lymfomem B-buněk 2 a proteinem endoplazmatického retikula 

Spc1 reguluje zpracování membránových proteinů zprostředkované signální peptidázou Signální peptidáza (SPáza) štěpí signální sekvence (SS) sekrečních prekurzorů. Obsahuje evolučně konzervovanou membránovou proteinovou podjednotku Spc1, která je postrádatelná professional katalytickou aktivitu SPázy, a její position zůstává neznámá. V této studii jsme zkoumali funkci kvasinek Spc1. Nejprve jsme nastavili in vivo check štěpení SPázou pomocí variant sekrečního proteinu CPY s SS modifikovanými v oblastech n a h. Při

Read More