-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S Transferase μ 3 ELISA kit

E06G0561-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S Transferase μ 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S-transferase Mu 3 ELISA kit

E06G0576-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S-transferase Mu 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S-transferase Mu 3 ELISA kit

E06G0576-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S-transferase Mu 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Glutathione S-transferase Mu 3 ELISA kit

E06G0576-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Glutathione S-transferase Mu 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Gstp1/ Glutathione S-transferase P ELISA Kit

E0429Ra 1 Kit
EUR 685.2

Rabbit Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E04G0267-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E04G0267-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Glutathione S Transferase Alpha 1 ELISA kit

E04G0267-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S Transferase Alpha 1 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E04G0273-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E04G0273-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Glutathione S Transferase Theta 2 ELISA kit

E04G0273-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Glutathione S Transferase Theta 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *